Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Faruk Nafiz Çamlıbel

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4665  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
İstanbul 18 05 1898 İstanbul 08 11 1973
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Edebiyatçı, Şair, Eğitimci, Yazar, Şiir,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 4665 Hit : 3406 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Faruk Nafiz Çamlıbel
Şair ve yazar. (D. 18 Mayıs 1898, İstanbul - Ö. 8 Kasım 1973, İstanbul).

İsmail Vecih, Kalender, Tatlı Sert adlarını da kullandı.
Baba tarafından dedesi Maliye Şurası üyelerinden Morali Mustafa Rıfat Efendi, anne tarafından dedesi Halıcılar Dergâhı şeyhi Hacı Feyzullah-ı Nakşibendi.
Öğrenimine Bakırköy Rüştiyesinde (ortaokulunda) başladı.
Ortaöğrenimini Hadika-i Meşveret İdadisinde (lisesinde) tamamladı.
Şair, yazar ve yayıncı Yusuf Ziya Ortaç ile burada tanıştı. Lise öğreniminden sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Öğrencilik yıllarında yayımladığı şiirlerle    sanat ve edebiyat çevrelerinin dikkatini çekti ve büyük ilgi gördü.
İlk şiiri Peyam gazetesinin 3 Mart 1914 tarihli edebiyat ekinde yayımlandı.
Yine bu dönemde Çocuk Dünyası’nda yayımlanan Saat başlıklı şiiri, edebiyat çevrelerince fark edilmesini sağladı.
Şiirlerini, Peyam-ı Edebî (1913-14), Edebiyat-ı Umumiye (1916-19), Yeni Mecmua (1918), Ümid (1919-21), Şair (1918-19), Büyük Mecmua (1919), Nedim (1919) gibi değişik yayın organlarında yayımlamayı sürdürdü.
Şiire olan tutkusu nedeniyle Tıp Fakültesindeki öğrenimini dördüncü sınıftayken yarım bıraktı.
 
1918 yılında Edebiyat-ı Umumiye’de çıkan Şarkın Sultanları adlı şiiri nedeniyle Süleyman Nazif, “Irkımın en büyük şairlerinden birini bu gençte selâmlıyorum” diye yazmıştı. Benzer övgüleri dönemin büyük şairi Yahya Kemal’den de aldı.
Faruk Nafiz Çamlıbel 1917 yılında Hakkı Tahsin, Fahri Celal ve Yusuf Ziya ile birlikte Servet-i Fünûn dergisinin yayın sorumluları arasına katıldı, 1917-18’de İleri gazetesinin yazı kuruluna girdi.
1922’de gazetenin temsilcisi olarak Ankara’da bulundu. Aynı yıl Kayseri Lisesi edebiyat öğretmenliğine atandı. Kayseri Lisesinden sonra, yine edebiyat öğretmeni olarak Ankara Erkek Lisesi (1924), Ankara Kız Lisesi (1925) , Ankara Lisesi (1925), İstanbul Kabataş Lisesi (1932) ve Vefa Lisesinde görev yaptı. Kabataş Lisesinde görev yaptığı yıllarda, ayrıca Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinde de edebiyat dersleri verdi.
1928 yılında, Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati’nin başkanlığında çıkılan bir “Şark Vilâyetlerini Tetkik” gezisine katıldı.
1933 yılında fikir ve edebiyat ortamının önemli isimlerinin yer aldığı Anayurt dergisini çıkardı. Çamdeviren, Deli Ozan, Akıllı Ozan, İğne ile Kuyu Kazan ve Yamak imzalarıyla Akbaba, Mizah, Karikatür gibi dergilerde mizahi şiirleri ve yazıları yayımlandı.

Mizah yazıları yazıyor olması nedeniyle politika ile de ilgilendi. Bu ilgisini gören dönemin tanınmış edebiyatçılarının önerilerinden yüreklenerek politikaya girdi ve 1946’da Demokrat Partiden İstanbul milletvekili seçildi. Milletvekilliği 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar sürdü.

Haziran 1960’tan Eylül 1961’e kadar, Demokrat Partinin diğer milletvekilleriyle birlikte on beş ay kadar Yassıadada tutuklu kaldı. Yassıada yargılaması sonucunda beraat etti.

Budan sonra siyaseti bıraktı, ancak yaşadıklarını manzum olarak yazdı ve Zindan Duvarları (1967) adıyla kitap olarak yayımladı.
Samsun vapuru ile çıktığı bir Akdeniz gezisinde kalp yetmezliği sonucunda öldü.

Aruz ölçüsüyle yazdığı ilk dönem şiirini Şarkın Sultanları (1918) adını verdiği bir kitapta toplamıştı. Bu dönem şiirlerinde, Cenap Şahabettin’in, Yahya Kemal’in, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Ati şairlerinin etkilerini görmek mümkündür. Bu şiirlerinin konusu daha çok aşk ve kişisel acılardır.
Daha sonra Milli Edebiyat hareketine katılarak hece ölçüsü ve yalın bir Türkçe ile şiirler yazdı, “Hecenin Beş Şairi” olarak anılan grupta yer aldı. Böylece Türk şiir geleneğinin bir başka kaynağından da faydalanmaya başladı. Memleketçi edebiyat döneminin önde gelen şairlerinden Mehmet Emin Yurdakul’un hece şiiri deneyimi ile aruz vezninin ahenk sentezinden oluşturduğu bireşimle kendine özgü bir şiir sesi yarattı.
Gönülden Gönüle (1919| ve Dinle Neyden (1919) adlı kitaplarında aşk ve doğa üzerine şiirleri çevresinde yolunu arayan şair, Çoban Çeşmesi (1926) kitabı ile bu tarz şiirde olgunluğa ulaşır.
Gönülden Gönüle ve Dinle Neyden kitaplarında, Şarkın Sultanları kitabındaki duyuş ve algılayış tarzının hece vezninin imkânları içinde yeni bir şiir dili arayışı gayreti görülür. Bu şiirlerde, “ince duygularını, zeki buluşlarını, eski şiirden ve Rıza Tevfik vasıtasıyla gelen halk şiirinden kuvvetli hatıraları yeni vezinle ve kuvvetle terennüm edebileceğini” (Nihat Sami Banarlı) gösterir.
Faruk Nafiz Çamlıbel, Çoban Çeşmesi kitabındaki şiirleriyle girdiği yeni döneminde, hayatın özünü aşk olarak kabul eder. Türk şiirine has lirizmi özellikle aşk şiirleri ile doruğa ulaştırır. Onun olgunluk dönemi şiirleri için bir yandan, “Türkçe ile kaynaşan aruza özgü ses terbiyesi, anonim değer kazanmış olan aşk maceralarına özgü söyleyiş tarzı ve gözlemden gücünü alan samimiyet Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Sanat, Bugün Yoldan Geçenler. Ayşe Sana, Kız Hüseyin’i Vurdular gibi şiirlerde yeni bir bireşim olarak ortaya çıkar. İşte bu şiir kendi devrinde son derece orijinal, yeni ve millidir. Hangi vezin ve hangi nazım şekliyle söylenmiş olursa olsun, onda geçmiş dönemlere ait Türk şiir tarzlarının, zamanın ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilmiş bir yorumunu buluruz.” değerlendirmesi yapılır...
Ancak, Çamlıbel’in şiiri, biçime ait endişenin üzerine çıkarak kendi varlığını kendi şartları içinde belirlemiştir. Bu dönem, onun kurduğu yeni bileşim ve sesle memleketin sıkıntılarını ve toplumsal sorunlarını kendi dünya görüşü ve sanat anlayışı açısından ifadeye yöneldiği bir dönemidir. Daha sonraları yazdığı eserlerde aynı sesin dini duyguları yorumlamaya kadar uzandığı görülür.
Akarsu ’daki şiirleri, Çoban Çeşmesi kitabındaki şiirlerin daha gelişmiş ve derinleşerek incelmiş halini sunması bakımından önemlidir. Bu kitaptaki Aşk İlâhileri, aşk şiirinde ulaştığı olgunluğu gösterir.
Akıncı Türküleri (1938) yine hece vezniyle yazılmış epik-didaktik şiirlerinden oluşturulmuştur. “Bu kitapta başarılı şiir değil, Faruk Nafiz’e has güzel mısra aramak yerinde olur.”
Sanat hayatının son dönemlerinde fikri, kendine has söyleyiş tarzı ve lirik eda yardımıyla duygu seviyesine yükselten şiirler yazdı.
Hadisler başlıklı şiirinde dini duygularını, Beşikten Mezara Kadar’da sevgide eriştiği olgunluğu, Sofra'da doğal güzellikler karşısındaki duygulanmalarını şiir diline döker.

Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk edebiyatında daha çok şairliği ile gündeme gelmiş olsa da roman ve tiyatro alanında da eserler verdi. İki romanından biri olan Yıldız Yağmuru (1936), dönemin sosyal hayatına ait bir panorama hüviyetindedir.
Yazarın “Memleket Edebiyatı” anlayışına uygunluk gösterir.
Bizde ilk örnekleri Abdülhak Hamit’te görülen manzum tiyatro tarzında eserler de verdi. Onun tiyatroları genellikle bir tez etrafında yazılmıştır. Çoğu zaman teknik bakımdan kusurlar barındırırlar ve kuruluşları basittir. Ancak, Canavar (1926) ve Akın (1932) adlı tiyatroları sahne dilini kullanışındaki ustalık bakımından kayda değer eserlerdir.
Yayla Kartalı adlı eseri 1945 yılında Muhsin Ertuğrul tarafından filme alındı.
Behçet Kemal Çağlar ile birlikte yazdıkları Onuncu Yıl Marşı Cemal Reşit Rey tarafından bestelenmiştir.

ESERLERİ:
ŞİİR:
Şarkın Sultanları (aruzla, 1918),
Gönülden Gönüle (1919),
Dinle Neyden (1919),
Çoban Çeşmesi(1926) ,
Suda Halkalar (aruzla, 1928),
Bir Ömür Böyle Geçti (seçme şiirleri,1933) ,
Elimle Seçtiklerim (seçme şiirleri, 1934),
Boğaziçi Şarkısı (Sadettin Kaynak ile, 1936),
Akarsu (1937),
OYUN: Canavar (manzum, 1926),
Akın (manzum, 1932),
Özyurt (manzum, 1932),
Kahraman (manzum, 1938),
Ateş (1939),
Dev Aynası (1945),
Yayla Kartalı (1945).

OKUL PİYESİ:
Numaralar (1928),
Bir Demette Beş Çiçek (1933),
Yangın (1933).

İNCELEME:
Tevfik Fikret: Hayatı ve Eserleri (1937).
Ayrıca, İlk Göz Ağrısı adlı bir adaptasyon oyunu vardır. Oyunlarının yeni basımları 1965 yılında yapılmıştır.
Tatlı Sert (1938),
Akıncı Türküleri (1938),
Heyecan ve Sükûn (seçme şiirleri, 1959),
Zindan Duvarları (aruzla, 1967),
Han Duvarları (toplu şiirleri, 1969),
Gurbet ve Saire (Han Duvarları,Bir Ömür Böyle Geçti ile yayımlanmamış şiirlerinden bir seçme, 2003).

ROMAN:
Yıldız Yağmuru (1936),
Ayşe’nin Doktoru (1949).


link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Dipnotlar
HAKKINDA: Yusuf Ziya Ortaç / Faruk Nafiz: Hayatı ve Eserleri (1937), Nihat Sami Banarlı / Faruk Nafiz ve Seçilmiş Şiirleri (1949), Mehmet Kaplan / Şiir Tahlilleri II (s. 6-18, 1954), Halit Fahri Ozansoy / Edebiyatçılar Çevremde (1970), Mehmet Kaplan / Cumhuriyet Devri Türk Şiiri (s. 3-20, 1973), Hilmi Yücebaş / Bütün Cepheleriyle Faruk Nafiz: Hayatı Hatıraları Şiirleri (1974) , İnci Enginün / Çamlıbel Faruk Nafiz / Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi II (s. 114-116, 1977), Vahap Kabahasanoğlu / Faruk Nafiz Çamlıbel (1979), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Motifli Türk Edebiyatı Tarihi (c.4 - s. 295-368, 1982), Kitaplar ve Portreler (1985), Turgut Uyar / Bir Şiirden (1982), Nejat Birinci / Faruk Nafiz (1993), İnci Enginün / Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri (Türk Dili, Özel Sayı IV / Çağdaş Türk Şiiri V s. 481-482); İnci Enginün / Faruk Nafiz Çamlıbel / Yeni Türk Edebiyatı Araş- tırmalan (s. 189-207, 1991), Şerif Aktaş / Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi II (1998), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi - Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz: Mustafa Everdi, 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999) , Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Şerif Aktaş / Büyük Türk Klâsikleri: Tarih-Antoloji-Ansiklopedi (cilt 13 s.336-364, 2002), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002), Halil Soyuer / Şair Dostlanm (2004), Mehmet Atilla Maraş / Şair Milletvekilleri 1 - 22. Dönem 1920-2005 (2005).

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
1 Yolcu İle Arabacı
2 Şairler Arasında
3 Son Beklediğim
4 Son Aşık
5 Sen Nerdesin?
6 Oğluma
7 Memleket Türküsü
8 Melek
9 Koşma
10 Kış Bahçeleri
11 Kıskanç
12 İstanbul
13 Han Duvarları
14 Gençlik
15 Firari
16 Eriyen Adam
17 Dün Bir Kadın Ağladı
18 Çoban Çeşmesi
19 Bizim Memleket
20 Ali
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 30.9.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...