Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ahmed Kallaş eş Şafii

احمد قلاش الشافعي

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4489  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
eş şeyh el Allame
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Haleb 1910 Medine 2008
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Allame, Müderris, Arap Dili ve Belağatı,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Şafii,
       
Yazar No: 4489 Hit : 4777 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

الشيخ أحمد بن عبد القادر قلاش الشافعي الحلبي

1328ـ1429       1910ـ2008

 هو العالم العامل، الفقيه، النحوي، الداعية المربِّي المُعَمَّر الشيخ أحمد بن عبد القادر قلاش الشافعي الحلبي.

 

ولادته ونشأته:

ولد ونشأ في كنف أسرة محافظة تحب العلم وتحترم العلماء، فوالد صاحب الترجمة رجل متواضع كان يعمل نساجاً على النول العربي، ووالدته سيدة فاضلة من آل قنبر المشهورة نسبتهم إلى السيد عبد القادر الجيلاني.

 

وتعلم القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره على يد الشيخ مصطفى عاشور، في مكتب جامع (علم الشرق) في حي (المشاطية)، ثم انتقل إلى المدرسة الابتدائية، ودرس بعض صفوفها، وفي هذه المرحلة تنبه والده إلى فطنة ولده وذكائه، فقرر إرساله إلى المدارس الشرعية ليطلب العلم الشرعي.

 

تلقيه العلوم الشرعية:

وبدأ يتلقى العلوم الشرعية والعربية في المدرسة العثمانية، على يد شيخه الشيخ محمد الناشد(ت1365). وحفظ ألفية ابن مالك وعمره 13 سنة بالإضافة إلى بعض المنظومات الأخرى.

 

ثم انتقل إلى المدرسة الشعبانية، وتابع فيها تلقِّي العلم على يد شيوخه الشيخ طاهر الكيالي، والشيخ أحمد التيجي، والشيخ إبراهيم الدرعزاني، وحفظ في هذه المرحلة الكثير من المتون، والقصائد الطويلة، ثم عاد إلى المدرسة العثمانية، ليلتقي فيها شيخه الشيخ محمد الحنيفي (ت1342)، ويأخذ عنه علم التوحيد، وقد قرأ عليه متن الباجوري، ثم أعاد قراءة النحو مرة ثانية على شيخه الشيخ محمد الناشد، قرأ عليه في النحو: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، وفي البلاغة: « التلخيص للقزويني». والفقه الشافعي على شيخه الشيخ محمد سعيد الإدلبي (ت1370). وقرأ عليه متن التحرير في الفقه الشافعي.

 

ثم تحول إلى المدرسة الإسماعيلية، وبدأ فيها حفظ القرآن الكريم، فحفظ ثمانية أجزاء، ثم انتسب إلى المدرسة الخسروية (الثانوية الشرعية) فأخذ الحديث النبوي الشريف والسيرة العطرة وتاريخ الإسلام على يد شيخه محدث حلب ومؤرخها الشيخ محمد راغب الطباخ(ت1370). ودرس عليه في الحديث: مختصر الزبيدي للبخاري، مع شرح الشرقاوي عليه، ومقدمة ابن الصلاح، وفي التاريخ: نور اليقين، وإتمام الوفاء.

 

ودرس الفقه الشافعي على شيخه الشيخ محمد سعيد الإدلبي، والشيخ عمر المارتيني، حيث قرأ عليه كتاب: (الإقناع في شرح متن أبي شجاع). للشربيني، كما درس على العالم الأصولي المدقق الشيخ محمد أسعد العبجي (ت1393)، وقرأ عليه: «غاية الوصول شرح لب الأصول».

 

وأخذ علوم العربية نحوها وصرفها وبلاغتها، على شيخه الشيخ أحمد الكردي مفتي حلب (ت1373).

وأخذ علم الفرائض على شيخه الشيخ عبد الله المعطي (ت1353)، وعلم المنطق والتوحيد على شيخه الشيخ فيض الله الكردي.

هذا بالإضافة إلى ما حصل المترحم له من العلوم الكونية كالحساب والجغرافية والعلوم الطبيعية وغيرها.   

 

حصوله على الدرجة الأولى في المدرسة الخسروية:

وفي عام 1348هـ ـ 1929م تخرج الشيخ في المدرسة الخسروية حائزاً على الدرجة الأولى بمرتبة نابغ ممتاز.

 

تخرج مع الشيخ في القافلة الرابعة من خريجي الثانوية الشرعية، كلٌّ من وحسب ترتيب نجاحهم: أحمد قلاش، برهان الدين الداغستاني، محمد الناصر، سعيد المسعود، محمد سلقيني، مصطفى مزراب، محمد خليلو التادفي، مصطفى المارعي، همام النعساني، عبد الرحمن حوت، عبد الله الأسود، محمد نور البلاط، عبد الله سلطان، عمر محو، حسن الحموي.

 

وقد التقى في هذه المرحلة الشيخ محمد أبا النصر خلف الحمصي(ت1368)، وصحبه وأخذ عنه الطريقة النقشبندية، ورافقه في بعض جولاته على المدن والقرى.  

 

في ميادين العمل والدعوة والتربية:

ثم انطلق إلى ميادين العمل والتربية، والدعوة إلى الله، ونشر العلم، فعمل إماماً وخطيباً في عدد من مساجد المدينة، وأنشأ بالاشتراك مع أخيه الشيخ بكري رجب(ت1399)،مكتباً لتعليم الطلاب القرآن الكريم،ما لبث هذا المكتب أن غدا مدرسة علمية مباركة، أطلق عليها الشيخ اسم: المدرسة الرضائية، وقد شاركهم في التعليم فيها الشيخ محمد أديب حسون (ت1429)، والشيخ أحمد حسين كعكو.

 

وعندما افتتحت المدرسة الشعبانية بإشراف العلامة الشيخ عبد الله سراج الدين، انتدب الشيخ أحمد ليدرس فيها علوم اللغة العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها. واستمر في التدريس فيها أكثر من ثلاثين عاماً.

 

كما كانت له جولات على القرى المحيطة بحلب كل يوم إثنين بصحبة بعض إخوانه من العلماء يجمعون أهل القرية في المسجد، فيعظونهم، ويعلمونهم  أمر دينهم ودنياهم، وكان يشاركه في هذه الجولات صديقه الشيخ بكري رجب، والشيخ مصطفى مزراب،والشيخ محمد الغشيم (ت1398)، والشيخ عبد المجيد مزراب، وغيرهم.

 

وربما قصد بعض المقاهي في مدينة حلب ووقف بمكان الحكواتي ليعظ الناس ويعلمهم، وقد تعرض لكثير من المضايقات حتى منع من قبل الشرطة.

 

وكانت له دروس في اللغة العربية والفقه الشافعي والتفسير في المدرسة الخسروية، وكان ينتقل بين هذه المدارس،يلقي دروسه هنا وهناك، دون كلل أو ملل، إذ كان يجد متعته في نشر العلم، وإفادة الطلاب، وقد تخرج على يديه عدد كبير من طلاب العلم خلال أكثر من سبعين سنة أمضاها في نشر العلم، والدعوة إلى الله.

 

  هجرته إلى المدينة المنورة:

وفي عام 1400هـ ـ 1981م، آثر الشيخ مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام، فهاجر إلى المدينة المنورة، وعمل أستاذاَ في الجامعة الإسلامية فيها، أكثر من سنتين، كما اختير عضواً في مجلس البحث العلمي في الجامعة المذكورة، وعندما أحيل إلى التقاعد نظراً لكبر سنه، آثر البقاء في المدينة المنورة للمجاورة والعبادة.

 

وكان إذا حضر إلى مدينة حلب، أسرع إليه طلابه، فله معهم في كل يوم مجالس علم، يقرأ لهم فيها الحديث النبوي الشريف، والنحو في جامع (قسطل الحرامي)، وجامع (قنبر) وجامع (سكر) (في حي الكلاسة).

 

حبه للمطالعة:

كان الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ محباً للمطالعة،شغوفاً بقراءة الكتب، يمضي الساعات الطويلة في القراءة الواعية، واضعاً ملاحظاته وحواشيه وآراءه وتعليقاته على حواشي الكتب التي يقرؤها، وكان يقول:« إنني تعلمت من قراءتي من الكتب أكثر مما تعلمته من أساتذتي».

 

وتميَّز ـ رحمه الله تعالى ـ بتدفيقه النادر في فهم العبارات والوقوف عندها وربطها ببعضها فلا تمر عبارة إلا يقف عندها، ويكشف غطاءها، ويفتح مقفلها ويوضح معناها. وقلما يمر عليه كتاب من القدامى أو غيرهم ـ مع كثرة مطالعته ـ إلا وله عليه انتقادات لطيفة، وملاحظات مفيدة.

 

أسلوبه في التعليم:

وهو صاحب أسلوب مميز في التعليم، يقف بطلابه عند كل عبارة يدقق في ألفاظها ومعانيها،وما ترمي إليه، يوضح ذلك بذوقه العلمي الرفيع وأسلوبه النقدي المتزن البعيد عن التعالي، أو النيل من غيره، إذ الهدف عنده هو الوصول إلى الحقيقة العلمية، فحيثما وجدها التقطها،وهو لا يجد حرجاً إن راجعه أحد في مسألة علمية، وبان له صواب رأيه، أخذ به مباشرة ووضح ذلك لطلابه، مع تقديم الشكر لمن راجعه والثناء عليه.

 

كما امتاز بمقدرة فائقة على تقريب المعاني وتيسير العلم، بحيث يدخله إلى عقل الطالب من غير مانع أو حاجب، مع استعماله لوسائل التعليم وحسن التمثيل وجمال العرض.

 

كتبه ورسائله:

ولقد رأى الشيخ من تأليف الرسائل التوجيهية، والقصص التربوية والكتب العلمية، طريقاً آخر لنشر العلم، والدعوة إلى الله فكان له جملة من الرسائل والكتب، نذكر منها:

 

أ ـ الكتب العلمية:

1.   تيسير البلاغة. أبرز فيه البلاغة في ثوب جديد يناسب هذا العصر.

2.   أحكام البيع على المذهب الشافعي.مع الأدلة والعبارات الواضحة.

3.   من كنوز  الإسلام.

4.   من ذخائر الإسلام.

 

5.   من بدائع الحكم.

6.   في ظلال الجنة.

7.   تفسير جزء عم.   

 

ب ـ الرسائل التوجيهية:

 

1.   كيف تكون مسلماً؟.

2.   الصلاة الخاشعة.

3.   صوموا تصحوا.

4.   كيف تحج؟

5.   أنفع الدروس في تهذيب النفوس.

6.   سلم الأطفال لبلوغ الكمال.

7.   أزهار في تربية الصغار.

8.   عجائب من الأخلاق الإسلامية.

9.   محمد رسول الجهاد.

10.  حي على الجهاد.

11.  طريق النصر.   

 

ج ـ القصص التربوية للأطفال والكبار:

 

1.   القصص النبوي الصحيح.

2.   معجزة الإسراء والمعراج.

3.   أنبياء العرب.

4.   عيسى بن مريم.

5.   يوسف الصديق.

6.   نوح عليه السلام.

7.   جنة آدم.

 

  كما قام بتصحيح بعض الكتب والإشراف على طباعتها، ومنها: ( كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس)، للعجلوني، وكتاب:( إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ) لمحمد الخضري.

كما ضبط (متن البناء) و (متن المقصود) في علم الصرف.

وكان بعض الأدباء والشعراء يعرضون نتاجهم عليه قبل طبعه وإخراجه، ليقوم بتصحيحه، وإبداء ملاحظاته عليه.

 

  أخلاقه وصفاته:

عظيم النفس، عالي الهمة، ذكي لمَّاح، رفيع الأخلاق، يتواضع لمن يعلِّمه، أو يتعلم منه، محب لطلابه رؤوف بهم.

وقد أوتي مع ذلك روحاً مرحة، وظلاً خفيفاً، ودعابة محبَّبة، ونكتة حاضرة، ويظهر أثر ذلك كله في دروسه، فلا ترى فيها أثراً للسآمة أو الملل مهما طالت.   

 

صفاته الخلقية:

أسمر اللون، منور الوجه والشيبة، ضعيف الجسم، اضطربت خطاه لما كَبِِر في السن، وقد أدركه طلابه شاباً قوي الجسم يسير وكأنه ينحط من جبل، وينتقل بين المدارس والصفوف بهمة ونشاط، مرتدياً جبته الطويلة، مزيناً رأسه بعمامة بيضاء فوق (طربوش أحمر).

 

مرضه ووفاته:

وما زال الشيخ مقيماً في المدينة المنورة، مجاوراً الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، مستمراً على عطائه العلمي، حتى كسر حوضه، ولزم الفراش، وكان يتردد عليه طلاب العلم، وهو حاضر البديهة، ولا يخلو مجلسه ـ حتى في أيام مرضه ـ من الفوائد العلمية، والنكات اللغوية، ويتعرف على زائريه، ويطلب القراءة عليه في كتاب من كتب العلم، حتى اشتدَّ به المرض قبيل وفاته بشهر. وتوفي عصر يوم السبت 10/رجب /1429. وصلي عليه في المسجد النبوي بعد صلاة فجر يوم الأحد 11/رجب/1429، وووري في البقيع بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وصحابته الأكرمين والعلماء والصالحين، وانطوت بموته صفحة من صفحات العلم الناصع، وتاريخه العبق الشذي، نسأل الله سبحانه أن يتغمد فقيد العلم بواسع رحمته وسوابغ إحسانه، وأن يخلف على المسلمين خيراً، وأن يعوضهم عن فقد علمائهم وصلحائهم إنه أكرم  مسؤول وخير مأمول.

 

-----------

علماء من حلب في القرن الرابع عشر للأستاذ : محمد عدنان كاتبي.

مقدمة تيسير البلاغة للأستاذ صفوان داودي.

 

all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
click here click married affairs
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
علماء من حلب في القرن الرابع عشر للأستاذ : محمد عدنان كاتبي. مقدمة تيسير البلاغة للأستاذ صفوان داودي.
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
click here dating for married men married affairs
read here wifes that cheat unfaithful wives
link why do women cheat why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 20.4.2012Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...