Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Salim el Behnesavi

سالم البهنساوي

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4488  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Sadiyyin /Şarkiyye Vilayeti/Mısır 1932 Bakü / Azerbeycan 03 03 2006
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, İslâm Hukuku,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 4488 Hit : 7484 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Gayri Müslimlerle Anlaşma Yapmanın Hükmü

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

 Salim el Behnesavi

  سالم البهنساوي

 (1352 ـ 1427هـ / 1932 - 2006م 

  

ولد   سالم علي إمام البهنساوي عام 1932م في قرية «السعديين»، وهي إحدى القرى المعروفة والشهيرة بمحافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية،

 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول بمصر عام 1955م، (جامعة القاهرة حالياً

وكان قد ال تحق منذ صباه بالدعوة الإسلامية في مصر، وعرف كرمز من رموز الحركة الطلابية في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات،

 واعتقل سنة 1954م، ثم في عام 1965م.، وناله من العذاب الشيء الكبير، وظل في السجن حتى وفاة الطاغية «عبدالناصر

نشأ في أجواء عائلة ملتزمة، ساعدته على الارتباط بالعمل الدعوي والنشاط الإسلامي، مما أكسبه الخبرة، وحب الناس، والنظر إلى الأمور بشمولية.

 

 

حياته العملية

عمل مديراً لإدارة التأمينات بمدينة المنصورة عام 1956 ـ 1959م، وعمل مديراً للتأمينات الاجتماعية بمدينة شبين الكوم 1959 ـ 1964م.

ثم وصل الكويت قادماً من جمهورية مصر العربية عام 1973م، وعمل مستشاراً للهيئة العامة لشؤون القصر، وكانت في بدايتها آنذاك، فاجتهد في تنظيمها وسن القوانين الخاصة بها وفق روح الشريعة الإسلامية، فاعتبر بحق الأب الروحي لقوانين الهيئة العامة لشؤون القصر بدولة الكويت التي ظل بها حتى أحيل إلى التقاعد.

لقد ساهم في صياغة قانون إنشائها رقم 67 لسنة 1983م المعمول به إلى الآن، والذي تنص المادة الأولى منه على أن: «تنشأ هيئة عامة لشؤون القصر تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة للوصية أو القيم أو المشرف، وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال، طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيهما نص طبقت أحكام الشريعة الإسلامية».

ويسجل للبهنساوي ـ رحمه الله ـ أيضاً أنه قام بصياغة العديد من القوانين المدنية المنبثقة من الشريعة الإسلامية خلال عمله في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، التي أتحفها بجل وقته، وساهم فيها كمستشار في عدة لجان ومؤتمرات، وقدم فيها العشرات من الأبحاث وأوراق العمل، وظل مخلصاً في عمله حتى أتاه اليقين.

لقد توافرت للمستشار البهنساوي ـ رحمه الله ـ العديد من الصفات التي لم تتوافر لغيره، فكان موسوعياً ملماً بدقائق الشريعة الإسلامية ومستلهماً روحها السمحة دون تفريط ولا إفراط.

وكان قد عمل مستشاراً قانونياً متطوعاً للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وشارك في صياغة العديد من الدساتير والقوانين لبعض الدول العربية والإسلامية، مما يعني أنه كان رجل قانون من الطراز الأول، إضافة إلى كونه فقيهاً عالماً مجتهداً.

شارك في مناقشة أصحاب الفكر التكفيري مع المستشار الراحل حسن الهضيبي، وقام بتفنيد آرائهم، وقد توج ذلك بكتاب «دعاة لا قضاة» للمستشار حسن الهضيبي.

شارك في العديد من المؤتمرات في العديد من دول العالم، ويعد من أبرز من واجه قضايا الغزو الفكري، والفكر التكفيري.

نشرت له مقالات في العديد من الصحف والمجلات العربية والعالمية، مثل مجلة المجتمع، والوعي الإسلامي، والدعوة، وجريدة الأنباء، و لواء الإسلام، وغيرها.

استعانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت بخبراته كمستشار لوكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ عام 2001م وحتى وفاته فجر الجمعة 3/2/1427هـ ـ 3/3/2006م ـ

إسهاماته الفكرية ومؤلفاته

ولقد خلف ـ رحمه الله ـ تراثاً فكرياً يربو على (26) كتاباً، تناولت قضايا عدة في الشريعة والقانون والتطرف والمرأة وأدب الحوار وغيرها، ولقد بدأها بكتاب «الوجيز في العبادات» عام 1957م، ثم كتاب «الإسلام والتأمينات الاجتماعية» عام 1963م، ثم توالت مؤلفاته إلى أن توفاه الله عز وجل.

ومن أهمها:

1 ـ الوجيز في العبادات.

2 ـ الإسلام والتأمينات الاجتماعية.

3 ـ الحكم وقضية تكفير المسلم.

4 ـ السنة المفترى عليها.

5 ـ الغزو الفكري للتاريخ والسيرة.

6 ـ أضواء على معالم الطريق.

7 ـ الإسلام لا العلمانية.

8 ـالمرأة بين الإسلام والقوانين العالمية.

9 ـ قواعد التعامل مع غير المسلمين

10- الوسطية ومحاربة الفكر التكفيري.

في منتصف القرن الماضي ظل يعمل كداعية يحمل الفكر الوسطي في مشارق الأرض ومغاربها.

وفي عام 1977م، صدر له كتاب «الحكم وقضية تكفير المسلم»، مما أثار ضجة كبرى، ويعتبر الكتاب المرجع الأساس في العالم كله لمن يبحث عن جذور فكر التكفير وكيفية هدمه، حيث قوَّض أفكارهم بالدليل العلمي من القرآن والسنة وإجماع الصحابة وعلماء الأمة، وفضح الأيدي الخفية التي تقف خلفهم، التي جعلت منهم أدوات لتجفيف منابع الإسلام، ومسوغاً لضرب الدعوة والدعاة المعتدلين.

ولهذا وصف الباحثون هذا الكتاب بأنه أوسع وأشمل ما صدر من الكتب في كشف هذه الفتنة ودرئها في عصرنا الحاضر، كما تميز بعلاج تلك المشكلات بالإنصاف والدقة.

 

الرد على الشبهات

 

 

 

خاض المستشار البهنساوي ـ رحمه الله ـ حواراً مريراً مع دعاة العلمانية، الذين اتخذوا من الطعن في تصرفات بعض المنتمين للتيار الإسلامي ستاراً للطعن في الإسلام ذاته، سواء على هيئة مناظرات أو من خلال كتبه وكتاباته في الصحف والمجلات، أو حتى في الندوات التي شارك فيها.

ولقد أرَّقه كثيراً تخلف الأمة، وتبديد هويتها، وخمود رجولتها، وترك رسالتها، واندثار ثقافتها، وضياع عزتها، وموت إرادتها، واستسلام ريادتها، وهاله بشدّة ضلال مثقفيها، وحيرة موجهيها، وشرود شبابها ومعلميها، وآلمه وأقض مضجعه موجات الغزو الثقافي، وعواصف التقليد الأعمى، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وتبني الإعلام التائه دعوات التغريب والتسيب، وتقديمه سماً زعافاً للعامة الغافلين، والسكارى من المتعلمين، على أنه حضارة ومدنية وتقدم وحرية، وألف في ذلك كتابه القيم «تهافت العلمانية في الصحافة العربية»، الذي فضح فيه التهافت العلماني الضال في صحافة الأمة التي تعتبر أداة التوجيه الكبيرة في الشعب، التي تسيطر عليها للأسف الشديد الرؤوس الداعية إلى نبذ عقائد الأمة وتبديل «هويتها، وكتاب» شبهات حول الفكر الإسلامي المعاصر، و«الإسلام لا العلمانية والشريعة المفترى عليها».

ومن خلال خبرته القانونية ألف عدداً من الكتب التي تبين إنصاف الشريعة الإسلامية لحقوق الإنسان، فيما أكد عجز القوانين الوضعية، وقصورها، وتحيزها، وعدم إنصافها، من خلال مؤلفاته القيمة: «كمال الشريعة وعجز القانون الوضعي»، و«التطرف والإرهاب في المنظور الإسلامي والدولي»، و«الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية».

كما أنصف المرأة أكثر مما أنصفها دعاة تحريرها، ورد على من أراد تعريتها وجعلها سلعة رخيصة تُباع في سوق النخاسة، ومن أرادو الحجر عليها وحبسها وسط أربعة جدران، وفنّد زيف ادعاءاتهم جميعاً، كما أوضح بجلاء الفرق بين الدول الدينية والمدنية، وبين أنه لا كهنوتية ولا بابوية في الإسلام، وأن الدولة الإسلامية ليست دولة ثيوقراطية تحكم باسم الحق الإلهي، وإنما هي دولة مدنية ينبثق روح دستورها وقوانينها من الشريعة الإسلامية السمحة، وتكلم عن كمال الشريعة الإسلامية وعجز القانون الوضعي.

فالذي يتولى مواجهة الفكر العلماني أو الإلحادي يجب أن يتسلح بالأسلحة العلمية التي تمكّنه من دحض أباطيل هذا الفكر، عبر معرفته بأصول هذا الفكر ومرتكزاته وأدلته، ومعرفة ما يستند إليه من شبهات ضد الدين، ومعرفة أحكام الإسلام في مثل هذه الأمور وغيرها، فكان ـ رحمه الله ـ بحق نداً قوياً ومحاوراً مقتدراً عنيداً.

 

 

 

وفاته

على طريق الحق سار المستشار سالم البهنساوي في حياته، فأراد الله له أن يذكرنا في وفاته بجيل الصحابة والتابعين، الذين ماتوا في الديار الإسلامية بعيداً عن أوطانهم، وشاء الله أن يسترد أمانته ويختاره إليه فجر الجمعة 3 صفر 1427هـ ـ 3 مارس 2006م على أعتاب «باكو» العاصمة الأذرية

click here dating for married men married affairs
read here click here unfaithful wives

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 19.4.2012Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...