Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mustafa Nihat Malkoç

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4456  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
20. yy.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Trabzon/Köprübaşı 01.06.1970
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
  Fatih Eğitim Fakültesi (Karadeniz Teknik Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Şair, Araştırmacı, Yazar, Öğretmen, Türk Dili ve Edebiyatı,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 4456 Hit : 10104 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Vefatının 30. Yılında Trabzonlu Tarihçi Osman Turan
2 Tokattan Gür Bir Ses Kümbet Dergisi
3 İlk Atom Mühendisimiz Ahmet Yüksel Özemrenin Ardından…
4 Divan Edebiyatını Sevdiren Adam İskender Pala
5 Ah Hiç Bitmesin Horoz Şekerim!..

Yazarın Şiirleri

Aşksız Geçen Ömür

 

Sevgidir dünyayı yaşanır kılan
Aşkın iksiridir gönüle dolan
Nefrettir sevginin saçını yolan
Aşksız geçen ömrü ömürden saymam
Aşk bana doysa da ben ona doymam

Yeşerir gönülde aşk çiçekleri
Umutla anarız gelecekleri
Baş tacı edelim tüm gerçekleri
Aşksız geçen ömrü ömürden saymam
Aşk bana doysa da ben ona doymam

Yürek sevgi eker, muhabbet biçer
Aşkın şarabını gece gün içer
Huzurun yolları sevgiden geçer
Aşksız geçen ömrü ömürden saymam
Aşk bana doysa da ben ona doymam

Hoşgörü bir yanda, sevgi bir yanda
Heyecana gelir gönül duyanda
Nice güzellikler canlanır canda
Aşksız geçen ömrü ömürden saymam
Aşk bana doysa da ben ona doymam

Sevgi ile erir nefretin buzu
Aşk olsa dost olur aç kurtla kuzu
Sevgisizlik bir gün kokutur tuzu
Aşksız geçen ömrü ömürden saymam
Aşk bana doysa da ben ona doymam

Sevgi çeşmesinden doldur tasını
Yüreğine akıt aşk deryasını
Sil güzel sözlerle yürek pasını
Aşksız geçen ömrü ömürden saymam
Aşk bana doysa da ben ona doymam

Bu kalp durmadıkça aşk ölmeyecek
Sevgi fukarası hiç gülmeyecek
Aşkın tılsımını hiç bilmeyecek
Aşksız geçen ömrü ömürden saymam
Aşk bana doysa da ben ona doymam

(19 Ocak 2008/Trabzon)

 

***

 

Sarıkamış'ta Hüzün

 

…Sarıkamış Şehitlerine Rahmet ve Minnetle…

Bir beyaz kelebektir hüzün Sarıkamış’ta
Allarını yitirir yüzün Sarıkamış’ta

On binlerce neferin donarken gözyaşları
Cennete kanatlandı, göçtü gönül kuşları

Beklesek de gelmedi maveradan bir haber
Hüzün çeşmelerinden yas doldurduk beraber

Bir mermi atamadan ten gömüldü karlara
O gün bugündür gönlüm kırkındır baharlara

Yavaş yavaş kaybetti bütün dizler dermanı
Karlara kanla yazdı Enver Paşa fermanı

Evvel zamanda kader böyle yazmış yazını
Teslim oldun kışlara göremeden yazını

Bedenlerle beraber donmuştu tüm dilekler
Alacakaranlıkta kahır kustu bilekler

Güneş astı yüzünü, bulut gözyaşı döktü
Göklerin yangınında yüreğe hüzün çöktü

Elem coğrafyasında dövünürken ufuklar
Sarıkamış’ta kışlar bin bir baharı saklar

Ölürken de asildin o ne heybetli duruş!...
Gönül pervazlarına kondu uğursuz baykuş

Dünya dünya olalı görmedi böyle yası
Kahır zımparasıyla silinir yürek pası

Boşanır elbet bir gün zamanın zembereği
Gökten yağan acılar buz kestirir yüreği

Ey civanmert yiğitler selam olsun sizlere
Hüznün en acısını yaşattınız bizlere

Şimdi her bir yuvada Sarıkamış’tan iz var
Mihman ol düşlerime mest olsun gül yüzlü yâr

Ey toprağın koynunda diri yatan yiğitler!...
Bayrağın gölgesinde nöbet tutan yiğitler!...

(17 Ocak 2008/Trabzon)

 

***

 

Sevgi Köprüleri

Müslüman- Türk kimliğimiz uçuverdi özümüzden
Geçmişe bir sünger çekip çabuk döndük sözümüzden

Kurudu pınar başları,sâki hıçkırıp ağlıyor
Gözlerden akan kanlı yaş,yüreğimizi dağlıyor

Mutlu azınlık uçarken kimileri emekliyor
İnsanlık kurtuluş için Fatih neslini bekliyor

Kıpkızıl şafağa inat,acılı feryatlar dinsin
İçimize ecdadımın şefkat iklimleri sinsin

Çağın asık suratına tükürün Allah aşkına!
Vatana kast edenleri döndürüverin şaşkına!

Mürşid-i kâmiller gibi aşka banın heceleri
Mevlâna'nın hoşgörüsü nurlandırsın geceleri

Yücelerden emir geldi:Kardeş olun ey insanlar!
Sevgi köprüleri kurun,engel olmasın lisanlar

Gözlerde bir çift umut var,yarınlar aydın olacak
Kirlenen kalplerimize Yunus sevgisi dolacak

Daha ne bekliyorsunuz?Karanlığa bir mum yakın
Bataklıklardan kurtulup sevgi deryasına akın

Maddenin zincirlerini kır artık,tel tel dökülsün
Durdurun karanlıkları,beklenen şafak sökülsün.

 

***

 

Altın Nesil

 

Değmesin kirli nazar senin güzel yüzüne
Hayatta bütün renkler hoş görünsün gözüne
Cümle asil duygular yuva yapsın özüne

Yarınlara selamsın, göğümde güneş sensin
Buz tutmuş gönüllerde korlaşan ateş sensin

Kurumuş bahçelerde boynu bükük açarsın
Nur akan oluklardan ab-ı hayat içersin
Bu güzel vatan için sen de serden geçersin

Dünden postaladığım yarına mektup sensin
Geleceğin ilminde en büyük kutup sensin

Sizleri ağlatanlar gözyaşında boğulsun
Arı gibi çalışkan, peteklerde oğulsun
Unutma ki dünyada sen de bir garip kulsun

Etrafa koku saçan bahçemdeki gül sensin
Gönüllere nağmeler şakıyan bülbül sensin

Sensiz dünya virane, gündüzlerim karanlık
Sermayesi bitenler duyar sana hayranlık
Yarını hesaba kat, sakın yaşama anlık

Gelecekte umudum, dilimdeki söz sensin
Kalemimde mürekkep, gönüldeki öz sensin

Emin bakışlarınla aydınlandı günümüz
Mesafeler kayboldu açılınca önümüz
Çağları açtı ecdat, göğü tuttu ünümüz

Beklenen altın nesil, yaldızlı asır sensin
Kalbin kuytularında sakladığım sır sensin

(06 Ocak 2008 Pazar/Trabzon)

 

***

 

Birlikten Rahmet Doğar

 

Beyhudedir saklamak geçmişin matemini
Kalbin yaralarına sür sevgi merhemini
Hoşgörüyle çoğaltın muhabbetin demini

Davranın ey yârenler birlikten rahmet doğar
Doğan rahmet güneşi karanlıkları boğar

Birdir cümle ümmetle dinimiz imanımız
Hak Tealâ Rabbimiz, Resulullah canımız
Birlik için atıyor nabzımız, sol yanımız

Birler Bir’e koşunca birlikten rahmet doğar
Kâinata sığmayan, insan gönlüne sığar

Ayrı gayrı ne demek bunca birimiz varken?
Koca Yunus, Mevlana, Ali pirimiz varken
Çıkılmaz Hak katına ruhta kirimiz varken

Ayrılıklardan azap, birlikten rahmet doğar
Çölleşen yüreklere aşk yağmurları yağar

Hicran gönül sızısı, birlik ruhun cilası,
Ayrılık cana gurbet, vuslat yürek sılası
Gönüller bir olunca coşar rahmet deryası

El ele verin dostlar, birlikten rahmet doğar
Yüreği aşkla dolan, tekeden de süt sağar

Yunus, sevgi evinin en muhkem köşe taşı
Mevlana, hoşgörünün, aşk deryasının başı
Muhabbetle doyurur kardeşlik, birlik aşı

Fitne fesat ateştir, birlikten rahmet doğar
Tutmaz namus mayası yürekte olmazsa ar

(03 Ocak 2008 Perşembe)

 

***

 

Ölümsüzlük Risalesi

 

Bir sonbahar hüznüyle bozulur bütün bağlar
Kâinat sarsılırken secdeye varır dağlar

Ölümsüzlük iksiri ölümün yapısında
Hayatın tilmizleri bekleşir kapısında

Geride kalan dostlar ağlaşırlar nafile
Ölümsüzlük sırrını anlatmak zor gafile

Ömrün duraklarında durmadan geçer zaman
Son dem arifesinde kim diler sana aman?

Son kez yansır aynaya dudaklarda tebessüm
Verilir son raddede yüce makamdan hüküm

Ölümle cümle âlem dirilişe doğuyor
Saadet güneşleri karanlığı boğuyor

Ufka göz kırpan güneş yararken bulutları
Miş’li geçmiş zamana taşıyor umutları

Nice kutlu doğuma gebedir berzahımız
Mahkeme-i Kübra’da yerde kalmaz âhımız

İnsanlık eskiyorken ölüm tazeleniyor
Hakikat yarışında kötüler eleniyor

Sonsuzluk şafağına ölüm bir göçse eğer
Şu kokuşmuş hayatta bu göç her şeye değer

Gölgemizi yüzdürdük berrak mavi sularda
Bir başına bıraktık şöhreti kuytularda

Gece gün kapımızda kişner ölüm atları
Kabrin ardında kalır dünya saltanatları

Deruni düşünceler hayata ölüm taşır
Çiy düşer hissiyata düşler ayazda üşür

Elbet bir gün her nefis tadacaktır ölümü
Rabbim zakkuma inat açtır gonca gülümü

Ölüm, ölümsüzlüğe nurdan kapı aralar
Ten toprağı öpünce iyileşir yaralar…

(01 Ocak 2008/Trabzon)

click open what makes husbands cheat
link reasons why women cheat why do wifes cheat

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mustafa Nihat Malkoç

 

1 Haziran 1970’de Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Gündoğan Köyü’nde doğdu.

İlkokulu komşu köy olan Güneşli Köyü’nde okudu.

Orta ve lise öğrenimini Köprübaşı Lisesi’nde tamamladı.

1992 yılında Karadeniz Teknik Üniv. Fatih Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.

Gümüşhane’de beş yıla yakın öğretmenlik yaptı.

Askerliğini İstanbul’da Kara Kuvvetleri Lisan Okulu’nda Yedek Subay Öğretmen olarak yerine getirdi.

Ankara’da girdiği sınavı kazanarak Akçaabat Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ne Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atandı. Burada iki yıl görev yaptı.
Daha sonra girdiği yazılı ve sözlü imtihanı kazanarak Türkî Cumhuriyetlerden Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a, üç yıl görev yapmak üzere, öğretmen olarak gönderildi.

Burada Mahdumkulu Türkmen Devlet Üniv. İlâhiyat Fakültesi’nde ve İlâhiyat Lisesi’nde Türk Dili öğretmeni olarak çalıştı.

Yine Aşkabat’ta Türkçe Öğretim Merkezi’nde(TÖMER) bir yıl boyunca değişik milletlerden kişilere Türkçe’yi öğretti.

Şu anda Akçaabat’a bağlı Derecik İlköğretim Okulu’nda görev yapmaktadır.

Bugüne kadar, en büyüğünden en küçüğüne kadar onlarca dergi ve gazetede fikrî, edebî, felsefî ve kültürel konularda yüzlerce yazı ve şiir yazdı.

Bu yayın organlarından Türk Edebiyatı, Türk Dili, Bizim Çocuk, Çınar, Bizim Azerbaycan, Anadolunun Sesi, Üniversitelinin Sesi, Türkiye, Bizim Okul, Şenliğin Sesi, İnsanlığa Çağrı, Yeni Sesleniş, Gençliğin Sesi gibi dergilerde; Türksesi, Demokrat Gümüşhane, Kuşakkaya, Ortadoğu, Yeni Mesaj, Hergün, Candaş, Edebiyat, Bolu Üçtepe, Akçaabat Yeni Haber, Karadeniz Olay, Hizmet gibi gazetelerde yıllardan beri deneme, makale, fıkra ve şiirler yazmaktadır.

“Bizim Okul” isimli kültür, sanat ve edebiyat dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı.

Kültürel organizasyonların çoğunda aktif olarak görev aldı.

Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik konulu şiir yarışmasında birincilik, Trabzon Belediyesi’nin düzenlediği Çevre ile ilgili yarışmada birincilik, yine aynı belediyenin düzenlediği “İki binli Yıllara Doğru Trabzon” konulu makale yarışmasında mansiyon, Akçaabat Belediyesi’nin değişik zamanlarda organize ettiği şiir yarışmalarında birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri kazandı.

Karadeniz Yazarlar Birliği kurucularındandır. Halen bu birliğin üyesidir.
Üç çocuk babasıdır.


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=3431
click here dating for married men married affairs
open why women cheat on husbands how many guys cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 22.4.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...