Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


M. Muhsin Kalkışım

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4446  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy. m.muhsin@yahoo.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Fen Edebiyat Fakültesi (Harran Üniv.) - Fen Edebiyat Fakültesi (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv.) - Fatih Eğitim Fakültesi (Karadeniz Teknik Üniv.) - Fen Edebiyat Fakültesi (Rize Üniv.) -   Fen Edebiyat Fakültesi (Karadeniz Teknik Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 4446 Hit : 7326 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Ölüm Konulu Tarih Kıtaları
2 Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış
3 Işığın Büyüsü (Türk Şiiri Güldestesi)

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

M. Muhsin Kalkışım

 

Osmanbaba İlkokulu, Akçaabat Ortaokulu ve Akçaabat Lisesini bitirdi.
1984 yılında Karadeniz Teknik Üniv. Fen Edebiyat Fakültesinden mezun oldu.
Yüksek Lisansını 1988 yılında Atatürk Üniversitesi’nde,
Doktorasını 1992’de İstanbul Üniversitesi tamamladı.

 

Çalışma Alanları:

Osmanlı Edebiyatı Tarihi
Metin Şerhi
Osmanlı Şiiri Teorisi
Klasik Türk Hikâyesi
Tasavvufî Türk Edebiyatı

 

Akademik Görevler:

Arş. Gör. : KTÜ Fatih Eğ. Fak. Türk Dili ve Ed. Eğ. Böl. TRABZON (1985-1993)

Yrd. Doç. Dr.: KSÜ Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. K. MARAŞ (1993-1995);

HRÜ Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Ş. URFA (1995-1999);

QÜ Filoloji Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. BAKÜ(2000-2005)

Doç. Dr.: QÜ Eğitim Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. BAKÜ (2005-2007);

RÜ Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. RİZE (2007-...)

İdârî Görevler:
Bölüm Başkanlığı: KSÜ Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. K. MARAŞ (1993-1995);

HRÜ Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Ş. URFA (1996-1999);

RÜ Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. RİZE (2007-2009)
Dekan Yardımcılığı: HRÜ Fen-Ed. Fak. Ş. URFA (1996-1997);

QÜ Filoloji Fak. BAKÜ(2003-2005);

RÜ Fen-Ed. Fak. RİZE (2007)
Dergi Yayın Koordinatörlüğü: A.YORUM (Trabzon 1992-1993);

MAVİ ATLAS (Bakü 2006)
Dergi Yayın Yönetmenliği: A.ÇERÇEVE (K. Maraş 1994-1995);

A.BAKIŞ (Şanlıurfa 1997-1998)
Sempozyum Koordinatörlüğü: Türk Halklarının Edebî Geçmişi: Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu, Qafqaz Üniversitesi, 06-07.05.2004, BAKÜ;

Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, Rize Üniversitesi, 17-19.10.2008, RİZE

 

Üyelikleri:

Türkiye Yazarlar Birliği
İLESAM
EĞİTİM-BİR-SEN
Türk Kütüphaneciler Derneği

 

Kitaplar:

Hürriyetin Elifbası, A.Yorum Dergisi Yay.,Trabzon 1993
Şeyh Gâlib Dîvânı, Akçağ Yay., Ankara 1994
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Yay., Ankara 1997
Fuzûlî'nin Leyla vü Mecnûn Hikâyesi (Tahkiye Unsurları), Derya Kitabevi Yay., Adana 1998
Seyyid Vesîm Dîvânı, İnceleme-Tenkidli Metin, Trabzon 2004
Işığın Büyüsü. Türk Şiiri Güldestesi, Qafqaz Üniversitesi Yayınları, Bakü 2004
İlyas Efendiyev. Geriye Bakma İhtiyar, (Türkiye Türkçesi’ne Aktarma), Qafqaz Üniversitesi Yayınları, Bakü 2005

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar:
Ramiz MEHDİYEV. Azerbaycan: Küreselleşmenin Talepleri, da Yayınları, İstanbul 2005
Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu Bildiri Metinleri, Rize Üniversitesi Yayınları, Rize 2008

Makaleler:
"Türk Dili Eğitiminde Yeni Metodlar", Yeni Nesil, 18 Aralık 1986
"17. Asra Kadar Yazılı Türk Nesir Dilinin Târihî Seyri", Millî Kültür, S.60, Mart 1988, s.12-13
"Gün Uzar Yüzyıl Olur ve Zaman", Dergâh, S.23, Ocak 1992, s.7
"Nâbî'nin Tuhfetü'l-Harameyn'i ve Dil Husûsiyetleri", İ..Edebiyat, S.16, Nisan 1992, s.13-15
"Klasik Türk Edebiyatı Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar", Akademik Yorum, S.1, Güz 1992, s.14-15
"Yavuz Sultan Selim'in Edebî Şahsiyeti", Yedi İklim, S.31, Ekim 1992, s.16-19
"Dil ve Edebiyatta Asliyet ve Ortak Husûsiyetler", Akademik Yorum, S.2, Kış 1992, s.29-30
"Klasik Türk Edebiyatının Kültür Tarihimizdeki Yeri", Akademik Yorum, S.3, Bahar 1993, s.10-14
"Şeyh Gâlib, Mevlevilik ve Şia", Akademik Yorum, S.4, Yaz1993, s.53-55
"Şeyh Gâlib'in Şiir ve San'at Anlayışı", KSÜ Bülteni, Ocak 1994, s.6-9
"Gençlik ve Problemleri", Tarihi Uzunoluk, Mart 1994, S.6, s.35-39
"İslâm Medeniyeti ve Türk Dili", Kubbealtı Akademi Mecmuası, Nisan 1994, S.2, s.41-44
"Yeni Türk Şiiri'nde Klasik Şiirin Etkileri : I.Fatih OKUMUŞ", Tarihi Uzunoluk, Mart 1995, S.7, s.89-91
"Klasik Türk Şiiri'nin Teorisi", Akademik Çerçeve, Bahar 1995, S.4, s.3-12
"Klasik Türk Şiiri'nde Çiçekler". Akademik Bakış, Bahar 1997, S.1, s.31-38
"Sanatta 'Yaratma' Problemi", HRÜ İF Dergisi, 1997, S.3, s.103-108
"Şeyh Gâlib'in Bir Terci-i Bendini Şerh Denemesi", Akademik Bakış, Yaz 1997, S.2, s.56-61
"Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış", Köprü, Kış 1999, S.65, s.132-141
"Klasik Türk Edebiyatı Öğretiminde Etkin Faktörler", Harran, Ağustos 1999, s.8-11
"Eski Türk Edebiyatı'nda Ayna Objesi", Harran, Haziran 1999, s.14-23
"Klasik Türk Şiirinde 'Türk' Kavramı / The Word 'Türk' in Classical Turkish Poetry", Millî Folklor, Yaz 2001, s.58-69
"Nâbî’de Zâhid ve Vâiz Eleştirisi / Nabi’s Criticism of Prayerful and Preacher”, Journal of Qafqaz University, Fall 2002, s.65-72
"Osmanlı Devletinde Şair ve Yazarları Himaye Kriterleri / The Criteria for Taking Poets and Writers Under Protection in Ottoman Empire", Millî Folklor, Bahar 2003, s.105-108
"Yûsuf ile Züleyhâ Üzerine Notlar”, Mavi Atlas, Mayıs 2006, s.114-120
“Şeyh Gâlib Dîvânı’nda Dür ve Sadef Objeleri / The Pear and the Mother of Pearl Motifs in the Collected Poems of Sheik Galip”, Journal of Qafqaz University, Fall 2006, s.67-71
“Neşâtî’nin İmam Hüseyn Mersiyesi / Neşâtî’s Imam Huseyn Elegy”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume ½, Winter 2008, s.192-201
Ömer OKUMUŞ- M. Muhsin KALKIŞIM, “Klasik Türk Şiirinde Hz. İsa Kavramı / Concept of the Jesus in the Classical Tukish Poem”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 1/5, Fall 2008, s.534-546
"Yahyâ Kemâl’in Selîm-nâme’si Üzerine Bazı Dikkatler", Mavi Yeşil, Mayıs-Haziran 2009, S.57, s.10-12
Ömer OKUMUŞ- M. Muhsin KALKIŞIM, “Klasik Türk Şiirinde Hz. İsa Mazmunu", Yağmur, Temmuz 2009, S.44, s.21-27
"'Ölüm' Konulu Tarih Kıt'aları", Turkish Studies, Volume 4/6, Fall 2009, s.275-290

Bildiriler:
"Şeyh Gâlib'de Müsamahanın Boyutları", (Uluslararası Şeyh Gâlib Sempozyumu), 17.03.1995, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İSTANBUL
"Klasik Türk Edebiyatı Öğretiminde Etkin Faktörler", (X. Millî Türkoloji Kongresi), 18.09.1997, İSTANBUL
"Klasik Türk Şiirinde Sevgili Mazmunu",(Edebiyat ve Toplum Sempozyumu), 05.06.1999, GAZİANTEP
"Dede Korkut Kitabı’nda Aile Kültürü”, (Türk Halklarının Edebî Geçmişi : Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu), 07.05.2004, BAKÜ
"Şeyh Gâlib Dîvânı’nda Dür ve Sadef Objeleri”, (XII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni), 10.05.2006, BAKÜ
“Tarih Kıt’alarında Tabiat Olayları”, (Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu), 27.04.2007, ERZURUM
“Mesnevî’nin İlk Dört Beytine Şeyh Gâlib’in Yaptığı Şerh”, (I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu), 24.10.2007, ISPARTA
“Dîvânü Lügâti’t-Türk’te Mevsim Tasvirleri”, (Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu), 17.10.2008, RİZE

“Hüsn ü Aşk’ta Tardiyye Formunda Yazılan Bir Ninni Üzerine”, (Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi), 14.11.2008, BAKÜ
“Jâle/Şeb-nem Objesinin Nedîm ve Şeyh Gâlib'in Şiirlerindeki Yansımaları", (V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Uluslararası-), 17.10.2009, MARDİN
“Tuhfetü’l-Haremeyn’de Mekân ve Şahsiyet İlişkisi”, (Şair Nâbî Sempozyumu), 14.11.2009, ŞANLIURFA

click here click married affairs

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.rize.edu.tr/akademisyen/akademisyen.asp?id=39
husbands who cheat open dating for married men
click here website why do married men cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 9.3.2010



Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...