Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Yusuf el Kardavi (el Karadavi)

يوسف القرضاوي

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4322  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Mısır 1926
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Allame, Arap din bilgini, Fıkıh,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Fetvalarında Mezhebe Bağlı Kalmıyor,
       
Yazar No: 4322 Hit : 4493 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Hesaplama Yöntemi İle Ayların Başlangıçlarının Tesbit Edilmesi / الحساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور

Yazarın Şiirleri
click here dating for married men married affairs

Yazarın Hikayeleri
click here website why do married men cheat
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Yusuf el Karadavi Nasıl Birisidir ?

Hayat Hikayesi

Yusuf el Kardavi  ( el Karadavi )
Mısırlı Din Bilgini ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı.

9 Eylül 1926 da Mısır'ın el-Garbiyye ilindeki Siff Turab şehrinde doğdu.
Küçük yaşta babasını kaybetti. Kur'an'ı ezberlemiş ve el-Ezher'in lise kısmını ikincilikle bitirdi. Daha sonra el-Ezher Üniversitesi Usul-u Din Fakültesine giren Karadavi, bölümünü birincilikle bitirmiştir.1958 yılında Yüksek Arap Dili Araştırmaları Enstitüsü'nden dil ve edebiyat konusunda lisans almıştır. Usul-u Din Fakültesi, Kur'an ve Sünnet İlimleri bölümünde master yapan Karadavi, doktorasını da 1973 yılında aynı fakültede tamamlamıştır. Karadavi’nin doktora konusu 'Zekât ve zekâtın toplumsal sorunların çözümündeki yeri' başlıklı tezidir.

Mezuniyetinden sonra ezher’de vakıflarla ilgili dinî işleri denetleyen kurum ile islam kültürü idaresinde çalıştı.Daha sonra dinî ilimler enstitüsü müdürü olarak Katar’a tayin edildi. Burada eğitim ve islami ilimler (külliyyetü’ş-şeri’a) fakültelerinin kurulması görevi de kendisine verildi. Karadavî burada islamî ilimler fakültesinin dekanı, kuruluşunu üstlendiği Sünen ve Siret Araştırmaları Merkezinin müdürü oldu.  

Karadavî geçmiş ile gelecek, muhafazakârlık ile yenilikçilik arasında “ortayolculuk” (vasatiye) diye anılan akımın önde gelen temsilcilerindendir.
Eserlerinde nazariyatın yanında aksiyona da yer veren yazar, ''dengeli bir islam anlayışı''nın gelişip yerleşmesi için çaba  sarf etmektedir. “sünnetin fıkhı”, “makâsıt fıkhı”, “öncelikler fıkhı” gibi kavramsallaştırmaları ve bu çerçevede yazdığı eserleri, islam’ın sabit prensipleri ile asrın değişen olguları arasında bir denge kurmaya yönelik çabasının ürünüdür.
Bu sebeple, faydalı olarak uygun bulduğu klasik İslami ilimler bilgilerine , görüş uygulamalara sahip çıkar, Uygun bulmadığı konularda klasik İslami İlimler ve doğrularını esnetir zaman zaman da dışına çıkar. Bu sebeple özellikle bazı fıkhi fetvalarında  eleştirilmiştir.
 İctihat edilmesi gereken konular olarak gördüğü meselelerde ictihat etmiş, yeniliklere açık kapı bırakmıştır.
Karadavî, müslümanların temel problemleriyle ilgili seksenin üzerinde eser kaleme almıştır. Yazdığı makalelerin sayısı ise hayli fazladır. İslam ülkelerinin pek çoğunu gezip buralarda ilmî kongre ve konferanslara katılan, çok sayıda ödül alan ve önemli islamî kuruluşların üyesi olan yazarın birçok kitabı onlarca baskı yapmış ve farklı dillere çevrilmiştir.

Türkçeye Çevrilen Eserlerinden Bazıları :
Çağımız Meselelerine Fetvalar (7 Cilt), Çev. Vahdettin İnce, Tahir Yayıncılık; Ravza Yayınları, 1994.
Bilgi Ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet, Çev. Özcan Hıdır, Yörünge Yayıncılık.
İslam Hukukunda Zekat (2 Cilt), Çev. İbrahim Sarmış, Kayıhan Yayınları, 1984.
İbadet, Çev. Hüsamettin Cemal, Kalem Yayınevi, 1986; Muhavvid Yayınları.
Tevhidin Hakikati, Çev. Mustafa Özel, Özgün Yayıncılık, 1991.
Hasan El-Benna Mektebi, Çev. Galip Yavuz Ve Süleyman Koçak, İlke Yayıncılık, 1992.
Hz. Peygamber Ve İlim, Çev. Dilaver Selvi, Şule Yayınları, 1993.
Müslümanın Temel Kültürü, Çev. M. Ali Seraceddin, Risale Yayınları, 1995, 2004.
İhtilaflar Karşısında İslami Tavır, Çev. Osman Arpaçukuru, İlke Yayıncılık, 1996, 2004.
İslam Hukuku -Evrensellik Süreklilik-, Çev. Yusuf İşıcık Ve Ahmet Yaman, Marifet Yayınları, 1997.
Tekfirde Aşırılık, Çev. M. Salih Geçit, Şura Yayınevi, 1998; Ağaç Yayıncılık, 2006.
Sünneti Anlamada Yöntem, Çev. Bünyamin Erul, Rey Yayıncılık, 1998; Yeni Zamanlar Yayınları, 2004.
Alim Ve Tağut, Çev. Ahmet Pakalın, Bengisu Yayınları, 1998.
Sosyal Hayatta İslami Terbiye, İlke Yayıncılık, 2002.
İman Ve Hayat, Çev. Abdülvahap Öztürk, Hilal Yayınları, 2003.
İslamda Helal Ve Haram, Çev. Ramazan Nazlı, Hilal Yayınları, 2005.
İman Ve İslamda İtidal -İzz. Bin Abdisselam-, Çev. Mehmet Yolcu, Çıra Yayınları, 2006.
İslam Ve Sanat, Çev. Hamza Tekin, Aşiyan Yayınları, 2006.
Öncelikler Fıkhı, Çev. Abdullah Kahraman, İz Yayıncılık, 2007.

Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde ABD'den Foreign Policy ve İngiltere'den Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünyanın ilk 100 entellektüeli listelerinde, 2005 yılında 56., 2008 yılında 3. sırada yer almıştır.
Aralık 2014'te Mısır'ın talebi üzerine, INTERPOL Yusuf el-Karadavi hakkında yakalanması için kırmızı bülten çıkardı.
 

website website open

Dipnotlar
all wives cheat women who cheated
click here dating for married men married affairs

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 13.6.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...