Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ayten Tiryaki

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 4277  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
20. yy. ayten@tiryakiart.com
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Ordu 1961
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
  İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Hattat, Öğretmen, Hat Sanatı, Tezhip Sanatı,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 4277 عدد الزيارة : 4304 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Ayten Tiryaki

 

1961’de Ordu’da doğdu.

ilk ve orta öğrenimini Ordu’da, lise tahsilini Amasya Öğretmen Lisesinde tamamladı.  

1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini yüksek lisans diplomasıyla bitirdi.

Öğrencilik yıllarında başladığı klasik sanatlarla ilgili çalışmalarını İstanbul’da devam ettirdi.
1983 yılında Hattat Hasan Çelebi’den hat dersleri almaya başladı.

1989 yılında Hasan Çelebi’den ilk bayan hattat olarak hat icazeti aldı.

1984 yılında Kubbealtı Akademisi bünyesinde Tezhib kurslarına başladı.

Prof. Dr. Çiçek Derman ve İnci Ayan Birol hanım efendilerle birlikte çalışmalarını sürdürdü.

1986 yılında da Prof. Dr. Çiçek Derman hanım efendiden Tezhib icazeti aldı.

Klasik sanatlarla ilgili basılmış eski ve yeni eserleri inceleyerek bu alanda ki bilgi birikimini artırmıştır.

Bir çok koleksiyonda eseri bulunan sanatcının bir çok eseri de kitap ve levha olarak basılmıştır.

 

Yurtiçi ve yurtdışı birçok sergiye iştirak eden sanatcının bazı ödül ve sergileri şunlardır;

1-IRCICA 5.Uluslararası Hat yarışması Teşvik ödülü,
2-IRCICA 7.Uluslararası Hat yarışması Mansiyon ödülü,
3-İBB İstanbul yarışmaları Mansiyon ödülü,
4-Albaraka Türk Geleneksel Hat Yarışması Sülüs Teşvik Ödülü,
5-Albaraka Türk Geleneksel Hat Yarışması Sulus-Nesih Teşvik Ödülü,

Sergiler;
1-IRCICA Çiçek DERMAN ve öğrencileri tezhip sergisi.(1988)
2-Ankara Milli K.hane Çiçek DERMAN ve öğrencileri tezhip sergisi.(1988)
3-IRCICA İcazet töreni Hat ve Tezhip sergisi.(1989)
4-Kuveyt Kazıma Festivali Hat ve Tezhip sergisi.(1997)
5-Artemis Sanat Galerisi Hat ve Tezhip sergisi.(2002)
6-Kültür Bakanlığı Şarza “Women and Art “Hat ve Tezhip sergisi.(2002)
7-Maksut Varol Sanat Galerisi Hat ve Tezhip sergisi.(2004)
8-Birlik Vakfı Hat ve Tezhip sergisi.(2004)
9-Altunizade kültür Merkezi Hat ve Tezhip sergisi.(2004)
10-BAE Dubai Hat ve Tezhip sergisi.(2005)
11-Albarakaturk hat yarışması sergisi.(2005)
12-Londra-İslamexpo sanat festivali.(2006)
13-Tunus Hat ve Tezhip sergisi.(2006)
14-İstanbul BB.Hat ve Tezhip yarışması sergisi.(2006)
15-BAE Dubai Hat sergisi.(2006)
16-Üsküdar Katibim Hat sergisi.(2006)
17- Altunizade Kültür Merkezi Hat ve Tezhip sergisi.(2007)
18-Erzurum Ataturk Üniversitesi Hat ve Tezhip sergisi.(2007)
19-Katar Hat ve Tezhip sergisi.(2007)
20-Kırım Hat ve Tezhip sergisi.(2007)
21-Pendik Hasan ÇELEBİ ve öğrencileri Hat ve Tezhip sergisi.(2007)
22-CRR Kültür Merkezi Hat ve Tezhip sergisi.(2008)
23-G.Afrika Hat ve Tezhip sergisi.(2008)
24-Burhaniye M.Ayaşlı Kültür Merkezi )Hat ve Tezhip sergisi.(2008)
25-Kartal B.Ecevit Kültür Merkezi Hamit Aytaç Hat ve Tezhip sergisi.(2008)
26-Londra-İslamexpo sanat festivali.(2008)
27-Ümraniye 2.Geleneksel Hat Sergisi (2008)
28-İspanya Zaragoza hat Sergisi(20089
29-Tüyap Kitap Fuarı Hat Ve Tezhip Sergisi (2008)

Üsküdar ve Ümraniye’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında 20 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında emekli oldu.
Sürekli Hat ve Tezhib kursları düzenleyerek öğrencileriyle birlikte sanat çalışmalarına devam eden sanatçı evli ve üç çocuk annesidir.

all wives cheat women who cheated
click here read here why do married men cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 26.7.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...