Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Yasemin Avcı

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4256  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Yrd. Doç. Dr. 20. yy. yaseminavci@gmail.com
yaseminavci@hotmail.com
yavci@pau.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Ankara 10.10.1969
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Fen Edebiyat Fakültesi (Pamukkale Üniv.) -   Fen Edebiyat Fakültesi (Orta Doğu Teknik Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Tarih,
Bildiği Diller Mezhebi
İngilizce,
       
Yazar No: 4256 Hit : 6481 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Yasemin Avcı

10 Ekim 1969'da Ankara'da doğdu.

1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniv. Fen Edebiyat Fak. Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1996 yılında Doktorasını 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı’nda tamamladı.

2006 yılından bu yana Pamukkale Üniv. Fen Edebiyat Fak. Tarih bölümünde görev yapmaktadır.

Yüksek Lisans Tezi: “Tanzimat Döneminde Osmanlı Yahudileri: 1839-1876”

 

Mesleki Deneyim:
1994–2003 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ; Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Bölümü
2003-2006 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ; Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
2006- YARDIMCI DOÇENT DOKTOR; Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Türkiye Bilimler Akademisi Yayın Teşvik Ödülü:
Avcı, Yasemin–Vincent Lemire. “De la Modernité Administrative à la Modernisation Urbaine: Une Réévaluation de la Municipalité Ottomane de Jérusalem (1867–1917)”, Municipalites Méditerranéennes, Les Réformes Urbains au Miroir d’une Histoire Comparée (Moyen-Orient, Maghreb, Europe Méridionel), Nora Lafi (ed.), Klaus Schwarz Verlag (Zentrum Moderner Orient) Berlin, 2005, 73-136.
“Urban Government and Modernity in the Cosmopolite Palestinian Cities: The Confrontation between Ottoman Reforms and the Impact of European Colonialism (1880-1917)” başlıklı çalışma için British Academy tarafından verilen araştırma bursu.

Projeler:
2001–2004 yılları arasında Fransa’da Tours Üniversitesi’nin bünyesinde, “Arap Dünyası Kent Çalışmaları Merkezi (URBAMA)” tarafından yürütülen “Akdeniz Belediyeleri” konulu uluslararası projede üye
“19. Yüzyılın İkinci Yarısında Denizli’de Yönetim ve Toplum” başlıklı Projenin Yürütücüsü (Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)

Editörlük:
Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, (Denizli: 6-8 Eylül 2006) Isparta: Fakülte Kitapevi, 2007.

Atölye Çalışmaları:
17–25 Nisan 2002 tarihleri arasında; İstanbul’da Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “Doğu ve Güney Akdeniz Şehri 19. ve 20. Yüzyıllar” konulu uluslararası toplantı
15-21 Ekim 2002 tarihleri arasında; Şam’da Fransız Enstitüleri MMSH (L’Institute de Reserches et d’etudes sur le Monde Arabe et Musulman, Aix-en-Provence/Fransa) ve IFEAD (Institut Français d’etudes Arabes de Damas, Şam/Suriye) tarafından düzenlenen “Mekan Analizi ve Kent Tarihi” başlıklı uluslararası toplantı.

Uluslararası Sempozyum- Organizasyonu:

Oturumun Organizatörü: Atina’da, 27–31 Ekim 2004 tarihleri arasında, Avrupa Kent Tarihçileri Derneği (European Association of Urban Historians) ve Panteion Üniversitesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Kent Tarihi Konferansı’nın, ‘Eastern Mediterranean Cities Compared: Technical Networks, Town Planning and Municipal Institutions (Grece, the Balkans and the Ottoman Empire 1820–1925)’ başlıklı oturumunda

Bilim Kurulu Üyeliği: Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi (Denizli: 6-8 Eylül 2006)

Düzenleme Kurulu Üyeliği: V. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Pamukkale Üniversitesi, (Denizli: 24-26 Mayıs 2007)

Dergi Hakemliği: Hacettepe Üniversitesi, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 3, Sayı 6, Kış 2007

Eserleri:

Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs 1890–1914, Ankara: Phoenix Yayınları, 2004. (ISBN: 975–6565–61–6, 325 Sayfa).

Makaleleri:
“Tanzimat Reformları ve Osmanlı Yahudi Toplumu” Kök Araştırmalar, (Güz 2000), Cilt II, Sayı 2, s. 121–136.
Avcı, Yasemin–Vincent Lemire. “De la Modernité Administrative à la Modernisation Urbaine: Une Réévaluation de la Municipalité Ottomane de Jérusalem (1867–1917)”, Municipalites Méditerranéennes, Les Réformes Urbains au Miroir d’une Histoire Comparée (Moyen-Orient, Maghreb, Europe Méridionel), Nora Lafi (ed.), Klaus Schwarz Verlag (Zentrum Moderner Orient) Berlin, 2005, 73-136.
“Siyon’dan Siyonizm’e: Politik Bir İdeolojinin Dini Temelleri ve Fikirsel Gelişimi”, Hacettepe Üniversitesi, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Sayı 3, Bahar 2006, 43-58.
“Kentte Tanzimat: Osmanlı Taşrasında Belediyecilik Üzerine” Vostoçniy Arhiv, (Rusça) 16, 2007, s. 81-90.

Bildiri (Uluslararası Sempozyumlar):
“Bağımsız Bulgaristan ve Osmanlı Devleti Arasında Modern Diplomasi (1908–1912)”, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Bulgar İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, (Eskişehir 11–13 Mayıs 2005) Eskişehir: Odunpazarı Belediyesi Yayınları, 2005, s. 291–296.
• Avcı, Yasemin. “Osmanlı Devleti’nde Afet Yönetimi ve 1899 Denizli Depremi, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Cilt I (Denizli: 6-8 Eylül 2006) Isparta: Fakülte Kitapevi, 2007, 361-367
“Application of Tanzimat Reforms in Desert: The Ottoman Central Government and The Bedouins in the Southern Paletsine”, The International Conference on the The Ottoman Empire in the Nineteenth Century: Aspects of Reform and Change, Hayfa: the University of Haifa, 11-13 Haziran 2007, (Yayında)
“The Public Works Scheme Devised by the Young Turk Regime for the cities of Jerusalem and Jaffa (1908-1917)”, The International Conference on the Young Turks and Palestine, Kudüs: the Hebrew University, the Yad Itzhak Ben-Zvi Institute, 2-3- July 1908.

Çeviri:
Bailey, Frank S. “Palmerston ve Osmanlı Reformu”, (çev. Yasemin Avcı), Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu, (ed.) Ankara: Phoenix Yayınları, 2006, S. 199-239

 


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://tarih.pau.edu.tr/yaseminavci.htm
http://www.os-ar.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=502170
http://akbis.pau.edu.tr/kisDetay.aspx?kID=1350
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
click open what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 19.6.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...