Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mehmet Demirci

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 422  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. mehmet.demirci@deu.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Konya 1942
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, İlahiyatçı, Yazar, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Tasavvuf, İslam Bilimleri,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça,
       
Yazar No: 422 Hit : 7327 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Sultan Mahmut ve Ayaz
2 Prof. Dr. Mehmet Demirci İle Röportaj
3 Ölümdeki Hayat Tasavvuf Düşüncesinde Ölüm

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mehmet Demirci

 

Özgeçmiş

1942’de Konya’da doğdu.

1965’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi.

Gümüşhane’de orta dereceli okullarda öğretmenlik ve askerlik hizmetinden sonra,

Açılan sınavı müteakip 1970 yılında İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’ne atandı.

O tarihten beri bu kurumda Tasavvuf Tarihi dersleri okutmaktadır.

“Gazali’ye Göre Tasavvuf” adlı çalışmasıyla 1984’te “doktor” unvanı aldı.

1987’de “doçent”, 1994’te “profesör” oldu.

1995 yılında altı ay süreyle Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde çalıştı.

Tasavvuf Tarihi Öğretim üyeliği dışında, çeşitli zamanlarda Fakülte Kurulu üyeliği,

İlahiyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü,

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

 

ESERLERİ

 

Tezler

·         Gazali’ye Göre Tasavvuf, İzmir 1984, Basılmamış doktora tezi.

 

Kitaplar

·         Yunus Emre'de İlâhî Aşk ve İnsan Sevgisi, Selçuk yayınları, İstanbul 1991. (T.İş Bankası Yûnus Emre Eser Yarışmasında ikincilik ödülü aldı), ss.153. İkinci baskı, Kubbealtı neşriyatı, İstanbul, 1997

·         Yahya Kemal ve Mehmed Akif’te Tasavvuf, Akademi Kitabevi yayını, İstanbul 1993.

·         Türkistan Notları (Yesevî Diyarında 6 Ay), Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1996. ss.152.

·         Mevlâna’dan Düşünceler, genişletilmiş 2. basım, Akademi Kitabevi Yayını İzmir, İstanbul 2002, 188 s.

·         Sorularla Tasavvuf ve Tarikatlar, 2. baskı, Damla yayınevi, istanbul 2004. ss. 170.

·         İbadetlerde Manevi Boyut, Mavi yayıncılık, İstanbul, 2004, 173.s.

·         Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar, Mavi yayıncılık, İstanbul, 2005, 176 s.

·         Tasavvuf ve Ahlak Yazıları, Mavi yayıncılık, İstanbul, 2005, 144 s.

·         Mevlâna’dan Düşünceler, Konya il Kültür Müdürlüğü yayını, 2006, 219 s.

·         Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi, İbnü’l-Farız’ın Kasîde-i Tâiyye’sine Ankarevî Şerhi (Yayına hazırlamak), Ensar neşriyat Vefa yayıncılık, İstanbul 2007, 482 s.

·         Mesnevî Hikâyelerinden Dersler 40 Hikâye 40 Yorum, Rûmî yayınları, Konya, aralık, 2007, 190 s.

 

Tercüme kitapları

·         Nurlar Hazinesi (İbn Arabî'den), İz yayıncılık, İstanbul 1990. dördüncü baskı 2003. ss.195.

 

Yayıma hazırladığı kitap

·         Türkiye’nin Çağdaşlaşma Problemi ve İslam, TDV yayını, Ankara, 200, ss.211

 

Makaleler

·         "Nûr-i Muhammedî", D.E.Ü.İâhiyat Fakültesi Dergisi,I,(1983),s.239-258.

·         "Hakk'ın ve Halkın Sevgilisi ", Kubbealtı Akademi Mecmuası,1 (1984), s.9-13.

·         "Gazâlî `nin Tasavvuftaki Üstadları ", D.E.Ü.İlâhiyat Fakültesi Dergisi (1985),s.75-80.

·         "Hz.Mevlânâ'yı Ziyaret", Kubbealtı Akademi Mecmuası, 3 (1986),s.&16.

·         "Mehmed Akif’te ve Safahat'ta Tasavvuf İzleri ", Mehmed Akif Araştırnıaları Dergisi, 1 (1986),s.10-23.

·         "Moğollar ve Mevlânâ ", Türk Dünyası Tarih Dergisi (Eylül 1987),s.54-57

·         "Zâhidlik Nedir,Dünya-Ahiret Dengesi Nasıl Kurulur? ", D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi IV (1987), s.105-128.

·         "Tasavvuf ve Sanat", Kubbealtı Akademi Mecmuası, 2 (1988),s.18-32.

·         "Tarih Suuru ve Derviş Gaziler Hakkında ", Türk Dünyası Tarih Dergisi (Ağustos 1988),s.46-50.

·         Tasavvuf ve Mevlânâ ", Kubbealtı Akademi Mecmuası,1( 1989),s.64-76.

·         "Yûnus'ta İlâhî Aşk", Türk Edebiyatı Dergisi (Kasım 1989),s.44-45.

·         "Yahya Kemal'in Şiirlerinde Tasavvuf, 1-İthaf', Kubbealtı Akademi Mecmuası,1 ( 1990), s.20-28.

·         "Yahya Kemal'in Şiirlerinde Tasavvuf:2-Mâverâda Söyleniş", Kubbealtı Akademi Mecmuası, 2 ( 1990),s.23-30.

·         "İslâm Güzellik Dinidir", Diyanet Gazetesi (Temmuz 1990), s.2-3.

·         "Yûnus'un Diliyle Sekilcilikten Öze Dönüş ", Diyanet Aylık Dergi (Ağustos 1991),s.34-35.

·         "Yûnus Emre'de Aşkın Dinamizmi ", Kubbealtı Akademi Mecmuası, 3 ( 1991),s.21-25.

·         Yûnus Ahlâkından Çizgiler", Diyanet Dergisi, c.27,sayı:l(1991),s.77-85.

·         "Ahîlikte Tasavvufi Boyut: Fütüvvet", D.E.Ü.İlâhiyat Fakültesi Dergisi, VII (1992),s.83-90,

·         "Hz.Peygamber'in Rûhânî Hayatı ", Diyanet Dergisi, sayı:4 ( 1992),s.5359

·         "Yesevî'den Yûnus'a ", Diyanet Aylık Dergi (Eylül 1993), s. 29-31.

·         "Hz.Peygaınber'inTevazu veVakarı” Diyanet Dergisi, c. 30, sa. 1, (1994), 59-64.

·         “Sâmihâ Ayverdi ve Tasavvuf”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Nisan 1995, ss. 8-20.

·         “Hazret-i Yesevî’nin Huzurunda”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Nisan 1996, ss.47-50.

·         “Hoş Gör Yâ Hû”, Erdem Dergisi, (Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı), c.III, sa. 22, Ankara 1996, s. 173-188.

·         “Yesevî Türbesi ve Yazıları”, Bilig Bilim ve Kültür Dergisi, sa. 1, Ankara 1996, ss.98-100.

·         “Türkistan’da Dînî Hayat Tezâhürleri”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ekim 1996, ss. 60-65.

·         “Tasavvuf ve Çevrecilik”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Nisan 1997, ss.34-39.

·         “Tarikatlere Dair Bazı Düşünceler”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ekim 1997, ss. 23-29.

·         “Tasavvuf Kültürü ve Romanımız, Samiha Ayverdi Örneği”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Nisan, 1998, ss.40-44.

·         “Haccın Manevi Boyutu”, Diyanet Aylık Dergi, sa. 88, Nisan 1998, ss. 8-11.

·         “Merkez Efendi’nin Bir Şiiri”, Manisa Dergisi, sa.15, Mayıs 1998, ss.31-33.

·         “Selçuklular Dönemi Din Hayatı” Türk Dünyası Kültür Atlası II, İstanbul, 1998, ss.250-281.

·         “Türkistan Düşünceleri”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, 1 (1999), ss.51-53.

·         “Dinle Neyden”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Temmuz 1999,ss. 36-47.

·         “İbadetlerin İç Anlamı”, Tasavvuf, sa.3, Ankara 2000, ss.9-31.

·         “Samiha Ayverdi’nin Sosyo-Kültürel misyonu ve Ondaki başlıca Manevi Değerler”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Nisan,2000, ss. 15-29.

·         “Ölümdeki Hayat, Tasavvuf Düşüncesinde Ölüm”, Tasavvuf, sa. 4, Ankara Eylül, 2000, ss. 9-16.

·         “Allah Adıyla”, Altınoluk, sa. 178, Aralık, 2000, ss.33-35.

·         “Gazali’nin Şathıyelere Bakışı”, İslami Araştırmalar Dergisi, c. 13, sa. 3-4, Ankara, 2000, ss. 448-450.

·         40. “İsmail Ankarevi’ye Göre Bazı Tasavvuf Terimleri”, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII (2001), ss.1-8.

·         “Osmanlı Dönemi Tasavvuf Araşrtırmaları”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ekim, 2001, ss. 59-69.

·         “Merkez Efendi’nin Yetiştiği Kültür Çevresi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, ocak 2003, ss.75-80.

·         “Tasavvuf Kültürümüzde Gül”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl: 33, sayı: 4, İstanbul, 2004, ss.58-64. “Mesihpaşa İmamı” (Roman tahlili) Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl:34, sayı: 2, İstanbul, 2005, ss. 22-39.

·         “Burhan, yakmayan ateş, yaralamayan kılıç”, Keşkül, sayı: 7, İstanbul, 2006, ss. 110-115.

·         “Yûnus Emre Menkıbelerine Tasavvufî Yorumlar”, Kültür dergisi, sayı: 4, İstanbul, 2006, ss. 18-27.

·         “Kenan Rifai ve Çevresi”, Demokrasi Platformu dergisi, sayı: 6 Ankara, 2006, ss. 45-75.

·         “Kur’an Şifâdır”, Yüzakı dergisi, sayı: 23, ocak 2007, ss. 40-43

·         “Ya Vedûd”, Kültür Dergisi, sayı: 6, bahar 2007, ss. 30-31.

·         “Allah Her Yerde”, Diyanet Avrupa, sayı: 96, Nisan 2007, ss. 24-25.

·         “İki Cengiz: Dağcı ve Aytmatov”, Diyanet aylık dergi, sayı: 199, ss. 54-57.

·         “Mevlana ile Dünden Bugüne Yolculuk”, Aşk-ı Mevlânâ, İstanbul B.Ş. Belediyesi Kültür Müdürlüğü yayını, Temmuz 2007, ss. 14-25..

·         “İçe Dönük Cihad: Mücâhede”, Tasavvuf Dergisi, yıl: 8, sayı: 19, 2007, ss. 9-21.

·         “Yakınlık ve Uzaklık, Yemendedir Yanımdadır”, Diyanet Avrupa, sayı: 99, Temmuz, 2007, ss. 21-23.

 

Tercüme makaleleri

·         "İslâm Felsefesi İle İlgili Fransızca Etüdlere umumi Bir Bakış" .

·         (Fransızcadan, Yves Marquet'den), Uluslararası I. İslâm Araştırnıaları Sempozyumu Tebliğleri içinde, (İzmir 1985,s.275-284.

·         "Mutasavvıflara Göre Ölüm", (Fransızcadan, Moqdad Mensia'dan), İslâmî Araştırmalar Dergisi, sayı:3 ( 1987),s.89-104.

·         "İslâm Tasawufuna Giriş ", (Arapçadan, Ebu'1-Vefa Teftazanî'den), D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, III (1986),ss. 215-234.

·         İsmail Hakkı Bursevi’nin Ecvibe-i Hakkıyyesi” (Arapça’dan notlarla tercüme), Tasavvuf Dergisi, sayı: 10, Ankara 2003, ss. 9-43.

 

Tebliğler

·         "Tevhidden Vahdet-i Vücûda ", Kubbealtı Akademi Mecmuası,1 ( 1%2), s.23-32.

·         "Osmanlıların Kuruluş Devrinde Mutasavvıfların Rolleri ", Kubbealtı Akademi Mecmuası, 4 (1987),s.8-16.

·         "Merkez Efendi'nin Tasavvufi Yönü ", Merkez Efendi I. Sempozyumu tebliğleri içinde, (Manisa 1988),s.6-14.

·         "Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Hakkında Mülâhazalar ", Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu içinde ( 1989),s. 329-335.

·         "Sadreddin Konevî İle Mevlânâ Celâleddin'in Münasebetleri Hakkında". Selçuk Dergisi,4 (1989),s. 57-68.

·         "Fîhi Mâfih'te Tevhid", 3. Millî Mevlânâ Kongresi Tebliğleri içinde ( 1989), s. 41-46.

·         "Mesnevi'de Akıl-Aşk Karşılaştırması ", 4. Millî Mevlânâ Kongresi tebliğleri içinde ( 1991), s 153-159.

·         "Mevlânâ'da İnsan ", 5. Millî Mevlânâ Kongresi tebliğleri içinde (1992),s. 35-39.

·         "Birgivî ve Tasavvuf', Kubbealtı Akademi Mecmuası, 4 ( 1993),s.29-37.

·         "Yûnus'ta Aşkın Dinamizmi ", Uluslararası Yûnus Emre sempozyumu, Ankara. 1991. Uluslar arası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi yayınlar, Ankara, 1995, ss.ı405-410

·         "Ahmed Yesevi'den Yûnus Emre'ye", Milletlerarası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, Kayseri 1993, içinde, ss.85-91.

·         "Ahîlikteki Fütüvvet Ahlâkı ", I. Uluslararası Ahîlik Kültürü Sempozyumu, Ankara 1993. (I. Uluslararası Ahîlik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1996, ss. 44-47)

·         "Tire Müzesindeki Tekke Malzemeleri ve Düşündürdükleri ", Türk Kültüründe Tire Sempozyumu, Tire/İZMİR 1993. Türk Kültüründe Tire içinde, Ankara 1994, s.149-154.

·         "Yesevî kültüründe İbadetlerin İç Anlamı ", Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, İzmir 1993. (Ahmed-i Yesevi içinde, Seha neşriyat, İstanbul, 1996, ss. 299-310

·         "Tarihten Günümüze Ahmed Yesevî", (Ahmed-i Yesevi içinde, Seha neşriyat, İstanbul, 1996, ss. 593-604)

·         “Şehzadeler Dönemi Manisa’sında Tasavvufi Muhit”, Manisa’da Şehzadeler Dönemi Paneli, 21/04/1994, (Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ekim,1995,ss.25-33)

·         “İsmail Ankarevi’nin Kaside-i Taiyye Şerhi Hakkında”, Türkiye 1. İslam Düşüncesi Sempozyumu, 24-25 Ekim 1996, İstanbul.

·         “Yahya Kemal’in Eserlerinde Tasavvuf”, Doğumunun 112. Yılında Yahya Kemal Sempozyumu, İLESAM, Ankara, 1996

·         “Türkiye’nin Çağdaşlaşma Sürecinde Tarikatler”, Türkiye’nin Çağdaşlaşma Problemi ve İslam Sempozyumu tebliğleri, Ankara, 200, s.161-174.

·         “Günümüzde Tasavvuf Kültürü”, Atatürk Kültür Merkezi IV. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 4-7 Kasım, Ankara 1997.

·         “Yahya Kemal’de Melâmet”, İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi, 02/11/1998, (Kubbealtı Akademi Mecmuası, Nisan 1998, ss.7-12 ve Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası IV, İstanbul Fetih cemiyeti neşriyatı, 2001, ss. 93-98)

·         “Balkan Müslümanlığında Derviş Gazilerin Rolleri ve Sarı Saltuk Örneği”, Uluslararası Sempozyum, Sofya, 23/*4/2000 (Türkiye Günlüğü sayı: 61 (yaz 2000), ss.59-66; IRCICA Balkankarda İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, İstanbul, 2002, ss. 75-85.

·         “Mesnevi Şerhleri ve Şarihleri Hakkında Notlar”, Manisa, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu, (Kubbealtı Akademi Mecmuası, ocak, 2004, ss.20-25)

·         “Tasavvufi Yorumlar Açısından Kur’an Mealleri”, Kur’an Mealleri Sempozyumu, DEÜ İLF Kur’an Mealleri Sempozyumu, İzmir, 2003. (Kur’an Mealleri Sempozyumu, II, Diyanet İşleri B. Yayını, Ankara 2007, ss. 117-126)

·         Türk Tasavvufunda Samiha Ayverdi’nin Yeri”, Vefatının 10. yılında Sempozyum Bildirileri, Ankara 2003 ss. 81-93.

·         “İlahiyat-ı Ken’an (Kenan Rifai’de Tasavvuf Şiiri ve Musikisi”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü-2, (2003) ss.179-189.

·         . “Tanpınar’ın Bursasında Mistik Unsurlar”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü-3, (2004), ss.303-312.

·         . “Şerh-i Na’t-i Hüdâyî (Kudumün rahmeti …)”, Aziz M. Hüdayi Sempozyumu, Üsküdar Belediyesi, mayıs 2005. (Aziz Mahmud Hüdâyî Bildirileri, Üsküdar Belediyesi yayını İstanbul tsz, C. I, ss. 371-376)

·         “Mevlana’nın Kadına Bakışı”, Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu, TÜRKKAD-AİLEM TÜRKİYE, CRR salonu İstanbul Aralık, 2005.

·         “Manisa Müzesindeki Tekke Malzemeleri” Mevlânâ Mesnevi Mevlevihaneler Sempozyumu, MAKSAD- Manisa Belediyesi, Manisa, Aralık, 2005. (Uluslararası Mevlana Mesnevi Mevlevihaneler Sempozyumu, Tebliğleri, Manisa 2006, ss. 479-486.)

·         “El İşte Gönül Hak’ta Olmak”, İslâm ve Çalışma Hayatı Sempozyumu, Kasım, 2005, İzmir.

·         “Türk Cumhuriyetlerinde Tasavvuf Tezahürleri” Uluslararası Türk Dünyası Kurultayı, nisan, 2006, Çeşme/İzmir

·         “Mevlânâ’nın 20. yüzyıl Türk Fikir ve Sanat Adamlarına Etkisi Yahya kemal Örneği”, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Uluslarararsı Mevlânâ Sempozyumu, Mayıs 2007, İstanbul.

·         “İnsan Eğitimi Açısından Mevlevi Çilesi”, Mevlânâ ve İnsan Sempozyumu, TDV Haziran 2007, İzmir.

·         “Mesnevi’de Ezan-ı Muhammedî, Uluslar arası Türk Tasavvuf Kültür ve Mevlânâ Sempozyumu, Celâl Bayar Ü. – MAKSAD, Eylül, 2007, Manisa. ( Yediiklim Dergisi, sayı: 211, Ekim, 2007, ss. 38-42)

·         “Mesnevi’de Hz. Ali İmajı”, Hz. Ali Sempozyumu, DEÜ İlâhiyat Fakültesi, Ekim, 2007.

open go how many guys cheat
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat
link reasons why women cheat why do wifes cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=4680

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 14.9.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...