Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ali Abbas Çınar

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 4157  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Yrd. Doç. Dr. 20. yy
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Erzincan/Tercan 18.05.1960
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
Fen Edebiyat Fakültesi (Muğla Üniv.) -   Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Edebiyat, Araştırmacı-Yazar,
اللغات التي يجيدها مذهبه
İngilizce, Rusça,
       
Yazar No: 4157 عدد الزيارة : 9426 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı Hoca İle
2 Kazak Anlatı Sanatında Şeşendik (Hikmetli) Sözler

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Ali Abbas Çınar

 

18 Mayıs 1960 tarihinde Erzincan'ın Tercan ilçesinde doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Tercan ve Aydın'da okudu.

1984 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı'nda “Yüksek Lisans Programı”nı tamamladı, “Bilim Uzmanı” unvanı aldı.

1996 yılında aynı yerde “Doktora Programı"nı tamamladı “Doktor” unvanı aldı.

1983 – 1984 yıllarında, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Pedegojik Formasyon Programı”na devam etti.

1991-1992 yıllarında Kültür Bakanlığı'nca düzenlenen “Türk Şiveleri ve Rusça Kursu'na devam etti, “Kazak Şivesi Yeterlilik Belgesi” aldı.

Memuriyet hayatına 1978 yılında Aydın'da başladı.

Uzun yıllar Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nde Folklor Araştırmacısı ve Halk Edebiyatı ve Tiyatrosu Şube Müdürü olarak görev yaptı.

1995 yılından bu yana Muğla Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

Yurtiçi'nde (Adıyaman, Aksaray, Balıkesir, Ankara, Bayburt, Bursa, Çorum, Erzurum, Gümüşhane, Kırşehir, Konya, Malatya, Yozgat, Zonguldak ve Muğla) araştırma, derleme ve değerlendirme çalışmaları yürüttü.

Türk Cumhuriyetlerinde (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'da) pek çok araştırma, derleme çalışmalarında bulundu, proje yürüttü.

Çoğu uluslararası, yurtiçi ve yurtdışında, otuzun üzerinde kongre veya sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.

2 kitabı Kazakistan'da, 15 kitabı Türkiye'de yayımlandı. 1 kitabın hazırlanmasında da katkısı vardır.

Ayrıca altmışın üzerinde makalesi; yirminin üzerinde tanıtma, eleştiri veya haber yazısı ve sekizde aktarma yazısı yayımlandı.

Kültür Bakanlığındaki görevi sırasında 10’un üzerinde sempozyum, kongre ve festivalin gerçekleştirilmesinde aktif görev aldı.

Çeşitli kitap veya derginin redaksiyonunu gerçekleştirdi.

Kültür Bakanlığı Halk Müziği Repertuar Kurulu Üyeliği, Yayın Kurulu Üyeliği ve Halk Ozanlarının Sesi dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yaptı, Ana Yurttan Atayurda Türk Dünyası dergisinin Yayın Kurulu üyesi olarak görev aldı.

DPT VIII. Dönem Halk Kültürü Komisyonu üyesi olarak rapor yazdı.

Çeşitli ansiklopedilere maddeler yazmaktadır.

Kazakistan Sosyal Bilimler Akademisi “Akademik” üyesi, Kırgızistan “Cengiz Aytmatov Uluslar Arası Akademisi “Akademik” üyesi, İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği üyesidir.

Türk Dil Kurumu Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Yayın Kurulu üyesidir(2003-2005.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hakem üyesidir (2004-2005)

Şiirleri 1987 yılından beri çeşitli dergilerde yayımlanmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Lisans: Millî Edebiyat Sanatçısının Anadolu'ya Bakışı.

(Danışman: Prof.Dr.İsmail Parlatır), Ankara Ünv., Dil veTarih-Coğrafya Fak., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara 1984.

 

Yüksek Lisans: Türklerde At ve Ondokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Baytarnameye Göre Atçılık (Danışman: Prof.Dr.Ziyat Akkoyunlu), Hacettepe Ünv. Sosyal Bil. Ens., Ankara 1992.

 

Doktora: Kazak ve Türkiye Türklerinde At ve Atın Kültür Tarihindeki Rolü (Danışman: Prof.Dr. Umay GÜNAY), Hacettepe Ünv. Sosyal Bil. Ens., Ankara 1996.

 

Eserleri: 

Telif Kitaplar:

Türklerde At ve Atçılık, Ankara 1993, Feryal Matbaası, VIII+174 S.

Türk Dünyası Halk Kültürü Üzerine Araştırma ve İncelemeler. Muğla 1996, Muğla Üniversitesi Matbaası, VIII+274 S.

Kazak Edebiyeti men Madeniyeti Turalı Oylar [Kazak Edebiyatı ve Kültürü Hakkında Düşünceler] , Almatı 2000, Kazakistan Bilimler Akademisi Yay. 102 S.

Kazaktar men Türikterde Jılkı Ösirüv Medeniyeti Jene Onın Roli , Akt.: Kenan Koç, Almatı 2001, Eliya Bas, 136 S.

Turkmen Horses and Equine Cukture / Türkmen Atı ve Atçılığı, İst. 2001, Berk Yay, 48 + 48 + [12] S. Not: Eser, İngilizce-Türkçedir.

Kazak Adebiyeti men Folklorı Turalı Zerttevler [Kazak Edebiyatı ve Folkloru Hakkında Araştırmalar], Almatı 2004, Kazakistan Respublikası Bilim jane Ğılım Ministriliği Filosofiya jane Sayasattanuv İnstitutı. 94 S.

Türkmen Halk Kültürü İncelemeleri/Metinler, İzmir 2004, Birleşik Matbaacılık, 273 S.

 

Hazırlanan Kitaplar:

Âşık Dertli Bibliyografyası (Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Örnekler), Ankara 1990. Öztek Mat., 119 S.

Âşık Kâtibî Bibliyografyası (Hayatı, Sanatı ve Şiirinden Örnekler), Ankara 1992, Sistem Ofset, 31 S.

Abay'ın Eserlerinden Seçmeler, Ankara 1995, Kamer Matbaacılık, 364 S. Not: Kitap Doç.Dr.Zeyneş İSMAİL ile birlikte hazırlanmıştır.

Muhtar Avezov ve Folklor Yazılarından Seçmeler, Ankara 1997, Bilig Yay, Mavi Ofset, X+305 S.

I.Türk Dünyası, Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu Bildirileri (Muğla,21-23 Nisan 2000), Muğla 2001, Muğla Ünv. Basımevi, 196 S.

Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri (Marmaris,25-27 Ekim 2000), Muğla 2001, Muğla Ünv. Basımevi,214 S.

Muğla İli Ağzı Sözlüğü, İzmir 2004, Birleşik Mat, 297 S.

Muğla Kitabı, İzmir 2004, Printer Ofset Matbaacılık, 509 S.

 

Aktarma Kitaplar:

Şakir İbrayev, Destanın Yapısı /Kazak Destanlarında İnsan, Zaman ve Mekan, Ankara 1998, Atatürk Kültür Merkezi Yay., X+318 S.

Cengiz Aytmatov-Muhtar Şahanov, Sokrat'ı Anma Gecesi, Ankara 2000,Bilig Yay.,88 S.

Muhammedrahim Jarmuhammedov, Hoca Ahmet Yesevi ve Türkistan, Ankara 2001, Bilig Yay, 109 S. Not: Kitap, Araş. Gör. İsmail KALLİMCİ ile birlikte aktarılmıştır.

S. Bahadırova-S. Ahmedov, Karakalpak Halk Edebiyatı Terimleri ve Destanları , Muğla 2004, Karaca Mat, 180 S.

 

Katkıda Bulunulan Kitaplar:

Altın Asura Gadam Basyan Türkmenistan, İstanbul 2000, Nurol Matbaacılık, 196 S.

 

Bildiriler: 

İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu, Ankara 1-7 Temmuz 1993. Not: Kültür Bakanlığınca düzenlenmiştir. Sempozyumda, “Türkiye ve Kazakistan Âşıklarının Atışma Gelenekleri” başlıklı bildiri sunulmuştur.

Uluslararası Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık Sempozyumu, İstanbul,

11-14 Mayıs 1994. Not: Sempozyum; TJK, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, İstanbul Ünv. ve Marmara

Üniversitesi'nin işbirliği ile düzenlenmiştir. Sempozyumda, “Divanu Lügati't- Türk'te At Kültürü” başlıklı bildiri sunulmuştur.

II.Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı , Ankara, 8-10 Aralık 1994. Not: İLESAM tarafından düzenlenmiştir. “Türk Dünyasında Âşıklık Geleneğinin Karşılaştırılması” adlı bildiri sunulmuştur.

I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu, Ankara, 22-23 Aralık 1994. Not:Kültür Bakanlığı'nca düzenlenmiştir. “Türk Mitolojisinde Yerin Yaratılışı” adlı bildiri sunulmuştur.

V. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir, 5-7 Mayıs 1995. Not:Eskişehir Valiliğince düzenlenmiştir. “Abay'ın Felsefe Dünyası” adlı bildiri sunulmuştur.

Manas Destanı'nın 1000.Yılı Uluslararası Sempozyumu, Bolu, 29-30 Haziran 1995. Not: Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde düzenlenmiştir.

“Manas'ta At Kültürü” başlıklı bildiri sunulmuştur. Türk Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni, Konya, 26-28 Ekim 1995. Not: TBMM ve Konya Kültür ve Turizm Vakfınca düzenlenmiştir. “Kazak Türklerinde Bazı Halk Edebiyatı Türleri” başlıklı bildiri sunulmuştur.

Abay'ın 150. Doğum Yılı Sempozyumu, Almatı-Semey, 10-14 Ağustos 1995. Not: Kazakistan Bilimler Akademisi ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. “Abay'ın Felsefesi” adlı bildiri sunulmuştur.

Manas 1000 Sempozyumu, Bişkek (Kırgızistan), 26-30 Ağustos 1995.

Not: Kırgızistan Bilimler Akademisi tarafından düzenlenmiştir. “Manas ve Türkiye'de

Manas Çalışmaları” başlıklı bildiri sunulmuştur.

V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ankara, 24-29 Haziran 1996. Not: Kültür Bakanlığınca düzenlenmiştir. “Kazak Halk Şairi Cambıl Cabaev ve Sanat Dünyası” adlı bildiri sunulmuştur.

Muhtar Avezov ve Dünya Edebiyatı Uluslararası Sempozyumu, Almatı, 23-24 Eylül 1997. Not: Kazakistan El Farabi Devlet Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir. “ Muhtar Avezov ve Folklorculuğu” adlı bildiri sunulmuştur.

Muhtar Avezov Sempozyumu, Almatı, 27-28 Eylül 1997. Not: Bilimler Akademisince düzenlenmiştir. “Türkiyadağı Muhtar Avezov Jöninde Jürgizilgen Jumıstar” adlı bildiri sunulmuştur.

Dördüncü Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, 4-7 Kasım 1997. Not: Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezince Düzenlenmiştir. “Türk Dünyası Destanlarında At-Yiğit veya At-İnsan Birlikteliği” başlıklı bildiri sunulmuştur.

Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi Toplantısı, Ankara, 20-22 Kasım 1997. Not: TDK tarafından düzenlenen toplantıda “Türk Dünyası Destanları Türkiye Türkçesine Aktarılırken Gözönüne Alınması Gereken İlkeler” başlıklı bildiri sunulmuştur.

Halıkaralık Ahmet Baytursunulı Simpozyumı, Almatı, 4-5 Ekim 1998. Not: Bilimler Akademisi Dil Enstitüsü tarafından düzenlenen Sempozyumda “Türkiyada Kazak Adebiyatı jane Ahmet Baytursunulı Turalı Jürgizilgizgen İster” adlı bildiri sunulmuştur.

İkinci Uluslararası Türkmen Atı, Tarihi ve Yetiştiriciliği Kongresi , Aşkabat, 22-27 Nisan 1999. Not: Kongre, Türkmen Devlet Atçılık Birliği tarafından düzenlenmiştir. Kongrede “Türkmen Felsefesinde At” başlıklı bildiri sunulmuştur.

Doğumunun 70. Yıldönümünde Cengiz Aytmatov Uluslararası Bilgi Şöleni, Ankara, 8-10 Aralık 1998. Not: Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca düzenlenmiştir. “Aytmatov'un Eserlerinde Halk Kültürünün Rolü” adlı bildiri sunulmuştur.

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni, Ankara, 19-21 Ekim 1999. Not: Şölen, Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir. “Dede Korkut Destanı'nda At Kültürü” adlı bildiri sunulmuştur.

“Anadolu Bektaşiliğinde Yeseviliğin Rolü”, I. Türk Dünyası, Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu ( Muğla, 21-23 Nisan 2000). Not. Muğla Üniversitesi'nce düzenlenmiştir.

 “Köroğlu Destanının Türkmenistan Versiyonunuda Hz. Ali”, Uluslar arası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (Ankara , 27-29 Nisan 2000). Not: Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından düzenlenmiştir.

“Farabi Felsefesi ve Ahmet Yesevi'nin Kültür Kimliğine Etkisi”, Uluslar arası Farabi Sempozyumu (Almatı, 23-27 Eylül 2000). Not: Kazakistan Bilimler Akademisi ve TİKA Başkanlığı'nca düzenlenmiştir.

“Türkler'de Alp ve Alp Tipi Savaş Atı”, Üçüncü Binyılın EşiğindeTürk Uygarlığı Kongresi (Bişkek, 2-3 Ekim 2000). Not: Manas Üniversitesi'nce düzenlenmiştir.

“Türkmenin Ata Bakış Tarzı”, Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu (Marmaris,25-27 Ekim 2000). Not: Muğla Üniversitesi ve TİKA Başkanlığı'nca düzenlenmiştir. 

“Sovyet Türk Cumhuriyetlerinde (1917-1991) Halk Edebiyatı Çalışma ve Evreleri”, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (Mersin, 18-22 Haziran 2001). Not: Kültür Bakanlığı'nca düzenlenmiştir.

“Kazakistan'da Halk Edebiyatı Hareketlerinin Evreleri ve Kazak Folklorcularının Hanlık ve Sovyet Dönemi Halk Edebiyatı Çalışmaları”, Kazakistan'ın Bağımsızlığının 10. Yılı Uluslar arası Bilgi Şöleni (Ankara, 10 –12 Ekim 2001). Not: Toplantı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Bilkent Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Kazakistan'ın Ankara Büyük Elçiliği tarafından düzenlenmiştir.

Ahal-Teke Atının Tarihçesi ve Sözlü Kaynaklara Göre Fizyolojik Özellikleri, Dünya Atşinaslıgının Kemale Gelmeginde Ahalteke Atlarının Ornı Halkara İlmi Konferansı (Aşkabat,22-28 Ekim 2001). Not: Konferans; Türkmenistan Ahalteke Atçılık Birliği, Türkmenistan Orta asya Ülkelerinin Kültür Mirasını araştırma Enstitüsü ve Türkmenistan Tarım Bakanlığınca düzenlenmiştir.

"Manas Destanındaki Alp/ Yiğit Tipinin Efe / Zeybek Kültürüyle Müşterekleri", Zeybek Kültürü Sempozyumu [Bildirleri] , Muğla, 24-25 Ekim 2002. Not: Muğla Üniversitesince düzenlenmiştir.

“Kazak Anlatı Sanatında ‘Şeşendik (Bilgelik/Hikmetli)' Sözler”, Mitten Meddaha Türk Anlatıları Uluslar arası Sempozyumu, 25-27 Kasım 2004. Not: Kültür ve Turizm Bakanlığı-Gazi Üniversitesi-UNESCO Türkiye Milli Merkezi tarafından düzenlenmiştir.

 

Makaleleri: 

“Bayraktar Grubu ve Manileri”.

Türk Folklarından Derlemeler1987, MİFAD Yay. Ankara 1987. s.47- 64.

“Fâl Bihi Hazâ Kitâb-ı Muhammed”.

Türk Folkloru Araştırmaları 1987, MİFAD Yay., Ankara 1987, s.9-21.

“Bursa Bıçakçılığı ve Yapım Tekniği”.

Ekonomi ve Muhasebe, S.:24, Eylül 1987, s.22-23.

“Uludağ Dergisi Açıklamalı Folklor Bibliyografyası”.

Türk Folkloru Araştırmaları 1988/1 , MİFAD Yay., Ankara 1988, s.65-105.

“Aydınlı Şairler: Dede Ömer Ruşenî”.

Aydın Eli, S.: 5, Kasım 1988, s.5-7.

“Âşık Zülfikar Divanî ve Mut ile Karacaoğlan Hakkındaki İki Şiiri”.

İçel Kültürü, S.: 5, Nisan 1988, s.30-31.

“Dursunbey Sarnıç Köyünde Derlenen Hikâye ve Masallar”.

Türk Folklorundan Derlemeler 1988 , Ankara 1988, MİFAD Yay., s.45-55.

“Aydınlı Şairler: Kuloğlu”.

Aydın Eli, S.:6, Şubat 1989, s.5-6.

“Bursa'dan Derlenen Yer ve Kişi Adına Bağlı Efsaneler”.

Türk Folklorundan Derlemeler 1989 , MİFAD Yay.,Ankara 1989, s.137-147.

“Yiyeceklerle İlgili Bazı Şiirlerde Tercihler ve Davranışlar”.

Türk Folkloru Araştırmaları 1990/1 , HAKAD Yay., Ankara 1990, s.41-64.

“Bursa Yöresinde Hıdırellez İle İlgili Bazı İnanışlar”.

Millî Kültür, S.: 72, Mayıs 1990, s.13-15.

“Bursa'da Söylenen Ramazan Manilerinden Örnekler”.

Millî Folklor, S.:6, Haziran 1990, s. 60-61.

“Yiyecek ve İçeceklerle İlgili Halk Şiirleri”.

Türk Folklorundan Derlemeler 1991 , HAKAD Yay., Ankara 1991,

Feryal Matbbası. s. 15-44.

“Bursa Merkezinden Derlenen Masallar”.

Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1992 , HAGEM Yay., Feryal Matbaası,

Ankara 1992, s.21-33.

Türklerde Askerliğin Tarihi ve Günümüz Asker (Er) Folkloruna Bir Bakış”.

Gaziler, S.: 45, Kasım-Aralık 1992, s.22-25.

“Eski Türklerde At Kültürü”.

Kültür ve Sanat, S.: 15, Eylül 1992, s.73-77.

“Orta Asya Türk Kültüründe Bağcılık ve Bahçeciliğin Tarihine Kısa Bir Bakış”.

Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI , S.:1, Aralık 1992, s.46-50.

“Türkmenistan'da Mahtumkulu Günleri ve Seydinazar Seydî”.

Halk Ozanların Sesi , S.: 3, Haziran 1993, s.4-7.

Âşık Garip, Tahir ile Zühre ve Ercişli Emrah ile Selvi Han Hikâyelerinin İncelemeleri Üzerine Bir Karşılaştırma”.

Halk Ozanlarının Sesi, S.:2. Mart 1993, s.43-45.

“Trabzon'da Hamsi Kültürü ve Hamsinâmeler”.

Kültür ve Sanat, S.:17, Haziran 1993, s.34-36.

“Türk Atı ve Cirit Oyunu”.

Anfora, S.:9, Şubat 1993, s.14.

“Türkmenistan Halk Kültürü Üzerine Gözlemler”.

Kültür ve Sanat , S.:20, Aralık 1993, s.46- 49.

“Türkmenistan ve Türkmen Kültürü Üzerine Gözlemler”.

Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI, S.:3, Haziran 1993, s.12-18.

Not: Yazı, Yahya AKSOY ile birlikte hazırlanmıştır.

“Kazakistan Halk Kültürü Üzerine Bazı Gözlemler”.

Kültür ve Sanat, S.:17, Mart 1993, s.36-39.

“Hoca Ahmet Yesevi men Kajı Bektaş Evliya Arasındağı Ruhanî Baylanıstar”. Kazakistan Respublikası Ulttık Ğılım Akademiyası Habarları , 1994, s.54-57.

Not: Aynı yazı Kazakistan'da yayımlanan “Juldız” dergisinde de yayımlanmıştır.Bkz. Juldız, S.:9-10, Kırküyek-Kazan 1995, s.193-195.

“Kazakistan Çimkent Kukla Tiyatrosu'nun Sahnelediği Akkuş Efsanesi ve Ak-Kara Çatışması”. Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI , C.:2, Ocak 1994, s. 81-82.

“Divanü Lügati't-Türk'te Halk Hekimliği”.

Türk Kültürü , S.: 371, Mart 1994, s.162-171.

Not: Makale, Prof.Dr.Ziyat AKKOYUNLU ile birlikte hazırlanmıştır.

“Âşık Müslüm Kumru Seyranî ve Güzel Ahlâk Öğütleri”.

Halk Ozanlarının Sesi , S.:5. Mayıs 1994, s.37-38.

“Özbekistan'da Folklor Faaliyetleri”.

Millî Folklor, S.:24, Kış 1994, s.10-19.

“Kazakistan'da Folklor Faaliyetleri”.

Millî Folklor , S.:21, Bahar 1994, s.45-51.

“Yakutistan'da Folklor Faaliyetleri”.

Millî Folklor , S.:23, Güz 1994, s.37-41.

Not: Yazı, Yuriy Vasilyev-Cargıstay ile birlikte hazırlanmıştır.

“Özbekistan'da Âşıklık (Bahşilik) Geleneği”.

Kültür ve Sanat, S.:23, Eylül 1994, s.61-64.

“Abay'ın Felsefe Dünyası”.

Türk Lehçeleri ve Edebiyatı , S.:2, Ağustos 1995, s.63-69.

“Divanu Lügati't-Türk'te At Kültürü”, Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık

Sempozyumu Bildirileri, Hz. Emine GÜRSOY-NASKALİ, İstanbul 1995,

TJK Yay.,s.147-155.

“Türkiye ve Kazakistan Âşıklarının Atışma Gelenekleri”, İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, (1-7 Temmuz 1993), Ankara 1995, Kültür Bakanlığı Yay., s.121-128.

“Türkmenistan'da Karacaoğlan Destanı”.

Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI, S.:7, Şubat 1995, s.73-83.

“Azerbaycan'da Folklor Faaliyetleri”.

Millî Folklor, S.:25, Bahar 1995, s.34-38.

“Kazak Türklerinde Bazı Halk Edebiyatı Türleri”, Türk Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni Bildiriler (Konya, 26-28 Ekim 1995), Ankara 1996, TBMM Yay., s.161-167.

“Türkistan'da İşanlık Geleneği”.

Bilig , S.:1, Haziran 1996, s. 55-59.

Not:Aynı yazı Kazakistan'da da yayımlanmıştır. Bkz. İslâm Âlemi , S.: 4, Şilde- Tamız 1998, s.20-22.

 “Bazı Yazılı Bektaşî Kaynaklarında Ahmed Yesevî-Hacı Bektaş Veli Bağlantısı ve Yesevî'nin Hoşgörüsünü İşleyen Şiirler”.

Erdem ( Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı-III), S.:24, Ocak 1996, s. 729-744.

“Türk Mitolojisinde ‘Yer'in Yaratılışı”, I.Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri (Ankara, 22-23 Aralık 1994), Ankara 1996, Kültür Bakanlığı

Yay., s.1-11.

“Türkmenistan'da Folklor Faaliyetleri”, Prof.Dr.Umay Günay Armağanı, Hzl: Özkul Çobanoğlu- Metin Özarslan, Ankara 1996, Feryal Matbaası, s.191-201.

“Kazak Halk Şairi Cambıl Cabaev”.

Bilig , S.:2, Yaz 1996, s.102-106.

“Türkmenistan'da Halk Edebiyatı Türleri”.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , S.:2, Güz 1996, s.353-370.

“Büyük Kazak Şairi Abay Kunanbayev”.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , S.:3, Bahar 1997, s.119-123.

“Ahal-Teke Türkmen Atı”.

Kültür ve Sanat, S.:34, Mayıs 1997, s.60-64.

“Kazak Türklerinde Nevruz”.

Yeni Türkiye ( Türk Dünyası Özel Sayısı II), S.:16, Temmuz-Ağustos 1997, s.1236-1242.

“Muhtar Avezov ve Sanatının Kaynağı”.

Bilig, S.5, Yaz 1997, s.1-8.

“Muhtar Avezov'un Folklorcu Yönü”.

Türk Edebiyatı, S.:289, Kasım 1997, s. 16-17.

“Kazak Halk Şairi Cambıl Cabaev ve Sanat Dünyası”, V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri , I.Cilt, Ankara 1997, Kültür Bakanlığı Yay., s.191-198.

“Türkiyadağı Muhtar Avezov Jöninde Jürgizilgen Jumıstar”, Muhtar Avezov –

XX Ğasırdın Ulı Jazuvşısı jene Gumanisi, Almatı 1997, s.132-134.

“Dede Korkut Destanı'nda At Kültürü”, Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni,

( Ankara, 19-21 Ekim 1999), Ankara 2000,Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., s.97-108.

 “Türkmen Halk Edebiyatında At Kültürü ve Atın Türkmen Hayatındaki Rolü”

Bilig, S.: 7, Güz 1998, s. 122-130.

Türkmen Horse”.

Eurasioan Studies , N.:13, Spring 1998, p.104-120.

“Türk Dünyasında Âşıklık Geleneğinin Karşılaştırılması”.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , S.:5, Bahar 1998, s.59-66.

“Dede Korkut İzinde Üç Kazak Bilgesi: Töle Biy, Kazıbek Biy, Ayteke Biy”,

I.Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri

(Ankara 13-16 Ağustos 1998), Ankara 1998, Ervak Yay., 123-132.

“Türk Dünyası Âşıklık Geleneğinin Karşılaştırılması”, II.Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Bildirileri (8-10 Aralık 1994), Ankara 1998, İLESAM Yay., s.411-417.

“Aytmatov'un Eserlerinde Halk Kültürünün Rolü”, Doğumun 70. Yıldönümünde Cengiz Aytmatov Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (Ankara, 8-10 Aralık 1998), Ankara 1999, Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., s.63-70.

“ Abay, İbrahim(Kunanbayev), Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, I.C., Ankara 2000, Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Yay., s. 10-12.

Not: Madde, Şakir İbrayev ile birlikte hazırlanmıştır.

“Türkmen Halk Felsefesinde Atın Yeri ”

TÜRKSOY , S.: 3, Nisan 2001, s.21-24 .

“Köroğlu Destanının Türkmenistan Versiyonunda Hz. Ali”, Uluslar arası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ( Ankara , 27-29 Nisan 2000), Ankara 2000, Özen Matbaası, s.177-190.

“Farabî Felsefesi ve Ahmet Yesevî'nin Kültür Kimliğine Etkisi”,

MilliFollklor , Sayı:49, Bahar 2001, s. 77-80.

“Farabi Filozofyasının Ahmet Yasavidin İlimine Eseri”, Naslediye

Al-Farabi i Mirovaya Kultura, Almatı 2001 , İnstutıt Filosofii, s.386-387.

“Türk Halk Hekimliği ve Veterinerliği Üzerine Kısa Bir Bibliyografya Denemesi”,

Kebikeç , S.:12, 2001, s.249-284.

“Anadolu Bektaşiliğinde Yeseviliğin Rolü”, I. Türk Dünyası, Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu ( Muğla, 21-23 Nisan 2000), Muğla 2001, Muğla Üniversitesi Basımevi, s.75-80.

“Türkmenlerde Ata Bakış Tarzı”, Uluslararası Türkistan Halk

Kültürü Sempozyumu (Marmaris,25-27 Ekim 2000), Muğla 2001, Muğla Üniversitesi Basımevi, s.43-48.

"Sovyet Türk Cumhuriyetlerinde (1917-1991) Türk Soylu Folklorcuların Halk Edebiyatı Çalışmaları", VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi / Son Elli Yılda Türkiye Dışındaki Türk Halk Kültürü Çalışmaları Seksiyon Bildirileri, Ankara 2002, Kültür Bakanlığı Yayınları s. 68-77.

"Türkmen Atı", Türkler, C. : 19, Ankara 2002, Yeni Türkiye Yayınları, s. 835-839.

“Alp Tipi ve Manas'ın Atları”, Üçünçü Min Jıldıktın Bosogosunda Türk Sivilizatsiyası, Bişkek 2003, Kırgız-Türk “Manas” Universitesitetinin Çığarmaları, s.335-344.

“Manas Destanında Alplık”, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği, IV.C. Haz.: Ümit Özdağ-Yaşar Kalafat-M.S.Erol. Ankara 2003, Asam Yay., s. 175-184.

"Manas Destanındaki Alp/ Yiğit Tipinin Efe / Zeybek Kültürüyle Müşterekleri", Muğla 2004, Muğla Üniversitesi Yay., s.127-140.

 

Tanıtma, Eleştiri Ve Haber Yazıları: 

“Cenubi Marmara Havzası Bursa Vilayeti Coğrafyası Adlı Kitapta Bursa Folkloru”

Bursa Hakimiyet Gaz ., 21-26 Mayıs 1986.

Not:seri yazı.

“Uludağ Millî Parkının Kültür ve Turizm Değeri”.

Erciyes , S.:121, Ocak 1988, s.12-13.

“Nasreddin Hoca Bibliyografyası Konusunda”.

Millî Kültür , S.:65, Haziran 1989, s.69.

“Geleneksel Tiyatro Festivalinin Ardından”.

Millî Kültür , S.:67, Aralık 1989, s.93-94.

“Çocuk Oyunlarımız Üzerine”.

Millî Folklor , S.:9, Bahar 1991, s.54-55.

“Türk Dünyası ‘Halk Ozanlarının Sesi'ni Sevinçle Karşılıyor'.

Halk Ozanlarının Sesi , S.:1, Aralık 1992, s.11-13.

“Ozan Rehberi”

Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1992, HAGEM Yay., Sistem Ofset, Ankara 1992, s.149-150.

“Türkmenistanlı Büyük Bir Bilim Adamı: Prof.Nazar Gullaoğlu”.

Ahilik Yolu , S.:82, Aralık 1992, s.5-6.

“1992 Yılı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Etkinlikleri”.

Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1993, Ankara 1993, Feryal Matbaası, s.237-254.

 “Özbekistanlı Bilim Adamı Prof.Dr.Malik Muradoğlu”.

Ahilik Yolu, S.:83, Ocak 1993, s.7.

 “Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Han Ahmedov'la Türk Dünyası Üzerine”.

Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI , S.:2, Mart 1993, s.51-54.

 “Ali Metin (Ozan Rehberi) ve Ölümünün 2. Yılında Ali Metin'i Anma Töreni”.

Halk Ozanlarının Sesi, S.:5, Aralık 1993, s.68-70.

 “Manas Destanı Üzerine yeni Kitaplar ve Nuh Tufanı Romanı”,

Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI , S.:9, Ağustos 1995, s.102-103.

 “Süleyman Demirel”, Türkistan / Halıkaralık Ansiklopediya,

Almatı 2000,Kazak Ansiklopedisi Merkezi Yay., Devir Matbaası, s. 560.

 “Ahmet Necdet Sezer ”, Türkistan / Halıkaralık Ansiklopediya,

Almatı 2000,Kazak Ansiklopedisi Merkezi Yay., Devir Matbaası, s. 552.

“Hamdi Mert, Bir İnsan Hakları Savunucusu: Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu”,

TÜRKSOY, S.: 3, Nisan 2001, s.62-63.

 “Yaşar Kalafat, Güney Kafkasya Sosyal Antropoloji Araştırmaları”,

TÜRKSOY, S.: 3, Nisan 2001, s.61.

 “Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalının Özgeçmişi ve Bilimsel Yayınlarından Seçmeler”.

Millî Folklor, S.: 60, Kış 2003, s. 3-13.

“Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı Hoca İle”.

Millî Folklor , S.: 60, Kış 2003, s. 14-34.

 

Akrtarma Yazıları:

Doç.Dr.Muhammedrahim Carmuhammedulı, “Kazak ve Türkiye Türkleri Âşıklarının

Atışlarındaki Benzerlik ve Ayrılıklar”.

Millî Folklor, S.:22, Yaz 1994, s.8-10.

Dr.Culdız Orazbekov “Manas Destanındaki Atların Tipleri”. Manas Destanı ve

Etkinleri Uluslararası Bilgi Şöleni , Ankara 1995, Atatürk Kültür Merkezi Yay., s.183-192.

S.Ahmetov-S.Bahadırova,“Karakalpak Türkleri Destan ve Özetleri”,

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S.:5 Bahar 1998.s.140-171.

Raisa Kıdırbayeva, “Kırgız Folkloru”.

Millî Folklor , S.:26, Yaz 1995, s.41-46.

Fadlı Ali, “Ahıska Türkleri”,

TÜRKSOY, S.: 3, Nisan 2001, s.15.

Abdımalik Nisanbayev, “Kazak Halkının Milli Bağımsızlığı”,

TÜRKSOY, S.: 3, Nisan 2001, s.10-14.

Leyla Babayeva, “Türkmen ve Hint Kültürü Etkileşimleri”,

TÜRKSOY, S.: 4, Temmuz 2001, s.31-33.

Abdımalik Nisanbayev, “Adalet, Akıl ve Yürek: Nursultan Nazarbayev”,

Yeni Avrasya, S.:7, Temmuz 2001, s.22-23.

Leyla Babayeva, “Mahdumkulu ve Türkmen Romansı”.

Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI , S.: 22, 2002, s. 52-61.

Köbey Hüseyin,"Kazak Dil Bilgini Ahmet Baytursınov"

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2002, S.:14, s.223-233.

 

Hakkındaki Ansiklopedi Maddeleri:

Türkistan / Halıkaralık Ansiklopediya,

Almatı 2000,Kazak Ansiklopedisi Merkezi Yay., Devir Matbaası, s. 645-646

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, 3. C., Atatürk

Kültür Merkezi Yay., s.

 


الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://www.mu.edu.tr/departments/ctle/ogrelm/cabbas.html
website women affair open
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 30.5.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...