Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ahmet Bozdoğan

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4150  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Yrd. Doç. Dr. 20. yy. abozdogan@gmail.com
abozdogan@zaramyo.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Sivas/Zara 30.10.1966
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Fen Edebiyat Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) - Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu (Cumhuriyet Üniv.) -   Fen Edebiyat Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Müdür, Türk Dili ve Edebiyatı,
Bildiği Diller Mezhebi
İngilizce,
       
Yazar No: 4150 Hit : 6240 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Manastırlı Mehmet Rıfatın Dünya Görüşünün Aynası Çanta

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ahmet Bozdoğan

 

30 Ekim 1966 Sivas/Zara doğumludur.

1992 yılında Cumhuriyet Üniv. Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1996 yılında  Cumhuriyet Üniversitesi’nde “Türk Ocağının Taşra Mecmuaları” teziyle,

Doktorasını 2001 yılında Hacettepe Üniversitesinde “Manastırlı Mehmet Rıfat ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme”, teziyle tamamlamıştır.

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

 

İdari Görevleri:

1-)Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi, 29 Ağustos 2008’den itibaren

2-)Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 3 Eylül 2007’den itibaren (Devam ediyor)

3-)Bölüm Başkan Yardımcılığı, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 24 Eylül 2007’den itibaren (Devam ediyor)

4-)Bölüm
Koordinatörlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1996-1998)

 

Eserleri:

Türk Ocağının Taşra Dergileri, Türk Ocağı Ankara Şubesi Yayınları, Ankara, 2006. (-Ekleme ve çıkarmalarla- Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir)

Romanda Türkiye Dışındaki Türk Dünyası, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008.

 

Kitapta Bölüm:

“İrâde-i Milliye 11-20. Sayılar”, İrâde-i Milliye Tıpkı Basım ve Yeni Harflerle,Editör: Alim Yıldız, 94-173, Buruciye Yayınları, Sivas, 2007. (Metin Neşri)

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

“Samed Vurgun’un Bakış Açısıyla On Bir Türk Şairi” Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 34 (Yaz 2005), 91-115 (2005).

“Atatürk Döneminin Dil Kültür ve Edebiyat Politikalarını Yansıtan Bir Halkevi Dergisi: Ortayayla”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 31, 2, 147-156 (2007).

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

“Manastırlı Mehmet Rıfat’ın Dünya Görüşünün Aynası: Çanta”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 2, 31-39 (2002).

“Ahmet Midhat’a Atfedilen Bir Eser: ‘Hükm-i Dil’ ve Manastırlı Mehmet Rıfat”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 14, 117-125 (2003).

“Dönem ve Akım Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Millî Edebiyat”, İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 22 (Güz 2006), 15-32 (2006).

“Birinci Yeni Lisan Makalesini Millî Edebiyat Akımının Bildirgesi Olarak Okumak”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XI/2, 251-266 (2007).

 

Diğer Makaleler:

"Orhan Şaik Gökyay'ın Çağlayan'ı Üzerine Bir İnceleme", Türklük Bilimi Araştırmaları, 5 (Prof. Dr. Kaya Bilgegil Armağanı), 391-405, (1997).

“XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin Edebiyat Tarihi Metodu Açısından Değerlendirilmesi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı: 6, sayfa: 173-190, (1998).

"Samed Vurgun'un Şiirlerinde Vatan ve Rejim Teması Hakkında", Türklük Bilimi Araştırmaları, 9, 327-340, (2000).

“Sivas Basın Tarihinin Unutulmaya Yüz Tutan Sayfası Birlik Dergisi”, Sultanşehir, Yıl: 1, 1, 114-118 (2006).

“Sivas’ın Kültürüne Katkısı Açısından Kültür Kavşağı Zara’nın Halayları”, Sultanşehir, Yıl: 1, 3, 91-93 (2007).

“Hikâye Tadında Bir Biyografi: Deliktaşlı Binbaşı Deli Hasan Ağa”, Sultanşehir, Yıl: 2, 5, 112-115 (2007-2008).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri özetleri kitabında yer alan bildiri:

“Modern Edebî Metinleri Besleyen Gelenek Unsurlarının Hicvinde Kişisel Husumetin ve Siyasal Düşüncenin Rolü (veya) ‘Yahya Kemal’in Leylası’na Bir Nazar”, 38. ICANAS (38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, 10-15 Eylül 2007) Bildiri Özetleri Kitabı, 1121-1122, Ankara/Türkiye, 2007.

 

Verdiği Konferanslar ve Konuşmacı Olarak Katıldığı Açık Oturumlar/Paneller:

Zara 4. Bal ve Kültür Festivali kapsamında 28 Haziran 2002 tarihinde düzenlenen “Zara’nın Dünü-Bugünü-Yarını” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

19 Haziran 2004 tarihinde Sivas Çevre Kültür ve Sanat Evinde “1923-1924 Yıllarında Sivas’ta Yayımlanan Birlik Dergisi ve Dergideki Verilere Göre O Yıllarda Sivas’ta Toplumsal, Siyasal ve Kültürel Hayat” konulu bir konferans verdi.

5 Mart 2005 tarihinde Türk Ocakları Sivas Şubesinde “XX. Yüzyıl Türkiye Türkçesinin Mimarlarından Ömer Seyfettin” başlıklı bir konferans verdi.

Zara 7. Bal ve Kültür Festivali kapsamında 16 Ağustos 2005 tarihinde düzenlenen “Tarih ve Kültür Paneli”ne konuşmacı olarak katıldı.

12 Kasım 2005 tarihinde Türk Ocakları Sivas Şubesinde “Türk Ocakları ve Atatürk” başlıklı bir konferans verdi.

10 Mart 2007 tarihinde Türk Ocakları Sivas Şubesinde “Osmanlıdan Cumhuriyete Siyasal Fikir Akımları” başlıklı bir konferans verdi.

27 Mart 2007 tarihinde Sivas Sultan Murat Kolejinde “İstiklal Marşı’mızın Şairi Mehmet Akif’in Kişiliği ve İstiklal Marşı’nın Tarihsel ve Toplumsal Açıdan Önemi” konulu bir konferans verdi.

 


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.yeniturkedebiyati.com/index.php?newsid=137
http://zaramyo.cumhuriyet.edu.tr/mudur.php
all wives cheat women who cheated
link why do women cheat why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 9.6.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...