Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Nadirhan Hasan

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4054  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Öğr. Gör. Dr. 20. yy. nkhasanov@fatih.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Fen Edebiyat Fak. (Fatih Üniv.) -    
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Görevlisi, Türk Lehçeleri Araştırmacısı,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 4054 Hit : 6350 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 XVI. Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatında Hazini Eserlerinin Yeri
2 Hazininin Menbaul Ebhar fi Riyazil Ebrar Adlı Eseri
3 Alim Şeyh ve Lemehat Min Nefehatil Kuds İsimli Eseri

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Nadirhan Hasan (Nodirkhon Khasanov)

 

1994 yılında Özbekistan Milli Üniversitesi, Özbek Filolojisi Bölümü’nden mezun olmuştur.

Mart 1995- Kasım 1999 tarihleri arasında Özbekistan Fenler Akademisi Ali Şir Nevai Dil ve Edebiyat Enstitüsü’nde Öğr. Gör. Dr. olarak görev yapmıştır.

Şu an Fatih Üniv. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde akademik hayatına devam etmektedir.

 

Eserleri:

Nodirkhon Khasanov, İbrahim Hakkul, "Hoca Ahmed Yesevi. Divan-ı Hikmet", \"Maveraunnehir\"

Nodirkhon Khasanov, "Hoca Ahmed Yesevi. Divan-ı Hikmet (yeni bulunan hikmetler)", \"Maveraunnehir\"

Nodirkhon Khasanov, İbrahim Hakkul, A.Bektaş, "Hoca Ahmed Yesevi: hayatı, eserleri, tesirleri", Özbekistan Yazarlar Birliği yayınevi

Nodirkhon Khasanov, "Türkiye’de Yesevilik Araştırmaları", Ğafur Ğulam

Nodirkhon Khasanov, "Ahmed Mahmud Hazini", Fen

 

Makaleleri:

Nadirhan Hasan, "Yeseviliğe dair bazı eserler hakkında", Turkish Studies, Vol. 4/2, No. Winter, Feb. 2009, pp. 618-633

Nadirhan Hasan, "Pir-ı Türkistanı yad eyleyip", Özbek Dili ve Edebiyatı, No. 6, Dec. 2008

Nodirkhon Khasanov, "Ahmed Yesevi ve Emir Timur", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 4, Oct. 2008, pp. 17-23

Nodirkhon Khasanov, "Ahmed Yesevi ve Fitrat ", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 3, Jul. 2008, pp. 3-11

Nodirkhon Khasanov, "Hoca Ahmed Yesevi ve Orta Asya'da İslamiyetin gelişmesi", Research Magazine of Arashan Humanitaric Institute. Byshkek-Kirghizistan, No. 3-4, Aug. 2007, pp. 139-147

Nodirkhon Khasanov, "Mevlana Celaleddin Rumi doğumunun 800 yildönümü münasebetiyle Istanbul ve Konya’da yapilan Uluslararasi Mevlana Sempozyumu hakkında", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 5, Jul. 2007, pp. 109-111

Nodirkhon Khasanov, "Alim Şeyh Azizan ve onun "Lemehat" adlı eseri hakkında", \"Tasavvuf\" dergisi. Ankara, No. 18, Jul. 2007, pp. 229-242

Nodirkhon Khasanov, "İstanbul kütüphanesinde bulunan bir "Divan-i Hikmet" nüshası hakkında", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 2, Mar. 2007, pp. 44-47

Nodirkhon Khasanov, "Hikmetler katalogu hakkında", Cihan Edebiyatı. Taşkent, No. 1, Jan. 2007, pp. 162-167

Nodirkhon Khasanov, O.Sultanov, "Muhammed Alim Azizan ve onun "Lemehat min nefehat il-kuds" adlı eserı (devamı)", \"İmam Buhari Sabakları\", No. 4, Dec. 2006, pp. 277-279

Nodirkhon Khasanov, "“Lemehat min nefehat il-kuds” eseri konusunda ", \"Edebiyat Közgusi\", Vol. 9, Nov. 2006, pp. 33-37

Nodirkhon Khasanov, O.Sultanov, "Muhammed Alim Azizan ve onun "Lemehat min nefehat il-kuds" eseri", \"İmam Buhari Sabakları\", No. 3, Sep. 2006, pp. 194-197

Nodirkhon Khasanov, O.Sultanov, "Alim Şeyh'ın “Lemehat min nefehat il-kuds” eseri ve onun Yesevilik araştırmalarındaki önemi", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 3, Jul. 2006, pp. 16-25

Nodirkhon Khasanov, "Hazininın hayatı ve eserleri hakkında (Uygurca)", Buloq, . Shinjang/Urumchi, Uyghuristan-China, No. 2, Mar. 2006, pp. 48-52

Nadirhan Hasan (Nodirkhon Khasanov), Seyfeddin Seyfullah, "Hazini’nın «Cami el-mürşidin» eseri hakkında", Tasavvuf (Ankara-Turkey), Vol. 12, Dec. 2004, pp. 159-166

Nodirkhon Khasanov, "About Hazini’s «Jami al-murshidin»", Tasavvuf (Ankara-Turkey), Vol. 12, Dec. 2004, pp. 159-166

N.Khasanov, ""DiVAN-İ HİKMET" METNİNE DAİR", Edebiyat Közgüsü. Taşkent, Vol. 8, Nov. 2004, pp. 25-30

Nodirkhon Khasanov, "İslam ve Yesevilik", \"İmam Buhari Sabakları\". Taşkent, No. 2, Jun. 2004, pp. 125-127

Nodirkhon Khasanov, "XVI yy.de Özbek Edebiyatında Yesevilik Geleneği", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 2, May. 2004, pp. 26-34

N.Khasanov, "Hazininın eserlerinde Hoca Abdulhalik Gicduvani hakkında", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 5, Oct. 2003, pp. 43-46

N.Khasanov, "Mürşidler silsilesi", Tefekkür. Taşkent, No. 2, Jun. 2003, pp. 93-94

N.Khasanov, "Sultan Ahmed Hazini'nın «Manba al-abhar fi riyaz il-ebrar» adlı eseri hakkında", Tasavvuf. Ankara-Türkiye, No. 7, Dec. 2001, pp. 243-248

N.Khasanov, "Yesevilik araştırmalarına bakış // ", Özbek Dili ve Edebiyati, No. 4, Oct. 2001, pp. 42-47

N.Khasanov, "Ahmed Yesevi Menkibesi ve onun müellifi hakkında", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 4, Sep. 1999, pp. 50-52

N.Khasanov, "Ahmed Yesevi Menkibesi ve onun müellifi hakkında", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 4, Sep. 1999, pp. 50-52

Nodirkhon Khasanov, "İktidarlı gençler - yurt dayanağıdır", Özbek Dili ve Edebiyatı, No. 3, Jun. 1999, pp. 73-75

Nodirkhon Khasanov, "Yesevi hikmetleri ve "Cevahir-ul ebrar"da zikir telkini", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 5, Nov. 1998, pp. 44-45

N.Khasanov, "Hazini'nın hayatı ve eserleri hakkında", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 1, Feb. 1998, pp. 25-28

N.Khasanov, "Ahmed Yesevi ve Hikmetler", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 5, Nov. 1997, pp. 66-67

N.Khasanov, "Kissas-i Rabguzi’de Yusuf Peygamber’in tip telkini ", Özbek Dili ve Edebiyatı. Taşkent, No. 4, Oct. 1996, pp. 26-30

 

Bildiriler:

N.Khasanov, "Yassawiyya and development of Islam in Middle Asia", Uzbekistan’s contribution to the development of Islamic civilization, Tashkent-Samarkand, Aug. 2007, Abstracts of the papers and addresses to the International conference devoted to announcement of Tashkent as a capital of Islamic culture for 2007 by the ISESCO, pp. 204

Nodirkhon Khasanov, "About two Yassawiyya sheiks of Samarkand (in Uzbek)", The role of Samarkand in the history of world civilization, Tashkent-Samarkand/Uzbekistan, May. 2007, The role of Samarkand in the history of world civilization. The International scientific symposium devoted 2750 year jubilees of the city Samarkand. Samarkand, May 25, 2007, pp. pp. 342-346.

N.Khasanov, "An Islam's development in Central Asia and historic services of Hoja Ahmad Yassawi in this process", International symposium on the contribution of Turkish world to Islam. 31 May - 1 June, Isparta-Turkey, May. 2007, Reports of International symposium on the contribution of Turkish world to Islam, pp. 65-70

N.Khasanov, "“Mesnevi-i Manevi” ve Meşreb’in “Mebde-i Nur” eseri", Mevlana Celaleddin Rumi doğumunun 800 yılı. Uluslararasi Sempozyum, İstanbul-Konya, May. 2007, Mevlana Celaleddin Rumi doğumunun 800 yılı. Uluslararasi Sempozyum Bildirileri,

N.Khasanov, "XVI y.y.deki kültürel hayatta tasavvufi edebiyatın rölü (Hazini eserleri örneğinde)", I-International symposium devoted Kocaeli and study to its ambience and cultures, İzmit, Apr. 2006, I-International symposium devoted Kocaeli and study to its ambience and cultures. (Izmit/Turkey), 20-22 April, 2006,

N.Khasanov, "Abdurrahman Cami Ahmed-i Yesevi hakkinda", Cami ve Özbek Edebiyati, Tashkent, Aug. 2005, Cami ve Özbek Edebiyati, Uluslararasi İlmi Konferans bildirileri, pp. 81-82

N.Khasanov, "Sufi Allahyar - Hoca Ahmed Yesevi hakkında", Sufi Allahyar. Uluslararasi Ilmi Konferans bildirileri, Tashkent, Jun. 2005, Sufi Allahyar, pp. 107-110

N.Khasanov, "Hazini’nin “Cevahir ul-ebrar” ve Aziz Mahmud Hüdayi’nin “Tarikatname” eserlerinde tarikat adabi hakkinda", Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararasi Sempozyumu, İstanbul, May. 2005, Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararasi Sempozyumu bildirileri, I, pp. 283-289

 

all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://ctle.fatih.edu.tr/?cv,9214
open women who cheated how many guys cheat
link reasons why women cheat why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 11.10.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...