Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mehmet Demiryürek

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4023  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy. mdyurek@lefke.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Adana/Kozan 20.04.1971
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Fen Edebiyat Fak. (Lefke Avrupa Üniv.) -   Buca Eğitim Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Dekan, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Tarih,
Bildiği Diller Mezhebi
İngilizce,
       
Yazar No: 4023 Hit : 6199 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 İngiliz Muhibler Cemiyeti Hakkında Bazı Notlar ve Belgeler

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mehmet Demiryürek

 

20 Nisan 1971 tarihinde Adana/Kozan’da doğdu.

Ailesi 1975 yılında K.K.T.C.’ye göç ettiği için Kıbrıs’a gitti.

İlk, Orta ve Lise öğrenimini orada tamamladı.

1986 yılında girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünü bölüm üçüncüsü olarak 1990’da tamamladı.
1990-1992 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamladı ve Prof. Dr. Ergün Aybars’ın danışmanlığında hazırladığı “Hilafetin Kaldırılmasının İzmir Basınındaki Yankıları” adlı teziyle mezun oldu.
1993-1999 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Doktorasını tamamladı ve Prof. Dr. Zeki Arıkan’ın danışmanlığında hazırladığı “Devlet Adamı ve Tarihçi: Abdurrahman Şeref Efendi 1853-1925 teziyle doktor unvanını aldı.
1991-1999 yılları arasında çeşitli devlet okullarında ve 1999-2000 Öğretim yılında İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde Tarih Öğretmeni olarak çalıştı.
2000-2001 Öğretim yılında K.K.T.C. Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeliğine kabul edildi.

10 Nisan 2006 tarihinde Doçent oldu.  Şu anda LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

İdarî Görevler:         
Lefke Avrupa Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı. 2001-
Lefke Avrupa Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili ve Tarih Bölümü Başkanı. 2006-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :        -

 

Ödüller: 2003 Ermeni Araştırmaları Makale Yarışması  Mansiyon Ödül

 

Eserleri:
Hasan Bulliler'in Suç Faaliyetleri, (İngilizce'den çev Mehmet Demiryürek), Lefkoşa 2001.
Tanzimattan Cumhuriyet'e Bir Osmanlı Aydını : Abdurrahman Şeref Efendi 1853-1925, Phoneix Yayınları, Ankara 2003.
II. Dünya Savaşı’nda Kıbrıs Alayı ve Lefkeli Mustafa Zeki Şakir’in Anıları, Işık Kitabevi, Lefkoşa 2005.
İngiliz Devrinde Kıbrıs’ta Eşkıyalar ve Devlet (1878-1896, Keskin Colour Matbaası, İstanbul 2006.
Kıbrıs Türk Basın Tarihinden: Ateş Gazetesi ve Mehmet Kemal Deniz,  Keskin Colour Matbaası, İstanbul 2006.
Son Vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendi'yle Osmanlı Tarih Sohbetleri, Akademi Kitabevi, İstanbul 2009.

 

Makaleleri:
Şeyh Sait İsyanı Hakkında Çağdaş Bir Kaynağın Yorumu, Türk Yurdu, Ağustos 1992.
Kıbrıs'ta Yunan Oyunları ve ENOSİS, Türk Yurdu, Eylül 1994, s. 49-52, (1994)
Hilafetin Kaldırılmasının Türk Basınındaki Yankıları I, Toplumsal Tarih, Sayı:11, Cilt:2, Kasım 1994, s.49-54, (1994)
Hilafetin Kaldırılmasının Türk Basınındaki Yankıları II, Toplumsal Tarih, Sayı:12, Cilt:2, Aralık 1994, s.45-50, (1994)
Hilafetin Kaldırılmasının Türk Basınındaki Yankıları III, Toplumsal Tarih, Sayı:1, Cilt:3, Ocak 1995, s.57-64, (1995)
Vahdet-i Milliye Heyeti (Cemiyeti), Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı:6-7, İzmir 1996, s.73-116,  (1996)
Tarih-i Osmani Encümeni'nin Kuruluşu, Toplumsal Tarih, Haziran 2001, s.41-49, (2001)
İkinci Dünya Savaşı'nda Kıbrıs Türkleri : İngilizlerin Kurduğu Kıbrıs Alayı, Toplumsal Tarih, Şubat 2002, s.6-11, (2002)
Belgeler ve Sözlü Tarih Çalışmaları Işığında Fetihten Günümüze Kıbrıs'ta Türk Varlığı, Toplumsal Tarih, Temmuz 2002, s.46-49, (2002)
İngiliz Devrinde Kıbrıslı Eşkıya : Hasan Bulliler, Toplumsal Tarih, Eylül 2002, s.30-34, (2002)
Tıp Tarih Kongreleri Yapıldı. Toplumsal Tarih, Ekim 2002, s.38-39, (2002)
Lozan Sonrası Kıbrıs'tan Türkiye'ye Göç(1923-1926) Toplumsal Tarih, Temmuz 2003, s.90-93, (2003)
Kibar İşgalciler, Akşam-lık, (Akşam Gazetesi Eki), 2 Mayıs 2003.
Yunan Donanma Sandığı ve Osmanlı Hükümeti, Toplumsal Tarih, Eylül 2003, s.26-27, (2003)
Başkaları Tarihi Nasıl Öğretiyor; İki Kitabın Düşündürdükleri, Kıbrıs, 24 Nisan 2004.
Bir Millî Mücadele Muhalifi :150’liklerden Sait Molla 1880-1930, Toplumsal Tarih, Eylül 2004, s.54-61, (2004)

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:          

Bosna Halkının İstirhâmâtı (1875), Petitions of Bosnian People (1875), REVUE, De Philologie Oriantale, Annuaire, L’ Institut Oriental Sarajevo, Vol.57, Sarajevo 2008, s.153-186.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Kıbrıs Türk Basını ve Osmanlı Hükûmetleri I (1878-1910), Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2000, Yıl 13, Cilt 7, Sayı:25-26, s.119-134 (2003)
Cumhuriyet Hükûmetleri, Atatürk Devrimleri ve Kıbrıs Türk Basını (1920-1940), Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara 2004, s.135-183 (2004)
Ölümünün 78. Yılında Son Vak’anüvis Abdurrahman Şeref Efendi ve Cumhuriyet, Millî Eğitim,Sayı:158, Bahar 2003, s.198-204, (2003)
Biyografi Yazarı Olarak Abdurrahman Şeref Efendi, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt/Volume : XVIII, Sayı/Number : 1 Temmuz/July 2003, s.45-59, (2003)
Türk Silahlı Kuvvetleri İçin Düzenlenen Yardım Kampanyaları ve Kıbrıs Türkleri 1897-1909,  Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Şubat 2004, Sayı : 3, s.1-14,  (2004)
Kıbrıs'ta Bir 150'lik : Sait Molla, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt : XIX, Kasım 2003, Sayı : 57, s.1211-1238, (2003)
İrşad Dergisi'ne Göre Yabancı Basında Türk İstiklâl Savaşı ve Mustafa Kemal Paşa, Bilgi ve Bellek, İstanbul Bilgi ÜniversitesiTürk Devrim Tarihi Çalışmaları Dergisi, Sayı:2, Yaz 2004, s.74-121, (2004)
Ermeni Olayları ve Kıbrıs (1888-1912), Ermeni Araştırmaları Dergisi,Kış 2005-İlkbahar 2006, Sayı:20-21, s.115-136. (2006)
Menemen Olayına Kıbrıs Türklerinin Tepkisi, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, Şubat 2006, s.13-22 .(2006)
Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Kâmil Paşa Hakkında bazı Notlar ve Kâmil Paşa'nın Terekesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt:XXV, Sayı:40, Eylül 2006, s.59-105. (2006)
İngiliz Muhipler Cemiyeti Hakkında Bazı Notlar ve Belgeler, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Atatürk Yolu, Cilt:10, Sayı:37-38, Mayıs-Kasım 2006, s.77-101.
İngiliz İdaresi Döneminde Kıbrıs'ta Filoksera İle Mücadele, Kebikeç, Sayı: 23, Yıl: 2007
Sait Molla'nın Nice'te Yayımladığı Risale ve Tahlili", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XXII, Mart-Temmuz-Kasım 2006, Sayı:64-64-66, s.161-208.
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-Nederlanda İlişkileri ve Nederlanda'nın Kıbrıs Konsolosluğu, Kebikeç, Sayı:25, Yıl:2008, s.103-150.
Bir Türk ve Bir İngiliz Tarih Ders Kitabında Konuların Ele Alınış Tarzına ve Değerlendirme Sorularına Eleştirel Bir Bakış, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:2008,Sayı:24, s.113-124.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:          

XIX. yy sonlarında Kıbrısta Salgın Hastalıklar ve Hastalıklarla Mücadele (1878-1908), 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi (1 - 6 Eylül 2002), TTK Ankara 2006.
Kıbrıs’ın İngiltere’ye Devri Üzerine Kıbrıs’ta Basılan Para ve Osmanlı Hükûmeti, I.İktisat Tarihi Kongresi, 7-8 Eylül 2007, Marmara Üniversitesi. (Bildiri Kebikeç dergisinde Ocak 2008’de yayımlandı.)
Osmanlı Döneminde Kıbrıs’ta Cüzam Hastalığı ve Miskinler Çiftliği’nin Kuruluşu (1829-1878), I.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, 20-23 Mayıs 2008, (Konya). (Bildiriler kitap olarak yayımlanmıştır.)
II. Meşrutiyet’in İlanının Kıbrıs Türk Basınına Yansımaları (Temmuz-Aralık 1908), Uluslararası Jön Türk Devriminin 100. Yılı Kongresi,  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 27-30 Mayıs 2008 (Ankara) (Bildiriler kitabı yakında yayımlanacaktır)
Kıbrıs Şer’iye Sicillerine Göre XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Kıbrıs’ta Kurulan Para Vakıfları (Vakf-ı Nükûd), XI. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, 17-20 Haziran 2008, Bilkent Üniversitesi, Ankara. (Bildiriler Kitabı henüz yayımlanmamıştır)
Kıbrıs Şeriye Sicillerine Göre XIX. Yüzyılda Kıbrıs’ta Ölen Vanlılar ve Terekeleri, IV.Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, 16-20 Haziran 2008.  (Bildiriler kitabı henüz yayımlanmamıştır.)
Tanzimat Dönemi Kıbrıs Muhassıllarından Mehmet Talat Efendi ve Tanzimat’ın Uygulanması, 18. CIEPO Kongresi, Zagrep (Hırvatistan), 25-30 Ağustos 2008. (Bildiriler kitabı henüz yayımlanmamıştır.)
Türk Harf İnkılabı ve Kıbrıs’ta Basılan Yeni Türk Alfabeleri, III.Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı , Bildiri Kitabı, 25-28 Eylül 2008, Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefkoşa 2008, s.301-309.
"XIX. Yüzyılda Kosova'da Bulunan Sultan Murat Türbesinin Tamiri Girişimi (1840-1872)", I. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi 10-16 Mayıs 2009 Pristine (Kosova) (Bildiri kitabı bu yıl Içinde basılacaktır)
"Kırım Mecmuası'nın Tarihî Yönden Değerlendirilmesi 1918-1919", IV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 26-28 Eylül 2009, Kırım Devlet Mühendislik Pedegoji Üniversitesi, Kırım Simperofol (Akmescit) 2009, s.6-14.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan  ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Kıbrıs'ta İç Güvenlik Sorunu (1882-1895), Güzelyurt Tarih Buluşması Sempozyumu, 3-4 Nisan 2001, Bildiriler, s. 109-127, Lefke Avrupa Üniversitesi Yayınları, Lefke Temmuz 2001.
Kıbrıs'ta Tarih Öğretimi : 1950'li Yıllarda Kıbrıs Türk İlkokullarında Okutulan Tarih Ders Kitabı, II. Güzelyurt Tarih Buluşması Sempozyumu, Bildiriler, 3-4 Nisan 2003, s.2-17,  Lefke Avrupa Üniversitesi Yayınları, Lefke 2003.
Kanun-ı Esasi’nin İlânı Üzerine Kıbrıs’tan Gönderilen Teşekkürnameler, III. Güzelyurt Tarih Buluşması Sempozyumu, 7-8 Nisan 2005, Güzelyurt KKTC,  Lefkoşa 2005.
1894 İstanbul Depremi ve Kıbrıslılar, Kıbrıs’ın Fethi ve Sonrası Sempozyumu, Yakın Doğu Üniversitesi, 6 Mayıs 2008, (Lefkoşa) (Bildiriler kitabı yayımlanmak üzeredir.)
Nasreddin Hoca Gazetesi (1927-1928), Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Lefke Avrupa Üniversitesi, 12 Mayıs 2008, (Lefke) (Bildiriler kitabı yayımlanmak üzeredir.)

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:          
Abdurrahman Şeref Efendi, Osmanlı Tarih Yazarları Ansiklopedisi, Harvard Üniversitesi. (Henüz hazırlık aşamasındadır.)

click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=3310
http://www.eul.edu.tr/document/cv/mdemiryurek.htm
all wives cheat online women who cheated
website women affair open

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 30.10.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...