Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ali Seydi Bey

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 3973  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
19.-20. yy.
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Erzincan 24.03.1870 Ekim 1933
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Şair, Tarihçi, Yazar, Mutasarrıf, Öğretmen, Vali, Kâtip, Devlet Adamı, Şiir, Araştırmacı-Yazar, Osmanlı Müellifi,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, Farsça, Fransızca,
       
Yazar No: 3973 عدد الزيارة : 4988 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب
1 Usuli mesaha tayini mesafe
2 Teşrifat ve Teşkilatımız
3 Seci ve Kafiye Lügati
4 Sadrazamlar
5 Resimli Yeni Türkçe Lügat
6 Resimli Kamusı Osmani
7 Musavver Dairetül madri
8 Musahabatı Ahlakıyye
9 Mekatibi İdadiye Şakirdanma Mahsus Devleti Osmaniyye Tarihi
10 Lugatçei Edebiyyat
11 Lisanı Osmanide Müstamel Lugatı Ecnebiyye
12 Latin Hurufu Lisanımızda Kabili Tatbik midir
13 Hükumatı İslamiyye Tarihi
14 Halli Mesail
15 Güldestei Bedayi
16 Defteri Galatat

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب
1 Sadrazamlar

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Ali Seydi Bey

 

Daha çok hazırladığı sözlükler ve okullar için yazdığı tarih kitaplarıyla tanınan son devir yazar ve idarecilerindendir.

Erzincan'da doğdu (21 Zilhicce 1286/ 24 Mart 1870).

Süvari kumandanı Üzeyir Paşa'nın oğludur.

Babasının adı Sicill-i Ahvâl Defteri'ne yanlışlıkla Aziz olarak kaydedildiğinden bazı yerlerde bu şekil­de geçmekteyse de ailesinden alınan bil­gilere göre doğrusu Üzeyir'dir.

Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında da bu şekildedir.

Erzincan Askerî Rüşdiyesi ve Mülkiye İdâdîsi'ni bitirdi.

Sınıf arkadaşlarından Rızâ Tevfik'in belirtti­ğine göre Mülkiye'deki tahsili sırasında şiirle uğraşan Ali Seydi, mektebin Ali Ke­mal, daha sonraki yıllarda tasavvufi şi­irleri dolayısıyla "şâir-i ilâhî-nevâ" laka­bıyla tanınan Ali Rızâ ve Ali Ferruh gibi önde gelen şairleri arasında yer alıyor­du.

1891'de Mülkiye'nin yüksek kısmın­dan mezun oldu.

Aynı yıl Şûra-yi Devlet Kalemi'nde devlet hizmetine girdi.

Bir yandan da Numûne-i Terakkî Mektebi ile idâdîlerde hesap, hendese, kitabet, imlâ ve tarih hocalığı yapmaya başladı.

Üsküdar İdadisinde çalışırken Hazîne-i Hâssa Nezâreti Tahrirat Kalemi mümey­yizliğine geçti.

Hakkında verilen bir jurnal üzerine tutuklanarak muhakeme edil­dikten sonra "arâzî-i seniyye" başkâtip­liği üyeliğiyle Bağdat'a sürgün edildi (1896).

Burada da Bağdat İdâdîsi ile di­ğer birçok mektepte muallimlik yaptı.

Ayrıca aşiretler arasındaki bazı ihtilâf­ları halletmekle görevlendirildi.

Göster­diği dirayetle bu önemli meseleyi, taraf­ları memnun ederek çözdüğü ve devleti büyük bir gaileden kurtardığı için mü­kâfat olarak İstanbul'a dönmesine izin verildi (Mart 1900).

Görevlerinde başarılı olduğu için 1901'-de Hazîne-i Hâssa Tahrirat Kalemi mü­meyyizi, 1904'te başmümeyyiz, 1907'de ise müfettiş oldu ve çeşitli rütbe ve ni­şanlarla mükâfatlandırıldı.

Bu arada Bağ­dat, Basra ve Musul Emlâk-i Hümâyun idareleri ile Dicle üzerinde çalışan Hamidiye Vapurları İdaresi'ni teftiş için bir yıl kadar bu bölgelerde bulundu (1907-1908).

Hazîne-i Hâssa'nın II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra Ma­liye Nezâreti'ne bağlanması üzerine ya­pılan kadro düzenlemesi sonucu açıkta kaldıysa da bir müddet sonra ehliyet ve hizmeti göz önüne alınarak Dahiliye Nezâreti müfettişliğine tayin edildi (9 Eylül 1909)

Aynı yılın kasım ayında Sultan Reşad'ın emriyle kurulan Târîh-i Osmânî Encümeni'ne daimî âza seçildi.

Bu ara­da Mütemayiz rütbesi ve ikinci Mecîdî nişanıyla mükâfatlandırıldı.

1913-1919 yılları arasında, önce üç ay kadar Adana vali vekilliği yaptıktan sonra Dahiliye Ne­zâreti Teftiş Heyeti umum müdür vekil­liği, Bolu ve Çatalca sancakları muta­sarrıflığı ve Elaziz valiliği yaptı.

Bu son vazifesinden azledildikten sonra ise da­ha çok eğitim ve öğretim hizmetlerine ağırlık vererek eser yazmakla meşgul oldu.

Ali Seydi, Cumhuriyet'in ilânını mü­teakip adı Türk Tarih Encümeni olarak değiştirilen ve başkanlığını Ahmed Re­fik Altınay'ın yaptığı Târîh-i Osmânî Encümeni'nde tekrar görev aldı.

Encüme­nin 1927 yılında Maarif Vekâleti bün­yesinde ve Fuad Köprülü başkanlığında yeniden teşkilinde ise açıkta kaldı. Bu yıllarda Mekteb-i Mülkiyye'de muallimlik yaptı.

1933 yılı Nisanında Trabzon me­busu seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiyse de ekim ayında hastala­narak vefat etti.

Ali Seydi Bey bilhassa eserleriyle Türk eğitim ve fikir hayatına önemli hizmet­lerde bulunmuştur.

Meşrutiyet aydınla­rının birçoğu gibi maarif sahasındaki eksiklerin giderilmesinin önemine inan­mış, bunun için pek çok eser yayımlan­ması gerektiği üzerinde durmuştur.

Ona göre ilerlemek için Batının ilim ve fen alanlarındaki gelişmelerinden süratle haberdar olmak ve halkın kültür seviye­sini yükseltmek gerekiyordu.

Bu sebep­le birçoğu ders kitabı mahiyetinde olan büyüklü küçüklü doksandan fazla eser kaleme almıştır.

Dil meseleleriyle ayrı­ca ilgilenmiş, çeşitli sözlükler hazırlamış, alfabe değişikliğine karşı çıkarak bu­nun getireceği zararları belirten küçük fakat önemli bir risale yayımlamıştır.

Sıvı ilâçların kolaylıkla içilmesi için özel bir kaşık icat ederek "ihtira beratı" ala­cak kadar araştırmaya meraklı olan Ali Seydi, idarî ve ilmî çalışmalarıyla başarı­lı ve çok yönlü bir hüviyet gösteren son devir aydınlarından biridir.

 

 

Eserleri:

Sadrazamlar

Usûl-i mesaha ta'yîn-i me­safe

Hall-i Mesâil

 

Sözlükler:

Resimli Kâmûs-ı Osmânî

Seci ve Kafiye Lügati

Lugatçe-i Edebiyyât

Defter-i Galatât

Lisân-ı Osmânî'de Müstamel Lugat-ı Ecnebiyye

Musavver Dâiretü'l-ma-dri

La­tin Hurûfu Lisanımızda Kâbil-i Tatbik midir?

Resimli Yeni Türkçe Lügat

 

Dil Konusundaki Eserleri: 

Güldeste-i Bedâyi'

Mesâil-i Tabîiyye (İstanbul 1307)

Kitabet Ders­leri (İstanbul 1321)

Furûk-ı Müteşâbihât ve Müterâdifât (İstanbul 1329)

 

Tarihe Dair Eserleri:

Hükûmât-ı İslâmiyye Târihi

Sokullu Mehmed Paşa (İstan­bul 1327)

Alemdar Mustafa Paşa ya­hut Tarih Tekerrürden İbarettir (İstan­bul 1329)

Târîh-i İslâm (Ali Reşad ile birlikte, İstanbul 1327)

Târîh-i İslâmdan Birkaç Yaprak: Aşere-i Mübeşşerenin Terceme-i Ahvâl ve Menâkıbı (İstan­bul 1327)

Târîh-i Umûmî (Ali Reşad ile birlikte, l-III, İstanbul 1327)

Mekâtib-i İdâdîye Şakirdânma Mahsus Devlet-i Osmâniyye Târihi

 

Ahlâka Dair Eserleri:

Vezâif Nazariyesi Üzerine Mürettep Ahlâk-ı Dînî (İstan­bul 1329)

Musâhabât-ı Ahlâkıyye

Terbiye-i Ahlâkıyye ve Medeniyye

Kızlara Mahsus Terbiye-i Ahlâkıyye ve Medeniyye (İstanbul 1328-1329)

 

Makaleleri :

Teşrifat ve Teşkilatımız

 

 

 

women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife
click here click married affairs
read here cheat wifes unfaithful wives

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
BA. Sicill-i Ahvâl Defteri, XLV, 1-2; a.e, Zeyl, CL, 392; TBMM Sicil Arşivi. Dosya nr. 846; İb-nülemin, Son Asır Türk Şairleri, III, 1511; Mü-cellitoğlu Ali Çankaya, Mülkiye Tarihi ve Mül¬kiyeliler, İstanbul 1954, I, 232; a.mlf., Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, İstanbul 1968-69, s. 465-467; Gövsa. Türk Meşhurları, s. 353; Özeğe, Katalog, 111, 972, 981, 1071, 1224, 1225, 1288; IV, 1539, 1806, 1807, 1829; Agâh Sim Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleş¬me Evreleri, Ankara 1972, s. 365, 370; a.mlf., Türle Edebiyatı Tarihi, s. 207, 473; a.mlf.. "Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız", TDAY Belleten 1963 (1964), s. 100, 115; Kâzım Öz-türk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü 1920-1973, Ankara 1973, s. 147; Tahir Erdoğan Şahin. Erzincan Tarihi, Erzincan 1987, II, 260-262; Mehmet Halit Bayrı, "Meşrutiyet Devri¬nin İlk İlmî Müessesesi: Türk Tarih Encü¬meni", Tarih Dünyası Dergisi, 111/30-31, İstan¬bul 1952, s. 1211-1216; A. Dilaçar, "Türkiye Türkçesi Sözlüklerinden Seçme Eserler", TD, 11/22 (1953), s. 677; a.mlf, "Cumhuriyet Dev¬rinde Harf Devrimi Hakkında Yayınlanan Eserlerden Görebildiklerimiz", TD, 11/23 (1953), s. 736; TA, II, 96; TDEA, I, 116.
open why women cheat on husbands how many guys cheat
read here wifes that cheat unfaithful wives

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 11.11.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...