Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Hacı Musa Bağcı

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3888  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy. musabagci@hotmail.com
mbagci@dicle.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Yozgat/Yenifakılı 1965
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Dicle Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Dekan Yrd., Hadis, Temel İslam Bilimleri,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 3888 Hit : 7224 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Hacı Musa Bağcı

 

1965 yılında Yozgat/Yenifakılı/Bektaş’ta doğdu.

1990 yılında Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi’nde doğdu.

Yüksek Lisansını 1993’de Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde,

Doktorasını 1999’da Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

2005 yılında Doç. oldu.

 

Makaleler:

 “Hz. Peygamber’i Beşer Üstü Gösteren Bazı Görüşlere Eleştirel Bir yaklaşım,” Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. I, Diyarbakır, 1999.

 “Kader İnancının Siyasetle İlişkisi ve Bu İlişkinin Hadis Uydurmadaki Rolü” Dicle Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, C. II, Diyarbakır, 2000.

 “Ulaşılmaz Örnek Peygamber Tasavvurunun Tarihsel Teşekkülü” Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XIX, İzmir, 2004.

 “Hadis Metodolojisinde Sahîhu’l-Buharî’nin Sıhhat Bakımından İlk Tasnif edilen Eser Olduğu Fikrinin Eleştirel Analizi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 45 sayı: 1, Ankara, 2004

 “Hz. Peygamber’i Ahlakî Açıdan Zaaf İçerisinde Gösteren Bir Rivayetin Mahiyeti ve Bunun İstismarının Eleştirisi”, EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Yıl 8, sayı: 18, Erzurum, Kış 2004.

El-Buharî’nin Kader Konusunda Kaderiye/Mutezile ile Münakaşaları, Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.46, sayı: 1, 2005

Adetler ve İbadetler Arasında Peçe Sorunu, Dicle Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.VIII, sayı: 2, Diyarbakır, 2006

Kütübi Sitte Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Otoritesini Oluşturan Faktörler, İslami İlimler Dergisi Hadis –Sünnet Özel Sayısı, sayı: 4, Çorum, 2007.

 

Bildiriler:

 “Müslümanların Peygamber Tasavvuru”, Uluslararası Hz. Muhammed (a.s)’ı Tanıma ve Tanıtma Sempozyumu, 21 Nisan 2007, DSİ Kongre Salonu Yücetepe, Ankara.

 “Müslümanların Peygamber Tasavvuru”, DÜNYA O’NU KONUŞUYOR, Uluslar arası Kutlu Doğum Sempozyumu, 22 Nisan 2007, Atatürk Kültür Merkezi, Taksim- İstanbul.

"Ebeveyn-i Rasul Tartışmalarında M. Zahid el-Kevseri'nin Yeri ve Bir Hatanın Düzeltilmesi" Adlı Tebliğin Müzakeresi, Uluslararası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu, 24-25 Kasım 2007, Efteni Termal Otel, Gölyaka/ Düzce

 “Hadis Çalışmalarının Gerileme Dönemlerinde Hadiste İçtihat Kapısının Kapatılması Sorunu”, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu, Ankara, 2003.

 “Celal Nuri İleri’nin “Hatemu’l-Enbiya” Adlı Eserinde Peygamber Tasavvuru”, Cumhuriyet Dönemi hadis çalışmalarında Yöntem Ve Kaynak Sorunu, II. Hadisçiler Toplantısı, 19–20 Temmuz 2003, Gerede-Bolu

 “Sünnet ve Hadislerin Anlaşılmasında Ehli Hadis’in Beşer Üstü Peygamber Tasavvurunun Etkisi”, Kuran Araştırmaları Vakfı, Sünneti nasıl Anlamalıyız Sempozyumu, 29–30 Mayıs, 2004, Bursa.

Medrese Eğitiminde Hadis Birikimi –Diyarbakır Örneği- Gerede Hadisçiler Toplantısı, Bolu/ Gerede, 2006

Hz. Peygamber’in Örnekliğinin Günümüzdeki Önemi (Teşebbüh/Taklit ile İktidâ/Teessî/İttiba Kavramları Bağlamında), Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 20–22 Nisan 2007, Çorum.

 

Kitaplar:

Yüksek Lisans Tezi: Hadislere Göre Kader Problemi, (Danışman: Doç. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993.

Doktora Tezi: Hz.Peygamber’in Beşerî Yönü, (Danışman: Doç.Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999.

Sarık ve Çorap Üzerine Mesh Problemi, İlahiyat Yayınları Ankara, 2004 (M. Hayri Kırbaşoğlu, “Namazların Birleştirilmesi” adlı kitabın içinde bir bölüm)

Sahabenin Kavrama ve Nakletme Sorunu, İlahiyat Yay. Ankara, 2004. (Bu kitaptan edinmek isteyenler musabagci@hotmail.com adresinden temin edebilirler.)

HADİS TARİHİ, (Ders Kitabı), Diyarbakır, 2006. (İlahiyat Öğrencilerine Yönelik Hazırlanmış Ders Kitabı, Henüz Basılmamıştır)

HADİS, (Ders Kitabı), Diyarbakır, 2006. (Bu kitap Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümündeki Öğrencilere Yönelik hazırlanmış ders kitabıdır. Henüz basılmamıştır)

 

Konferanslar:

“Sahabenin Kavrama ve Nakletme Sorunu” Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu. 2005, Elazığ.

“Kader Hadislerinin Muhteva Tahlilleri” Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu 21 Aralık 2005, Diyarbakır.

“Peygamber Tasavvuru” Şarkiyat Araştırmaları Derneği Seminer Salonu, Ekim 2005, Diyarbakır.

Kutlu Doğum Haftası Konferansı, İslam Medeniyetinde “Birlikte Yaşama Tecrübesi” ve Hz. Peygamber’den Hoşgörü Örnekleri, Eğil Müftülüğü, 18 Nisan 2008, Diyarbakır.

Kutlu Doğum Haftası Konferansı, İslam Medeniyetinde “Birlikte Yaşama Tecrübesi” ve Hz. Peygamber’den Hoşgörü Örnekleri, Eğil Müftülüğü, Yatılı bölge İlköğretim Konferans Salonu, 18 Nisan 2008, Diyarbakır.

Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Hz. Peygamber’in Günümüzdeki Örnekliği ve İslam Medeniyetinde “Birlikte Yaşama Tecrübesi, 20 Nisan 2008, Eğitim Bir-Sen, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, Nusaybin, Mardin.

Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Hz. Peygamber’in Günümüzdeki Örnekliği ve İslam Medeniyetinde “Birlikte Yaşama Tecrübesi, 20 Nisan 2008, Mardin Tarihi ve Kültürünü Yaşatma Derneği, (Mar-Çev), Mardin.

 

 


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.dicle.edu.tr/akademikweb/index.php?orta=goster2&gsn=3390&birim=16&bolum=1&altbolum=0
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
read here click here unfaithful wives

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 18.12.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...