Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Tahir Uluç

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3880  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Arş. Gör. Dr. 20. yy. mehmetahir@hotmail.com
tuluc@selcuk.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Adana/Ceyhan 13.05.1977
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, İslam Felsefesi, Felsefe ve Din Bilimleri,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Farsça, İngilizce,
       
Yazar No: 3880 Hit : 5778 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 İbn Arabide Mistik Sembolizm

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Tahir Uluç

 

13 Mayıs 1977 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu.

1999 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

2001 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2005 yılında aynı enstitünün Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda “İbn Arabî’de Mistik Sembolizm” adlı tezi ile doktorasını tamamladı.

Türkiye Bilimler Akademisi’nin “Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursu (TUBA-BDBP)”nu kazandı ve bu bursla 2002–2003 öğretim yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Hartford Seminary’de yedi ay süreyle doktora tez konusu ile ilgili lisansüstü derslere katıldı ve araştırmalarda bulundu.

Kasım 2007–Ocak 2008 tarihleri arasında Tahran’daki İmam Sadık Üniversitesi'nde ve Tahran Üniversitesi’ne bağlı Uluslararası Deh-Huda Fars Dili Araştırma ve Öğretim Merkezi'nde Farsça çalıştı ve İslam Felsefesi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Uzmanlık alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında telif-tercüme kitapları ve yine yurtiçi ve yurtdışındaki akademik dergilerde pek çok makalesi yayımlanmıştır.

Ayrıca Din Bilimleri adlı derginin yayın ve hakem kurulunda bulunmaktadır.

 

Eserleri:

İbn Arabi’de Sembolizm

Şihabeddin Ömer Sühreverdi: Hayatı, Eserleri, Tarikatı

Four Gates-Forty Stations: The Stages of Spiritual Journey; Hajji Bektash Veli and His Maqālāt

The Maqalat of Hajji Bektash Veli

Contemporary Turkish Thought, (Chapter 1 of Contemporary Islamic Thought)

Between Slumber and Awakening” (English translation of “Uyku ile Uyanıklık Arasında” by Erol Güngör), (Chapter 18 of Contemporary Islamic Thought)

Hikmetu'l-İşrak: İşrak Felsefesi

Durretu't-Tac/El-Cedid fi'l-Hikme: İşraki Metafiziği

İbn Arabi Anısına (Makaleler)

The Meram Book

 

Makaleleri:

Reflections on the Unity/Trinity Polemics in Islamic Philosophy: Yahyā bin ‘Adī and His Maqālah fī al-Tawhīd (Treatise on Unity)

Mawlāna Jalāl al-Dīn Rūmī (1207-1273): A Sufi Representative of Turkish Urban Religiosity (A Philosophical and Sociological Inquiry)

İbn Arabî’de Mistik Sembolizm

1950 Sonrası Türk Düşüncesinin Kapsam ve Sınırları

The Reflection of the Wahdat al-Wujūd Doctrine (The Oneness of Being) in the Modern Turkish Thought: Ahmed Avni Konuk and Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi (Translation of and Commentary on Fusūs al-Hikam)

Tevhit-Teslis Polemiğinin İslâm Felsefesindeki Yansıması: Yahyâ Bin `Adî Ve Makâle Fî’t-Tevhîd Adlı Risalesi

Abdulvahhâb Eş-Şa’rânî (ö. 973/1567) ve El-Yavâkît ve’l-Cevâhir fî Beyâni ‘Akâidi’l-Ekâbir Adlı Eseri

Modernist and Fundamentalist Debates in Islam (Bookreview)

The Formation of Islam (Bookreview)

Striving for Divine Union: Spiritual Exercises for Suhrawardi Sufis (Bookreview)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Gazellerinde İki Yapısal İlke: Vecd ve Kontrol (J. C. Bürgel'den Çeviri)

website website open
women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife
open go how many guys cheat
read here read read

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.ilahiyat.selcuk.edu.tr/?pid=76

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 4.5.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...