Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Muammer Göçmen

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3848  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Yrd. Doç. Dr. 20. yy. mumen@sdu.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Süleyman Demirel Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Türk İslam Edebiyatı,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 3848 Hit : 6073 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Muammer Göçmen

 

Yüksek Lisansını 1983 yılında Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesinde,

Doktorasını 1995'de İstanbul Üniv. Sosyal Bil. Ens. Radyo TV Bölümünde tamamladı.

 

İlgi Alanları: Osmanlı Divan Şiiri, Osmanlı Diplomatikası ve Epigrafisi, Seyahat, Eski ve antika eser biriktirme, Dağcılık ve Yürüyüş, Türk Basın Tarihi, Osmanlı Siyasal Düşünceleri, Osmanlı Mezar Taşları, Yerel Arşivler, Yerel Tarih Araştırmaları

 

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Editörlük:

Tabula Rasa Dergisi Editörlüğü

 

Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitap:

İsviçre'de Jön Türk Basını ve Türk Siyasal Hayatına Katkıları(1889-1902) Kitabevi Yay., İstanbul,1995, 312 s.

162 Numaralı Uluborlu Kadısiciline Göre Uluborlu'da Yaşam, Kitabevi Yay., İstanbul, 2008, XII+336 s.

 

Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitapta Bölüm Ve Ünite Yazarlığı:

"Fransız İhtilalı" OSMANLI ANSİKLOPEDİSİ, Tarih / Medeniyet/Kültür, Cilt: 5, İstanbul 1993, s. 190-194

" Tanzimat Sonrası Osmanlı Şehirlerinde Sosyal ve İktisadî Yapı: Isparta Örneği" OSMANLI, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, Cilt:5, s. 607-613

"Jön Türk Basını" TÜRKLER, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, Cilt: l4, s. 665-674

Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt: 33, "OKYAR, Ali Fethi" maddesi, 2008, s.342-343

 

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

" Cumhuriyet ve Dini Düşünce", Diyanet Aylık Dergi, Ekim 2008, S. 214, s. 44-45

 

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Izratzsvoye Iskutsvo i Farfor vı Osmanskiy Imperiy(Osmanlı Sanat Ürünleri ve Osmanlı İmparatorluğu) "MOST, sayı: 005, 2004, İstanbul, s. 36-37

'Turetskaya Intellijintsiya vı CCCP (Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Türk Aydınları)", MOST, sayı: 006, 2005, İstanbul, s.16-20

"Türkiye'de Bir Rus İhtilalci: Troçki'nin İstanbul'daki Sürgün Günleri (Ruskiy Revolutsioner v Turtsia: Stambultskaya Sılka Trotskigo ), MOST, Sayı: 008, 2006, İstanbul, s. 12-15

" Türk Kültüründe Nevruz ve Nevruz Kutlamaları" TÜRKSOY, Sayı: 22, Ocak 2007, s. 8-15

" Semerkand'tan Başlayan Kâğıdın Öyküsü", TÜRKSOY, Sayı: 24, Temmuz 2007, s. 46-52

"Milli Egemenlik ve Cumhuriyet", Diyanet Aylık Dergi, Ekim 2007, S. 202, s. 52-54

" Kaşgarlı Mahmut'u Yetiştiren Kaşgar'ın Türk Kültüründeki Yeri"", TÜRKSOY, Sayı: 27, Temmuz 2008, s. 24-31

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

"Osmanlı İstatistiklerine Göre Tanzimat Sonrası İsparta'da Sosyal ve İktisadi Yapı Çözümlemesi", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, Yıl: 1997, s. 159-172

"Prut Savaşı'ndan Bolşevik Devrimi'ne Kadar Rus Basını ve Müslümanların Bu Basına Katkıları ", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Yıl: 2007/2, s. 125-150

"Mütareke Yıllarında Beyaz Rusların İstanbul'daki Sürgün Yılları", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Yıl: 2008/1, s. 199-216

 

Hakemli Dergide Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayın:

"II. Abdülhamit Döneminde Yabancı Basın Nasıl Takip Edilirdi?", Tarih ve Toplum Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 128, Ağustos 1994, s. 18-24

 (Çeviri Makale) Fikret Adanır, "Jön Türklerin Yenileşme Düşüncesi ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Milliyet Sorunu ", tabula rasa Dergisi, Yıl: l Sayı: l, Ocak-Nisan 2001, s. 199-207

"Isparta'da Gül Yağını İlk Üreten İsmail Efendi mi, Yoksa İzzet Ağa mı?", Gülbirlik Dergisi, Nisan- Haziran 2007, S. 5, s. 18

 

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

" Bir Siyasal Propaganda Aracı Olarak Hz. Peygamber Sevgisi", SDÜ, İlahiyat Fakültesi III. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, 20 Nisan 2000, Isparta, s. 183-194

"Yerli ve Yabancı Seyahatnamelerin Işığında Hamid Sancağı'nda İslam-Hıristiyan Diyalogu", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu, 7-8 Eylül 2000, s. 242-253

"Eğirdir'de Ahi Zaviyeleri ve Tekkeleri" I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos- 01 Eylül 2001, Eğirdir, S. 333-344

"Teke Sancağı'nda Ahi Zaviye ve Tekkeleri" II. Antalya Yöresi El Sanatları Sempozyumu, Antalya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü ve Antalya Esnaf ve Sanatkârları Odası, 10 Ekim 2001, s. 6-11

- Alav, Orhan, "Arşiv Belgelerinin(Doküman) Bilgisayar Ortamına Aktarılması ve Kullanılması" Akademik Bilişim '03 Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, 3-5 Şubat 2003, Adana

"Burdur Müzesi'ndeki El Yazma Eserlerin Tanıtılması" I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005, s. 82-92

-Kazan, Şevkiye, "Burdur Müzesi İle Merkez Camii Hazirelerindeki Ata Yadigârı Eserlerimiz: Osmanlı Mezar Taşları" I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 16-19 Kasım 2005, s. 123-146

" Isparta'ya Gülyağını getiren İsmail Efendi miydi?", II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi", 31 Ekim 2006, Isparta

- Nuray Çelik, " Gazipaşa Yöresinde Yörük Oba ve Oymakları", Selçukludan Cumhuriyete Gazipaşa Sempozyumu, 6-8 Kasım 2008, Gazipaşa-Antalya

"İçerik Bazlı Sorgulama Sistemiyle Osmanlıca Mahkeme Kayıtlarının Dijital Görüntü Haline Getirirlmesi" , Akademik Bilişim(AB 2009),11-13 Şubat 2009, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa

 

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

" Osmanlı Arşivlerinin Işığında Yıldız Çini ve Hereke Halı Fabrikaları Ürünlerinin Batı Saraylarına Girmesi", SDÜ Uluslararası Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, 7-15 Nisan 2000, s. 269-276

Altingovde, I. S. ; Saykol, E. ; Ulusoy, O. ;Gudukbay, U. ; Çetin, A.E. ; Gocmen, M, "Osmanlı Arşivleri İçerik Bazlı Sorgulama Sistemi", IEEE 14. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı,17-19 Nisan 2006, Belek/ Antalya,s. 88: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentCon.jsp?punumber= 11023

Orhan Alav, Oğuz Çolak, Muammer Gocmen, Abdullah Kaplan, "The Burdur City Museum: A Virtual Tour", Globalizatlon, Digltizatlon, Access, and Preservation of Cultural Heritage Congress, 8-10 November 2006, Sofia, Bulgaria

"Türklerin Kâğıt ve Kâğıtçılık Tekniğine Katkıları", Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet'e Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs- 1 Haziran 2007/ Isparta, s.161-167

-Duman, Filiz, " PROVİNCİAL PRİNTİNG HAUSES İN THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURİES: THE İSPARTA PROVİNCİAL PRİNTİNG HAUSE AS AN EXAMPLE", Third International Symposium History of Printing and Publishing in the Languages and Countries of the Middle East 25-27 SEPTEMBER 2008, UNİVERSİTAT LEİPZİG, GERMANY

"II. Meşrutiyet'in Ruh İkliminde Jön Türk Basını", THE SECOND CONSTITUTIONAL PERIOD/ MEŞRUTİYET ON ITS CENTENARY" INTERNATIONAL CONGRESS, "Yüzüncü Yılda İkinci Meşrutiyet Dönemi Sempozyumu" IRCICA, 7-10 Mayıs 2008, İstanbul

"İçerik Bazlı Sorgulama Sistemiyle Osmanlıca Belgeler ve Kadı Sicillerinin Dijital Görüntü Arşivleri Haline Getirilmesi" Uluslararası Balkan Ülkeleri Kütüphanelerinde İşbirliği ve Bilgi Belge Yönetimi Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, 5-7 Haziran 2008, Edirne, s.157-163

- MERAL, Fatma Banu, "İlanının Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet Dönemi Çocuk Dergiciliği", Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi, 13-15 Kasım 2008, Bakü/Azerbaycan, Kafqaz Üniversitesi, Materialler I. Kitap, s. 449-452

 

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi:

Ercan Özyürek, "158 Numaralı Uluborlu Şer'iyye Sicil Defteri ve Bu Sicilin Kent Tarihindek Yeri", SDÜ, SBE, Yüksek Lisans Tezi,

 

Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü:

B.02.1.TİK.0.07.02.00/2441/9683 sayılı ve 30/12/2008 tarihli kurum yazısıyla TİKA Balkanlar Masasınca Desteklenen "Bulgaristan Milli Kütüphanesi'nde Osmanlı Dönemine Ait Belgelerin Dijital Ortama Aktarılması" adlı projede yürütücülük

 

Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Alma:

2004K120720 sayılı DPT-YUUP E-Devlet projesinde araştırmacı. Bu projede; ODTÜ, Bilkent, Kocaeli Ü., Zonguldak KAraelmas Ü., S. Demirel Ü., Selçuk Üniversitelerinin katılımlarıyla bu proje 2004-2005 yılında gerçekleştirilmiştir. Anılan projeye UNESCO ve Tübitak Bilten de destek vermiştir.

 

Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü:

Uluborlu Belediyesi/SDÜ işbirliğiyle ortak olarak yapılan "Uluborlu Kadı Sicillerinin Günümüz Türkçesine Çevrilmesi ve Dijital Görüntü Arşivi'nin Yapılması" adlı projede koordinatörlük, 2007-2009

Isparta Valiliği'nin 27.12.2007 tarih ve 37237 sayılı olurlarıyla "Isparta Rüştiyesi ve İdadisi ile Merkez Ortaokulu'nun Öğrenci ve Öğretmen Kütük Defterlerinin Günümüz Türkçesine Aktarılması" adlı projede koordinatörlük

 

Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Alma:

TİKA / SDÜ İşbirliğiyle Yapılan "Gagavuz Türkleri Belgesel Film Projesi" Senaryo Kurulu Üyeliği.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

Bilkent Üniversitesi ile Washington Üniversitesi tarafından Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen "Dijital Teknoloji ve Osmanlı Metinleri Üzerine Çalışmalar" adlı uluslar arası work-shop,26 Haziran-7 Temmuz 2006, Ankara

Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi,,31 Mayıs-1 Haziran 2007, ISPARTA

Uluslararası İskilipli Ebussuud Efendi Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi, 30 Mayıs- 1 Haziran 2008, İskilip-ÇORUM

 

Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

I. Eğirdir Sempozyumu" Yürütme Kurulu Üyesi.2001.

I. Eğirdir Sempozyumu" Bilim Kurulu Üyesi.2001.

"I. Eğirdir Sempozyumu Bildiriler Kitabı" Yayın Kurulu Üyesi.2002.

6-11 Eylül 2005,İstanbul -Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı, CeBIT Eurasia Bilişim Fuarı'na Süleyman Demirel Üniversitesi'ni temsilen katılma ve "Osmanlıca Arşiv Belgelerinin 3 Boyutlu Dijital Nesne haline Getirilmesi "adındaki sunumu TUBITAK 'ın organizasyonunda oluşturulan Future Parc adlı sergi salonunda sunulması.

Teknik Toplantı 1, 07-08 Temmuz 2005, Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Toplantı Salonu, " DPT/YUUP E-Devlet Projesi Olarak Kültürel Mirasın 3 Boyutlu Digital Nesneler Haline Getirilmesi İçin 3. Teknik Work-Shop', (Bilkent, ODTÜ, SDÜ, Zonguldak Karaelmas, Kocaeli ve Konya Selçuk Üniversitelerinin ortak katılımı ile)

 

Alanında Bilimsel Araştırma Ve Çalışmalar İçin Ulusal Burs Almak:

T. C. Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Araştırmaları Merkezi'nde(İSAM) misafir araştırmacı olarak çalışmak, Temmuz-Eylul 2007, Bağlarbaşı/ İSTANBUL

 

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

"Çanakkale Zaferi ve Günümüze Yansımaları", 18 Nisan 2000, Salı, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, saat: 13.30

21 Mart 2005 tarihinde ISPARTA Kanal 32 Televizyonu'nda yayınlanan Haber Aktif adlı Programda " Türk Kültürü'nde Nevruz Geleneği "adında yapılan 90 dakikalık konuşma.

21 Mart 2006 tarihinde Burdur /Bucak Kanal 15 Televizyonu'nda yayınlanan "Büyüteç" adlı Programda " Türk Kültürü'nde Nevruz ve Nevruz Kutlamaları"adında yapılan 90 dakikalık konuşma.

Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine, 21 Mart 2006 Salı günü " Türkün Gerçek Bayramı Nevruz" adında verilen konuşma

"90. Yılında Çanakkale Savaşı ve Günümüze Yansımaları", Güneykent Belediye Başkanlığı, Yer: Belediye Kültür Sarayı, Güneykent/Isparta, Tarih: 23 Mart 2007,Cuma, saat: 21.00

"İslam'da İnsan Sevgisi", T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İşbirliğinde Düzenlenen 18. Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri İçinde Yapılan Konferans, 16 Nisan 2007, Kumluca- Antalya, Yer: Belediye Düğün Salonu, saat: 20.30

"İslam'da İnsan Sevgisi", T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İşbirliğinde Düzenlenen 18. Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri İçinde Yapılan Konferans, 17 Nisan 2007, Kemer-Antalya, Yer: Ralli Alanı, saat: 20.30

"Mutluluk Sanatı", Isparta E Tipi Cezaevi, Yer: Kütüphane Salonu, 26 Nisan 2007, Perşembe, Saat: 14.00

"Arkadaş Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar", Isparta Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erkek Yetiştirme Yurdu, 24 Nisan 2007, Perşembe, saat: 20.00-21.00, Yurt Konferans Salonu

"Osmanlı Dünyasında Aile" adlı seminer, DİTİB Friedberg Ayasofya Camii Toplantı Salonu, Almanya/Hessen, 29 Mayıs 2009, saat:13.00

"İStanbul'un Fethi ve Gençlik" adlı seminer, DİTİB Edingen Selimhan Camii Toplantı Salonu, Almanya/Heidelberg, 29 Mayıs 2009, saat:19.00

"Osmanlı Dünyasında Aile" adlı seminer, DİTİB Emmendingen Yunus Emre Camii Toplantı Salonu, Almanya/Freiburg, 26 Mayıs 2009, saat:19.00

"Osmanlı Dünyasında Aile" adlı seminer, Walldorf Mevlana Camii Toplantı Salonu, Aile Eğitim Çalıştayı, Almanya/Heidelberg, 23 Mayıs 2009, saat:18.00

"Osmanlı Dünyasında Aile" adlı seminer, DİTİB Dietzenbach Fatih Camii Toplantı Salonu, Almanya/Stuttgard, 27 Mayıs 2009, saat:13.00

ULUSLARARASI TANINMIŞ ÜNİVERSİTELERDE DOKTORA SONRASI ÇALIŞMA

Kanada'nın Hamilton Kentinde bulunanan Mcmaster Üniversitesi'nin History(Tarih) bölümünde Prof. Dr. Virginia Aksan nezaretinde visiting scholar( misafir araştırmacı) olarak 10 ay çalışmak

ULUSAL YADA YEREL DÜZEYDE YAZILI VEYA GÖRSEL BASINDA YAYIN FAALİYETLERİ

"Tarihimizde Ramazan" adlı söyleşi, Isparta Kanal 32 Televizyonu, Müftülük Saati Programı, 04.09.2008, Perşembe, saat:21.00

"Çanakkale ve Milli Ruh" adlı konferans,18 Mart 2009, Salı, saat: 12.00, Uluborlu, Sultan Alaeddin Keykubat Kültür Merkezi

"Çanakkale ve Milli Ruh" adlı konferans,17 Mart 2009, Salı, saat: 14.00, Senirkent MYO Konferans Salonu Kültür Merkezi

"İslam'da Aile ve Önemi" adında Konferans, T. C. Diyanet İŞleri Başkanlığı Ulusal 20. Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, 14.04.2009, Salı, saat: 14.00, Alaeddin Keykubat Konferans Salonu, Uluborlu, ISPARTA,

İslam'da Aile ve Önemi" adında Konferans, T. C. Diyanet İŞleri Başkanlığı Ulusal 20. Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, 16.04.2009, Perşembe, saat: 20.30, Belediye Düğün Salonu, Güney, DENİZLİ

İslam'da Aile ve Önemi" adında Konferans, T. C. Diyanet İŞleri Başkanlığı Ulusal 20. Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, 17.04.2009, Cuma, saat: 14.30, Belediye Düğün Salonu, Çeltikçi, BURDUR

İslam'da Aile ve Önemi" adında Konferans, T. C. Diyanet İŞleri Başkanlığı Ulusal 20. Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, 19.04.2009, Pazar, saat: 21.00, Belediye Toplantı Salonu, Güneykent, ISPARTA,

 

Dekan, Enstitü Yada Yüksekokul Müdür Yardımcılığı; Merkez Müdürlüğü Yada Bölüm Başkanlığı:

Kommersiyalık Enstitüsü( JAKI),Türk Dünyası İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Celalabad / Kırgızistan, 2001-2002

 

Merkez Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı:

SDÜ, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk İslam Edebiyatı ABD Başkanlığı 2000-

 

Üye Olunan Bilimsel Kuruluş:

ÜNAK: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Ankara

OTAP(Ottoman Texts Edition Project-Osmanlıca Tarihî ve Edebî Metinler Yazılım Projesi) Üyeliği, Washington Üniversitesi, USA

Türk Arşivciler Derneği, İstanbul

Union Europénne des Arabisants et Islamisants (UEAI), Leipzig/ GERMANY, 2008

 

 

<
open women who cheated how many guys cheat
click open what makes husbands cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://w3.sdu.edu.tr/fakulte.aspx?dosya=abs_personel&sicil_no=00724&fkod=15&bkod=03&akod=00
website women affair open
click here click married affairs
click here website why do married men cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 9.1.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...