Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Haluk Songur

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3840  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy. songur@sdu.edu.tr
hasongur@hotmail.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Süleyman Demirel Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, İslâm Hukuku,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 3840 Hit : 6748 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Haluk Songur

 

1992 yılında Uluslararası İslam Ünv. Hukuk ve İslam Hukuku Bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1995 yılında Selçuk Üniv. Sosyal Bil. Ens. İslam Hukuk Bilim Dalında,

Doktorasını 2001'de Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bil. Ens. Temel İslam Bilimleri Bölümünde tamamladı.

 

Kitapları:

Karşılaştırmalı Hukukta Cezalandırmanın Teorik Temelleri İslam Ceza Hukukunda Ceza ve Amaçları, Söğüt Yayınları, İstanbul, 2008

İslam Ceza Hukukunda Suça İştirak -Mukayeseli Bir İnceleme- Isparta, 2008

İslam Hukukunda Enflasyonlu Ortamda Ödeme, Isparta, 2008

Ahmad Hasan, İlk Dönem İslâm Hukuk Biliminin Gelişimi, (The Early development of Islamic Law), Rağbet Yayınları, Istanbul. (Book Translation from English into Turkish), 1999

 

Yüksek Lisans Tezi: "İslâm Hukukunda Enflasyonlu Ortamda Ödeme", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Hukuku Bilim Dalı, 1995, Konya Danışman: Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı

Doktora Tezi: "İslâm Ceza Hukukunda Suça İştirak Teoerisi -Mukayeseli Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2001, Isparta. Danışman: Yard. Doç. Dr. Hasan Ali Görgülü

 

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Editörlük:

"İslam hukuku Araştırmaları Dergisi"

Suleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki Uluslararası İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yardımcı Editörlük Veya Konuk Editörlük:

Süleyman Demirel Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yıl:2006/2, sayı:17

 

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Yardımcı Editörlük Veya Konuk Editörlük:

İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, yı:2003, sayı:1-2

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, yıl:2004, sayı: 3-4

SOBE Sosyal Bilimler Evi

SOBE -Sosyal Bilimler Evi, 2006/3 ISPARTA

 

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Hakemlik:

"Usulcülere Göre Bir hükmün Birden Çok İlletle Ta'lili", İslam hukuku araştırmaları dergisi, yıl:3, sayı: 5, 2005

"Cessas'ın Bir Yazması ışığında Hanefi Usul Anlayışının Analizi", İslam hukuku Araştırmaları Dergisi, yıl.3, sayı:5, 2005

Fıkıhtan islam HUkukuna -Fıkhın İslam Hukukuna Evrilme Süreci Üzerine Bazı Düşünceler", İslam Hukuku Araştırmalar Dergisi, sayı:6, yıl:2005

"Osmanlılar Döneminde Gayr-i Müslim Bir İslam Hukukçusu: Sava Paşa (ö:1901), Hayatı, Eserleri ve İslam Hukukuna Dair Görüşleri", İslam Hukuku Araştırmalrı Dergisi, Sayı:, yı:2005

"Ahmet Cevdet Pasha (1833-1895): A scholar and A Statesman", İslam Hukuku Araştırmalrı Dergisi, sayı:6, yıl:2005

"İslam Hukukunda Yargılamanın Çabukluğu Meselesi ve Yargılamayı Çabuklaştırıcı Etrkenler", İslam Hukuku Araştırmalrı Dergisi, Sayı:8, yıl:2006

 

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"İslâm Hukukunda Avukatlık Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme", SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, s.225-256, 1994, Isparta.

"İslâm Ceza Hukuku Üzerine -Genel Kısım ve Özel Kısım Ayırımı ve Belirlenmiş Suçlar bakımından Cezaların Taksimi-", İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, yıl:2003, Sayı:1, s:187-195, 2003, Konya

"John Burton (1929-) - The Collection Adlı Eseri Özelinde", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı:4, yıl:2004, 203-217, 2005, Konya

"Mukayeseli Hukukçu Olarak John Makdisi", İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı:4, yıl:2004, 267-274, 2005, Konya

"Abdulkadir Udeh (1907-1954) -Hayatı Eserleri ve İslam Hukukuna Katkısı", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı:6, yıl:2005, s.331-336, 2006 Konya.

"Pakistanlı İlk Dönem İslam Hukuku Üzerine Çalışan Son Dönem Alimlerinden Ahmed Hasan (1932-1996)", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı:6, yıl:2005, s.545-556, 2006 Konya.

 

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Osmanlı Kanunlaştırma Hareketinin Son Halkası İlk İslam Aile Kanunu", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, Sayı:1, s.40-47,Isparta

Yalçın V., "Roma Hukukunun İslam Hukukuna Etkileri Tartışmasında Daha Derine Doğru -Roma Hukukunun Semitik Kökenleri-", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, sayı:2, s.57-68,2006,

"İlmihal Dindarlığının İnkarı Üzerine" Adlı Makale Eleştirisi ve İlmihal Geleneği",SOBE, (Sosyal Bilimler Evi) 2006/3, Isparta, s.28-36

"İslâm Hukukunun Modern Dönem Mahkemelerindeki Yeri Ve "İngiliz Mahkemelerinde İslam Hukukunun Uygulanması" Adlı Makale Çevirisi", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, sayı:4-5, 67-77, 2007.

"İfadelerin Anlama ve Yorumlama Yöntemleri İslam hukuk Metodolojisinde Hüküm Çıkarma" SOBE Sosyal Bilimler Evi, sayı:4-5, 29-36, 2007

 

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Two Approaches to the Particularization of Effective Cause (Takhsis al-'Illah) in Islamic Legal Theory", Review of the Faculty of Divinity University of Suleyman Demirel, pp: 15-26, No: 17, year:2006/2

"Human Rights and Islam: An Attempt To Compare The Farewell Address of Prophet And The Manga Carta", SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, 1-16, 2007/2. (MLA ve Index Islamicus)

 

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayın:

Wael B. Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic Law, Cambridge University Press, 2005, SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, 191-198, 2007/2

John A. Makdisi, The Islamic Origins of The Common Law, 77, North Carolina Law Review, 1635-1739, 1999, İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı:11, 2008

 

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Va'a Takdimi Ve Özet Türünden Yayın:

"ORTADOĞU KONFERANSI ÜZERİNE British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES) İngiliz Ortadoğu Çalışmaları Topluluğu", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, Sayı:1, s.66-69,Isparta

 

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"Hz. Peygamber ve İslâm İktisadının Esasları", SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, I. Kutlu Doğum Sempozyumu (Teblipler), 20-21 Nisan, 259-268, 1998, Isparta.

"Hz. Peygamber ve Cezalandırma İlkeleri", SDÜ. İlahiyat Fakültesi, V. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 19-20 Nisan, 245-252, 2002, Isparta.

 

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"İmam Serahsi'nin (1009?-1090) Hanefi Fıkhına Katkısı Bağlamında Uluslararası Hukukun Oluşumundaki Rolü", Uluslar Arası Türk Dünyasının İslamiyet'e Katkıları Sempozyumu, Isparta, 305-310, 31 Mayıs 1 Haziran 2007.

 

Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"The 1917 Family Law Ordinance as a Last Round of the Codification Movement After Tanzimat (Reforms) and Identity Changes in Ottoman Empire", Joint International Conference of the European Assosication for Middle Eastern Studies (EURAMES) and the British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES), 12-16 September 2005, Durham University, England

"The 1917 Family law Ordinances a Last Circle of The Codification Movement After Tanzimat (Reforms) and Identity Changes in the Otoman Empire", British Society For Middle Eastern Studies/European Association Of Middle Eastern Soceties Conference,Durham University, Durham,İngiltere 12-16 Eylül 2005. (özet yayın).

"From Mu'tazila-Hanafi Tradition to Maturudi-Hanafi Tradition: The Case of Specificalizaton (Takhsisu'l-Illah)", BRISMES Annual Conference, Faith, Politics and Society, 23-26 July 2006, Dept.Of Teology & Religion University of Birmingham, Birmingham, England

 

Uluslarası Toplantıda Sunularak Müzakere Şeklinde Yayımlanan Bildiri:

"Prof Dr. Muhammed Abdüşşehid en-Numani'nin "Kevseri'nin Hint Alt Kıtası ve Pakistan Âlimleriyle İlişkisi" İsimli Tebliğinin Müzakeresi", "Uluslararası Zahid Kevseri" Sempozyumu, Düzce, 24-25 Kasım 2007. (müzakere metni)

 

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Başkanlık Yapmak:

Brismes, Annual conference, Faith, Politics and Society, 23-26 July 2006, Department of Theology &Religion University of Birmingham, T3: "Legal reasoning in Classical Islam", Tuesday, 25 July, 11. 30, chair (oturum başkanlığı)

Brismes, Annual conference, Faith, Politics and Society, 23-26 July 2006, Department of Theology &Religion University of Birmingham, W8:"Interfaith Attitudes", Wedenesday, 26 July, 14. 30, chair (oturum başkanlığı)

International Workshop, The Legal Bases Towards the Mutual Understanding The West and Islam, Suleyman Demirel University, U.W, Trinity College, Carmarthen, University of Wales, Lampeter, 26 April 2007 TRSI Common Room Lampeter

 

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

Interfaith Workshop on Figures in Bible and Qur'an and Links Between Cristianity and Islam, Trinity College, University of Wales, Carmarthen, U.K., 28.04.2007

Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 31 Mayıs-1 Haziran, Isparta/Türkiye

 

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

"Hz. peygamberin Örnekliği", Sütçüler Belediye Başkanlığı Ramazan Etkinlikleri, 12 Ekim 2006, Belediye Kültür Merkezi, Isparta/Sütçüler

"Hz. Peygamber ve Bilinç ve Farkındalık", Isparta Belediyesi 3. Geleneksel Ramazan Kültür ve Sanat Etkinlikleri, 16 Ekim,2006, Isparta

"Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi", Kutlu Doğum Haftası Paneli Isparta Müftülüğü , 16 Nisan 2007, saat: 20.00, Öğretmenevi Konferans Salonu, Isparta

"Hz. Peygamber ve Çağımızda Sevgi", Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Aksu Müftülüğü , 17 Nisan 2007, saat: 14.00, Aksu Çok Programlı Lise, Aksu/Isparta

"İslamda İnsan Sevgisi", Kutlu Doğum Haftası Konferansı Sütçüler Müftülüğü , 18 Nisan 2007, saat: 14.30, Halk Eğitim Salonu, Sütçüler/Isparta

 

Alanında Kitap Çevirisi:

Çeviren: Songur H., Ahmad Hasan, İlk Dönem İslâm hukuk Biliminin Gelişimi, Rağbet Yayınları, 1999, İstanbul.

 

Alanında Makale, Kitap Bölümü Ve Karar Tahlili Çevirisi:

Ruud Peters, "İslâm Hukuk ve İnsan Hakları - Süregelen Bir Tartışmaya Katkı", Çeviren: Songur H., Tabula rasa, Yıl: 1, Sayı: 2, Mayıs-Ağustos, s.203-218, 2001, Isparta

Roberto Vernengo, "Hukuk Mantık İlişkisi -Hukuksal Önermenin Mantıksal yorumu Üzerine-",Çeviren: SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:X, 2003, Isparta

"Hukukçuların Hukukundan Yazılı Hukuka" , İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı:11, 2008

 

Ulusal Yada Yerel Düzeyde Yazılı Veya Görsel Basında Yayın Faaliyetleri:

"İslam'da Aile ve Gençlik", Kanal 32 TV Müftülük Saati Programı, 19 Mayıs 2005.

 

Dekan, Enstitü Yada Yüksekokul Müdür Yardımcılığı; Merkez Müdürlüğü Yada Bölüm Başkanlığı:

SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

 

Merkez Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı:

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında Ve Bu Kurum Yada Kuruluşlarının Oluşturduğu Komisyonlarda; Üniversite Organlarında Yada Rektörlükçe Kurulan Komisyonlarda Görev:

SDÜ. İlahiyat Fakültesi, "Stratejik Plan Takip Komisyonu", Temel İslam Bilimleri Bölüm Temsilcisi

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Kurumsal Değerlendirme Programı, Özdeğerlendirme Taslağı Hazırlama Komisyonu"

SDÜ İlahiyat Fakültesi Kurulu Üyeliği

SDÜİlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyeliği

SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

 

read here read read

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.trinity-cm.ac.uk/en/fac_edu/sch_trs/staff/drhaluksongur/
http://w3.sdu.edu.tr/fakulte.aspx?dosya=abs_personel&sicil_no=00506&fkod=15&bkod=01&akod=00
click here read here why do married men cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 12.1.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...