Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Melek Dikmen

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3835  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Dr. 20. yy. melek@ilahiyat.sdu.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Süleyman Demirel Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Süleyman Demirel Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Türk İslam Edebiyatı, İslam Tarihi ve Sanatları,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 3835 Hit : 5796 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Melek Dikmen

 

2000 yılında Süleyman Demirel Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 

Yüksek Lisansını 2004 yılında Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Ens. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında,

Doktorasını 2009’da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Türk İslam Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

 

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

YAMAN, B. Yrd. Doç. Dr-DİKMEN, M. Arş. Gör. "Metin Ve Resim Bakımından Mi'racnâme (Paris Bibliotheque Nationale, Turc 190) Ve İlâhî Komedya'daki Benzerlik Üzerine Bir Karşılaştırma" Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006/1, Sayı: 16. s. 147-168

"İlmî ve Edebî Yönü Olan Ispartalı Bir Aile: Kınalızâdeler", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009/1, Sayı: 22, s. 105-124.

 

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Şair Şeyhülislam Arif Hikmet Beyefendi", Dergah Edebiyat Sanat Kültür Ansiklopedisi, S.165, Kasım 2003, s. 3-5.

 

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

KAHRAMAN, M., "Eğirdir Üzerine Yapılmış Bir Bibiliyografya Denemesi", I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Tarihi, Kültürel, Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, 441-456.

ATEŞ, E., DİKMEN, M; "Şarkılarda Gül", I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta.

Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri" (The Reflections of Beggary In Classical Turkish Poetry), Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları" Tebliğler Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Yıltem Matbaası, İstanbul, 2008, s. 525-543.

 

Ulusal Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

YAMAN, B.; DİKMEN, M., "Miracname (Paris BN, Turc 190) Minyatürlerinde ve İlahi Komedya'da Gizemli Yolculuk", I. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU BİR METAFOR OLARAK "YOL/YOLCULUK" 9-10 ARALIK 2004,KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, KIRIKALE

Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri" (The Reflections of Beggary In Classical Turkish Poetry), Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları", (Yayına Hazırlayan Dr. Suat Parvin), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul, 18-19 Ekim 2008, s. 63-64.

Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şeref Hanım'ın Bahar Konusu Şarkısı Üzerine Bir Değerlendirme", Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman, s. 40.

 

Ulusal Toplantıda Poster, Sözlü Sunum Ve Gösterim:

Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri", Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul, 18-19 Ekim 2008.

Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şeref Hanım'ın Bahar Konusu Şarkısı Üzerine Bir Değerlendirme", Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman

 

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Türk Kültüründe Ninni ve Şeref Hanım Örneği", Türk Xalqları Edebiyyatı (II) Beynelxalq Uşaq Edebiyyatı Kongresi Materiallar, 1-ci kitab, Qafqaz Universiteti, Bakı, 13-15 Noyabr 2008, Qafqaz University, Baku, 2008, s. 112-116.

Dikmen, Melek-Çetin, Kamile; "Bir Bektaşi Şairin Diliyle Nevrûz ve Çiçekler", International Symposium on Sustainable Development, 9-10 June 2009, Sarajevo, International Buch University, Volume 2, 421-425.

 

Uluslararası Toplantıda Poster, Sözlü Sunum İle Gösterimleri:

"Kınalızâdelerin Bilim ve Edebiyat Dünyasına Katkıları", II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Düzenleyen: Türk Bilim Tarihi Kurumu ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 30-31 Ekim 2006.

Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Türk Kültüründe Ninni ve Şeref Hanım Örneği", Qafqaz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslararası Kongresi, Azerbaycan-Bakü, 14 Kasım 2008.

Dikmen, Melek-Çetin, Kamile; "Bir Bektaşi Şairin Diliyle Nevrûz ve Çiçekler", International Symposium on Sustainable Development, 9-10 June 2009, Sarajevo.

Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şair Bir Padişah Kışı Nasıl Anlatır?", V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Anısına), 16-18 Ekim 2009, Artuklu Üniversitesi, Mardin.

 

all wives cheat women who cheated

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://w3.sdu.edu.tr/fakulte.aspx?dosya=abs_personel&sicil_no=02687&fkod=15&bkod=03&akod=00
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 13.1.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...