Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Rifat Okudan

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3827  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy. rokudan@sdu.edu.tr
rokudan@hotmail.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Isparta 1968
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Süleyman Demirel Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Tasavvuf, Felsefe ve Din Bilimleri,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 3827 Hit : 7312 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Mesneviyi Okumak Mevlanayı Anlamak
2 Ebu Bekir Şibli Hayatı Orijini ve Tasavvuf Tarihindeki Yeri
3 Doç. Dr. Rifat Okudan İle Söyleşi
4 Bizdeki Tarikatlar
5 Aydınoğlu Tekkesi Son Postnişini Hafız Bekir Necmeddin Sıdki
6 18. Yüzyıl Osmanlı Kelamcı ve Mantıkçısı İsmail Gelenbevinin Varlık Nazariyesi

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Rifat Okudan

 

1968 yılında Isparta’da doğdu.

1991 yılında Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1995’de Ankara Üniv. Sosyal Bil. Ens. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde,   

Doktorasını 2001 yılında Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Ens. Temel İslam Bilimleri Bölümünde tamamladı.

 

Yüksek Lisans Tezi: Gelenbevî Ve Vahdet-İ Vücûd, Danışman: Doç. Dr. Ethem CEBECİOĞLU, Ankara 1995, VIII + 199.

Doktora Tezi: İşrak Filozofu Sühreverdî Maktûl Ve Eserlerindeki Üslup Ve Belağat, Danışman: Prof. Dr. İsmail YAKIT, Isparta 2001, XIII + 400.

 

Üye Olunan Bilimsel Kuruluş:

Muhyiddin 'Ibn Arabi Society

 

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Hakemlik:

Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

 

Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitap:

GELENBEVÎ VE VAHDET-İ VÜCÛD, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2006

SÜHREVERDÎ MAKTÛL VE İŞRÂKÎLİĞİN DİLİ, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2006

RİSÂLETUN FÎ VAHDETİ'L-VUCÛD (Tahkik ve Ta'lîk - Arapça), Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2007

HASAN ÜNSÎ VE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2007

 

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"İnsanî Bir İnsiyak Olarak Râbıta", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 10, Ankara 2003, ss. 201-218.

"Şeyhu'l-İşrâk Sühreverdî-i Maktûl'un Tasavvufî Görüşleri", EKEV Akademi Dergisi, S.22, (Kış, 2005)

"Mesnevî Okumak; Mevlânâ'yı Anlamak", Tasavvuf Dergisi (Mevlânâ Özel), S.14, 2005

"Aydınoğlu Tekkesi Son Postnişîni Hafız Bekir Necmeddin Sıdkî Efendi", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl:8, sayı:19, Temmuz-Aralık 2007

"Ebû Bekr Şiblî; Hayatı, Orijini, Tasavvuf Tarihindeki Yeri", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl:8, sayı:19, Temmuz-Aralık 2007

''18. Yüzyıl Osmanlı Kelâmcı ve Mantıkçısı İsmâil Gelenbevî'nin Varlık Nazariyesi (Vahdet-i Vücûd Savunması)", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı 23, İbn-i Arabi Özel Sayısı-2, Ocak-Haziran 2009, ss. 241-255

 

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Bir Hadîsin Işığında "Edeb" Kavramının Tasavvufta Kazandığı Anlam", Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002, Sayı: 9, Isparta 2002.

"Hakîkat-i Muhammediyye (Felsefî Temelleri ve Dînî Asıllarının Değerlendirilmesi), Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003, Sayı: 10, Isparta 2003

"İslam Kültüründe Zühd ve Zahidlik", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.14, 2005/1

 

Hakemli Dergide Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayın:

Ayni, Mehmed Ali, "Bizdeki Tarikatler", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl:7, sayı:16, Ocak-Haziran 2006.

Doç. Dr. Rifat Okudan ile Söyleşi, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:8, Sayı: 20, "Mevlânâ'ya Armağan", 2007, ss. 315-321.

 

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"Hz. Peygamber'den İlk Yaratılan Şey Hakkındaki Rivayet Edilen Hadisler Işığında Hakikat-i Muhammediye", VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 21 Nisan 2003, Isparta.

"Hz. Peygamber'in Yaşamı Perspektifinde Zühd ve Zahidlik", VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 19 Nisan 2004, Isparta.

 

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"Aziz Mahmud Hüdayi'nin Tarikatname-i Türkî Adlı Eseri", Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyum, Üsküdar Belediyesi, Çamlıca Eğitim merkezi, 20-22 Mayıs 2005

''Mesnevi'de Aşk ve Tevhid İlişkisi,'' Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Urfa 26-28 Eylül 2007

 

Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

Halku'l-İnsan fî Sûreti'r-Rahman: İsnâdu Kelimeti ''es-Sûreti'' ila-llâhi Teâlâ alâ Ba'di'l-Ehâdîsi'n-Nebeviyye, Câmiatu'l-Kâhire, Kulliyetu Dâri'l-Funûn, el-Mu'temeru'l-Duvelî er-Râbii Aşar li'l-Felsefeti'l-İslâmiyye, 13-14 Ebrîl 2009, el-Kâhire, Mısır

 

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

Organisation of The Second OECD Ministerial Conference on Small and Medium Enterprises, June 3-6th, 2004, Istanbul- Turkey

New Commerial and Financial Opportunities for SMEs in Middle East and Northern African Countries, June 24-25th, 2004, Istanbul- Turkey

Turkish- Bahraini Investment Forum, February 7th, 2005, Manama- Bahrain

10th Islamic Countries Trade Fair, February 3-9th, 2005, Manama- Bahrain

Islam in Europe: Muslim and Turkish Communities in Denmark, Workshop, SDu Ilahiyat Faculty, 27th March 2008, Isparta-Turkey

III. ULUSLAR ARASI HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, "Teoriden Pratiğe Hasta Güvenliği",İstanbul Grand Cevahir Otel & Convention Center, 11- 13 Haziran 2009, Istanbul. (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)

 

Alanında Bilimsel Araştırma Ve Çalışmalar İçin Uluslararası Burs Almak:

Kuveyt Hükümeti tarafından Kuveyt Üniversitesi Arap Dili Bursu

 

Uluslararası Nitelikteki; Bilimsel, Mesleki, Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Kurum Ve Kuruluşların Yönetimlerinde, Kurullarında, Komisyon Yada Komitelerinde Görev:

KOSGEB, Arap Ülkeleri Finans Kuruluşları ile yapılacak Finansman Destekleri konularında çalışmak üzere

 

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

Kutlu Dogum Haftasi (Panel), Egirdir/Isparta

Kutlu Dogum Haftasi (Panel), Atabey/Isparta

Kutlu Dogum Haftasi (Konferans), Karamanli/Burdur

Kutlu Dogum Haftasi (Konferans), Altinyayla/Burdur

Kutlu Dogum Haftasi (Konferans), Karamanlı/Burdur

Kutlu Doğum haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası, (Konferans,) Akseki/Antalya

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, (Konferans), Korkuteli/Antalya

İslam ve Tasavvuf, (Konferans,) 15 Şubat 2009, Sandıklı-Afyon.

Günümüz Tasavvuf Anlayışı ve Problemleri, (Sandıklı Müftülüğü- Seminer), 16 Şubat 2009, Sandıklı- Afyon

''Suret'' Teriminin Allah'a İsnadı, Süleyman Demirel Universitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm Seminerleri, 27 Mart 2009, Isparta

''İslam'da Aile ve Önemi'', Kutlu Doğum Konferansı, 17 Nisan 2009, Elmalı - Antalya

Günümüz Tasavvuf Anlayışı ve Problemleri, (Isparta Müftülüğü- Seminer), 20 Mayıs 2009, Halı Sarayı Düğün Salonu, Isparta

"Ingiltere Izlenimleri (Institite of Arab and Islam Studies)", Seminer, SDU Ilahiyat Fakultesi, Temel Islam Bilimleri Bolumu, 16/10/2009, Isparta

 

Uluslararası Tanınmış Üniversitelerde Doktora Sonrası Çalışma:

''The Light Metaphor in Islam: Ghazali, Suhrawardi of Aleppo and Ibn Arabi's Affilities in Their Opinions About the Unity of Being (Existence), University of Exeter, School of Humanities and Social Sciences, Institute of Arab and Islamıc Studies, Exeter, Devon, United Kingdom (as a Honorary University Fellow)

 

Ulusal Yada Yerel Düzeyde Yazılı Veya Görsel Basında Yayın Faaliyetleri:

Universite Fm Radyosunda Ramazan Programları

Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Haziran 2006 (Editörlük)

"Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Haziran 2006.

Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Temmuz 2006 (Editörlük)

Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Ağustos 2006 (Editörlük)

"Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Ağustos 2006.

Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, Eylül-Ekim 2006 (Editörlük)

"Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, Eylül-Ekim 2006.

Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:5, Kasım-Aralık 2006 (Editörlük)

"Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:5, Kasım-Aralık 2006.

"Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:, Temmuz 2006.

Radyo Dilara Ramazan Programı (1. Hafta)

Radyo Dilara Ramazan Programı (2. Hafta)

Radyo Dilara Ramazan Programı (3. Hafta)

Radyo Dilara Ramazan Programı (4. Hafta)

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında Ve Bu Kurum Yada Kuruluşlarının Oluşturduğu Komisyonlarda; Üniversite Organlarında Yada Rektörlükçe Kurulan Komisyonlarda Görev:

Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi)

 

 

website women affair open
click here women that cheat on their husbands married affairs
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://w3.sdu.edu.tr/fakulte.aspx?dosya=abs_personel&sicil_no=00649&fkod=15&bkod=01&akod=00
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=akademisyen&no=205&kisim=1
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
click here website why do married men cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 15.1.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...