Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Habil Şentürk

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3815  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy. habil@ilahiyat.sdu.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Süleyman Demirel Üniv.) -    
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, İlahiyatçı, Öğretim Üyesi, Din Psikolojisi, Felsefe ve Din Bilimleri,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 3815 Hit : 6870 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Küreselleşme Çağında İnsan Din ve Medeniyet
2 Kişilik ve Din
3 İslam ve İnsan

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Habil Şentürk

 

1976 yılında Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu.

Doktorasını1985 yılında Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

 

Doktora Tezi: İslam Medeniyeti Ve Sosyal Bilimler (Din Psikolojisi) Dokuz Eylül 1985

 

Kitap:

2000, İbadet Psikolojisi. İz Yayıncılık, 138 s. İstanbul

2003 Eğitim Psikolojisi, Tuğra Ofset, 110 s. Isparta

2005 İslami Hayatın Psikolojik Temelleri,Tuğra Ofset, 110 s. Isparta

2008, İslami Hayatın Psikolojik Temelleri,Tuğra Ofset,2.Baskı, 128 s. Isparta

2008, İbadet Psikolojisi. İz Yayıncılık, 2. Baskı, 136 s. İstanbul

2008. Din Psikolojisi, Tuğra Ofset,2. Baskı, 232 s. Isparta.

 

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

1983 "Ölüm Gerçeği ve Allah İnancı", DEÜİF Dergisi, I, 303-312, İzmir

1985 "İbadetin Mahiyeti ve Şahsiyet Gelişimindeki Fonksiyonu" DEÜİF Dergisi, II, İzmir

2004 "İlahiyatçı veya Din Eğitimcilerinin Sosyal Yönü Üzerine", Tabula Rasa, Yıl:4, S.10, 227-234, Isparta

2007 "İletişim Psikolojisi Açısından İslâm'ın Bazı Ahlakî Davranış ve Değerlerinin Analizi", İslamî Araştırmalar, C.19, S.4, Ankara 2007, s.575-581

 

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

1981 "Kendimizi Tanıyor muyuz?", Diyanet Gazeytesi, S.259/260, Ankara

1982 "Hz. Peygamber'in İbadet Prensibi", Diyanet Gazetesi, S.282, Ankara

1987 "Din Duygusu, Din Şuuru ve Şahsiyet Gelişmesi", Din Öyretimi Dergisi, S.10, Ankara

1989 "İbadetin Şahsiyet Üzerindeki Etkileri", Diyanet Gazetesi, S.362, Ankara

1994 "Sosyal İlişkilerimiz ve Din", Yeni Ümit Dergisi, S.24, İzmir

1994 "Kıskançlık Üzerine", Yeni Ümit Dergisi, S.26, İzmir

1994 "Dinimiz ve Hayatımız", Yeni Ümit Dergisi, S.25, İzmir

"Kişilik ve Din", Diyanet İlmî Dergi, C.30, S.3, Ankara 1994

1995 "Din Eğitimi Üzerine", Diyanet Aylık Dergi, S.56, 44-46, Ankara

1996 "İslam ve İnsan", Diyanet Aylık Dergi, S.69, Ankara

1996 "Kişiye Değer Verme Üzerine Bazı Düşünceler", Diyanet Aylık Dergi, S.63, Ankara

1997 "Dürüstlük", Yeni Ümit Dergisi, S.27, İzmir

2008"Hediyeleşmek: Kalplere Atılan Dostluk Tohumu", Avrupa Diyanet Dergisi, S.111, Ankara

 

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki MAKALE:

1995 "İbadetin Manası ve Fonksiyonları Üzerine Psikolojik Bir Bakış Denemesi", SDÜİF Dergisi, S.1, Yıl 1994, Isparta 1995

1997, "Freud'un Psikoloji ve Din Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım", SDÜİF Dergisi, Yıl 1996, S.3, Isparta 1997, 249-260

2005 "Namaz İbadetinin Uyandırdığı Duygu ve Düşünceler Üzerine Pilot Bir Araştırma: SDÜ İlahiyat Fakültesi Örneği", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/2, S.13, Isparta 2005, s. 37-62,

2008, "Sosyal İlişkilerde Saygı Kavramı: Psikoloji ve Din Açısından Bir Bakış", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:20, Yıl:2008/1, s.217-228

 

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

1987 "İlahiyatçıların Eğitim-Öğretimle İlgili (Mesleki) Genel Problemleri",O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu, 21-23 Ekim 1987, Samsun 1988, s.114-119

2001 "Hz. Peygamber'in Şemail ve Şahsiyeti", S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, Isparta 2002, s.371-377

2002, "Psikolojide Empati Kavramı ve Hz. Peygamber'in Bazı Hadisleri", İlahiyat Fakültesi, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, 18-19Nisan 2002, Isparta 2003, s.157-160

2004 "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Sosyal Yönü", Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı-I, 122-128, İstanbul

2003, "Hz. Peygamber ve Çevre Bilinci", İlahiyat Fakültesi, VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 21Nisan 2003, Isparta 2006, s.81-86

2004, "Beşeri Münasebetlerde Hz. Peygamber'in Tutum ve Davranışları", VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19 nisan 2004, Isparta 2006, s.259-264

2008, "İmam-Hatiplerin Din Hizmetlerinde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri (Isparta Örneği)", I. Din Hizmetleri Sempozyumu: Din Hizmetlerinin Bugünü ve Geleceği, Kızılcahamam-Ankara, 3-4 Kasım 2007, DİB Yay., Ankara 2008, s.63-78

 

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

2009, "Küreselleşme Çağında İnsan Din ve Medeniyet", Uluslararası Davraz Kongresi 24-27 Eylül 2009, Küresel Diyalog, Isparta 2009, CD-ISBN: 978-9944-452-34-2, s. 3221-3231.

 

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi:

"Mustafa Şekip Tunç'ta Din Psikolojisi", 1997, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sıdıka Albayrak

"Kişilik Gelişiminde Dini İnancın Fonksiyonu", 1998, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zeki Türkmen

"Üniversite Öğrencilerinde Dini Tutum ve Davranışlar", 1999, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlhan Topuz.

"Kur'an Kursu Öğrencilerinde Dini Tutum ve Davranışlar", 2002, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ayhan Ergün

 

Ulusal Nitelikteki Bilimsel, Mesleki, Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Kurum Ve Kuruluşların Yönetimlerinde, Kurullarında, Komisyon Yada Komitelerinde Görev:

Isparta Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü, "Okullarda Şiddetin Önlenmesi İl Yürütme Kurulu Üyeliği" (17.01.2007 tarihli yazıyla halen devam etmektedir.)

Isparta Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü, "Okullarda Şiddetin Önlenmesi İl Yürütme Kurulu Üyeliği" (17.01.2007 tarihli yazıyla, halen devam etmektedir.)

Isparta Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü, "Okullarda Şiddetin Önlenmesi İl Yürütme Kurulu Üyeliği" (17.01.2007 tarihli yazıyla, halen devam etmektedir.)

 

Kamu Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarda Görev Yada Katkı:

17. Millî Eğitim Şurası Bölge Hazırlık Toplantısına katılma (Isparta Millî Eğ. Müd. Temsilci üye olarak 03-05.07.2006 Muğla, üç gün)

 

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

"Hz. Peygamber'in İbadet Hayatı", 21.04.1995, Belediye Düğün Salonu, Yalvaç (Kutlu Doğum Konferansları)

"İslam ve İnsan", 19.04.1996, Belediye Düğün Salonu, Uluborlu (Kutlu Doğum Konferansları)

"Hz. Peygamberin İbadetleri", 01.05.1997, Belediye Düğün Salonu, Uluborlu (Kutlu Doğum Konferansları)

"Sosyal Hayat ve Din", 11.04.2002, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

"İslam ve İnsan", 16.05.2002, TRT Ankara Radyosu (Dini Konuşma)

"Aile ve Çocuk Eğitimi", 20.03.2003, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

"İslam ve Çevre", 13.06.2003, TRT Ankara Radyosu (Dini Konuşma)

"Veli, Öğrenci ve Öğretmen İlişkileri", 18.12. 2003, Saat 20.oo, Belediye Kültür Sarayı, Isparta (Konferans)

"Veli, Öğrenci ve Öğretmen İlişkileri", 19.12. 2003, Saat 20.3o, Halk Eğitim Merkezi, Keçiborlu (Konferans)

"Veli, Öğrenci ve Öğretmen İlişkileri", 20.12. 2003, Saat 20.3o, Belediye Düğün Salonu, Eğirdir (Konferans)

"Kültür ve Eğitim", 05.02.2004, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

"Aile İçi İletişim" 29.06.2006, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

"Dünya- Ahiret Dengesi", 14.12.2006, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

"İslam'da İnsan Sevgisi", 18.04.2007, Alaaddin Keykobat Kütüphanesi Konferans Salonu, Uluborlu (Kutlu Doğum Konferansları)

"İslam'da İnsan Sevgisi", 20.04.2007, Merkez Camii (Cuma Namazı), Altınyayla/Burdur (Kutlu Doğum Konferansları)

"İslam'da İnsan Sevgisi", 20.04.2007, Belediye Düğün Salonu, Karamanlı/Burdur (Kutlu Doğum Konferansları)

Isparta İl Müftülüğü Yaz Kur'an Kursları Semineri (18-22 haziran 2007)

-"Korunmaya Muhtaç Çocuklar" 24.05.2007, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

"Millî ve Manevî Değerlerimiz", Belediye Düğün Salonu, 14.04.2008, Beşkonak /Manavgat-Antalya (Kutlu Doğum Konferansları)

"Millî ve Manevî Değerlerimiz", Halk Eğitim Merkezi Kültür Salonu, 17.04.2008, Ağlasun/Burdur (Kutlu Doğum Konferansları)

""Millî ve Manevî Değerlerimiz", Belediye Düğün Salonu, 16.04.2008, Gündoğmuş/Antalya (Kutlu Doğum Konferansları)

"Millî ve Manevî Değerlerimiz", Belediye Düğün Salonu, 18.04.2008, Şarkikaraağaç/Isparta (Kutlu Doğum Konferansları)

"Millî ve Manevî Değerlerimiz",15.05.2008, Kanal 32 TV, Müftülük Saati (Söyleşi)

 

Makale, Kitap Bölümü Ve Karar Tahlili Çevirisi:

1985. Dini Davranış. (P.E. Johnson'dan Tercüme) D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, II, 25-29. İzmir.

 

Merkez Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı:

Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (18.10.1996- 18.10.1999, üç yıl süre ile)

Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (18.12.2007 tarihinden itibaren)

Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (18.12.2007 tarihinden itibaren)

 

 

click beautiful women cheat what makes husbands cheat
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://w3.sdu.edu.tr/fakulte.aspx?dosya=abs_personel&sicil_no=00904&fkod=15&bkod=02&akod=00
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
open why women cheat on husbands how many guys cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 19.1.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...