Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


İsmail Yürük

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3760  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Yrd. Doç. Dr 20. yy. iyuruk@cu.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Mersin/Tarsus 13.08.1955
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Çukurova Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Atatürk Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Kelam, Kelam araştırmacısı,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Fransızca,
       
Yazar No: 3760 Hit : 5287 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

İsmail Yürük

 

13 Ağustos 1955’de Mersin/Tarsus’ta doğsu.

1979 yılında Atatürk Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1987’de aynı Üniversitede Doktorasını tamamladı.

 

İdari Görevler

1. Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Dekan Yardımcılığı 1992 -1994,

2. Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı 1992 -1994,

3. Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekilliği, 1992 -1994,

4. Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Dekan Yardımcılığı 1994  - 2002,

5. Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkan Vekilliği, 1995,

6. Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı, 1994 -2000,

7. Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Fakülte Kurulu Üyeliği, 1994  - 2000,

8. Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994  - 2000,

9. Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu üyeliği, 1995  - 2002,

10. Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2002  - 2005,

11. Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekilliği, 2005- devam ediyor.

12. Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı, 2008- devam ediyor.

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Yüksek Lisans Tezleri:

1. Namık Kemal Karabiber, Fahruddin er-Razi'ye göre İslam mezheplerinin tasnifi, 1996.

2. İsmail Sarıkaya, Taklidi İmanın sıhhat derecesi, 1996.

3. Orhan Kartal, Gaziantep İlinde Eş’ari İtikadının Öğretim Problemleri ve Çözüm Önerileri, 1996.

4. Ahmet Balaban, Tenasüh, Reenkarnasyon ve İslamiyet, 1996.

5. İsmail Sarıkaya, Taklidi İmanın Sıhhat Derecesi, 1996.

6. Mehmet Ali Söyler, Mu’tezile el-Usulü’l-Hamse’sinin Ehl-i Sünnet Açısından Değerlendirilmesi, 1997.

7. Abuzer Yavcık, Mütekaddimun Dönemi Kelamcıların Peygamberlik Anlayışı, 1997.

8. Mustafa Güven, Ebu’l-Mu’in en-Nesefi’nin Allah Anlayışı(Allah’ın Varlığı ve Zati Sıfatlar), 1997.

9. Abdurrahim Çölgeçen, Sa’düddin Mes’ud b. Ömer b. Abdullah et-Teftazani ve Bazı Kelami Görüşleri, 1997.

10. Kadriye Yıldırım, Harici Zihniyetin Oluşumu ve Günümüzdeki Tezahürleri, 2001.

11. İsmail Şık, Eş’ari’nin Kelam Metodu ve Bilimsel Metot Açısından Değerlendirilmesi, 2003.

12. Bilgehan Çetinkaya, Tarihi Süreç İçerisinde Kaza ve Kader, 2003.

13. Nail Karagöz, Kelam Ekollerinin Allah Tasavvurunda İnsan Unsuru, 2004.

14. Levent Akoğul Cübbai- Eş’ari İlişkisi ve İ’tizalin Eş’ariliğe Etkisi, , 2004.

15. Yusuf Çakır, Gazali’ye Göre Yaratma, 2006

16. İlknur Demir, Kelamcılarda Zaman Anlayışı, 2006

17. Sevde İla, Hz. Aişe ve Hz. Peygamber sonrası Siyasete Etkisi, 2007.

18. Yusuf Okşar, İslam Kelamında Nedensellik ve Adetullah, 2008.

           

Doktora Tezleri:

1. Mustafa Ekinci, Erdebil Tekkesinin Kuruluşu, Gelişmesi ve Anadolu’daki Dini ve Siyasi Faaliyetleri, 1997.

2. Temel Yeşilyurt, Ebu’l-Berekat en-Nesefi ve Belli Başlı Kelami Görüşleri, 1998.

 

Yayınlar:

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1.   “Seyyid Şerif Cürcani’ye Göre İslam Mezheplerinin Sınıflandırılması”, Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Adana 2001, C. 1, Sayı 1, s. 227-277.

2.   “Şemsüddin es-Semerkandi ve Belirgin Kelami Görüşleri”, Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Adana 2001, C. 1, Sayı 2, s. 92-105.

3.  “Kelam Açısından Hz. Peygamberin Ümmiliği”, (İsmail Şık İle Birlikte), Dini Araştırmalar Dergisi, Ankara, Mayıs- Ağustos 2004, Cilt 7, Sayı 19, s. 173-190.

 

Diğer yayınlar:

1.  “İslam’da Ruh Tasavvuru”, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum 1986, 7. sayı, s. 359-381.

2.  “Sistematik Kelam Problemi Olarak İmanın Artması ve eksilmesi Meselesi”, Diyanet Dergisi(Üç Aylık İlmi Dergi), Nisan –Mayıs-Haziran 1993, Cilt 29, Sayı 2, s. 49-58.

3.  “Subuti Sıfatlarda zat-Sıfat Münasebeti”, Kamer(İlmi, Fikri, Aktuel) Dergisi, Ağustos 1996, Sayı 7, s. 19-26.

 

 

 

 

all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
husbands who cheat website dating for married men
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat
read here read read

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://ilahiyat.cukurova.edu.tr/
husbands who cheat website dating for married men
women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife
click here click married affairs

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 5.5.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...