Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mustafa Aşkar

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3549  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Konya/Karapınar 1963
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Araştırmacı, İlahiyatçı, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Tasavvuf,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Farsça, İngilizce,
       
Yazar No: 3549 Hit : 4691 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Prof. Dr. Mustafa Aşkar İle Söyleşi

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mustafa Aşkar

 

Konya’nın Karapınar ilçesinde 1963 yılında doğdu. İlköğrenimini 1974 yılında tamamladı. Aynı yerde 1982 yılında İmam Hatip Lisesini bitirdi. Aynı yıl ODTÜ Kimya Mühendisliği Fakültesini kazandı ve bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Okulunu tamamladı.

Bu fakülteden kendi isteğiyle 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine geçti. 1989 yılında bu fakülteden mezun oldu.

1989-90 öğretim yılında Özel Yükseliş Kolejinde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği yaptı.

Aynı yıl fakültede Yüksek Lisans derslerine devam etti.

1990 Mart ayında adı geçen fakülteye Araştırma Görevlisi olarak intisab etti.

1992 yılında “Molla Fenarî ve Vahdet-i Vücûd Felsefesi” adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı.

1994 yılında bir yıl süreyle T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile Mısır-Kahire Üniversitesinde araştırmalarda bulundu.

Kahire’de Mısır Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği Modern Arapça kursunu tamamlayarak, sertifika aldı.

Aynı şekilde 2004 yılı yaz döneminde, Tahran’da Uluslararası Farsça Öğrenim Merkezinde Farsça kursunu tamamlayarak, sertifika aldı.

1997 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak “Mehmed Niyazî-i Mısrî el-Malatyavî Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı” isimli doktora tezini tamamladı.
Bu çalışma, Kültür Bakanlığı Yayınları arasında çıktı.
Hâlen aynı fakültede profesör olarak görev yapmakta olup, evli ve dört çocuk babasıdır.

 

 

Sempozyumlar:

"İlk Osmanlı Şeyhülislamı Molla Fenan'nin Şeyh Hâmid'i Velî ile Münasebetleri ve Dönemin Tasavvufi Yapısına Bir Bakış", XIII ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri'de Bilim ve Din Sempozyumu, 30-31 Mayıs 1996, Kayseri, ss. 131-142.

"Şeyh Muhyiddin Muhammed bin Mustafa el-îmadî el-îskilibî (Şeyh Yavsı) Hayatı, Eserleri ve Varidat Şerhi Üzerine", Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Âlimler, Sempozyum: 23-25 Mayıs 1997, İskilip, (TDV Yayınlan) Ankara 1998, ss. 193-214.

"The Sufi Understanding of Human in The Case of Niyazî-i Mısrî", IX. Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2002, Bellevue-Washington, ss. 1-10.

 

 

SSCI, SCI, AHI VE Ekli Listede Yer Alan Dergilerdeki Yayınlar:

An Ibn Arabi Follower in the Early Ottoman Period, Mulla Fanarî and His Understanding of Wahdat al-Wujût (Unicity of Being)”, Journel of History of Sufism, S. 5, Aralık-Ocak-Şubat 2005-2006, ss. 1-21. (Yayınlanma Aşamasında)

Niyazi-i Mısrî and The Reflection of His Ahl-ı Bayt Love on his Understanding of Prophecy (Nubuwwat)”, Journel of History of Sufism, S. 6, Aralık-Ocak-Şubat 2006, ss. 1-13. (Yayınlanma Aşamasında)

 

 

Türkçe Yayınlanan Tam Metinli Makaleler:

"Ahmed Yesevî ve Tasavvuf Anlayışı", Diyanet, (Üç Aylık İlmî Dergi), c.XXIX, ss. 49-62.

"Ebû Abdurrahman Sülemî'nin Zikru'n-Nisveti'l-Müteabbidâdi's-Sûfiyyât Adlı Eseri ve Tasavvuf Tarihinde Kadın Sûfîlerin Yeri", AÜİF dergisi, c. XXXVII, (AÜ Basımevi) Ankara 1997, ss. 403-406.

 "Osmanlı Devletinde Âlim-Mutasavvıf Prototipi Olarak; İlk Şeyhülislâm Molla Fenarî ve Tasavvuf Anlayışı", AÜİF Dergisi, c. XXXVII, (AÜ Basımevi) Ankara 1997, ss. 385-401.

"Şeyh Bedreddin'in Vâridât'ı ve Şeyh Muhyiddin Yavsî'nin Şerhi Üzerine Bir Değerlendirme", AÜİF Dergisi, c. XXXVIII, (AÜ Basımevi) Ankara 1998, ss. 447-451.

"Bir Türk Tarîkatı Olarak Halvetiyye'nin Tarihî Gelişimi ve Halvetiyye Silsilesinin Tahlili", AÜİF Dergisi, c. XXXIX, (AÜ Basımevi) Ankara 1999, ss. 535-563.

"Tarîkat-Devlet İlişkisi, Kadızâdeli-Meşâyıh Tartışmaları Açısından Niyazî-i Mısrî ve Döneme Etkileri", Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 1, yıl 1, Ağustos 1999, ss. 49-80.

"Reenkarnasyon (Tenasüh) Meselesi ve Mutasavvıfların Bu Konuya Bakışlarının Değerlendirilmesi", Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 3, yıl 1, Nisan 2000, ss. 85-100.

 "Son Dönem Tekke Mecmûa'larından Yeşilzâde Mehmed Salih Efendi'nin Rehber-i Tekâyâ'sı", Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 3, yıl 1, Nisan 2000, ss. 129-164.

Kadın Sûfileri Anlatan Bir Menâkıbnâme: Menâkıb-ı Veliyyâti’n-Nisâ”, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 5, sayı: 13, Temmuz-Aralık 2004, ss. 75-98.

 Molla Fenârî’nin (ö. 834/1431) “Şerhu Dîbâceti’l-Mesnevî” Adlı Risâlesi ve Tahlili”, Tasavvuf, İlmi ve Akademik Araştırmalar Dergisi, yıl: 6, sayı: 14, Ocak-Haziran 2005, ss. 83-102.

 

 

Kendi Bilim Alanında Yazılan Türkçe Kitaplar:

Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücûd Anlayışı, (Muradiye Kültür Vakfı Yayınları) Ankara 1992, XIV+224 s.

İskilipli Şeyh Muhyiddîn Yavsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, (Verâ Yayınları) Ankara 1996, VI+122 s.

Niyâzî-i Mısrî Hayatı, Eserleri, Görüşleri, (İnsan Yayınları) İstanbul 2004, 373 s. (İkinci Baskı).

Tasavvuf Tarihi Literatürü, (İz Yayıncılık) İstanbul 2005, 576 s. (Genişletilmiş İkinci Baskı).

Çankırılı Astarlızâde Mehmed Hilmi Efendi, (Yazıevi İletişim) İstanbul 2005, 256 s.

Tarîkat Kıyafetleri, haz. M. Serhan Tayşi-Mustafa Aşkar, Sufî Yayınları, İstanbul 2006, 234 s.

 

 

Uluslar arası Kongrelerde Sunulan Tam Metni Yayınlanan Bildiriler:

Sufi Understanding of Human in the Case of Niyazî-i Mısrî”, IX. International Symposium of Sufism, 24-27 May 2002, Bellevue, Washington, pp. 1-10.

Niyazî-i Mısrî’nin Tasavvuf Anlayışı”, I. Uluslararası Malatyalı Niyazî-i Mısrî Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2003, Malatya, ss. 1-18.

İstiklâl Marşı’nın Yazıldığı Mekan Olarak Ankara’da Bir Celvetî Dergâhı ve Tâceddîn Sultan”, Uluslararası Azîz Mahmûd Hüdâyî Sempozyumu, Üsküdar 20-22 Mayıs 2005, 19+4 s.

 Anadolu ve Balkanlar Arasında Köprü Olarak Tasavvuf ve Tarîkatlar”, Geçmişten Günümüze Tasavvuf Sempozyumu, Sofya 7 Haziran 2005, Sofya Üniversitesi ve Ahmed Davutoğlu Dosluk ve Kardeşlik Vakfı, ss. 1-10.

Mawlana Jalaladdin Rumi’s Human Understanding and the Place of Man in the Cosmic World”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın-Doğu Üniversitesi Rumi Enstitüsü, 8-9 Aralık 2005, Lefkoşa-Kıbrıs, pp. 1-8.

 

 

Ulusal Kongrelerde Tam Metni Yayınlanan Bildiriler:

İlk Osmanlı Şeyhülislâmı Molla Fenârî’nin Şeyh Hâmid’i Velî ile Münasebetleri ve Dönemin Tasavvufî Yapısına Bir Bakış”, XIII ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri’de Bilim ve Din Sempozyumu, Kayseri 30-31 Mayıs 1996, ss. 131-142.

Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine”, Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Âlimler Sempozyumu, İskilip 23-25 Mayıs 1997, (TDV Yayınları) Ankara 1998, ss. 193-214.

Bir Mutasavvıf ve Âlim Olarak Çankırılı Astarlızâde Mehmed Hilmi Efendi”, III. Çankırı Kültürü Sempozyumu, 27-28 Eylül 2005, Çankırı, 21 s.

 

 

Bilim Alanıyla İlgili Yayınlanmış Makale Çevirileri:

Ebu’l-Vefâ Taftazânî, “Mısır’da Sûfî Tarîkatların Tarihî Gelişimi ve Günümüzdeki Durumları”, AÜİF Dergisi, c. XXXV, (AÜ Basımevi) Ankara 1996, ss. 535-552.

 Ebu’l-Vefâ Taftazânî, “Gazzâlî’nin Tasavvuf Ekollerine Etkisi ve Gazzâlî’den Sonra Ortaya Çıkan Tarîkatlar”, AÜİF Dergisi, c. XXXVI, (AÜ Basımevi) Ankara 1997, ss. 471-479.

all wives cheat online women who cheated
open women who cheated how many guys cheat
read here click here unfaithful wives

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.divinity.ankara.edu.tr/tr/index.php?s=apd&p=36 / http://www.iz.com.tr/cgi-bin/index.pl?author_id=mustafaaskar
women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 1.11.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...