Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Recep Çiğdem

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3402  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç.Dr 20.yy recepcigdem@yahoo.co.uk
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, İslâm Hukuku,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, İngilizce,
       
Yazar No: 3402 Hit : 4761 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Recep Çiğdem

 

Eğitim

Lisans: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1994).

Y.Lisans: “Some Juristic Theories About The Imamate/Khalifate: The Head of The Government,” Manchester Üniversitesi (1997).

Doktora: “The Register of The Law Court of Istanbul 1612-1613: A Legal Analysis,” Manchester Üniversitesi (2001)  

 

ESERLERİ

 

Uluslararası Kitap

·         A Legal Examination of The Register of The Law Court of Istanbul 1321-1324/1903-1906, Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi Geliştirme Vakfı, Şanlıurfa, 2005.

 

Uluslararası İndeksli Dergide Makale

·         “The Judicial Registers of The Bakchisaray/Crimea Law Court: A Study of Murder Crimes”, Hamdard Islamicus, 28/4, 41-53 (2005).

·         “Military Coup Backed by the Scholars: A Legal Analysis of the Deposition of the Sultan Abdulhamid II’, The Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester, [AHCI Kapsamında Dergi] (Yayıma kabul edildi).

·         “The judicial records of the Bakhchisaray (Crimea) law-court: A Study of Fornication,” The Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester, [AHCI Kapsamında Dergi] (Değerlendirme aşamasında).

 

Ulusal Hakemli Makale

·         “The Judicial Registers of The Bakchisaray/Crimea Law Court: A Study of Ghasb (Illegal Possession and Occupation) and Itlaf (Destruction)”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20, 167-199, (2004).

·         “The Concept of Ta‘zir (Discretionary Punishment) in Theory and in Practice”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12/1-2, 167-179, (2004).

·         “Crimes Threatening Bodily Integrity (Assault and Battery): A Legal Analysis of Four Cases From The Judicial Registers of The Bakchisaray/Crimea Law Court”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 54/1, 61-71, (2005).

·         “Khul‘ or Dissolution of Marriage by a Woman: A Historical Background and Two Cases From the Bakhchisaray/Crimea Court”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21, (2005).

·         “Ahmed Cevdet Pasha: A scholar and A statesman”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, (2005)

·         “Fransa Medeni Kanunu’nun (Kod Napolyon) İslam Hukuku’ndan Esinlendiği İddialarının Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (2006)

 

Uluslararası Tebliğ

·         “A life in Banishment in Iznik: Sheikh Badraddin Simawni’, Uluslar arası İznik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İznik Belediyesi, 04-08 Eylül 2005.

·         “Osmanlı’da Faiz Yasağını Delme Bağlamında Hediye’, Uluslar arası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 16-17 Kasım 2005.

·         “Osmanlı Toplumunda Yüz Görümlüğü ve Çeyiz’, Uluslar arası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 16-17 Kasım 2005.

·         “Yahudi, İslam ve Türk Hukukunda Su Ürünlerinin Tüketilmesi”, Uluslar arası Türk Kültüründe Av Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 15-16 Kasım 2006.

·         “Osmanlı Hukukunda Kısırlaştırma”, Uluslar arası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 4-5 Nisan 2007.

·         “Kırım Türklerinde Sosyal ve Dinsel Hayat”, Uluslar arası Türklerin İslam’a Katkıları, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 31 Mayıs- 1Haziran 2007.

·         “Mevlana’da Yönetim-Halk İlişkisi”, Uluslar arası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 26-28 Ekim 2007.

·         “The concept of justice in Mawlana”, ‘The words of Love’ adlı Uluslararı Sempozyum, Institute of Oriental Studies/Warsaw University/Polonya Üniversitesi, 22-23 Kasım 2007.

 

Ulusal Tebliğ

·         “Çocuk İstismar ve İhmali (Child Abuse and Neglect)”, ulusal ‘Çocuk Sorunları ve İslam’ Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 30 Eylül-2 Ekim 2005.

 

Ödül Ve Burslar

·         Londra’da bulunan Leigh Douglas Memorial Fund tarafından doktora tezine verilen  ‘honourable mention’  ödülü.

husbands who cheat open dating for married men
open go how many guys cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://ilahiyat.harran.edu.tr/akademik_personel/rcigdem.htm

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 23.8.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...