Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


İsmail Yakıt

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 255  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy. yakit@sdu.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Denizli/Tavas/Kızılcabölük 1950
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Süleyman Demirel Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Dekan, Öğretim Üyesi, İslam Felsefesi,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Fransızca,
       
Yazar No: 255 Hit : 7642 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Gitti Şeyhil Hattatin

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

İsmail Yakıt 

 

1950 yılında Denizli'nin Tavas İlçesi Kızılcabölük Bucağı'nda doğdu.

İlk ve ortaokulu memleketinde, liseyi Denizli'de bitirdi.

Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1970–1974 yılları arasında tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın burslusu olarak Fransa'ya gönderildi.

"Paris-IV Sorbonne Üniversitesi'nde" Doktora yaptı (1974–1979).

Doktora tez çalışmaları esnasında, Sorbonne Üniversitesi'nde Mukayeseli Felsefeler Dalı'nda İhtisas Diploması aldı (1976).

Kahire (Mısır) Üniversitelerinde araştırmalarda bulundu (1976–1977).

Paris Tıp Fakültesi'nin Juvisy Dokümantasyon Merkezinde araştırmalar yaparak "Anthropologie biologique" sertifikası aldı (1978).

1979'da İslam Felsefesi ve Mukayeseli Felsefeler dalında Paris-IV Sorbonne Üniversitesi'nde hazırladığı evrim teorileri üzerindeki Doktora tezini "Pekiyi" dereceyle savunarak yurda döndü.

Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler (İlahiyat) Fakültesi'ne Dr. Asistan olarak girdi (1980).

KKTC'nde Yedek Subay olarak askerlik yaptı (1980–1981).

1982 yılında Yardımcı Doçent oldu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı'na naklen tayin oldu(1984).

1986 yılında Doçent oldu.

İslam Felsefesi Profesörlüğü'ne yükseltildi ve akabinde Süleyman Demirel Üniv. İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı'na tayin edildi(1993).

Üç dönem arka arkaya dekanlık yaptı(1993–2003).

Bu arada Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü görevini de yürüttü (1993–1999).

Halen İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Doktora Tezi:

l'Attitude du Christianisme et de l'Islam en Face du Darwinisme (Positions Exégétiques)-Etudes Comparées-Paris-IV, Sorbonne Üniversitesi'nde hazırlanmış ve savunulmuş Doktora Tezi, Paris, 1979.

 

Yurtiçinde Yayınlanan Kitap:

Ihvan-ı Safa Felsefesinde Bilgi Problemi, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1985; II. Baskı, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yayınevi, İstanbul, 1992

Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, II. Baskı, İstanbul, 2003, 496 s.

Batı Düşüncesi ve Mevlâna, 195 s., Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1993, 196 s.; II. Baskı: Ötüken Yayınevi, İstanbul, 2000.

Atatürk ve Din, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 5 (S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları No: 5; Bilimsel Araştırmalar Yayın No: 1) Isparta, 1999, 78 s. , II. Baskı, Isparta, 2000., III. Baskı, Isparta 2001,IV. Baskı, Isparta, 2002, V. Baskı, Isparta, 2002 ; 6. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2006

İslam'da Bilim Tarihi, 310 s., Isparta, 2002.

Arşiv Belgeleri Işığında Kızılcabölük, 220 s., Tuğra Matbaası,Isparta , 2002

Yunus Emre'de Sembolizm : Çıktım Erik Dalına, 98 s. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/2819 (Sanat-Edebiyat Eserleri Dizisi/383-129, Uyum Ajans, Ankara, 2002 ; İkinci baskı: Ötüken Neşriyat, 123 s., İstanbul, 2009

Türk-İslam Düşüncesi Üzerine Araştırmalar, 247 s., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2002

Osmanlı Araştırmaları, 270 s., Fakülte Kitapevi, 2002

Hz. Peygamberi Anlamak, 175 s., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2003; 2. Baskı, İstanbul, 2005, s.220

Kur'an'ı Anlamak, 224 s., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2003 , 2. Baskı, İstanbul, 2005

İslâm'ı Anlamak, 444 s. Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2005

Geçmişten Günümüze Uzunpınar(Pınarlar), Pınarlar Belediye Başkanlığı Yayını, Alp Reklam Matb., Denizli, 2009 145 s.

Zaman Değirmeni (Dörtlükler), Ötüken , İstanbul, 2009, 165 s.

 

Yurtiçinde Yayımlanan Kitapta Bölüm Ve Ünite Yazarlığı:

"Arif Nihat Asya'nın Tarih Düşürme Sanatındaki Yeri"(Arif Nihat ASYA kitabının içinde bir bölüm), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, 2006, s. 311-323

"Mevlana'ya Göre İnsanın Evrenselliği", (Mevlana Kitabının içinde bir bölüm) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2007, s. 179, 187

 

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makaleleleri:

"Cezâyir'de Neşredilen "Türkler ve İslamiyetin Yayılışı" Adlı Bir Makale Üzerine", Milli Eğitim ve Kültür, Mayıs 1983, S.21, Ankara, 1983, s. 75-78

"Biyolojik Evrim Düşüncesi ve İnsan", Milli Eğitim ve Kültür, Ocak 1984, S.25, Ankara, 1984, s. 75-80

"Darwin'den Önce İslâm Düşünürlerinde Evrimle İlgili Fikirler", Felsefe Arkivi, S.24, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınevi, İstanbul, 1984, s. 101-122

"Fârâbî'nin Felsefesinde Düşünce ve İfâde" (Prof.Dr.R.Arnaldez'den terc.), I. Basım: Bilim ve Tasavvuf Dergisi, S.32, İstanbul, 1985, s.5-10; II. Basım: Felsefe Arkivi, S.26, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1987, s.193-201

"Rölatif Zaman ve Zamansızlık", Bilim ve Tasavvuf Dergisi, S.38, Şubat 1987, İstanbul, 1987, s.7-8

"Şeyhülislam Ankaravî Mehmet Efendi", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.51, Aralık 1987, İstanbul, 1987, s.9-42

"Yunus Emre ve İlâhi Aşk, Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S.172, Şubat 1988, İstanbul, 1988, s. 66-67

"Kur'an'da İnsanın Yaratılışı ve Evrimi", Ufuk Çizgisi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 1, S.6, Mart 1990, İstanbul, 1990, s.8-15; II Baskı, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.V, Yıl: 1998, s.1-16, Isparta, 2000.

"Evrim ile Darwinizmi Birbirine Karıştıranlar ve Terminolojilerini Yanlış Kullananlar", Ufuk Çizgisi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 1, S.8, Mayıs 1990, İstanbul, 1990, s.15-23

"Almanya'da İslamiyet", Türk Yurdu, C.17, S.116-117, Nisan-Mayıs 1997, Ankara 1997, s.147-150.

"Tam Bir Ay Sonra ...", Prof.Dr.Erol Güngör'ün Anısına Armağan, Konya, 1998, s.218-220.

"Kültür ve Medeniyet Kavramları Üzerine", Türk Yurdu, Mart-Nisan 1998, C.18, S.127-128, Ankara 1998, s.50-52.

"Mimar Sinan'ın Eserlerinde Modüler Sistem ve Ebced Hesabı", Osmanlı, C. X, Kültür ve Sanat, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s.208-213.

"Hz. Peygamber'den Nükte ve Latifeler", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. IV, Yıl: 1997, s.1-9, Isparta 1999.

"Osmanlı İlmiye Teşkilatı ve Şeyhülislamlar", Türk Yurdu, Aralık 1999-Ocak 2000, S. 148-149, Ankara 2000, s.174-187; Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. VI, Yıl, 1999, s. 19-48, Isparta, 2000

Kur'an'da Hz. Adem, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. VI, Yıl, 1999, s. 1-18, Isparta, 2000

"Atatürk Ve Milli Haysiyet", Türk Yurdu, Aralık 2000, S.160, Ankara 2000, s.47-48 ,

"İbn Haldun'a Göre Devletlerin Ömrü ve Osmanlı İmparatorluğu, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 8 Yıl, 2001, s. 1-17, Isparta 2002

Tanıdığım Çağdaş Bir İslâm Düşünürü: Profesör M. Hamidullah, Türk Yurdu,Ağustos, Sayısı, Ankara, 2003

Yılanlıoğlu Tahir Paşa Konağı Kitabeleri (Isparta), Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 219, Mart, 2005, s. 25-29, İstanbul, 2005

Sütçülerli Birinci Dünya ve İstiklal Harbi Şehitleri, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S.220, Nisan, 2005, s. 44-48, İstanbul, 2005

Vatan Sevgisi ve Askerlik, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 224, s. 47-48, İstanbul, 2005

Millet Kavramı ve İslamiyet, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Eylül, S. 225, s.58-64, İstanbul, 2005

"Kin ve Nefretler Hep diyalog Ekiskliğinden Doğar", Türk Yurdu, Sayı, 209, Ocak, 2005, Ankara, 2005

Gitti Şeyhü'l-Hattâtîn, Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Mart 2006, S. 389, Yıl. 34, İstanbul, 2006, s. 49-50

"Kültürün Derinliklerinde Gezinmek: Semantik" Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi,S. 396, Dosya: Edebiyat ve Felsefe

39) Kızılcabölük Adı nereden Geliyor?, Geçmişten Günümüze Denizli, Yerel Tarih ve Kültür Dergisi, s. 2-5, S. 16, (Ekim-Kasım-Aralık 2007), Denizli, 2007

"2006'nın Bazı Önemli Olaylarına Tarihler(I), Türk Yurdu, S. 233, s. 8, Ocak, 2007, Ankara, 2007

"2006'nın Bazı Önemli Olaylarına Tarihler(II)", Türk Yurdu, S.234, s. 5, Ankara, 2007

"Yakut'tan Tarihler(Nisan), Türk Yurdu, S. 236, s.16, Nisan, 2007, Ankara, 2007

"Yakut'tan Tarihler(Mayıs)", Türk Yurdu, S.237, s. Nisan, 2007, Ankara, 2007

"Yakut'tan Tarihler(Haziran)", Türk Yurdu, S. 238, s. Haziran, 2007, Ankara, 2007

"Yakut'tan Tarihler(Temmuz)", Türk Yurdu, S. 239, s. Temmuz, 2007, Ankara, 2007

"Yakut'tan Tarihler(Ağustos)", Türk Yurdu, S.240, s.35, Ağustos, 2007, Ankara, 2007

"Yakut'tan Tarihler(Eylül)", Türk Yurdu, S. 241, s. 23, Eylül, 2007, Ankara, 2007

"Yakut'tan Tarihler(Ekim)", Türk Yurdu, S. 242, s. Ekim, 2007, Ankara, 2007

"Yakut'tan Tarihler(Kasım)", Türk Yurdu, S. 243, s. Kasım, 2007, Ankara, 2007

"Yakut'tan Tarihler(Aralık)", Türk Yurdu, S.244, s. Aralık, 2007, Ankara, 2007

Yakut'tan Tarihler (Ocak), , 2008, s. 11, Ankara, 2008

"Yakut'tan Tarihler(Şubat)", Türk Yurdu, s. 30, Ankara, 2008

"Yakut'tan Tarihler(Mart)", Türk Yurdu, s. 34, Ankara, 2008

Yakut'un Kendi Seyahatlarına Düşürdüğü Tarihler, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 39 (Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı), s. 211-219, Erzurum, 2009

 

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makaleleri:

"El-Alaqatu ve Hakikatuhe'l-Ilmiyyetu", El-Urvetu'l-Vusqâ, S.34, Kahire, 1982, s.63-65. Bu makale Kahire Arap Dil Akademisi Başkanı Prof.Dr.İbrahim Madkur'un teklifi üzerine Fransızca olarak hazırlamıştır. Orijinal adı: "Analyse Sémantique et Sens Scientifique du Mot Alaqa Dans le Coran"dır. Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Profesörlerinden Prof.Dr.Z.Mahmut el-Hudayrî tercüme etmiş ve yayınlamıştır. Sonuna makaleyle ilgili görüş ve düşüncelerini içeren bir açıklama koymuştur (s.65) (Tercümesi ilişiktedir).

"Vue Panoramique de l'Evolution Biologique Chez les Penseurs Musulmans Pré-Darwiniens", Société d'Anthropoloqie du Sud-Ouest-Bulletin Trimestriel, Année, 1987, Tome, XXII, No: 4 (Novembre), Bordeaux (France), 1987, s.213-225. Fransızca olan bu çalışma, adı geçen Antropoloji Kurumu tarafından dört ayrı dilde (Fransızca, İspanyolca, İngilizce ve Arapça) özet tercümesi yapılmış ve araştırmanın başına konarak yayınlanmıştır (s.213-214). Ayrıca bu çalışma, derginin yıllık indeksinde gösterilmiştir (s.241).

"Kuruânni okeru ningen sôzô to şinka", Assalam, Periodica İslamica, S.53, s.38-47, Temmuz 1992, İslamic Center, Japan. (Ufuk Çizgisi Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Mart 1990, S.6, s.8-15 de yayınlanan "Kur'an'da İnsanın Yaratılışı ve Evrimi" adlı araştırmanın, Japon araştırıcı Kyosuka Hondai tarafından Japon diline tercümesi yapılmış ve yayınlanmıştır).

"The Modular Sistem İn Mimar Sinan's Works of Arts And Ebced Accounting", The Great Ottoman-Turkish Civilisation, IV, p. 480-485, Ankara, 2000

 

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayın:

Ataturk and Religion, Olimpiyat Dünyası, 2000/4, S. 19, s. 54-57, İstanbul, 2000

 

Hakemli Dergide Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar:

Kırım Türklerinin Büyüklerinden Prof. Dr. Turgut Teberdar

Birikimli ve Bulunmaz Bir Dost: Prof. Dr. Hüseyin Ayan Hoca, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 39 (Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı), s. 35-38, Erzurum, 2009

 

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildirileri:

"Türk-İslâm Düşünürü Mevlâna'ya Göre "İdeal İnsan" Tasavvuru", I.Milli Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985(Konya), I.Basım: Büyükyıldız Matb., İstanbul, 1985; II.Basım: I.Milli Mevlâna Kongresi(Tebliğler), Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1986, s.213-227; III.Basım: Felsefe Arkivi, S.26, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1987

"Eğitim Problemi Açısından Türk-İslam Kültürü ve Gençlik", I. Milli Gençlik Kongresi, 6-8 Kasım 1985, I.Milli Gençlik Kongresi Tebliğler, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1987, s.67-71, II.Basım: Türk Yurdu, 7. Devre, 8.Cilt, S.2(350), Mayıs 1987, İstanbul, 1987, s.7-9

"Mevlâna'ya Göre Hayatın Evrimi", II.Milli Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1986, 2.Millî Mevlâna Kongresi (Tebligler), Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1987, s.41-56

"Merkez Efendi ve Şiirlerindeki Tasavvuf Felsefesine Ait Kavramların Açıklanması", Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu, 27-30 Eylül 1988, Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu, Bildiriler, Denizli Valiliği Yayınları, Denizli, 1989, s.124-129

"Mevlâna ve Ölüm Felsefesi", III. Milli Mevlâna Kongresi, 12-14 Aralık 1988 (Konya), 3.Milli Mevlâna Kongresi (Tebliğler) Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1989, s.73-96

"Sadreddin Konevî'de Ahlak Felsefesi", II. Sadreddin Konevî Sempozyumu (Tebliğler), Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Selçuk Dergisi, I.Sadreddin Konevî Özel Konevî Özel Sayısı, Ocak 1989, s.45-56

"Akşemseddin'e Göre Hakikatin Bilinmesi Meselesi", Akşemseddin Sempozyumu, 25-26 Mayıs, 1988 Göynük/Bolu, I.Akşemseddin Sempozyumu Bildiriler, İstanbul, 1989, s.13-30

"Gençliğimizin İnanç Buhranına Karşı Dinî Yayınların Paradoksal Tutumu", III.Milli Gençlik Kongresi, 10-11 Kasım 1988, Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Araştırma Merkezi, Konya, Ufuk Çizgisi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl: 1, S.7, İstanbul, 1990, s.2-8

"Yunus Emre'de Sembolizm ve Üniversel Değerler", Yunus Emre Sempozyumu, 2-6 Mayıs 1988, Yunus Emre Sempozyumu (Bildiriler), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Kütüphane, Ankara, 1990, s.145-167

"Akşemseddin'in Eserlerinin İstanbul Kütüphanelerindeki Yazma Nüshaları Üzerine Bir İnceleme", II. Akşemseddin Sempozyumu, 20-21 Mayıs 1989, (Göynük-Bolu), Akşemseddin Sempozyumu Bildiriler, Bolu, 1990, s.39-47

"Kınalı-zâde Ali Efendi'nin Evrim Düşüncesi" VIII.Milli Türkoloji Kongresi, 14-18 Eylül, İstanbul, 1987, Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, 23. Kitap, İstanbul, 1991, s.51-60

"Sadreddin Konevî'nin Düşüncesinde İdrak ve Hakikat Bilgisi", I.Sadreddin Konevî Sempozyumu, 23-24 Mart 1988, Felsefe Arkivi, S.28, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1991, s.193-205

"Taşköprü-zâde'nin Kaleminden Akşemseddin", IV.Akşemseddin Sempozyumu, 25 Mayıs 1992, Göynük-Bolu

Ahîliğin Dünya Görüşü", II.Ahîlik Sempozyumu, 4 Temmuz 1993, Mudurnu-Bolu

"Halvetiliğin Dünya Görüşü ve Hayrettin Tokadî", Hayrettin Tokadî Sempozyumu, 18 Temmuz 1993, Bolu

"Hoca Ahmet Yesevi ve Türk Düşünce Tarihindeki Yeri", Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, 12 Haziran 1993, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu; Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, C.I, Sayı 1, Isparta, 1994, s.1-15

"Mevlâna'da Akıl ve Aklın Kritiği", VIII. Milli Mevlâna Kongresi, 6-7 Mayıs 1996, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 8. Milli Mevlâna Kongresi (Tebliğler), Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1997, s.73-93; Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.III, S.3, Isparta 1996, s.1-20.

"Türk Düşüncesinin Tarihî Dönüm Noktaları", Türk Kültürü Sempozyumu, 6 Mayıs 1993, Ortadoğu, İstanbul, 20-21 Eylül 1993, s.10; Türk Yurdu, C.16, S.103, Mart 1996, Ankara, 1996, s.80-82.

Mevlâna'ya Göre Seyyid Burhaneddin", XIII ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri'de Bilim ve Din Sempozyumu, 30-31 Mayıs 1996, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri, Sabancı Kültür Sitesi, Ankara, 1998, s.43-49.

"Mevlâna'da Estetik", 9. Millî Mevlâna Kongresi, 15-16 Aralık, 1997, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1998, s.63-73

"Aklî Deliller Işığında Hz. Muhammed'in Peygamberliği", I. Kutlu Doğum Sempozyumu, 20-21 Nisan 1998, Isparta.

"Devlet Arşivleri Işığında 19. Asırda Nis Adasının Sâkinleri, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumları", Isparta'nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu-II, 16-17 Mayıs 1998, Isparta 1998.

"İslam'da Kılık-Kıyafet", İslam'da Kılık-Kıyafet Paneli, 27 Mayıs 1998, Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Kampüsü, Isparta 1998.

"Vefat Tarihlerinde Ebced ve Anlam Sanatı", Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, 18-20 Aralık 1998, İstanbul.

"Kur'an'da Hz. Peygamber", II. Kutlu Doğum Sempozyumu, 20 Nisan 1999, Isparta 1999.

"Babadağ Kabristanında Osmanlı Dönemine Ait Ebced Hesaplı Mezartaşı Kitabeleri", I. Babadağ Sempozyumu, Tarihte ve Günümüzde Babadağ, 1-3 Aralık 1999 (Denizli Valiliği Pamukkale Üniversitesi, Babadağ Kaymakamlığı, Babadağ Belediyesi), Denizli.

"Hz. Peygamber'in Dindeki Konumu", III. Kutlu Doğum Sempozyumu, 20 Nisan 2000, Isparta 2000.

"Hz. Peygamberin Sünnetine Aktüel Bir Yaklaşım", IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi, Isparta

"Semantik Analizler Işığında Kur'an'da "Reyb" ve "Yakîn" Kavramları", Kur'an ve Dil Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2001, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Van.

"Devlet Arşivlerine Göre Kızılcabölük", Tavas Yöresi Kültür ve Üretim Paneli, 9-10 Ağustos 2001, Tavas-Kızılcabölük.

"Arşiv Belgeleri Işığında XIX. Asırda Eğirdir'in Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı", I. Eğirdir Sempozyumu (31 Ağustos - 1 Eylül 2001)

"Mevlâna'da Sanat", X. Milli Mevlâna Kongresi, 2-3 Mayıs 2002, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2002; Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. IX, Yıl, 2002, s. 1-10, Isparta, 2002

Hz. Peygamber'in Şahsında Kur'an Müslümanlığı, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19- 20 Nisan, 2002, S. D. Ü. İlahiyat Fakültesi, Isparta

"Tavas'lı Kazasker Kureyşî-zâde'nin Hayatı, eserleri ve şahsiyeti, II. Tavas Kültür ve Üretim Festivali, 9-11 Ağustos 2002, Tavas

Uzunpınar(Tavas-Pınarlar) Kasabasının Manevi Değerleri(İlk Tavas Müftüsü Hacı Yahya Efendi ve I.Dünya ve Kurtuluş Savaşlarının Şehitleri), 9 Ağust. 2002,

"Semantik Analizler Işığında Hikmet, Hekimlik ve Tababet Kavramları", VII.Türk Tıp Tarihi Kongresi, Suvis Hotel, 1-7 Eylül 2002, İstanbul

Hamidullah'ın Evrim Anlayışı, İslâmî Araştırmalar ve Muhammed Hamidullah Sempozyumu, 20 Aralık 2003, İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma merkezi,İRCİCA, İstanbul,

Galenos'un Felsefe ve Tıp Ahlakı Konusunda Önemli Bir Eseri: Erdemli Tabip Bir Filozof Olmak Zorundadır", VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 16-19 Haziran, 2004,Sivas, Medikal Etik, 5, s. 6-17, İstanbul, 2004

İslam Felsefesinde Metodoloji Problemi, İslâmî İlimlerde Metodoloji Mes'elesi Sempozyumu, 20-21 Haziran, 2003, İSAV, İstanbul, 2005

Mevlana'da Sembolizm ve Ney, Ney Sempozyumu, 10-17 Aralık 2004, Konya, Ney'e Dair, Konya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yay., s. 59-95 Konya, 2006

Galenos'un Felsefe ve Tıp Ahlakı Konusunda Önemli Bir Eseri: "Erdemli tabip Bir Filozof Olmak Zorundadır", VIII. Türk Tıp Tarihi kongresi, 16-18 Haziran 2004, Sivas-Divriği

Osmanlı Tıbbında Ebced ve Tıp İlişkisi, !X. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Bildiriler, 24-27 Mayıs, 2006 , Erciyes Üniversitesi, Sabancı Kültür Merkezi, Gevher Nesibe Darüşşifası'nın 800. Kuruluş Yılı anısına, Ankara, 20006, s.493-505

Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Evrimle İlgili Görüşlerinin Analizi, Türk-İslam Düşünce tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26-28 Haziran 2006, A.Ü. İlahiyat Fakültesi,

İslam Dünyası Niçin Geri Kaldı? İslam Düşüncesinde Gelenek ve Yenileşme Sempozyumu, 21 Mayıs,2004, Bildiriler, Kahramanmaraş Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyat Fakültesi, yayın No: 126, s. 1-9, kahramanmaraş, 2006

Mevlana'da Aşk Metafiziği, Türk Kültürü ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu, Sümam yayınları, Bildiriler, Konya, 2007

"Birinci Dünya ve İstiklal harbinde Şehit Düşen Burdurlular", I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur, C. I-II, M. A. Ersoy Üniversitesi yayınları, 2007, Burdur

"Şair Tabip Abdülhakim Hikmet'in Alkolizm Üzerine Bir Manzumesi", V. lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik tıp Günleri sempozyumu, 24-26 Mayıs 2007, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli

"Bilim, Kültür ve Sanat Adamı Prof. Dr. Ali Haydar Bayat", Ali Haydar Bayat ve Osmanlı sağlık Kurumları bilimsel toplantısı, 2. Haziran. 2007, İ. Ü. Tıp Fakültesi, Zeytinburnu Belediyesi, Merkez Efendi Tıp derneği, İstanbul

Yaratılış ve Evrim Konusunda Türkçe Kur'an Meallerindeki Tercüme Hataları, Kur'an Mealleri Sempozyumu(Eleştiriler-Öneriler), 24-26 Nisan 2003, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir, Diyanit İşleri Başkanlığı, C, II, s. 229-235 , Ankara, 2007

Tavas-Hırka Camii Kitabesinde Ebced Hesaplı Tarih Var mı? Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu, 22-23 Aralık 2008 Denizli Pamukkale Üniversitesi, Denizli Valiliği, Denizli Belediyesi, Denizli Türk Ocağı Şubesi tarafından düzenlenmiştir.

 

Ulusal Toplantıda Poster, Sözlü Sunum Ve Gösterim:

Kur'an'da Sembolizm ve Açılımları, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Toplantı Salonu, Öğretim Üyelerine, 26-Mayıs-2006, Saat: 15.00, Kayseri

Kur'anı Anlama'da Yöntemler(Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi), 23. 10.2006 saat: 14.00

 

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiriler:

"İbn Sînâ'da İnsan Ruhunun Evrimi ve Modern Biyolojik Düşünceye Katkısı" (Fransızcası ile beraber), Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu, 17-20 Ağustos 1983, Uluslararası İbn Sînâ Sempozyuma (Bildiriler), Milli Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1984, s.287-305

"La Place d'İbn Khaldûn Dans la Pensée de l'Evolution Humaine" II.Uluslararası İbn Haldun Kongresi, 1-4 Temmuz 1986, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarih Araştırmaları Milli Merkezi (CNEH), Cezâyir, 1986, Felsefe Arkivi, S.27, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1990, s.203-220

"Mevlâna'da Mutluluk Ahlâkı", Milletlerarası Katılımlı III.Millî Mevlâna Sempozyumu, 14-16 Aralık 1990, Konya, Yeni Toplum Fikir Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, Eylül-Ekim 1992, İstanbul, 1992, s.82-98; Felsefe Arkivi, S.29, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1994, s.29-73.

"Mevlevîlikte ve Mevlevîhânelerde Ebced Hesabının Rolü", II.Milletlerarası Osmanlı Devleti'nde Mevlevîhâneler Kongresi, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, 14-15 Aralık 1993, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, S.2, Mayıs 1996, Konya

Doğru Bir Kur'an Tercümesinde Semantik Metodun Önemi", I.Din Şurası, Dinî Yayınlar Komisyonu I.Tebliği, 1-5 Kasım 1993, T.C.Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara; I.Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, s.412-417, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1995; Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.I, Sayı 1, Isparta 1994, s.17-24.

Mevlâna ve Goethe'de Hikmet ve Felsefe", Milletlerarası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 3-5 Mayıs 1995, Selçuk Üniversitesi-Islam et Occident (Paris), Konya; Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.II, Sayı 2, Isparta, 1995, s.1-14

"The Creation of Man and His Evolution in the Qur'an", School of Islamic and Social Sciences, October 25-27, 1996, The Association of Muslim Social Scientists, Herndon, VA 22070, U.S.A.

İslam ve Üniversellik", Mahdumkulî Üniversitesi, 26 Nisan 1998, Aşkabat, Türkmenistan.

"Ateizme Karşı Dinlerin İşbirliği Zarureti Mümkün müdür?", T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, II. Din Şûrası, 23-27 Kasım 1998, Ankara.

"Gençlik ve Problemleri", 7. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, 2-4 Temmuz 1999, Pamukkale-Denizli (Türkiye)

"Kur'an Açısından Devlet ve Egemenlik Kavramları", Uluslar arası Avrupa Birliği Şurası, 03-07 Mayıs 2000, T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, The Marmara Oteli, İstanbul.

"Kur'an'a Göre İnanç, Düşünce ve İfade Özgürlüğü", Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu, 17-19 Eylül 2001, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü Konferans Salonu.

Batı Düşüncesi ve Mevlâna'da Kadın, IV. Milletlerarası Mevlâna Kongresi, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, 3-5 Mayıs, 2003, Konya

"The Creation Of Man And His Evolution In The Qur'an", 38.Uluslar arası Tıp Tarihi Kongresi, 1- 7 Eylül, 2002, Suvis Hotel, İstanbul,Atatürk, Dil, Tarih ve Kültür Yüksek Kurumu, Ankara, 2005

İbn Sina'nın Avrupa Felsefelerine Etkileri, VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi(Türk Kültürünün Dünyü Kültürlerine Etki ve Katkıları), 20-26 Kasım 2005, Kültür Bakanlığı, Atatürk Yüksek Kurumu, Ankara, 2005, Bilim ve Ütopya, S. 143, Yıl: 12, Mayıs, İstanbul, 2006,s.17-23

Ebced Düzeninde Rakam-Harf İlişkisinin Tarihî Gelişimi ve Hermetizm, I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu sempozyumu, 28-30 Nisan 2006 Şanlıurfa

Arşiv Belgelerine Göre İlk Tavas Müftüsü Uzunpınarlı Hacı yahya Efendi, (Uluslararası denizli ve Çevresi tarih ve kültür Sempozyumu), 6-7-8 Eylül, 2006, Pamukkale Üniversitesi Denizli

Nükte ve Latifelerin Eğitim Felsefesi Açısından Önemi ve Nasreddin Hoca (I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu(Bilgi Şöleni), 6-7 Temmuz 2005, Akşehir, Akşehir, 2006, s. 126-134

"Felsefî Bir Anlatım Yolu: Metafor", Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 3-7 Mayıs, 2007, Selçuk Üniversitesi, Konya, Bildiri Kitabı, I, s.495-502, Aralık, 2007, Konya

"Mevlâna'da Aşk Ahlakı", International Symposium On Mevlâna Celâleddin rumî, 8-12 may, 2007 Ministry of Culture And Tourism, İstanbul-Konya

"Mevlâna'ya Göre Aşk, Akıl ve Felsefeye Alternatif mi?" Uluslararası Türk tasavvuf kültürü ve Mevlâna sempozyumu, 29-30 Eylül, 2007, Manisa

"mevlâna'ya Göre Aşk ve Sevginin Önemi", Uluslararası Mevlâna'yı Günümüzde Yaşamak ve Yaşatmak Sempozyumu, Bakü Devlet Üniversitesi konferans Salonu, 4- Ekim, 2007, Bakü, Azerbaycan

"Organ Bağışlamanın Dini Boyutu", I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku kongresi, 17-20 Ekim 2007 Antalya

"Günümüz Türk Dili ve Edebiyatçıları ile Şair ve Yazarlarına Yakut'un Düşürdüğü Tarihler", I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 23-26 Ekim 2007, S.D.Ü. Isparta

"Mevlana'ya Göre Aşkın Gücü", Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007 ,Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Şanlıurfa

"Aşk Felsefesi Açısından Mevlâna'nın muhammed İkbâl'e Etkisi" Dünyada Mevlâna İzleri Uluslararası Sempozyum, 14-16 Aralık 2007, Selçuk Üniversitesi mevlâna araştırmaları Merkezi, Konya

"İslam'ı Doğru Yorumlamak zİçin Bilinmesi Gerekenler"Günümüzde Dinin Anlaşılma Problemi ,Uluslararası Sempozyum, (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ), 01-02 Mayıs, 2008, Adana

Farabî Galenos'u Niçin Eleştirdi? I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi kongresi(I st International Congress On the Turkish History Of Medicine Presentations),Konferans Bildiri, bildiri Kitabı, s. 11-23, konya, 2008

İskilipli Atıf Hoca Şapkadan Dolayı mı Asıldı Yoksa...? Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Ekim 2008, s.757-763 Proceeding of the International symposium on Turkish republic 22-24-October 2008, Isparta, 2008

 

Kitap Çevirileri:

İbn el -Arabî ve Fahreddin el-Râzî'nin Düşüncesinde İlâhî "BEN" ile Beşerî "BEN", (Prof.Dr.R.Arnaldez'den terc.), Büyükyıldız matb., İstanbul, 1985, 64 s.

İbn Sînâ Felsefesi ve Ortaçağ Avrupasındaki Etkileri, (Prof.Dr.A.-M. Goichon'dan terc.), I. Baskı: Doğuş Yayınevi, İstanbul, 1986, 168 s., II. Baskı: Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1993, 156 s.; III. Baskı: Ötüken Yayınevi, İstanbul, 2000.

 

Makale, Kitap Bölümü Ve Karar Tahlili Çevirileri:

"XIX. Asırda Avrupa Din Felsefeleri" (Emile Bréhier'den terc.), Milli Eğitim ve Kültür, Eylül 1984, S. 29, Ankara, 1984, s.61-80

"Kant'da Din Felsefesi" (M.Emin'den sadeleştirme), Milli Eğitim ve Kültür, Mayıs 1985, S.33, Ankara, 1985, s.51-69

"Hz. Peygamberin Büyük Düşmanlarının Psikolojisi" (Prof. Dr.M.Hamidullah'dan terc.), İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.6, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum, 1986, s.211-218

"Ruhun Yolculuğu" (Kıssatu'l-Ğurbeti'l-Ğarbiyyeti), Türk Filozofu Ş. Sühreverdî'den terc. Felsefe Arkivi, S.26, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1987, s.213-226

"Fârâbî'nin Felsefesinde Düşünce ve İfâde" (Prof.Dr.R.Arnaldez'den terc.), I. Basım: Bilim ve Tasavvuf Dergisi, S.32, İstanbul, 1985, s.5-10; II. Basım: Felsefe Arkivi, S.26, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1987, s.193-201

"Filozofların İnançları" (İ'tikâdu'l-Hukemâ) Türk Filozofu Ş.Sühreverdî'den terc., I. Basım: Bilim ve Tasavvuf Dergisi, Haziran/Temmuz, S.30/31, İstanbul, 1985, s. 13-18; II. Basım: Felsefe Arkivi, S. 26, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1987, s.203-212

"İslâm'da Sembol" (Prof.Dr. Muhammed Hamidullah'tan terc.), Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.II, S.2, 1995, Isparta, 1995, s.299-308

 

Ulusal Yada Yerel Düzeyde Yazılı Veya Görsel Basında Yayın Faaliyetleri:

Kur'an'da 19 ve Ebced Hesabı(Orhan Karmış Sizlerle-TGRT), 17.01.1995, İstanbul

Evrim ve Darwinizm, (Ceviz Kabuğu-atv- canlı yayın), 8.6.2001, Ankara

Kur'an'da Düşünce ve İfade Özgürlüğü(Kanal-32-Canlı Yayın), 2001

İslam'da Sembol(Kanal 32-canlı yayın), 2001, Isparta

İslam Dünyası Niçin geri Kaldı?(kanal-32-Canlı Yayın), Isparta, 2002,

Kur'an'ın Şifresi varmı, ebced hesabı nedir?(ceviz kabuğu,canlı yayın), 22 Ekim 2002,

Kur'an Gelecekten Haber Veriyor mu?(Hassas Nokta, ETV-Canlı yayın), 23.11.2002 Antalya

İslam'da Ahlakve Değerler(Sahur Özel-TRT-1), 10.11.2002, Ankara

AB ve Papa'nın Türkiye Ziyareti-Canlı Yayın(Büyüteç), saat: 20.00-22.00, K.15 TV. Bucak-Burdur, 05.12.2006

Hz. Peygamber, Hayatı ve Şahsiyeti, saat. 20.00-22.00, K. 15 TV. (Büyüteç Proğramı- Açık Oturum), 10. Nisan, 2007

"Mevlana Kimdir?" DRT (Denizli Radyo TV) Özel Söyleşi- Canlı Yayın, 17. Aralık.2007 Saat: 16.00-17.00, Denizli

Mevlana'yı Anlamak (17 Aralık 2007) DRT(=Denizli Radyo Televizyon), Saat: 17:00 Canlı yayın 45 dak.

Hangi İslam (Kanal 32), Müftülük Saati, 02. Eylül. 2008, 18.10-19.00

Kıyamet Alametleri Ne Kadar Gerçek?(Kanal-32), 16. Eylül. 2008, 17.45-18.30

"İskilipli Atıf Hoca Gerçeği(İdam sebebi şapka değil)", Ceviz Kabuğu- Canlı Yayın (28Kasım 2008- saat: 22.00-03.30) Bu program 29 Kasım ve 12 Aralık 2008 tarihlerinde tekraren yayımlanmıştır.

"Organ bağışı ve İslam", DRT(Denizli Radyo ve TV), 04. Ocak. 2008, Özel Söyleşi-Canlı Yayın, Saat: 16.30-17.45 Denizli

"Kur'an nasıl okunmalı ve yorumlanmalı" DRT(Denizli Radyo- TV), 01. Şubat. 2008, saat: 17.15 -18.00, Özel Söyleşi(Canlı Yayın), Denizli

"Hz. Peygamber'i Nasıl Anlamalıyız", DRT(Denizli Radyo Televizyon), 07. Mart. 2008, Özel Söyleşi, 16,30-17.15, (Canlı yayın)

"Hz. Peygamber'in Dindeki Konumu Nedir?", DRT(Denizli Radyo Televizyon), 04. Nisan.. 2008, Özel Söyleşi, 16,30-17.15, (Canlı yayın)

"İslam Dünyasının Geri Kalış Sebepleri", DRT(Denizli Radyo Televizyon), 09. Mayıs.2008, Özel Söyleşi, 16,30-17.15, (Canlı yayın)

"Darwin ve Evrim Teorisi"(Ceviz Kabuğu), 13 Mart 2009 saat: 10.00-03.45 Avrasya TV- Ankara

"Hz. Peygamber'in evlilkleri ve Hz. Ayşe'nin Evlilik Yaşı" Denizli DEHA TV, Geniş Açı, Canlı yayın- 16 Nisan 2009 14.00

REKTÖR YARDIMCILIĞI, DEKANLIK, ENSTİTÜ YADA YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ

S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı 1993-2003

S.D.Ü. Sosoyal Bilimler Enstitüsü Müdürü(1993-1999)

 

Dekan, Enstitü Yada Yüksekokul Müdür Yardımcılığı; Merkez Müdürlüğü Yada Bölüm Başkanlığı:

S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanı(1993-1999)

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı(31.05.2006-07.05.2007)

MERKEZ MÜDÜR YARDIMCILIĞI, BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI, ANABİLİM/ANASANAT DALI BAŞKANLIĞI

S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı başkanı(1993-2005)

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında Ve Bu Kurum Yada Kuruluşlarının Oluşturduğu Komisyonlarda; Üniversite Organlarında Yada Rektörlükçe Kurulan Komisyonlarda Görev:

SDÜ. Disiplin Komisyonu Başkanlığı ve Üyeliği(1993-2003)

SDÜ. Yayın Komisyonu Üyesi, 1997-2003

 

Üye Olunan Bilimsel Kuruluş:

Türk Tıp Tarihi Kurumu Üyesi , 21. 10. 2002 yapılan TTT Yönetim Kurulu Toplantısında 184. üye olarak oy birliğiyle kabul edilmiştir. İstanbul

 

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Editörlük:

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl, 1, S. 1,Isparta, 1994

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl, 1995, S. 2, Isparta, 1996

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl, 1996, S. 3, Isparta, 1997

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl, 1997, S. 4, Isparta, 1999

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl, 1998, S. 5, Isparta, 2000

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl, 1999, S. 6, Isparta, 2000

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl, 2000, S. 7, Isparta, 2001

 

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Hakemlik:

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. XXI, Kış-İlkbahar-İzmir, 2005 (Hakemlik görevi)

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. XXII, Yaz Sonbahar-İzmir, 2005 (Hakemlik görevi)

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 9 Yıl, 1999 (Hakem), Konya, 2000

Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Hakem) S. 10, Yıl, 2000, Konya, 2000

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü(Hakem), 2002

 

Alanında Yurtiçinde Yayımlanan Kitap Editörlüğü:

VI. Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, 21 Nisan 2003 (Kitap Editörlüğü), Isparta, 2006

VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19 Nisan 2004 (Tebliğler Kitap Editörlüğü), Isparta, 2006

VIII. Kutlu Doğum Sempozyumu, 18 Nisan, 2005 (Tebliğler Kitabı Editörlüğü), Isparta, 2006

I.Kutlu Doğum Sempozyumu(Editör), 20-21 Nisan 1998, Isparta

II.Kutlu Doğum Sempozyumu(Editör), 20 Nisan 1999, Isparta, 2000

III.Kutlu Doğum Sempozyumu(Editör), 20 Nisan 2000, Isparta, 2001

IV.Kutlu Doğum Sempozyumu(Editör), 19-20 Nisan 2001, Isparta, 2002

V.Kutlu Doğum Sempozyumu(Editör), 18-19 Nisan 2002, Isparta,2003

 

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:

İşçi, Metin, "Türk-İslâm Felsefesinde Cevher ve Araz Kavramı", İstanbul Üniversitesi, 1988

Özkul, Osman, "İsmail Fennî Ertuğrul ve Felsefî Görüşleri" İstanbul Üniversitesi, .1989

Durak, Nejdet, "Eflâtun ve Fârâbî'de Erdem Kavramı", İstanbul Üniversitesi,.1996

Karahan, Fazıl, "Fârâbî'de Kıyasın Oluşumu Şekil ve Çeşitleri", Süleyman Demirel Üniversitesi, 1996

Koçer, S.Servet, "Necip Fazıl?da Ölüm ve Ölümsüzlük", Süleyman Demirel Üniversitesi, 1997

Arslan, Salih, "Seyyid Ahmed Arvasi'nin İnsan Anlayışı", Süleyman Demirel Üniversitesi, 1997

Hünük, Ahmed, "Muhammed İkbal'de Devlet ve Toplum Felsefesi" Süleyman Demirel Üniversitesi, 1997.

Atak, Yahya, ?Kur?an-ı Kerim?de Mecaz-ı Mürseller?, Süleyman Demirel Üniversitesi, 1997

Karaçam, H. Zahit, ?Mehmet Ali Ayni?nin Eğitim Felsefesi?, Süleyman Demirel Üniversitesi,1998

Mutluel, Osman, ?Seyyid Ahmet Arvasi?de Estetik ve Sanat?, Süleyman Demirel Üniversitesi, 1998

Göz, Kemal, ?Düşünce Tarihimizde Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır?, Süleyman Demirel Üniversitesi, 1998

Elitok, Halil, ?Kur?an?da Devlet Kavramı?, Süleyman Demirel Üniversitesi, 1998

Altunya, Hülya, Farabi'de Dil Felsefesi, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 22.08.2003

 

Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri:

Hocaoğlu, Durmuş, "Türk-İslâm Düşüncesinde ve Modern Fizikte Kozmos", İstanbul Üniversitesi,.1994

Bardakçı, M. Necmettin, ?Ebu Abdullah Muhammed İbn Meserre?nin Tasavvufî Düşünce Tarihindeki Yeri ve ?El-Müntekâ Min Kelami Ehli?t-Tükâ? Adlı Eseri?, Süleyman Demirel Üniversitesi, 1998.

Gezgin, Ali Galip, Tefsirde Semantik Metot ve Kuran da Kavm Kelimesinin Semantik Analizi?, Isparta 2000

Okudan, Rifat, İşrak Filozofu Sühreverdi Maktül ve Eserlerindeki Üslup ve Belağat? S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2001

Özgel, İshak, Tarihselcilik Düşüncesi Bağlamında Kur?an?ın Tarihsel Yorumu, S.D.Ü. Sosyal Bilimlir Enstitüsü, Isparta, 2002

Türcan Galip, Kuran da Ahiret İnancı, S.D.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2003

Durak, Nejdet, Aristoteles ve Farabi de Etik, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2003

 

Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü:

Tarihi Divriği Çeşme Kitabeleri, (Sivas Valiliğince desteklenen proje), Hayat Ağacı, Kültür ve Sanat Dergisi, Sivas Hizmet Vakfı Bşk. Vali Dr. H. Canpolat, s. 70-76, Sivas, 2005

Geçmişten Günümüze Uzunpınar(Pınarlar), Pınarlar Belediye Başkanlığınca desteklenen proje, 155 s. Proje teslim tarihi: 30. Ağustos. 2008

 

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Başkanlık Yapmak:

II. Congres International Sur Ibn Khaldun(Oturum Başkanı), 7 Juillet, 1986, Alger(Cezayir)

Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu, Uluslararası Sempozyum,(Oturum Başkanı), 17-19 Eylül, 2001, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fak., Çanakkale

38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi(Oturum Başkanı), 1-6 September 2002 İstanbul, Türkiye (38thInternational Congress onthe History of Medicine)

III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, (Oturum Başkanı), 5-6 Mayıs, 2003, (3rd International Mevlana Congress) konya, Türkiye

I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu(Oturum Başkanı), 6-7 Temmuz 2005, Akşehir. Konya Valiliği, Kültür Bakanlığı, Akşehir belediyesi, Selçuk Üniversitesi

I. Uluslararası Bilim, Din ve Felsefe tarihinde Harran Sempozyumu, (Oturum Başkanı), 28-30 Nisan 2006 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şanlıurfa

Uluslararası Denizli ve Çevresi tarih ve Kültür Sempozyumu (Oturum Başkanı), 6-8 Eylül 2006 PAÜ. Kongre Salonu, kınıklı Kampusu, Denizli

I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu sempozyumu,(Oturum Başkanı) 28-30 Nisan 2006 Şanlıurfa

Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu,(Oturum Başkanı) 3-7 Mayıs, 2007, Selçuk Üniversitesi, Konya

Uluslararası Türk tasavvuf kültürü ve Mevlâna sempozyumu,(Oturum Başkanı), 29-30 Eylül, 2007, Manisa

I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku kongresi, (Oturum başkanı), 17-20 Ekim 2007 Antalya

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, (Oturum Başkanı), 23-26 Ekim 2007, S.D.Ü. Isparta

I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi'de (Oturum Başkanlığı), Konya, 20-24 Mayıs. 2008

Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu(Oturum Başkanı), SDÜ. Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü, 22-24 Ekim 2008 Isparta

 

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu, (14. Oturumda Raportör) 17-20 Ağustos 1983, Uluslararası İbn Sînâ Sempozyuma (Bildiriler), Milli Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara,

Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu, Uluslararası Sempozyum,(Değerlendirme Konuşması), 17-19 Eylül, 2001, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fak., Çanakkale

AB Sürecinde Yurtdışı Din Hizmetleri ve Din Eğitimi III. Din Şurası-Uluslararası Toplantı-(Müzakereci),20-24 Eylül 2004, D.İ.Başkanlığı, Ankara

 

Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Başkanlık Yapmak:

Türkoloji Kongresi'Oturum Başkanı), 1987, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, İstanbul

II. Sadreddin Konevî Sempozyumu (Oturum Başkanı), Selçuk Üniversitesi, 28 Mart 1988

Yunus Emre Sempozyumu,(Oturum Başkanı), 2-6 Mayıs 1988, Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane, Ankara

Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu, (Oturum Başkanı), Denizli Valiliği, 27-30 Eylül 1988, Denizli

II. Akşemseddin Sempozyumu, (Oturum Başkanı), 20-21 Mayıs 1989, Göynük-Bolu

IV. Akşemseddin Sempozyumu(Oturum Başkanı), 26.Mayıs.1991, Göynük-Bolu

Hayrettin Tokadî Sempozyumu, (Oturum Başkanı), 18 Temmuz 1993, Bolu

XIII.ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri'de Bilim ve Din Sempozyumu(Oturum Bşk.), 31. Mayıs, 1996, Kayseri

9. Millî Mevlâna Kongresi, (Oturum Başkanı),, 15-16 Aralık, 1997, Selçuk Üniversitesi, Konya

Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II, (Oturum Başkanı), 16-17 Mayıs 1998, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, SDÜ. Isvak

Osmanlı Devletinin kuruluşunun 700. Yıldönümü ve Ahmet Hulusi Efendi Semp. (Oturum Başkanı) Denizli Valiliği ve İl Müftülüğü, Denizli Ticaret Odası Konf. Sal., 14.Mayıs.1999, Denizli

I. Babadağ Sempozyumu(Oturum Başkanı), 1-3 Aralık, 1999, Pamukkale Üni.Denizli

İlahiyat Fakülteleri Dekanları V. Toplantısı(Oturum Başkanı), 22 Mayıs, 1999, Isparta

Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu(Oturum Başkanı), 8 Eylül, 2000, SDÜ. Soyal Bilimler Enstitüsü, Isparta

Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu Sempozyumu(Oturum Başkanı), 17-19 Eylül, 2001, Çanakkale 18 mart Üniversitesi

I. Tavas Yöresi sempozyumu(Oturum Başkanı), 10-12 Ağustos,2001, Tavas Kaymakamlığı

Kur'an ve Dil-Dilbilim ve Hermenötik- Sempozyumu,(Oturum Başkanı), 17-18 Mayıs, 2001 Yüzüncüyıl Üniversitesi İlahiyat Fak. Van

I. Eğirdir Sempozyumu (Oturum Başkanı), 31 Ağustos-1 Eylül, 2001, Eğirdir Belediyesi, Isparta Valliliği, SDÜ Rektörlüğü

V. Kutlu Doğum Sempozyumu(Oturum Başk.), 18-19 Nisan 2002, SDÜ İLahiyat Fak. Isparta

VII. Türk Tıp Tarihi Kongresi(Oturum Başkanı), 4 Eylül, 2002Harbiye Askeri müzesi ve Kültür Sitesi, İstanbul

X. Milli Mevlâna Kongresi, (Oturum Başkanı), 2-3 Mayıs 2002, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2002

Kur'an Mealleri Sempozyumu (Oturum Başkanı), 24-26 Nisan 2003)(Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir

Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, yeniden Yapılanması ve Geleceği sempozyumu (Oturum Başkanlığı), 16-17 Ekim2003 Isparta SDÜ İLahiyat Fak.

VI. Kutlu Doğum Sempozyumu(Oturum Başk.), 21 Nisan 2003, SDÜ İLahiyat Fak. Isparta

VII. Kutlu Doğum Sempozyumu(Oturum Başk.), 19 Nisan 2004, SDÜ İLahiyat Fak. Isparta

VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, (Oturum Başkanı),16-19 Haziran, 2004,Sivas,

İslam Düşüncesinde Gelenek ve Yenileşme Sempozyumu,(Oturum Başkanı), 21, Mayıs, 2004 Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fak. Kahramanmaraş

I. Hambat(Han-Âbât) Sempozyumu,(Oturum Başkanı), 6-9 Ekim 2004, PAÜ ve Çardak-Bozkurt Kaymakamlıkları

Ney Sempozyumu(Oturum Başkanı), 10-17 Aralık 2004 Konya, Mevlana Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde, SÜ. Konya Valiliği, Konya B. Şehir Beld., Kültür Bakanlığı

İslam Düşüncesinde Gelenek ve Yenileşme (Oturum Başkanı) 21 Mayıs 2004, Kahramanmaraş

I. Ulusal Gül Sempozyumu, ( Oturum Başkanı) 2-3 Haziran 2005 Belediye Kültür Sarayı, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, SDÜ. Rektörlüğü,

VIII. Kutlu Doğum Sempozyumu(Oturum Başk.), 18 Nisan 2005, SDÜ İLahiyat Fak. Isparta

Selçuklular Döneminde Sivas(Oturum Başk)., 29 Eylül-1 Ekim 2005, Sivas valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi, kültür Bakanlığı

Türk Kültürü ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik(Oturum Başkanı), 14-16 Aralık 2006, Selçuk Üniversitesi-Konya

V. lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik tıp Günleri sempozyumu, (Oturum Başkanı)24-26 Mayıs 2007, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli

Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu(Oturum Başkanı), 22-23 Aralık 2008, Denizli

 

Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu, (Tertip Heyeti II. Bşk.), Denizli Valiliği, 27-30 Eylül 1988, Denizli

Milli Kültürler ve Küreselleşme, VI. Milli Kongre(Müzakereci), 16-18 Ekim 1997, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, türk Ocakları Başkanlığı, konya

I. Eğirdir Sempozyumu (Değerlendirme Konuşması), 31 Ağustos-1 Eylül, 2001, Eğirdir Belediyesi, Isparta Valliliği, SDÜ Rektörlüğü

Türkiye'de Yüksek din Eğitiminin Sorunları ve Geleceği Sempozyumu(Müzakereci), 16-17 Ekim 2003, Isparta

 

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

İbn Sina ve Etkileri, Denizli Türk Ocağı, Ticaret Odası Konferans Salonu, 15.Kasım. 2008 saat: 15.00 Denizli

Mevlana ve Muhammed İkbal(Konferans), Türk-Pakistan kadınları Dostluk Derneği, 24 Nsan 1992, İstanbul

Mevlâna ve İnsan(Konferans), 18 Aralık 1993, Türk Ocakları Burdur Şubesi, Burdur Devlet Hastanesi Konferans Salonu,

Mevlana ve İnsan(Konferans),Trakya Üniversitesi Eğitim Fak., 07.04.1993, Edirne

Hoca Ahmet Yesevi, Hayatı ve Şahsiyeti, Konferans, SDÜ. Açılış, 10 Ekim 1993, Isparta Kültür Sarayı,

İslam'da Kadın ve Kadın Hakları(Konferans), 22, Kasım, 1996, Burdur Türk Ocağı, End. Mesl. Lisesi Konf. Sal.

Günümüz ve İslam(Konferans), 22 Kasım 1996, Burdur Türk Ocağı

Günümüz Meseleleri ve İslam(Konferans), 20. 3, 1996, Türk Ocağı, Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu, Burdur

Günümüz Meseleleri ve İslam(Konferans), 15. 10, 1997, DİB. Gebizli Eğitim Merkezi, Antalya (110 İlçe Müftüsüne)

Günümüz Meseleleri ve İslam(Konferans), 23. 10, 1997, DİB. Gebizli Eğitim Merkezi, Antalya (85 İlçe Müftüsüne)

Günümüz Meseleleri ve İslam(Konferans), 13, 11, 1997, DİB. Gebizli Eğitim Merkezi, Antalya (130 Vaiz'e )

Günümüz Meseleleri ve İslam(Konferans), 22. 10, 1997, DİB. M. Salih Okutkan Eğitim Merkezi, Manisa, (70 İlçe Müftüsüne)

Günümüz Meseleleri ve İslam(Konferans), 20. 3, 1998, Türk Ocağı, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, Isparta

Tarihte ve İslam'da Kadın, 8. Mayıs, 1998, Burdur Türk Ocağı

Atatürk ve Din(Konferans), 10 Kasım 1999, SDÜ: Kültür Merkezi, Isparta

Atatürk ve Din, konferans, 15- Ekim, 1999, Burdur Devlet Hastanesi konferans salonu,

Atatürk ve Din, Konferans, 19. Ocak. 2000, Er Eğitim Tuğayı, Burdur

Atatürk ve Din(Konferans), 15 Ocak, 2000, Eskişehir Türk Ocağı,

Atatürk ve Din(Konferans), 10 Kasım, 2000, Harran Üriversitesi Rektörlüğü, Şanlıurfa

Atatürk ve Din(Konferans), 15 Kasım, 2001, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Malatya

Atatürk ve Din(Konferans), 23 Kasım, 2001, Türk Ocakları Isparta Şubesi, Isparta

Atatürk ve Din, 23 Kasım, 2001, Ülkü Ocağı Konferans Salonu, Belediye İş Hanı, Isparta

Atatürkve Din, 24 Ekim, 2002, G.Ü. İlahiyat Fakültesi, Çorum

Tavaslı Kazasker Kureyşizade Mehmet Fevzi Efendi, Hayatı ve şahsiyeti ve Eserleri(Konferans), 8 Ağustos, 2002, Tavas Şöf. Odası Konferans Salonu, Tavas Kaymakamlığı,

Atatürk ve Din(Konferans), 26 Nisan, 2002, Uşak Valiliği, İl Müftülüğü, Uşak

Atatürk ve Din(Konferans), 10 Mayıs, 2002, Kütahya Valiliği, İl Müftülüğü, Kütahya,

Atatürk ve Din(Konferans), 14 Haziran, 2002, Diyanet İ. Bşk. Gebizli Eğitim Merkezi, Antalya

Atatürk ve Din(Konferans), 15 Temmuz 2002), D.İ.B.Antalya Eğitim Merkezi, II. Defa Antalya

Hz. Peygamber'in Şahsında Kur'an Müslümanlığı,(Konferans), 16 Kasım 2002, Tavas

Atatürk ve Din, (Konferans), DİB. İstanbul Müftülüğü, 17.10.2002, İstanbul

Atatürk ve Din, konferans, Denizli İl Merkezi, Halk Eğitim Salonu, 13 Nisan 2002

Atatürk ve Din(Konferans) 12 Temmuz 2002 Trabzon DİB Akçaabat Darıca Eğ.Mrk.

Atatürk ve Din(Konferans), 27 Haziran,2002 Harput Eğit. Mrk. Elazığ D.İ.Başkanlığı

Merkez Efendi'nin Hayatı ve Şahsiyeti, 4. M.Efendi Geleneksel Tıp Günleri, Zeytinburnu Bld. M.Efeindi Külliyesi, İstanbul, 14 Mayıs 2003

Ahlak Bilgisi ve Moral(Konferans), 23 Mayıs, 2003, Jandarma Gn. Kom. İl Jand. Komutanlığı, Isparta, (Yurt Sevgisi eğitimi Konferansları)

Kur'an Me'alleri Sempozyumu(Oturum Başkanı), 24-26 Nisan 2003, DEÜ. İlahiyat Fak.

Kur'an Müslümanlığı(Konferans), 22 Ekim 2004, Hamburg, Almanya

Kur'an Müslümanlığı(Konferans), 24 Ekim 2004, Kiel, Almanya

Kur'an Müslümanlığı(Konferans), Türk Fed., 24 Ekim 2004, Lübeck, Almanya

Atatürk ve Cumhuriyet 27 Ekim 2004 Türk Fed. Reine, Almanya

Atatürk ve Cumhuriyet 29 Ekim 2004 Türk Fed. Berlin, Almanya

Atatürk ve Cumhuriyet 28 Ekim 2004 Türk Fed. Hamburg, Almanya

Atatürk ve Cumhuriyet 26 Ekim 2004 Türk Fed. Nordenham, Almanya

İslam ve Avrupa(Konferans), 17 Ekim 2004, Salzgitter, Almanya

Kur'an Göre Yaratılış ve Evrim(Konferans), 13 Aralık 2004 E.Ü.İlahiyat Fakültesi, Kayseri

Kur'an Müslümanlığı(Konferans) Denizli Türk Ocağı, 2 Kasım,2004

Tarihte ve Kur'an'da Kadın ve Kadın Hakları(Konferans), 17 Eylül 2004 Denizli Türk Ocağı

III. Din Şurası'nda müzakerecilik görevi, 20-24 Eylül, 2004, D.İ.Başkanlığı, Ankara, 2004

Milliyetçilik ve İslamiyet(Konferans, Denizli Türk Ocağı, 2 Ekim, 2005

İslam ve Avrupa(Konferans), 19 Ekim 2004, Kassel, Almanya

İslam ve Avrupa(Konferans), 20 Ekim 2004, Neumünster, Almanya

Atatürk'ün Silah Arkadaşı Hafız İbrahim Demiralay ve Milli Mücadele (Konferans), 29 Mart 2005, Isparta Öğretmen Evi

Hz. Peygamber'in Örnek şahsiyeti, Konferans, 24 Nisan 2005 Amsterdam, Hollanda

Hz. Peygamber ve Evrensel Mesajı(Konferans), 26 Nisan 2005 Rotterdam, Hollanda

Hz. Peygamber'in Peygamberliğinin Rasyonel Kanıtları(Konferans), 28 Nisan 2005, Deenhag Hollanda

Hz. Peygamber'in Peygamberliğinin Rasyonel Kanıtları(Konferans), 30 Nisan 2005 Viyana, Avusturya Türk Federasyonu

Türkiye'yi Saran Tehlikeler(Konferans), 5 Ekim 2005, Weingarden, Almanya

Türkiye'yi Saran Tehlikeler(Konferans), 6 Ekim 2005, Wangen, Almanya

Türkiye'yi Saran Tehlikeler(Konferans), 7 Ekim 2005, Kaufbeuren, Almanya

Türkiye'yi Saran Tehlikeler(Konferans), 8 Ekim 2005, Kempten, Almanya

Türkiye'yi Saran Tehlikeler(Konferans), 13 Ekim 2005, Reutlingen, Almanya

Türkiye'yi Saran Tehlikeler(Konferans), 14 Ekim 2005, Stuttgart, Almanya

Türkiye'yi Saran Tehlikeler(Konferans), 15 Ekim 2005, Nürtingen, Almanya

Türkiye'yi Saran Tehlikeler(Konferans), 21 Ekim 2005, Ditzingen, Almanya

Türkiye'yi Saran Tehlikeler(Konferans), 23 Ekim 2005, Leipheim, Almanya

Avrupa Birliği ve Türkiye(Konferans), 11 Ekim 2005, Ulm Almanya

Avrupa Birliği ve Türkiye(Konferans), 12 Ekim 2005, Tuttlingen, Almanya

Avrupa Birliği ve Türkiye(Konferans), 20, Ekim 2005, Filderstadt, Almanya

İslam'ın Evrenselliği (Konferans), 16 Ekim, 2005 Giengen, Almanya

İslam'ın Evrenselliği (Konferans), 22 Ekim, 2005 Hausach, Almanya

İslam'ın Evrenselliği (Konferans), 24 Ekim, 2005 Weil der Std., Almanya

Atatürk ve Cumhuriyet(Konferans), 28 Ekim 2005, Mühlacker, Almanya

Atatürk ve Cumhuriyet(Konferans), 29 Ekim 2005, Freudenstadt, Almanya

Atatürk ve Cumhuriyet(Konferans), 30 Ekim 2005, Manheim, Almanya

Atatürk ve Din (Konferans) Şişli,Kağıthane, Beşiktaş, Beyoğlu ve Sarıyer Müftülükleri ortaklaşa, Şişli Belediyesi Düğün Salonu, 09. Kasım. 2006 saat: !0.00,Şişli, İstanbul

Atatürk ve Din (Konferans), Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi, 22 Kasım. 2006, İzmir

Milliyetçilik ve İslamiyet,(Konferans), Isparta Ülkü Ocağı, 4, Mart, 2006,

Atatürk ve Din, (Konferans), 20 Mayıs 2006, Bursa İl Müftülüğü, Bursa

Hz. Peygamber'in Diğer Din Mensuplarına Karşı Tutumu(Konferans), Avusturya Türk Federasyonu, T.C. din Hismetleri Müşavirliği, 16.Nisan, 2006, Wiener Stadthalle, Vogelweidplatz 14, 1150 Wien, Avusturya

İslam'ın Evrensel Nitelikleri, 20, Nisan, 2006, Avusturya Türk Federasyonu, Salzburg, Avusturya

Dinler Arası Diyalog Nedir Ne Değildir? 22, Nisan, 2006, A.Türk Federasyonu, İnnsbruck, Avusturya

Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajı, (10. Nisan. 2007, saat: 20 Düğün Salonu), Türk Eğitim-Sen, Bucak-Burdur

"Mevlana'dan Günümüze Mesajlar", Denizli Müftülüğü Konferans Salonu, 17. Aralık. 2007. Saat: 10.00, Denizli

Hz. Peygamber'den Örnek Davranışlar, Denizli Müftülüğü, 14. Nisan. 2008 Denizli Kutlu doğum Sempozyumu,

Hz. Peygamber'den Örnek Davranışlar, Kutlu Doğum Sempozyumu, Bozkurt müftülüğü( Denizli),15. 04.2008 saaat: 20.00

Hz. Peygamber'den Örnek Davranışlar, Kutlu Doğum Sempozyumu,Çardak müftülüğü( Denizli),15. 04.2008 saaat: 14.00

Hz. Peygamber'den Örnek Davranışlar, Kutlu Doğum Sempozyumu, Honaz Müftülüğü( Denizli),17. 04.2008 saaat: 20.00

İbn Sina Felsefesi ve Batı'ya Etkileri, (Konferans) Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümü , 14.Kasım.2008, Saat: 14.00, Fen-Ed. Fak. Konferans Salonu. Denizli

Atatürk ve Milli Kültür, Tavas Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 15.30, Şöförler Derneği konferans Salonu, 13. Kasım. 2008, Tavas-Denizli

İbn Sina ve Etkileri, Türk Ocağı (Denizli), 15. Kasım. 2008 Ticaret Odası Konferans Salonu, saat. 15. 00, Denizli

Menemenden Günümüze Atatürk Devrimleri(Panel-Konferans), Altınoluk Belediyesi,29. Aralık 2008 saat: 14.00, Altınoluk-Balıkesir,

Atatürk ve Din, (Konferans), Konya Türk Ocağı, 1 Kasım 2008, Konya

Atatürk ve Din (Konferans), Türkiye İlahiyatçılar Vakfı Genel Merkezi, I. İzmir Cad. Necip Bey Apt. 22/21 Kızılay-Ankara saat: 19.30

Tarihte ve Kur'an'da Kadın ve Kadın Hakları(Konferans), Konya Türk Ocağı Konferans Salonu, 07. 03. 2009, saat: 14.00, Konya

İbn Sina ve Etkileri (Konferans), Konya Türk Ocağı, 14. Mart. 2009, saat: 14.00, Konya

Atatürk ve Din (Konferans), Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 18. Mart 2009, Adapazarı

Düşünce ve Tıp Tarihinde İbn Sina ve Etkileri (Konferans), Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 19- Mart 2009, Adapazarı

Düşünce ve Tıp Tarihinde İbn Sina ve Etkileri (Konferans), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 08 Nisan 2009 Saat: 14.00, İzmir

"Hz. Peygamber'in Aile Hayatı", (Konferans), Kutlu Doğum Haftası, Denizli Müftülüğü, Belediye Kültür ve Sanat Merkezi, 14. Nisan. 2009. Saat: 20.30

"Hz. Peygamber'in Aile Hayatı", (Konferans), Kutlu Doğum Haftası, Buldan Müftülüğü, Güzelleştirme Salonu, 15. Nisan. 2009. Saat: 20.30

Hz. Peygamber'in Aile Hayatı", (Konferans), Kutlu Doğum Haftası, Sarayköy Müftülüğü, Belediye Nikah ve Düğün Salonu, 16. Nisan. 2009. Saat: 20.30

 

 

 

 

 

 

 

husbands who cheat website dating for married men
click women cheat on men what makes husbands cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.ismailyakit.com/html/ozgecmis.html
http://w3.sdu.edu.tr/fakulte.aspx?dosya=abs_personel&sicil_no=00488&fkod=15&bkod=02&akod=00

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 28.7.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...