Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


İhsan Kar

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 2532  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Hoca İhsan Hoca 20. yy
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Yalova Elmalık Köyü 28 02 1928
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Şair, Müftü, Tefsir, Arap Dili ve Belağatı,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, Osmanlıca, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Hanefi,
       
Yazar No: 2532 عدد الزيارة : 6743 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

İhsan Kar

28 02 1928 de Yalova / Elmalık Köyünde doğdu.

1935-40   Elmalık Köyü  ilkokulunu bitirdi .

Sonrasında    köyünde   bir müddet ziraatla meşgul oldu .

1945  sonbaharında  kuranı  kerimi   okumayı  öğrendi. Tecvid  eğitimi aldı.

1946   Ekiminde hafızlığa başladı. Bir müddet ara  verip  1948 mayısında  askere gitti.  İki aylık askerken  4 ay tebdili hava  geldi . Hıfzına  devam etti .

Haydarpaşa askeri hastenesinin    raporu  üzerine  1 sene daha tebdili hava  uzatıldı.

Bu   zaman diliminde   hafızlığını  tamamladı.   

Akabinde    birliğine  gitti  1951   ağustosunda terhis oldu.  (2 yıl) .

1952  ramazanında  Orhangazi / Dutluca köyünde   cüz mukabale  okudu. 

1953  başında   Elmalık köyünde  imamlığa  başladı .

1954  te  arapça okumaya başladı .  Eski yalova vaizlerinden mevlüt efendiden   1958 e kadar arapça  okudu.

 1958  15  eylül  de  vaizlik ve müftülük imtihanlarına  girdi . İmtihanı kazanıp   Adana / Pozantı müftülüğüne  atandı.  5  ay kadar  görev  yaptıktan sonra  Balıkesir / Manyas müftülüğüne   intikal etti .  (1959 temmuz  -1963  ekim )

Orada yaptığı bir konuşma  sebebiyle  mahkeme edildi.    1 sene kadar  balıkaser  ikinci sulh ceza  da yargılandı .

Yapılan siyasi baskı  çerçevesinde  lehindeki şahitlere rağmen   hüküm aleyhine  çıktı  ve bir ay  hapsine karar verildi. 

1965 / 2 mart - 1 nisan  tarihlerinde  Yalova  Ceza ve Tevkif  evinde yattı.

Vazifeye  geri  dönmek için yaptığı başvurular  netice vermedi.

1965  seçimlerinde  AP  seçimi kazanınca göreve  iade edildi.  Vaiz olarak  atandı.

Bulancak , Burhaniye (Balıkesir) , Sultanhisar (Aydın) ,Susurluk (Balıkesir)  Yalova’da    görev  yaptı. 10  kusur sene   Yalova da  görev  yaptıktan sonra  Orhangaziye  nakletti  3.5  sene  görevden sonra  25  yıllık  memuriyeti  tamamladı ve  kendi  isteğiyle  emekliye  ayrıldı.(1983  temmuz )

Emekli olduktan sonra  15  sene kadar   fahri   vaizlik yaptı .  Bunun yanısıra  evinde tefsir    araştırmaları yaptı .

Kütübü Sitte  ,  Beyzavi  Tefsiri  (2 defa )   okudu.  

Kur’an okumayı  öğrendiğinden bu yana  3000 kusur defa hatim yapmıştır.

Uzun müddet Nakşibendiye  evradına devam etmiştir .

 

1940 lı yıllardan kitap  edinmeye başlamıştır. 1970 yıllarından 1990 yılına kadar   İstanbul’dan  yalova’ya  pek çok dini  eser getirmiş   satış elde  ettiği  parayla  arapça  kaynak  eserleri  almıştır.   400  adet  kaynak eser  toplamıştır. Sadece tefsirde   17  adet büyük tefsir satın almıştır.  400 kadarını  Sakarya  İlahiyat Fakültesi  kütüphanesine bağışlamıştır. (1996)  100  senelik taş baskı   orijinal eski eserler  vardır. 

Evli  ve  üç çocuk babasıdır.

 

 

Eserleri :

  • Gönülden Yankılar ( Konu itibarıyla  dini  ictimai  ahlaki  tasavvufi konuları  içerir .)
  • Sevgililerin Sevgisi ve İnsanlığa  Getirdikleri  (Kainatın efendisinin  diğer peygamberlere  nazaran  müstesna  özellikleri ve  insanlğa  getirdikleri güzellikleri  ihtiva  eder)
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
eskieserler.com
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 2.1.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...