Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ali Akyıldız

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 228  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy. akyildiz63@yahoo.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Rize/İkizdere 01.12.1963
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Fen Edebiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) -   Atatürk Eğitim Fakültesi (Marmara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Redaktör, Tarih, Araştırmacı-Yazar,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Osmanlıca, İngilizce,
       
Yazar No: 228 Hit : 5627 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ali Akyıldız

 

1 Aralık 1963’de Rize'ye bağlı İkizdere ilçesinin Şimşirli köyünde doğdu.

İlk, orta ve lise tahsilini aynı şehirde tamamladıktan sonra 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniv. Fatih Eğitim Fak. Tarih Bölümüne girdi.

1983'te yatay geçiş yapmış olduğu Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak. Tarih Bölümü'nden 1985'te mezun oldu.

Aynı yıl sözkonusu üniversitede yüksek lisansa başladı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi anabilim dalında, 1987'de hazırlamış olduğu İzmir-Aydın Demiryolu isimli teziyle yüksek lisansı ve 1992'de Osmanlı Merkez Bürokrasisinde Reform 1836-1856 isimli teziyle de doktorasını tamamladı.

1987-89 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında uzman yardımcısı olarak çalıştı.

12 Ekim 1995 tarihinde Yakınçağ Tarihi doçenti; 28 Mart 2001 tarihinde de Yakınçağ Tarihi profesörü oldu.

Halen aynı fakültede profesör olarak görev yapmaktadır.

1995’te İngiltere ve İskoçya’da araştırma ve incelemeler yaptı.

Aynı yıl Türk Tarih Kurumu’nun düzenlediği yarışmada Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform isimli kitabıyla Teşvik Ödülünü aldı.

1997 yılından beri Türkiye Diyanet vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nin çıkardığı İslam Ansiklopedisi’nin Türk Tarihi ve Medeniyeti Heyeti’nde müellif-redaktör olarak görev yapmaktadır.

Temmuz-Ağustos 2000 tarihlerinde Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu ve Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu’nda misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Eylül 2001’de Islamic Area Studies projesi çerçevesinde Tokyo Üniversitesi’nde bir hafta süreyle ders verdi.

 

Y. LisansTezi: İzmir-Aydın Demiryolu, MÜSBE, İstanbul 1987

Doktora Tezi: Osmanlı Merkez Bürokrasisinde Reform 1836-1856, MÜSBE, İstanbul 1992.

 

YAYINLAR:

Kitaplar:

Anka'nın Sonbaharı (Osmanlı'da İktisadi Modernleşme ve Uluslararası Sermaye)

Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme

Para Pul Oldu (Osmanlı´da Kâğıt Para, Maliye ve Toplum)

Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform, Eren Yayınevi, İstanbul 1993.

Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası: Kâğıt Para ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, Eren Yayınevi, İstanbul 1996.

Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı: Refia Sultan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1998.

Osmanlı’da Modern Şirket Hukukunun Gelişimi ve Anonim Şirketler, Türk Ekonomi Bankası (baskıda).

 

Makale ve Tebliğler:

"Osmanlı Anadolusunda İlk Demiryolu: İzmir-Aydın Hattı, 1856-1866", Çağını Yakalayan Osmanlı, İstanbul 1995, s. 249-270.

"Hazine-i Evrak'ın Kurulması ve İlk Tasnif Usulleri, 1846-1856", Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, İstanbul 1995, s. 69-84.

"Tanzimat Döneminde Belgelerin Şekil, Dil ve Muhteva Yönünden Geçirdiği Bazı Değişiklikler, 1839-1856", Osmanlı Araştırmaları, XV, İstanbul 1995, s. 221-237.

"İradelerin Üzerinde Bulunan Bazı Rumuzlar ve Diplomatik Hususiyetleri, 1840-1856", Osmanlı Diplomatiği Semineri, İstanbul 1995, s. 43-66.

"Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi Araştırmalarında Kaynak Sorunları: Arşiv Belgeleri ve Arşiv-dışı Malzemenin (Basın) Önemi", İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, İstanbul 1999, s. 165-170.

"Osmanlı Bürokratik Geleneğinin Yenileşme Süreci: Yenileşmeyi Zorunlu Kılan Nedenler", İslâm, Gelenek ve Yenileşme, İstanbul 1996, s. 129-140.

"Türkiye Üzerine İki Önemli Bibliyografya", Tarih ve Toplum, Mayıs 1996, XXV/149, s. 62-64.

"Kaimenin Ortadan Kaldırılması İçin Halkın Yardımına Başvurulması: İâne-i Umumiye", İstanbul Üniversitesi, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, İstanbul 1997, s. 517-534.

"Tanzimat Döneminde İdarî Yapıda Reform", Yakınçağ Tarihi Ansiklopedisi, C. I, Ağaç Yayınları, (baskıda).

"Demiryolları ve Değişme: Batı Anadolu Örneği", Yeni Toplum, No I, İstanbul 1992, s. 114-121.

"Bir Teknolojik Transferin Değişim Boyutu: Köstence Demiryolu Örneği", Prof. Dr. Halil İnalcık Armağanı, Eren Yayınevi, (baskıda).

“Osmanlı Devleti’nin Merkez Teşkilâtı”, Türk Dünyası Kültürü Atlası, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 1999, I, 234-315 (Türkçe-İngilizce).

“Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilâtı”, Türk Dünyası Kültür Atlası, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 1999, I, 375-425 (Türkçe-İngilizce).

“Osmanlı Devleti’nde Demiryolları”, Türk Dünyası Kültür Atlası, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 1999 (Baskıda) (Türkçe-İngilizce).

“Sultan II. Abdülhamid’in Çalışma Sistemi, Yönetim Anlayışı ve Bâbıâlî’yle İlişkileri”, 20-21 Aralık 1997 tarihinde İstanbul’da toplanan 21. Yüzyıla Girerken Sultan II. Abdülhamid’i Yeniden Değerlendirme Sempozyumu’na sunulan tebliğ, Osmanlı, Ankara 1999, II, 286-297.

“Sened-i İttifak’ın İlk Tam Metni”, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, İstanbul 1998, s. 209-222.

“Hükümetle Padişah Arasında Bağlantı ve İletişimi Sağlayan Kurum Olarak Mâbeyn Başkitabeti: Kuruluşu, Gelişimi ve Fonksiyonları”, XIII. Uluslar arası Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim 1999 Ankara.

“Kapitülasyonların Osmanlı Reform Sürecine Etkileri ve Kaldırılmaları”, Osmanlı Tarihi Sempozyumu, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yılı Kutlamaları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Türk Tarih Kurumu, 10-11 Mayıs 1999 Tokat.

“İttihatçıların İlginç Bir Uygulaması: Vakıf Olarak Kurulan Millî Şirketler”, Uluslar arası Osmanlı Tarihi Sempozyumu, Türk Ocakları İzmir Şubesi, 8-9 Nisan 1999 İzmir (baskıda).

“Bir Hanım İktisadî Teşebbüsü: Hanımlara Mahsus Eşya Pazarı Osmanlı Anonim Şirketi”, Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslar Arası Kongresi, 7-9 Nisan 1999 Konya (baskıda).

“Para İşte Böyle Pul Oldu”, Osmanlı, 18 Ekim 1999 tarihli Hürriyet gazetesinin eki, s. 10.

“Batılılaşma İflâs Getirdi”, Osmanlı, 18 Ekim 1999 tarihli Hürriyet gazetesinin eki, s. 19.

“Osmanlı İmparatorluğu’nda Kâğıt Para”, Cumhuriyet Kitap, Sayı 366, s. 3.

 

Paneller:

“Bir Modernleşme Hareketi Olarak Tanzimat”, Katılımcılar: Yrd. Doç. Dr. Ali Akyıldız, Doç. Dr. Ahmet Kal’a ve Dr. M. Hanifi Kutluoğlu, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 22 Kasım 1995 Çarşamba, saat 18.00.

“700. Kuruluş Yıldönümünde Osmanlı İmparatorluğu Değerlendirme Paneli”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 25 Mayıs 1999.

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye Paneli”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 7 Mayıs 1999 Samsun.

 

Konferans:

“Refia Sultan ve Hastalığı”, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Anabilim Dalı, 9 Aralık 1998.

“Osmanlı Saray Hayatı ve Geçirdiği Değişim”, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yılı kutlamaları, 16 Nisan 1999.

“Osmanlı Padişah Kızlarının Hayat Tarzları Üzerine Tanzimat’ın Tesiri”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 3 Aralık 1997 Çarşamba, saat 15.30.

 

Röportajlar:

“Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızının Hazin Hayat Hikâyesi: Refia Sultan”, Cumhuriyet Kitap, Röportaj Fatoş Yılmaz, Sayı 441, 30 Temmuz 1998.

“Sarayın Mücadeleci Sultanı”, Röportaj Aslı Kayabal, Yeniyüzyıl, 2 Ağustos 1998, s. 21.

“Önce Saray Batılılaştı”, Röportaj Abdullah Muradoğlu, Yeni Şafak, 11 Ağustos 1998, s. 13.

“Batılılaşma Döneminde Osmanlı Saray Kadınları”, Röportaj Mustafa Kutlu, Dergâh, Sayı 105, Kasım 1998, s. 16-18.

“Banknotun Osmanlı Serüveni”, Power Ekonomi, Sabah Grubu Aylık Ekonomi Dergisi, Temmuz 1996, Yıl 2, Sayı 8, s. 114-116.

“Kâğıt Para, Osmanlı’da Büyük Ekonomik Krize Neden Oldu”, İktisat Gazetesi, Günlük, Röportaj Aydın Demirer, 8 Ocak 1996, Sayı 216, s. 1, 8 (Tam sayfa).

 

Canlı Yayın:

“Refia Sultan”, 14 Ağustos 1998 Cuma, Açık Radyo.

“Refia Sultan”, 28 Eylül 1998, Pazartesi, “Çınaraltı Programı”, Kanal 7.

 

Belgesel Danışmanlığı:

Paranın Hikâyesi, TRT’nin hazırladığı her biri 30’ar dakikalık 4 bölümden oluşan yerli belgeselin bilim danışmanlığı, Yayın tarihi, TRT 2, 31 Ağustos 1996, Cumartesi, saat 21.25; 7 Eylül 1996, Cumartesi, saat 21.25; 14 Eylül 1996, Cumartesi, saat 21.25; 21 Eylül 1996, Cumartesi, saat 21.25. TRT’nin Radyo-Televizyon Dergisi RTV, Eylül 1996, Sayı 88, s. 46-47, 57, 68.

 

Projeler:

Osmanlı Hariciye Nezareti belgeleri ışığında Arap Dünyası (Zekeriya Kurşun ile birlikte).

Doğumlarından ölümlerine kadar Osmanlı padişah kızları (Sultanlar)'nın hayatı

Osmanlı Devleti'nde ulaşım sisteminin modernleştirilmesi ve ilk demiryolları (İzmir-Aydın, Köstence-Çernovada ve İskenderiye-Kahire Demiryolları).

 

 

 


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.os-ar.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=115
http://www.iletisim.com.tr/ki%C5%9Fi/ali-aky%C4%B1ld%C4%B1z-873.aspx
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
open go how many guys cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 17.4.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...