Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Abdulhalim Mahmud

عبد الحليم محمود

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 2201  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof Dr. / el Ezher Şeyhi
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Mısır /Şarkiyye /Belbis/ Ebul Hamed Köyü 12 05 1910 Kahire 17 09 1978
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Tasavvuf Şeyhi, Allame, Öğretim Üyesi, el Ezher Şeyhi, Tasavvuf,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce, Fransızca, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 2201 Hit : 4606 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Abdülhalim Mahmud
(1910-1978)  Ezher şeyhi, mutasavvıf.
Mısır'ın Şarkıyye vilâyetinin Bilbîs kasabasına bağlı Ebû hamd köyünde doğdu.

Ezher mezunu olan babası, Muhammed Abduh'un talebesidir.

İlk tahasilini ve hafızlığını köyündeki mahalle mektebinde tamamladı.

1923 yılında Kahire'ye giderek Ezher'in orta kısmına girdi.

1928de liseden, 1932'de Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu.

Hocalarından Mustafa Abdürrâzık'ın tesiriyle felsefe ve tasavvufa ilgi duydu. Talebealik yıllarında Müslüman Gençler Derneği'nde (Cem'iyyetü Şübbâni'l-Müslimîn) Ahmed Muhammed el-Gamrâvinin konferanslarına devam etti.

Ezher'deki hocaları arasında en çok etkilendiklerinden biri de Muhammed Ferid Vecdi’dir.

1932'de Fransa'ya giderek felsefe tahsili yaptı. “Haris b. Esed el-Muhâsibî” konulu aaaiyle doktor unvanını aldı (1940).

Fransa'dan dönünce Kahire'de oturmakta olan Rene Gvenon (Abdülvâhid Yahya) ile tanıştı.

Ezher Üniversitesi'nin Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nde psikoloji okuttu. 1951 yılında aynı üniversitenin İlahiyat (Usûliddîn) Fakültesi'ne felsefe hocası, 1964'te de dekan oldu.

Daha sonra Ezher bünyesindeki İslâm Araştırmaları Akademisi'ne (Mecma'u'l'Buhûsi'l-islâmiyye) önce üye, sonara genel sekreter tayin edildi.

1970'te Ezher şeyhi yardımcılığı, bir ara Vakıflar ve Ezher bakanlığı yaptı.

1973 Martında Ezher şeyhliğine getirildi. Vefatına kadar   bu görevde kaldı.

Abdülhalim Mahmud, İlahiyat Fakültesi dekanı iken özellikle bu fakültede okuyan Mısırlı talebelere Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleme mecburiyetini getirdi.

İslâm Araştırmaları Akademisinde görev yaptığı sırada kuruma zengin bir kütüphane kazandırdı ve İslâmî ilimlerde ana kaynakların neşredilmesine öncülük etti.

Vakıflar bakanı olduğu dönemde hafız yetiştirmek üzere yurt çapında binden fazla müessese açtı. Aynı dönemde Afrika'nın en eski camii olan Fustat Mescidi'ni onarttı ve Mısır'da bin beş yüz kadar yeni cami inşasını gerçekleştirdi.

Ezher şeyhi iken Ezher'e bağlı bir radyo istasyonu kurdurarak devamlı Kur'ân-ı Kerîm yayını yapılmasını sağladı.

İslâm aile hukukunun yürürlükten kaldırılması çalışmalarına karşı çıktı ve Batı medenî kanununun yürürlüğe girmesini önledi.

Ezher'in itibarını arttırmak ve Ezher şeyhinin protokoldeki yerini başbakan seviyesine çıkarmak üzere çalışmalarda bulundu; bu teklif onun ölümünden sonra kanunlaşarak yürürlüğe girdi.

Altmış kadar eseri olan Abdülhalim Mahmud. Şâzeliyye tarikatına mensuptu. Bu yüzden eserlerinin büyük bir kısmı tasavvufla ilgilidir. 


Eserleri  

al-Mohasibi, un mystique musulman religieux et moraliste 

( Bu eserin Arapçası Üstâzü's-sâirîn el-Hâris b. Esed el-Muhasibi’dir.   )

et-Taşavvuf inde İbn Sînâ    ;

et-Taşavvufü'l-İslâmî  ;

el-Medresetü'ş-Şâziliyyetü'l-hadîşe ve imâmuhâ Ebü'l-Hasen eş-Şâzilî    ;

et-Tevhîdü'1-hâlis evi'l-İslâm ve'l'akl    ;

Felsefetü İbn Tuleyl    ;

et-Tefkîrü'1-felsefî li'l-İslâm    ;

Evrubâ ve'l-Islâm  ;

er-Resûl  ;

es-Sünne fî târihihâ ve fî mekânetihâ   ;

Delâ'ilü'n-nübüvve ve mu'cizâtü'r-Resûl   ;

Ebû Zer ve'ş-Şüyû'iyye   ;

el-İslâm ve'ş-Şüyû ciyye   

Fransızca'dan ahlâkî ve felsefî konularda bazı tercümeleri de bulunan Abdülhalim Mahmud, ayrıca din ve ibadet konularıyla ilgili yirmiye yakın eser ile, aralarında

Süfyân es-Sevrî.

Abdullah b. Mübarek,

Zünnûn el-Mısrî,

Bâyezîd-i Bistâmî.

Bişr el-Hafî,

Ebû Bekir eş-Şiblî ve

İbrahim b. Edhem'in de bulunduğu birçok mutasavvıf ve âlimin biyografisini kaleme almış ve bu eserlerinin hepsi basılmıştır.

Başkalarıyla birlikte neşirlerini yaptığı eserler :

Muhâsibi’nin     er-Riâye li-hukükillâh   ,

Birûni’nin     el-Felselefü’l-Hindiyye'si   ;

Kelâbâzi’nin     et-Ta'arruf li-mezhebi ehli't-tasavvufu   ;

Serrâc'ın     el-Lüma’ı   ;

Harrâz'ın      Kitâbü's-Şıdık'ı [128];

Kuşeyri’nin    er-Risaletü'1-Kuşeyriyye'si   ;

Gazâli’nin     el-Münkızu mine'd-dalâl'l   ;

Kâdî Abdülcebbâr'ın    el-Muğni’si   :

Sühreverdi’nin    Avârifü’l-ma'arifi   ;

İbn Atâullah'ın    Letâ'ifü'l-minen'i   ;

Zerrûk'un    Şerhu Hikemi İbn 'Atâ'illâh'ı   

İbn Abbâd'ın    Ğaysul-mevâhib fî şerhi'l-Hikemi'l-'Ata'iyye'si  Bibliyografya
1- İbrahim el-Ba'sî, Şahşıyyât-islâmiyye-muâsıra. Kahire 1390/1970.
2- Alî Abdülazîm. Meşîhatü'l-Ezher münzü inşâ'ihâ hatte'l-ân. Kahire 1979.
3- Abdülhalim Mahmud, Hâzihî hayati Kahire 1985.
4- Şüyûhu'l-Ezher (nşr Vezâretu'l-i'lâm). Kahire, ts..
5- el-Ezherü'ş-şerîf fi îdihil-elfî. Kahire 1403/1983.
6- Ali Abdülazîm. “Abdülhalim Mahmud kemâ' arefiüh”, Mecelletü'l-Ezher. LII/6, Kahire 1400/1980.
7- Muahammed Şelebi, “Abdülhalim Mahmûd”, a.e. LIII/7 (1401 1981).
8- H. Kâmil Yılmaz, “Şeyhu'l-Ezher Prof. Dr. Abdülhalim Mahmud”, İlim ve Sanat XIII. 

all wives cheat women who cheated
click here dating for married men married affairs
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat

Dipnotlar
على عبد العظيم: مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية – القاهرة- 1399=1979. عبد الحليم محمود: هذه حياتي – دار المعارف – القاهرة- 1976. محمد رجب البيومي: النهضة الإسلامية في سير أعلام المعاصرين- دار القلم – دمشق1415-1995.

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 19.4.2012Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...