Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Sadreddin Yüksel

صدر الدين يوكسل

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 2139  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Sadrettin Hoca 20,yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Sarayönü / Konya 1920 İstanbul 25 Ara.2004
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Hoca, Müftü, Fıkıh, Kelam, Tefsir,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Osmanlıca, Kürtçe, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 2139 Hit : 6568 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Kameri Ayların Tesbiti ve Ramazanın Başlangıcı

Yazarın Şiirleri
website website open
click here dating for married men married affairs
open go how many guys cheat
read here read read

Yazarın Hikayeleri
open why women cheat on husbands how many guys cheat
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Sadreddin Yüksel
Aslen Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Haydaran aşiretindendir. Dedesi Ali Ağa, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde şehit düşmüştü. Rus ordularının Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni çeteleriyle birlikte Adilcevaz ve çevresine saldırmaları nedeniyle, babası akrabalarıyla birlikte memleketini terk ederek Konya'nın Sarayönü ilçesine yerleşmişti.
Ailesi kısa bir süre sonra tekrar Koçeriye döndü. Yedi yaşında iken babası Tabir Efendiyi yitirdi. Bir yıl sonra da, hamileri Hüseyin Paşa öldürülünce   (1928)   aile himayesiz kaldı.
Sadreddin Yüksel, on bir on iki yaşlarında okumak üzere ailesinden ayrıldı. Kur'an-ı Kerim'i hatmedip hafiz oldu. Değişik bilginlerden İslâmî ilimler öğrenimi gördü. Sonra medreseye devam etti, öğrenimini tamamlayıp Norşin'e dönerek burada öğrenci yetiştirmeye başladı.
1947 yılında Şam'a gitti, oraya yerleşmek istediyse de mümkün olmadı. 1951'de Şeyh Ma'sum'un kızı Sarete Hanım ile evlendi ve aynı yıl askere gitti. Menemen'de başladığı askerliğini Ankara'da tamamladı. 1958 yılında girdiği müftülük sınavını kazanarak Siirt'in Baykan ilçesi müftülüğüne atandıysa da bir süre sonra müftülük görevinden istifa etti.
1961 yılında Adalet Partisinden milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. 1963 yılında İstanbul'a gitti,
Yeni İstiklâl gazetesinde yazılar yazmaya başladı. 1968 yılında İstanbul merkez vaizliğine atandı. Bu arada, İstanbul Müftülüğü ile Yüksek İslâm Enstitüsünde tefsir dersleri vermeye başladı, Bugün gazetesinde yazılar yazdı. 1972 yılında, evinde Risale-i Nur Külliyatı bulundurmaktan hakkında soruşturma açıldı.
1975 yılında İstanbul merkez vaizliğinden istifa etmek zorunda kaldı. Yaşamını 1996 yılında kadar usul, fıkıh., tefsir , kelam (İslâmî inançları açıklama), siyer ve mantık dersleri vererek sürdürdü, öğrencilerine okuttuğu eserler arasında Mevlâna Celâleddîn-i Rumi'nin Mesnevisi, Sa'di'nin Gülistan'ı, Molla Cami'nin Divân'ı ve Baharistan'ı, İbn Farız Divânı, Hafız Divânı, Mevlâna Halid-i Bağdadî'nin Divânı, Birgivî'nin Tarikat-ı Muhammediye'si gibi önemli eserleri de vardı.
Makaleleri Yeni İstiklâl (1961-66), Bugün (1966-1971), Babıalide Sabah, Ufuk, Büyük Gazete (haftalık, 1976-1980), Yeni Asya, Milî Gazete ile Hilâl (Salih Özcan'ın), İmza (1989-1994), Girişim vb. dergilerde yayımlandı.

Eserleri:
- Dinî Ve İlmî İncelemeler, 1969, Ötüken Yayınlan, İstanbul
- Asıl Kamus, Arapça-Türkçe Lügat, 1973, Hilâl Yayınları, istanbul
- İctihad-Taklid Ve Telfik Risalesi ( Muhammed Abduh, Reşid Rıza Ve Hayreddin Karaman'a Reddiye), 1975, Fazilet Neşriyat İstanbul
- Prof. Muhammed Hamidullah'ın İslâm Peygamberi ve Muhammed Resulullah Adlı Eserlerine Reddiye, 1975, Fazilet Neşriyat, İstanbul
- Mevlâna Halid-i Bağdadî'nin Divanı Ve Şerhi, 1977, Sabah Kültür Yayınlan, İstanbul
- İslâmî Araştırmalar, 1982 Tuba Yayınları, İstanbul ; İkinci Baskı, 1992, Madve Yayınları, İstanbul
- İslâmî Açıdan Laiklik, 1983, Tahran-İran
- Makaleler I,1985, Madve Yayınlan, İstanbul
- Makaleler II, 1987, Madve Yayınlan, İstanbul,
- Günümüz Meselelerine Kur'an'dan Cevaplar, Makaleler III, 1988, Madve Yayınlan, İstanbul
- Makaleler IV, 1990, Madve Yayınlan, İstanbul.
- Makaleler V, 1993, Madve Yayınları, İstanbul
   
- Şerhul-Elğâz, (Bahauddîn 'Amili’nin "Keşkül" adlı kitabındaki Lüğazlar üzerine Şerh), 1983, Şamil Ya*yınevi, İstanbul.
- Risâletun Fi Şe'nil-Cum'ati, (Cum'a Namazı Üzerine) 1983, İstanbul.
- Haşiyetu 'Ala Şerhi's-Sudûr Fi Şerhi Hâli’l-Mevta Fil-Kubûr, (İmam Celaluddîn 'Abdurrahman Es-Suyûti'nin (V.911/1505), Kabir Alemi’ne alakalı kitabına Haşiye), 1985, Kahraman Yayınlan, İstanbul
- Haşiye 'Ala Tefsiri İşârâtil-İ'caz Fi Mezanil-İcâz (Bediüzzaman'ın İşaratu'l-İ'caz adlı Tefsirine Haşiye), 1988, Med-Zehra Yayınlan, İstanbul
- Şerhu İsa Ğoci, (Molla Halil El-Es'ardi’nin (V. 1257/1841) İsa Goci adlı Mantık kitabına Şerh), 1988, Tebliğ Yayınları, İstanbul.
Tahkik Ve Haşiya 'Ala Mecelletil-Ahkâmi’l Adliyye (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye'nin Arapça Nüshası üzerine Tahkik Ve Haşiyeler; Yayınlanmamıştır.)
- Haşiyetu 'Ala Divâni İbn Fârid (İbn Farız Divanı'na Haşiye),
- Talikât 'Ala Haşiyeti Kızıl İcaz Fi îlmi’l-Mantık
 Bediüzzaman'ın Ahdari ye ait Süllem adlı manzum mantık kitabı üzerine Kızıl İcaz adıyla yazıp yayınladığı, Haşiyesi üzerine geniş bir Talikat; Müfid Yüksel tarafından yayma hazırlanmıştır.

 

husbands who cheat website dating for married men

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Molla Sadrettin öztoprak / Şark Medreselerinde Bir Ömür (?, hatırat), Ali Bulaç / Üç Güzel Adam (Zaman, 26.2.2005).

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 11.6.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...