Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Fethi Gedikli

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 203  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy. fethigedikli@ixir.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Trabzon/Akçaabat 05.01.1960
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Hukuk Fakültesi (İstanbul Üniv.) - Hukuk Fakültesi (Marmara Üniv.) -   Hukuk Fakültesi (İstanbul Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Yazar, Hukukçu, Öğretim Üyesi, Şiir, Hukuk,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 203 Hit : 7676 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Turan Şairi Ergeş Uçkun

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Fethi Gedikli

 

1960 yılında Trabzon/Akçaabat’ın Kuruçam Köyünde yedi çocuklu bir çiftçi ailesinin

dördüncü evladı olarak dünyaya geldi.

İlkokula 1967-68 öğretim yılında Kuruçam köyünde başlayıp 1971-72 öğretim yılında bitirdi.

1972-73 öğretim yılında girdiği Metinkale Orta Okulundan 1974-75 öğretim yılında mezun olarak 1975-76 öğretim yılında Trabzon Öğretmen Lisesine kaydolundu.

1979 yılında Beşikdüzü Kız Öğretmen Okuluna nakil yaptırarak aynı yıl buradan mezun oldu.

Hacettepe Üniversitesinde İngilizce hazırlık sınıfını bitirdi (1979-80).

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu (1980-1984).

İngiltere’de Birmingham ve Londra’da bir yıl (1988-89), Mısır’da Kahire’de (1992) 10 aya yakın bir süre araştırmalarda bulundu.

“Nizamiye Mahkemelerinin Kurulusu, Yapısı ve Hukuk Yargılama Usûlü” adlı yüksek

lisans teziyle bilim uzmanı (1989), XVI. ve XVII. Asır Osmanlı Şer’iyye Sicillerinde

Mudârebe Ortaklığı: Galata Örneği konulu çalısmayla doktor oldu (1996).

1988 yılında doçentlik unvanını aldı.

1977 Ekim ayından baslayarak 2000 yılının Temmuz ayına kadar İstanbul Büyükşehir

Belediyesine bağİstanbul Araştırmaları Merkezinde başta İstanbul Ahkam Defterleri ve

Eyüp Kadılığına ait Su defterlerinin belge aslıyla birlikte özetli çevriyazılı yayınlanması

projesinde çalıştı.

14 Haziran 2004 - 3 Ağustos 2007 tarihleri arasında Azerbaycan’da Kültür ve Tanıtma

Müşaviri olarak çalıştı.

30.12.2008 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesörlük kadrosuna atandı.

Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Tarihi anabilim dalında

öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca 2009-2010 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevlendirilmiştir.

Yom Türk Dünyası Kültür Dergisi (İstanbul) sahibi ve yayın kurulu üyesi, Hukuk

Tarihi Araştırmaları Dergisi (İstanbul) ve Türkeli Dergisi (Bakü) yayın kurulu üyesidir.

 

Eserleri:

Osmanlı Şirket Kültürü XVI.-XVII. Yüzyıllarda Mudârebe Uygulaması, İz Yayıncılık,

İstanbul 1998, ISBN: 975-355-350-1, 296 s. (Doktora tezinin basılı halidir.)

Külliyât-ı Kavânin Tarih-i Fihrist, XXX. Dizi - Sayı 5, 5a 2006, Karakoç SARKİS,

Yayına Hazırlayanlar: M. Akif AYDIN, Fethi GEDİKLİ, Mehmet AKMAN, Ekrem B. EKİNCİ, M.

Macit KENANOĞLU. Eserin c. II, s. 588-799 Fethi Gedikli tarafından hazırlanmıstır.

Sura-yı Devlet, Belgeler, Biyografik Bilgiler ve Örnek Kararlarıyla, Öncü Kitap,

Ankara 2008, ISBN: 978-975-7447-49-8, 302 s.

Akçaabat Yazıları I, Yedirenk, İstanbul 2003

 

Çevirileri:

Tarihi ve Sosyal Bağlamı İçinde İslâm Hukuku (Der. Aziz el-Azme, İz

Yayıncılık, İstanbul 1992).

Macid Hadduri, İslam Hukukunda Savaş ve Barış, Yönelis Yayınları, İstanbul

2000, 310 s.;

Mehrzad Boroujerdi, Đran Entelektüelleri ve Batı Yerliciliğin Istıraplı Zaferi,

Yöneliş Yayınları, İstanbul 2001, 311 s.;

 

Azerbaycan Edebiyatıyla İlgili Aktarma Çalışmaları:

Çağdas Azeri Siiri Antolojisi, Burçak Yayınları, İstanbul 1983. (Yusuf Gedikli ile)

Nizami Zöhrabi, Fatih, İz Yayıncılık, İstanbul 2006.

Nizami Zöhrabi, Ulu Türkün Önderi, Yom Yayınları, Bakü 2007.

Gesem Necefzade, Savas Ayakkabı Ölüm, Bengü Yayınları, Ankara 2008, 103 s.

 

Yayına Hazırlama:

Nuri Paşa, Qafqaz-İslam Ordusu ve Bəxtiyar İsmailli Türkcanlı, Yom

Yayınları, Bakü 2007, 300 s.

Hukuk ve Devlet felsefeleri ile Hukuk Doğmatiği Açılarından Hukuk Devletinde

Sivil İtaatsizlik Olgusunun Değerlendirilmesi, Argumentum Aylık Hukuk Dergisi, (özel

sayı), yıl 3, Sayı 36-41.

 

Katkıda Bulunduğu Kitaplar:

Türk Tarihi ve Kültürü, haz. Cemil Öztürk, Pegema Yayıncılık, Ankara, 3.b. 496 s.

 “Bâkiler’in Şiirini Üzerine”, Selçuk Karakılıç, Yavuz Bülent Bâkiler’e Armağan

içinde, Size Dergisi Yayınları: 13, İstanbul 2006, s. 233-237.

 


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.ia.edu.tr/cv/fethi_gedikli.pdf
husbands who cheat website dating for married men
click open what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 25.12.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...