Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mustafa Nejat Sefercioğlu

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 1377  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Yrd. Doç. Dr. 20. yy.
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Nevşehir 19.08.1943
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
Fen Edebiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) - Gazi Eğitim Fakültesi (Gazi Üniv.) -   Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Müdür, Edebiyat Araştırmacısı, Şiir, Kütüphanecilik,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Osmanlıca, İngilizce,
       
Yazar No: 1377 عدد الزيارة : 9617 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Mustafa Nejat Sefercioğlu

 

19 Ağustos 1943 tarihinde Nevşehir’de doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da Demirlibahçe İlkokulu, Cebeci Ortaokulu, Kurtuluş Lisesinde tamamladı. (1951-1960)

1972 yılında Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisans (1981) ve Doktora öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Eski Türk Edebiyatı Bilim dalında yapmıştır (1984).

İş hayatına 1962 yılında İmar ve İskan Bakanlığı Foto-Film Servisinde işçi olarak atılmış, 1961-1965 yılları arasında yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini ifa etmiştir.

1965-1968 yılları arasında İmar-İskan ve Köyişleri Bakanlıklarında foto-film operatörü olarak çalışmıştır.

1968 yılında memur olarak atandığı Milli Kütüphane’de bölüm şefi, şube müdür yardımcısı, şube müdürü, uzman ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

1978 yılında Genel müdür yardımcılığından alınmış, Cebeci semt kütüphanesi müdür yardımcılığına atanmış, 1979 yılında müdürlük hâline getirilmiş olan Milli Kütüphaneye müdür olarak atanmıştır.

Aynı yıl, kendi isteği ile atandığı Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi müşavirliği görevini 1983 yılına kadar sürdürmüştür.

1983 yılında Gazi Üniv. Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne önce öğretim görevlisi, daha sonra da öğretim üyesi olarak atanmış, 1988 yılında Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesine geçmiştir.

Hâlen aynı Üniversitedeki görevini devam ettirmektedir.

Bu görevinin yanında 1986-2001 yılları arasında İslâm Konferansına bağlı İslâm, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinde uzman-araştırmacı olarak çalışmış ve “Bütün Dünya Dillerinde Yazma Kur’ân-ı Kerim Bibliyografyaları” adlı projeyi yürütmüştür.

Kütüphanecilik, Türk Kültürü ve Türk Edebiyatı konularında 27 kitabı ve değişik yayın organlarında birçok ilmî makale, ansiklopedi maddesi yazıları ve üç şiir kitabı yayımlanmış, birçok yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir.

Ayrıca Nevid Kodallı tarafından bestelenen Cumhuriyetin 60. yılı marşı, Hikmet Şimşek tarafından bestelenen Gülhane Tıp Akademisi marşı ve Gazi Üniversitesi marşının güftelerini de yazmıştır.

Evli ve üç kız çocuğu babasıdır.

 

Lisans Tezi: Dukakin-zade Ahmed Bey Divanı, 1971 (Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu yönetiminde).

Yüksek Lisans Tezi: Fuzulî Divanında Sevgilinin Fizikî Yapısıyla İlgili Özellikler, 1981 (Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu yönetiminde).

Doktora Tezi: Nev’î Divanı’nın Tahlili, 1984 (Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu yönetiminde).

 

Kitaplar:

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Bibliyografyası, Ankara 1970. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi. III+11 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)

Fâik Âli Ozansoy Bibliyografyası, Ankara 1970. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi III+11 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)

Hasret Çuvalı (Şiirler), Ankara 1970. Güven Matbaası. 62 s.

Ömer Seyfeddin Bibliyografyası. Ankara 1970. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi. IV+27 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)

Süleyman Nazif Bibliyografyası. Ankara 1970. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi. III+17 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)

Yunus Emre Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi. Ankara 1970. Güven Matbaası. IX+48 s. “Milli Kütüphane Yardım Derneği Yay. 2” (teksir, İsmet Binark’la beraber)

Türk Atasözleri ve Deyimleri, 2 C. İstanbul 1971. Milli Eğitim Basımevi. XIX+408 s. (komusyon üyesi olarak)

Selçuklu Tarihi, Alparslan ve Malazgirt Bibliyografyası. Ankara 1971. Milli Eğitim Basımevi. XIX+178 s. (Müjgan Cunbur ve İsmet Binark’la beraber)

Abdülhak Hamid Tarhan Bibliyografyası. Ankara 1971. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi. IV+35 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)

Ziya Gökalp Bibliyografyası. Kitap-Makale. Ankara 1971. Ayyıldız Matbaası. XXVIII+200 s. “Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. 38, Seri: X, Sayı: A1”. (İsmet Binark’la beraber)

Basın Yayın Bibliyografyası. Ankara 1972. Başbakanlık Basımevi. 99 s. (İsmet Binark’la beraber)

Fârâbî Bibliyografyası. Kitap-Makale. Ankara 1973. Başbakanlık Basımevi. XX+115 s. “Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yay. 4” (Mujgan Cunbur ve İsmet Binark’la beraber)

Mevlânâ Bibliyografyası. (1. C: Basmalar, 2. C: Yazmalar). Ankara 1973-1974. Tisa Matbaası. XXVIII+280, XXVIII+383 s. “Türkiye İş Bankası Yay. 139/1-2” (Mehmet Önder ve İsmet Binark’la beraber)

Fevziye Abdullah Tansel Bibliyografyası. İstanbul 1975. Güven Matbaası. X+32 s. (İsmet Binark’la beraber)

Eyüb Sabri: Esaret Hatıraları. İstanbul 1978. 183 s. “Tercüman 1001 Temel Eser: 130”

Erzurumlu İbrahim Hakkı Bibliyografyası. Ankara 1977. Başbakanlık Basımevi. 48 s. “Kültür Bakanlığı Yay. 280” (İsmet Binark’la beraber)

İstanbul, Fâtih, Fetih ve Fâtih Devri Hakkında Yazılmış Kitablar Bibliyografyası. İstanbul 1977. Baha Matbaası. XIII+119 s. “İstanbul Fetih Cemiyeti Neşriyatı: 76” (İsmet Binark’la beraber)

Akçura, Yusuf: Yeni Türk Devletinin Öncüleri (1928 Yazıları). Ankara 1981. Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası. XVI+212 s. “Kültür Bakanlığı, Doğumunun 100. Yılında Atatürk Yay. 30”

Karacaoğlan Bibliyografyası. Ankara 1981. Başbakanlık Basımevi. 64 s. “Kültür Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay. 31”

Nasreddin Hoca Fıkraları (Şiir Dili İle). Ankara 1981. Ulucanlar Matbaası. 62 s. “Kültür Bakanlığı Yay. 457”

Âşık Veysel Bibliyografyası. Ankara 1983. Başbakanlık Basımevi. 52 s. “Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay. 43”

Türk Yemekleri (XVIII. Yüzyıla Ait Yazma Bir Yemek Risalesi). Ankara 1985. Feryal Basımevi. 101+3 s. “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay. 63; Gelenek, Görenek ve İnançlar Dizisi: 2”

Nev’î Divanı’nın Tahlili, Ankara 1990. Kültür Bakanlığı Yayınları. XVI+448 s.

Divançe-i Seferî. İstanbul 1997. Yıldız Matbaacılık. 152 s.

World Bibliography of Translations of The Holy Qur’an in Manuscript Form-I. (Turkish, Persian and Urdu translations excluded). Compiled by Mustafa Nejat Sefercioğlu, Edited and Introduction by Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 2000. Yıldız Matbaacılık. LIV+209 s.

Nev’î Divanı’nın Tahlili (2. baskı). Ankara 2000. XVI+550 s.

 

Makaleler:

“Ahmed Vefik Paşa”, Önasya, C. 4, S. 45 (Mayıs 1969), s. 14.

“Şair Avnî: Fâtih Sultan Mehmed Han”, Önasya, C. 4, S. 45, (Mayıs 1969), s. 14-15.

“Malazgirt, Ziya Gökalp ve Türk Zaferlerinin Ruhu”, Önasya, C. 4, S. 48 (Ağustos 1969), s. 8-9.

“Kültür varlıklarımızın araştırılması, değerlendirilmesi ve tanıtılması”, Milli Kültür, S. 39 (Nisan 1983), s. 58-60.

“Gitti ey dil kimi sevdik ise cânân diyerek”, Türk Kültürü, nr. 328 (Ağustos 1990) s. 496-504.

“Yazı ve yazı ile ilgili unsurların Divan şiirindeki kullanılışı”, Yeni Defne, C. 8, S. 94-105 (Ocak-Aralık 1990).

“Şair Âmil Çelebioğlu (Hayranî), Türklük Araştırmaları (Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Armağanı), S. 7 (1991-1992), s. 17-51.

“Nesilleri kaybetmeden”, Yeni Defne, C. 25, S. 193-194 (Nisan-Mayıs 1998), s. 1-2.

“Söz ile laf arasındaki ince çizgi”, Yeni Defne, C. 26, S. 195-196 (Haziran-Temmuz), s. 1-2.

“Sağlam ve çürük domatesler”, Yeni Defne, C. 27, S. 197-198 (Eylül 1998), s. 1-2.

“Dil birliği”, Yeni Defne, C. 27, S. 199-200 (Ekim-Kasım 1998), s. 1-2.

“Barış Manço’nun düşündürdükleri”, Yeni Defne, C. 27, S. 203 (Ekim-Kasım 1998), s. 1-2.

“Çok tel kırılır”, Yeni Defne, C. 17, S. 202 (Ocak 1999), s. 1-2.

“İstiklâl marşı ve Mehmed Âkif”, Yeni Defne, C. 17, S. 204 (Mart 1999), s. 1-2.

“Kütüphanecilerin ‘Ağababası’ Adnan Ötüken”, Yeni Defne, C. 27, S. 205 (Nisan 1999), s. 1-2.

“Cumhuriyetin ve demokrasinin doğum sancısı”, Yeni Defne, C. 17, S. 206 (Mayıs 1999), s. 1-2.

“Eğitim mi yoksa öğretim mi”, Yeni Defne, C. 17, S. 207 (Haziran 1999), s. 1-2.

“Önemli ve önemsiz dersler”, Yeni Defne, C. 17, S. 208 (Temmuz 1999), s. 1-2.

“Gönül mülkü harâb olmadan”, Yeni Defne, C. 17, S. 209 (Ağustos 1999), s. 1-2.

“Karakol cahili”, Yeni Defne, C. 17, S. 210 (Eylül 1999), s. 1-2.

“Divan edebiyatı: kültür bağımızın ekşi koruğu (1)”, Yeni Defne, C. 17, S. 211 (Ekim 1999), s. 1-2.

“Divan edebiyatı: kültür bağımızın ekşi koruğu (2)”, Yeni Defne, C. 17, S. 212 (Kasım 1999), s. 1-2.

“Divan edebiyatı: kültür bağımızın ekşi koruğu (3)”, Yeni Defne, C. 17, S. 213 (Aralık 1999), s. 1-2.

“Divan şiirinde musikî ile ilgili unsurların kullanılışı”, Osmanlı, C. 9 (1999), s. 649-668

“Şair, bestekâr, ressam”, Yeni Defne, C. 18, S. 214 (Ocak 2000), s. 1-2.

“Divan şiirinin çevreye bakışı”, Türk Kültürü İncelemeleri, S. 1 (2000), s. 67-86.

“Yine Divan edebiyatı üzerine I-II”, Yeni Defne, C. 18, S. 216-217 (Mart 2000), s. 1-3; 1-5.

“Yağmurdan kaçarken”, Yeni Defne, C. 18, S. 218 (Mayıs 2000), s. 1-2.

“Kasidelere bir başka bakış açısı”, Yeni Defne, C. 18, S. 220 (Temmuz 2000), s. 1-2.

“Ya felek olmasaydı”, Yeni Defne, C. 18, S. 222 (Eylül 2000), s. 1-3.

“Zifiri karanlık”, Yeni Defne, C. 18, S. 224 (Kasım 2000), s. 1-2.

“Ağabeyim Sefercioğlu”, Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı, Ank. 2001, s.37-39.

“Nev’î’nin Bâkî Mersiyesi”, Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı, Ank. 2001, s. 197-205.

“Divan şiirinin gerçek hayatla bağlantısı”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, C. 11, S. 11 (2002), s. 664-681.

“Divan şiirinde tarak ve ayna”, (Türk Kültüründü Saç Sempozyumu’na sunulan bildiri)baskıda.

“Nevî’nin Kış ve Baharla İlgili İki Gazeli”. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 8, (İst. 2003) s. 131-142

“Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu’nu Anarken”. (3 Nisan 2004 Cumartesi günü IRCICA’da yapılan Anma gününde yapılan konuşma).

“Dîvan Şiirinde Meyve Redifli Gazeller”. (Türk Kültürüne Meyve Sempozyumu’na sunulan bildiri, 8 Nisan 2004).

 

Ansiklopedi Maddeleri:

“Alafranga gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 100.

“Alemdar gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 104.

“Anadolu mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 134.

“Anavatan mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 136.

“Asrî Türkiye mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 180.

“Âşiyan mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 200.

“Ateş”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 221.

“Atsız mecmua”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 227.

“Aydınlık”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 240.

“Babalık”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 273.

“Bağçe dergisi-İstanbul”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I,   273.

“Bağçe dergisi-Selanik”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 283.

“Basiret gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 338.

“Beberuhi gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 369.

“Bedir, devir, devr”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 371.

“Berk mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 400.

“Beyanu’l-Hak gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 412.

“Bilgi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 413.

“Boşboğaz ile Güllâbî gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, I, 431.

“Cadaloz gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 2.

“Cem mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 34.

“Çağrı dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 109.

“Çaylak dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 122.

“Çocuk dünyası dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 154.

“Dalkavuk dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 187

“Defne dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 218.

“Deneme dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 239.

“Dertli gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 244.

“Dergâh dergisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 244.

“Dersâadet gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 252.

 “Devir gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 276.

“Diken gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 288.

 “Diyojen gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 359.

“Donanma mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 372.

“Dünya gazetesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 396.

“Edeb ya hû”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 425.

 “Edebiyat-ı umumiye mecmuası”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1977, II, 446.

“Dukaginzade Ahmed Bey”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, 1994, IX, 446.

“Nevî”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, (Yayımlanacak).

 

Yönettiği Tezler:

Hayretî Divanında sevgili ve Sevgilinin fizikî Yapısı ile ilgili Özellikler, Hazı.: Ahmet Arı, Yüksek lisans tezi, Gazi Ün. 1987.

Hayretî divanında Kozmik 3alem ve Zaman, Hazı.: Hikmet Feridun Güven, Yüksek lisans tezi, Gazi Ün. 1988.

Hayretî divanında Âşık, hazı.: Mehmet Temizkan, Yüksek lisans tezi, Gazi Ün. 1989.

Yahya Bey Divanında Maddi Kültür Unsurları, Haz.: Bünyamin Çağlayan, Yüksek lisans tezi, Gazi Ün. 1989.

Helakî Divanının Tahlili, Haz.: Ayşe Şengül, Yüksek lisans tezi, Marmara Ün. 1990.

Tacizade Cafer Çelebi’nin Divanında Maddî Kültür, Haz.: Osman Sevim, Yüksek lisans tezi, Marmara Ün. 1992.

XI. Yy. Bazı dDîvan Şairlerinin Türkçe Divanlarında Kozmik Unsurlar, Haz.: Sebahat Deniz, Doktora tezi, Marmara Ün. 1992.

Dâniş Mehmed Bey: Hayatı, Sanatı ve Divanı, Haz.: Süreyya Özavar, Yüksek lisans tezi, Marmara Ün. 1993.

Nev’î’nin Hasb-i Hâl’i, Haz.: Hande Özer, Yüksek lisans tezi, Marmara Ün. 1994.

XVI. yy. şairlerinden Bakî, Fuzulî, Hayalî, ve Nev’î ve Yahya Bey Divanlarında Bitkilerle İlgili Hususiyetler, Haz.: Nuray Kartal Şimşek, Doktora tezi, Marmara Ün. 1994.

Nakşî Divanı, haz.: Emrah Ayhan, Yüksek lisans tezi, Marmara Ün. 2000.

Pervane Bey Mecmuasının...............,  Haz.: Ahmet Özkara, Yüksek lisans tezi, Marmara Ün. 2004.

Pervane Bey Mecmuasının...............,  Haz.: İbrahim Öztürkçü, Yüksek lisans tezi, Marmara Ün. 2004.

Pervane Bey Mecmuasının...............,  Haz.: Özgür Karagöz ,Yüksek lisans tezi, Marmara Ün. 2004.

Eğribozlu Sırrî Divanı........ Haz.:Sıddık Cansever,Yüksek lisans tezi, Marmara Ün. 200...

 

 

 

 

women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://fef.marmara.edu.tr/eski_site/turk/emeknecat.htm

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 16.2.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...