Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mükerrem Kâmil Su

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 1327  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
19yy.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Bursa 1906 İstanbul 1984
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Edebiyatçı, Yazar, Öğretmen, Hikâye ve Roman Yazarı,
Bildiği Diller Mezhebi
Osmanlıca, İngilizce, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 1327 Hit : 3496 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mükerrem Kâmil Su
İlköğrenimini İstanbul Sultanahmet'te bulunan Taşmektep'te tamamladı.
İstanbul Kız öğretmen Okulunu bitirerek Burhaniye, Edremit ve Balıkesir'de ilkokul öğretmenliği, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde açılan sınavda başarı göstererek çeşitli ortaokul ve liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. Uzun süre Balıkesir Lisesinde çalışarak 1954'te emekliye ayrıldı.
Ankara Radyosunda "Çocuk Saati" programının şefliği ve redaktörlüğü görevini yürüttü.
Ankara'da Tasvir gazetesinde fıkra yazarlığı yaptı.
Yeni Gün ve Zafer gibi gazetelerde köşe yazıları yazdı.
Hikâye ve romanlarının bir kısmı, Cumhuriyet, Hürriyet, Ulus, Son Posta, Yarım Ay, Resimli Ay, Ana, Hayat gibi çeşitli dergi ve gazetelerde tefrika edildi. Ateşten Damla (yön. Memduh On,   1959,   1960) ve Ayrı Dünyalar (yön. Turgut Demirağ, 1969) gibi bazı romanları filme alındı.
Popüler kadın romancılar arasında yer alan Mükerrem Kâmil, eserlerinde millî ve ahlâkî kaygıları ön planda tuttu.
Eşi Kamil Su'dan, Sedat ve Serap adlarında iki çocuğu vardır.

ESERLERİ:

ROMAN:

 • Sevgim ve Istırabım (1934),
 • Bu Kalb Duracak (1935),
 • Dinmez Ağrı (1937),
 • Sus Uyanmasın (1939),
 • Istıranca Eteklerinde (1939),
 • Çırpınan Sular (1941),
 • Ateşten Damla (1942),
 • Dinmez Ağrı (1943),
 • Sızı (1943),
 • Uyuyan Hatıralar (1944),
 • Uzaklaşan Yol (1944),
 • Kaybolan Ses (1945),
 • Büyük Rüzgâr (1945),
 • İnandığım Allah (1946),
 • İhtiras (1948),
 • Gençliğimin Rüzgârı (1955),
 • Bir Avuç Hatıra (1959),
 • Özlediğim Kadın (1959),
 • Aynadaki Kız (1962),
 • Ayrı Dünyalar (1964),
 • Ben ve O (1970),
 • Günah Yolu (1973).

HİKÂYE:

 • Bir Avuç Kül (1944),
 • Gizlenen Acılar ( 1944).

ÇOCUK EDEBİYATI:

 • Mutluluk (1972),
 • Olaylar Gemisi (1973),
 • Vatan Toprağı (1975),
 • Masal Dünyası (1976),
 • Kara Kız (1977),
 • Ata'nın Romanı (1977).

DİĞER ESERLERİ:

 • Malazgirt Zaferi (1971),
 • Zafer Kazandıran Mızrak (1971),
 • Tarihte Türk Kadını (1971),
 • Kurtuluş Savaşı Başlarken (1973),
 • Millet Malı (1975),
 • Atatürk Bizimle (1979),
 • En Büyük Türk'ten Bize (yazılar, 1981),
 • Vatan Toprağı (çocuk kitabı, 1989).
 • Ayrıca, ilk ve ortaokullar için yazdığı ders kitapları da vardır.

MÜKERREM KAMİL SU
ATEŞTEN DAMLA
Bir yaz gecesi...
Çok dalgın ve üzüntülü görünen atlı, ay ışığı altında pırıl pırıl yanan şosede ilerliyordu. Ceylân, yol kıyısına devrilen arabanın gölgesinden ürküp şahlanmasa, süvari işin farkında olmıyacaktı.
Hayvan, kulaklarını dikerek ön ayakları üstünde sıçramağa, huysuzlanmağa başladı.Bakışları, ürkütücü bir ışıkla yanan genç adam yere atladı:
— Dur biraz Ceylân!
Yağız at, ay ışığı ile gündüze dönen gecenin derin sessizliği içinde kişniyerek karşılık verdi. Süvari, ön tekerleği fırlıyan, oku kırılan arabayı gözden geçirdikten sonra, etrafta atlarla arabacıyı aramağa koyuldu.
Yol boyunda uzayıp giden tarlalarla şosenin arasında küçük bir hendek vardı. Oradaki karaltı gözlerine ilişince, kül rengi bir battaniye altında kımıldamadan duran yığına yaklaştı.
Örtünün altında, altın sarısı saçları yerlere serilmiş bir genç kız yatıyordu. Uzun kirpiklerinin gölgelediği yüzünde hiçbir hareket görünmüyordu.
Kuvayi Milliyeci Ahmet, yabancı kızın bileklerini tuttu. Nabız, durmuştu. "Son bir ümitle başını göğsüne götürdü.
Ilık kadın vücudüne karışmış nefis bir yasemin kokusu "başını döndürür gibi oldu. Kulağını çok taze göğsün üstünde epeyce tutup dilendi.
Belirsiz denecek kadar yavaş vuran kalbin sesini farkeder etmez, ayağa kalktı.
Henüz kız yaşıyordu.
Gözlerini, onun ince çizgili yüzünden ayırmıyarak düşünmeğe başladı. Kafasında karışık düşünceler ve şüpheler uyanmıştı.
Bu kız kimdir? Kimin nesidir?
Araba nasıl devrilmiştir?
Dağlan dört yandan saran çetelerin işi mi bu?
Yaralı olmadığına göre zehirlenmiş midir?
Kafasından binbir sorguya karşılık bulmağa çalışarak kızı kollarına aldı. İşi ne kadar acele etmeyi icap ettirirse ettirsin kazaya uğramış zavallı bir kızı yol üstünde bırakıp gidemezdi. Arabacı belki de gelmiyecekti.
Göz alabildiğine uzıyan tarlalarda, sararmağa yüz tutmuş başaklar salıntısızdılar. Uzun şose yüzünü göklerin en güzel ışığı ile yıkadığı için pırıl pırıl yanıyordu. Ahmet kırların uzayıp giden sessizliği içinde ne yapacağını bilememekten gelen bir şaşkınlıkla kızı kucağına aldı.
Rüzgâr uyumuş, gündüz dallarda şakalaşan kuşlar da susmuşlardı. Ceylân, sahibine sokularak derin derin soluk almağa başladı. Bu hareket genç adama yol gösterdi. Kızı sarsmamağa çalışarak atına atladı.
Hâlâ baygın duran kızın sarı saçları dağınık ipek çileleri gibi kollarına serpilmişti. Ay ışığı, geniş alnında, soluk menekşelere benziyen göz kapaklarında, san yüzünde ve narin boynunda titredikçe ona büsbütün başka bir mâna veriyordu.
Ahmet, belki de ölmüş bulunan kızı, ıssız yollarda kucağında taşırken, kalbinin yıllardan beri sızlıyan bir köşesinde, mahiyetini kavrıyamadığı bir hissin belirir gibi olduğunu fark etti.
Bu yüz, ona hiçte yabancı gelmiyordu. Oldukça maceralı hayatının derinliğinde iz bırakmış bir kadın hatırlamıyan genç adam, onu nereden ve ne suretle tanıdığını kendi kendine soruyordu. Bu yüz, mutlak rüyada görülüpte unutulmıyan birşey! Derin birmüziğin ruhu ürperten ahengi arasında canlanan; uzun gurbet akşamlarında, bitip tükenmiyen yolların dönemecinde görünüp te kaybolan bir hayalin hakikat oluşu bu!..
Bu yolculuk, ona çocukluğunda annesinden dinlediği binbir renkli masallardan birçoğunu hatırlatıyordu. At koşturan prensler, kız kaçıran peri padişahlarının oğulları, kuvvetli zekâlar ile harikulade işler başaran güzel delikanlılar... Güldükçe yanaklarında güller açılan, ağlarken gözlerinin incileri yerlerde yuvarlanan ve bastığı yerleri zümrütten çayırlara döndüren tılsımlı kızlar, kafile kafile gözlerinin önünden geçiyordu.
Yaşadığı an çetin bir çarpışmanın meçhul âkıbeti ile ateşli bir nabız gibi ruhunda vurmasa.. o. bu gecenin, bu romantik yolculuğun bitmesini istemiyecek; atını ,böyle dörtnala süreceği yerde dizginleri bırakarak kollarındaki ince genç kızla uzun, ilâhî bir yolculuk yapacak.
Ceylân nereye alıp gider: hangi iklimlere sürükler, götürürse hiç sesini çıkarmıyacak; başaklan altınlaştıran bu ışıklı gecede bir masal hayan yaşıyacaktı.
Genç kızın bir kazaya uğradığını, belki de ölmüş bulunduğunu unutacak kadar hissin derinliğine dalacak; onu dalgın uykusundan, korkutucu baygmlığından kurtarmak için kalbinden taşan bir heyecanla ona birşeyler söyliyecekti.
Belki bir aşk türküsü, belki de ilk defa söylenirken samimî ve ilk defa dinlendiği zaman ilâhî olan şeylerden konuşacaktı.
Ceylân şoseyi bırakarak İnce bir dağ yoluna saptı. Küçük bir korudan geçti. Birkaç patikayı dolaştı. Kavakların uzayıp giden gölgeleri üstünde sıçrıyarak küçük bir köy evinin kapısı önünde durdu. Kapı çabuk açıldı. Kınalı saçlı omuzları çökük, yaşlı bir kadın:
- Aman oğul nereden çıktın böyle? Diye gözleri yaşararak genç adamı karşıladı. Ahmet, kızı ocak başındaki mindere yatırdıktan sonra kalpağını Çıkararak alnının üstünde toplanan ter damlacıklarım sildi.
—  Sana misafir getirdim hala.
-- Sağ ol evlât! Hoş geldi, safa geldi. Kim bu tazecik? Hasta mı, nesi var böyle?
—  Kim olduğunu ben de bilmiyorum hala. Ben acele gideceğim. Şayet kendine gelir de nerede olduğunu sorarsa, korkmamasını, doktor göndereceğimi söyle. Benim kim olduğumu anlatmana da lüzum yok.
—  Peki oğul.
Ahmet kapıdan çıkarken nereden geldiği belli olmıyan bir üzüntü ile tekrar döndü. Odanın bir köşesinde duran testiden" aldığı su ile avuçlarını ıslatarak hastaya yaklaştı, insana korku verecek kadar san yüze, parmaklarının ucunda toplanan soğuk damlaları serpti.
Bileklerini, şakaklarını ıslattı. Yaşlı kadın, yeşil bir çanak içinde getirdiği gül sirkesini Ahmede uzattı:
—  Bunu koklat evlâdım. Baygınlık için   birebirdir.
Bütün uğraşmalarına rağmen kızda hiçbir kımıldama olmayınca gözbebeklerinde bir acı belirdi. Masal, rüya gibi boş şeylerle kafasını karıştıran işin hakikatini anlıyamadığı için, yüreğinde bir yanıklık duydu.
Hala, ocağı çalıçırpı ile tutuşturmuştu.
Kızı ince bir battaniye ile örttükten sonra evden çıktı. Şimdi Ceylân bütün hızı ile ileri atılıyor; şehre çabucak varmak için belki sahibi kadar sabırsızlık duyuyordu. Gecenin bir hayli ilerlemiş saatinde arkadaşının kapısını çalarken, eski soğukkanlılığı yerine gelmişti.
Doktor, arkadaşının sesini duyar duymaz, bir şey sormak lüzumunu hissetmeden yatağından çıktı.
Giyinmesi uzun sürmedi.Vakitli vakitsiz kaldırılmağa, dağ, bayır sürüklenerek ölüm acıları ile kıvranan hastaların yardımına koşmağa alışmıştı.
Yola çıkıncıya kadar fazla bir şey konuşmadılar. Ahmet, sabaha karşı yapmağa mecbur olduğu işi düşündükçe ürperiyor, yollan kuşlar gibi kanatlanarak aşmak, genç kızın ayıldığını gördükten sonra kendi işine bakmak istiyordu. (...)
{Ateşlen Damla, 1942)

women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
open go how many guys cheat
read here click here unfaithful wives

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
HAKKINDA: Mehmet Behçet Yazar / Genç Romancılarımız ve Eserleri (1937) -Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı (1938), Olcay önertoy / Cumhuriyet Dönemi Roman ve öyküsü (1984), Giovanni Scognamillo / Türk Sinema Tarihi 1960-1986 (c. 2, 1988), Ana Britannica (c. 20, 1990), Ali Dereli / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (tsz.), TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi - Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda isimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İnci Enginün / Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (2001), TBE Ansiklopedisi (2001), Mustafa Özbalcı / Mükerrem Kâmil Su (Büyük Türk Klâsikleri, c. 14, 2002).

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nalan Sert / 31.1.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...