Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Abdülkerim Abdulkadiroğlu

عبدالكريم عبدالقادر اوغلي

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 118  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof.Doç.Dr. 20.yy.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Kastamonu 23 06 1943 - -
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Arap Dili ve Belağatı, Hat Sanatı, Edebiyat,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Farsça, Osmanlıca, İngilizce,
       
Yazar No: 118 Hit : 6595 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Abdülkerim Abdülkadiroğlu ;

Kastamonu Cumhuriyet İlkokulu (1956), Abdurrahmanpaşa Lisesi (1962),
AÜ İlahiyat Fakültesi (1966) mezunudur.
Yüksek lisans ve doktora (1979) çalışmalarım yine Ankara Üniversitesinde
tamamladı.
Kastamonu müftü yardımcılığı (1966-67),müfettişlik ve başmüfettişlik (1969-
82) yaptıktan sonra çalışmalarını ingiltere'de sürdürdü.
Yurda dönüşünde Ankara Millî Kütüphane El Yazmaları Nadir Eserler ve
Mikrofilm Şubeleri müdürü oldu (1982).
Bu görevin ardından 1982 tarihinde öğretim üyesi olarak göreve başladığı Gazi
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde doçent (1988) ve profesör (1995) unvanlarını
kazandı.
Bu fakültede Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Anabilim Dalı ve Arap Dili Eğitimi Bölümü başkanlıkları görevlerinde bulundu
(1984-96).
İlk bölüm başkanlığı döneminde, öğrenciler için Osmanlıca, hat, tezhib, klasik
musikî, ebru ve cilt kursları düzenledi.
1982'den itibaren aynı fakültede öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Arapça, Farsça, Osmanlıca ve İngilizce bilmektedir.
GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünün açılmasından bu yana yüksek lisans ve
doktora dersleri, ayrıca Kastamonu Eğitim Fakültesi ve Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesinde dersler verdi.
Türk  edebiyatı  tarihi  ve  klasik Türk edebiyatı konulu yazılarını, GÜ Gazi
Eğitim Fakültesi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara Ü.
İlahiyat Fakültesi, Türk Kültürü, Millî Kültür, İslâmî Edebiyat, Sosyal Bilim
lerde Araştırma, Erciyes, Kızılırmak, Türk Dünyası Tarih, Marmara Üniver
sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları,    Atatürk    Üniversitesi
îlâhiyat Fakültesi, Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları,
Vakıf ve Kültür, Alünoluk, Tapu ve Kadastro dergilerinde, Gündem,
Diyanet, Yeni Şafak gazetelerinde ve TDV İslâm Ansiklopedisi'nde;Türk halk
edebiyatı ve folklor konularındaki yazılarını, bu dergilerden başka, Sur, Halk
Kültürü Derleme-Araştırma Dergisi, MİFAD / Türk Folklor Araştırmaları, Türk
Yurdu, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Millî Folklor dergilerinde; diğer
konulardaki yazılarım da Zaman, Merhaba ve Kastamonu yerel gazetelerinde,
Eğitim-Bilim ve Kültür, Cemre, Hacı Bektaş Velî, Bilge, İlmî Araştırmalar, Türk
Bankası Kültür Sanat dergilerinde yayımladı.
Aynı konularda çeşitli kongrelerde çok sayıda bildiri sundu.
Türkiye Yazarlar Birliği, TÜSAV (kurucu üye, Başkan), Türk Kültürünü
Araştırma Enstitüsü üyesidir.
İLESAM üyeliğinde bulundu, istifa etti.

Eserleri :

• İslâm'da ve Günümüzde Cihad (1968),
• Tatbikatlı Dînî Bilgiler /Annelerin El Kitabı (1969),
• Dinimi öğreniyorum (I am Leaming My Religion) (1984),
• Bursalı İsmail Beliğ (1985),
• İsmail Beliğ / NuhbetülÂsâr li-Zeyli Zübdetül-Eş'âr (1985)
• Mehmed Akif Ersoy'un Makaleleri (1987,Nuran Abdulkadiroğlu ile ortak), Beliğ (1988),
• Türk Kültürü Bibliyografyası (Cemal Kurnaz ile, 1989),
• Mehmed Akif in Kur'an-ı Kerim'i Tefsiri, Mev'ıza ve Hutbeleri /Nuran Abdulkadiroğlu ile, 1991),
• Halvetilik'in Şa'baniyye Kolu, Şeyh Şa'banı Veli ve Külliyesi (1991),
• Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli / Deli Eşref veya Hacı Eşref (1991),
• Mehmed Akif Ersoy Hakkında Yazılanlar (N.Abdulkadiroğlu ile, 1991),
• Divan / Süleyman Şâdî (Ömer Demirbağ ile, 1993),
• Van Kütüğü (Mehmet Yiğit ve Bekir Oğuz başaran ile, 1993),
• Recaizade Ahmed Cevdet / Zînetü'l Mecâlis (Meclislerin Süsü, 1994),
• Yozgat Meşhurları /Feridun H.Özkan ile, 1994),
• Ilgazlı Hacı Baba (Nakşibendi Şeyhi Ahmed Abduşoğ-lu, 1995),
• Kültürümüzden Esintiler (1997),
• Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları (1997),
• Güncel Yazılar (1997),
• Güncel Yazılar 2 (1998),
• Divan / Mustafa Rûmî Efendi (Mustafa Tat-çı ile, 1998),
• Safranbolu Vakfiyyeleri (Ülkü A. Özsoy üe, 1998),
• Recaizade Ahmed Cevdet / Nevâdirü'l-Âsâr fi-Mutâla'atil'Eş'âr (seçme beyitler, Mehmet Sarı ile, 1998),
• Güldeste-i Riyâz-ı İrfan ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân- (ismail Beliğ Bursalı, 1998),
• Kastamonu Jurnal Defteri (L. H. Aksoyak ve N. F. Duru ile, 1998),
• Kurtuluş Yolu (1999),
• Kırşehirli Ramazan Türk (Türk Ramazan) Bütün Şiirleri (Ömer Özkan ile ortak, 1999),
• Safranbolu Meşhurları (Ülkü Ayan özsoy ile, 2000),
• Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı (2000),
• Güncel Yazılar (2002),
• Gaziantep Meşhurları (Ayla Güçlü ile ortak, 2004)


 

read here read read
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Dipnotlar
Cemal Kurnaz / İsma­il Beliğ ve Nuhbetül-Asâr'ı (Türk Kültürü Araştırmaları, sayı: 1, 1986), Mustafa Tatcı / Mehmet Akif Ersoy'un Makaleri (Türk Kültürü, s: 298, Şubat 1988), Arif Dülger / Halvetilik'in Şa'baniyye Kolu Şeyh Şabân-ı Velî ve Külliyesi (Islâmî Edebiyat, s: 13, Temmuz-Ağustos-Eylül 1991), Hamdi Ha­san / Çok Yönlü Faydası Olan Bir Kitap (Birlik gazetesi (Üsküp), 14.9.1991), Mah­mut Bakır / Zaman gazetesi (15.11.1992), Türkiye gazetesi (27.8.1993), Zaman gaze­tesi (4.5.1993), Akif Külliyâtı (llesam Haber Bülteni, yıl: 4, sayı: 32, Ocak 1993), Bir Deli Veli Eşref (İçel Kültürü, yıl: 9, sayı: 38, Mart 1995), İskender Pala / Tarihî Bir Jur­nal Defteri (Zaman gazetesi, 10.12.1998)-Bayram Tatilinde Okumak için (Zaman, 14.1.1999)-Kitaplar... Kitaplar (Zaman, 7.10.1999), Mehmet San / Güldeste-i Riyâz-ı Hân'm Tıpkı Basımı (Bilge, sayı: 19, Kış 1999), Nail Tan / Bir Şuarâ Tez­kiresi: Nuhbetül-Asâr Li-Zeyli Zübdetil-Eş'âr (Bilge, s: 23, Kış 2000), Şevkiye Kazan / Nevâdirul-Âsâr (Bilge, sayı: 24, Bahar 2000), TDOE-TDE (c. 1, 2001, sayı: 79-80), Who is Who in Turkey / Türkiye'de Kim Kimdir (2002), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular III (2004).
click here read here why do married men cheat

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Abdurrahim / 12.1.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...