Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Erzurum

 Şehir Detayı Şehir No : S- 31  
Diğer Adları Ülke
Theodosiopolis, Kalikala, Erzen al-Rum (Arzan al-Rum)   Türkiye  
Kurucusu Kuruluş Tarihi
II. Theodosios'un emriyle Şark Orduları Kumandanı Anatolius tarafından kurulmuştur  415  
   
Şehir No: S-31 Hit : 5697
Hata Bildirimi Tavsiye Et

Özeti

google map link için tıklayın

women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife
why do people cheat why women cheat on men redirect

Hakkında Bilgi

Erzurum

 

İki coğrafi bölgede toprakları bulunan Erzurum ilinin % 30’u Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz sınırları içinde, % 70’i  Doğu Anadolu Bölgesi dahilinde yer alır. İl, arazi büyüklüğü bakımından sırasıyla Konya, Sivas ve Ankara’dan sonra, Türkiye’nin 4. büyük ili konumundadır. Genel olarak yüksek arazilerden oluşur.

 

Erzurum'un bilinen ilk adı Doğu Roma (Bizans) İmparatoru II. Theodosios'a (408-450) izafe edilen Theodosiopolis'ti, Şimdiki Erzurum' un yerinde kurulmuştu. IV. asır sonuna doğru Roma imparatorluğu sınırları içine alınmış ve 415 tarihinde Theodosios'un emriyle Şark Orduları Kumandanı Anatolius tarafından kurulmuştur. Urfalı Mateos'a göre bu şehir Garin mıntıkasında Fırat'ın kaynağına yakın bir yerde bulunuyordu. Belazurî bölgeye hakim olan Ermenyakos'un ölümü üzerine yerine geçen Kali adlı karısı tarafından kurulduğu için Araplarda Kalikala (Kali'nin ihsanı) adını vermişlerdir. Belazuri Kalîkala'yı dördüncü Ermeniyye şehirleri arasında sayar ve Ermeniyye şehirlerinden biri olarak kabul eder. X. asır İslam coğrafyacıları Kalikala şehri hakkında bize malumat vererek, doğuda ev eşyasının en önemlisi sayılan Kali (halı)nın burada yapıldığını ve adını bu şehirden almış olduğunu kaydetmektedirler. Hudud alalam'ın yazarı bu şehrin müstahkem bir kalesi bulunduğunu ve her taraftan gelen gazilerin burayı nöbet tutarak koruduklarını  ve şehirde tüccarların çok olduğunu bildirmektedir. Bugünkü Erzurum adı ise, Erzen'in Selçuklular tarafından fethedilmesi üzerine ahalisinin Theodosiopolis'e (Kalikala=Karin) göç etmelerine müteakip bu şehre Erzen ve Türk hâkimiyetinin ilk safhalarında bu adın sonuna, Meyyafarikin (Silvan) ile Siirt arasındaki Erzen' den ayırmak ve Anadolu'ya ait olduğunu belirtmek üzere Rum kelimesi ilave edilerek Erzen al-Rum denilmesinden kaynaklanmıştır. Selçuklular tarafından Erzurum'da basılmış paraların üzerinde şehrin adı Arzan al-Rum şeklinde yazılmıştır.

Erzurum ve çevresi özellikle son Kalkolitik ve Eski Tunç çağından itibaren yoğun iskana ve siyasi olaylara tanık olmuştur. Bunun sebebi en eski çağlardan beri önemli ticari ve askeri yolların kavşak noktasında yer alması, zengin akarsu kaynaklarını bünyesinde bulundurması ve doğal savunma zeminine sahip olmasıdır. Çevredeki sert iklim şartlarına rağmen dağ silsileleri ve akarsu boylarındaki verimli ovalar tarıma ve bilhassa hayvancılığa uygun bir ortam oluşturmuştur. Karaz, Pulur ve Güzelova kazılarının tanıklığında, yaklaşık altı bin yıldan beri çevredeki yaşama biçiminin devam ettiği söylenebilir. Bölgede M.Ö. IV. binden itibaren çok kuvvetli bir kültür birliğinin olduğu da ortaya çıkmıştır.

 

Gıda sanayi ağırlıklı bir imalat sanayi yapısı olan ilde kimya, metal, tekstil ve toprak ürünleri öncü sektörler olarak görülmektedir. Sanayi sektörü; ekonomik geçmişinde uzun yıllar yer almasına rağmen, ilin konumu gelişmiş illere ve pazarlara uzaklığı, zaman içinde yeterli sermaye birikiminin  sağlanamaması ve bulunduğu bölgenin önemli pazar imkanları oluşturamaması gibi sebeplerle bu güne kadar gelişme sağlayamamış ve Erzurum ekonomisinde başlıca bir sektör konumuna gelmiş bulunan devlet hizmetleri sektörü ile il ekonomisinin temelini oluşturan tarım, hayvancılık ve ticaret sektörünün gerisinde kalmıştır.

 

Erzurum’da  mera alanının oranı yüksek (%61.8), orman alanlarının oranı ise düşüktür (%8.8). Türkiye genelinde ise mera alanlarının oranı ile orman alanlarının oranı birbirine eşit olup %26’dır. Erzurum ilinde çayır mera alanlarının fazlalığı hayvancılık için bir potansiyel olmakta, ancak orman alanlarının azlığı yağış için kısıt teşkil etmekte ve erozyona neden olmaktadır.

 

Ülkemiz genelinde olduğu gibi Erzurum ilinde de tarımsal işletmeler küçük ve çok parçalı yapıdadır. Bu işletmelerin tamamı aile işletmesi özelliğindedir. İl de tarım işletmeleri genellikle bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmakta ve bu işletmelerin oranı da %87 ‘yi bulmaktadır.

Bal Erzurum ilinde kırsal kesimde birçok hanenin önemli geçim kaynaklarından biridir. Erzurum’un her ilçesinde bal üretimi yapılmaktadır. Ancak Erzurum merkez  ve yakın ilçelerinde üretilen bal Erzurum balı olarak isim yapmıştır.

 

Cumhuriyet temellerinin atıldığı il olan Erzurum oldukça zengin bir kültürel geçmişe sahiptir. 6000 yıllık tarihi boyunca şehir; bölgesel, iktisadi ve siyasi merkez olmuştur. Erzurum; Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklu Türkleri ve Osmanlılar gibi dünyanın en önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Şehirde tarihi çok eskilere dayanan Öşvank, Haho kiliseleriyle birlikte Çifte Minareli Medrese, Lala Paşa Camii gibi eserler bulunmaktadır. Bu yönüyle Erzurum iki medeniyetin buluşma noktasıdır.

 

Geleneksel el sanatları (Oap, kadayıf dolması, mantı vb.) ve geleneksel sporlarıyla (atlı cirit, atlı kızak, kar voleybolu vb.) dünyanın önemli kültürel mekânlarındandır. 256 endemik florası ve çok zengin faunasıyla bir doğal zenginlik merkezidir.

 

3185 m. zirveye sahip Palandöken dağları, Erzurum’un güneyinde yer alır ve doğu-batı yönünde uzanır. Yılın 150 günü karla örtülüdür. Palandöken Kayak Merkezi’ndeki pistler dünyanın en uzun ve dik kayak pistleri arasında yer almaktadır. Erzurum Türkiye’nin en yüksek ve soğuk illerinden biridir.

 

women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
why do people cheat why women cheat on men redirect
read here wifes that cheat unfaithful wives

Eğitim Kurumları
1.Atatürk Üniversitesi -
2.İlahiyat Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
3.Diş Hekimliği Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
4.Eczacılık Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
5.Edebiyat Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
6.Fen Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
7.Güzel Sanatlar Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
8.Hukuk Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
9.İletişim Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
10.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
11.Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
12.Mühendislik Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
13.Tıp Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
14.Veteriner Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
15.Ziraat Fakültesi (Atatürk Üniv.) -
16.Fen Bilimleri Enstitüsü (Atatürk Üniv.) -
17.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Atatürk Üniv.) -
18.Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (Atatürk Üniv.) -
19.Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Atatürk Üniv.) -
20.Güzel Sanatlar Enstitüsü (Atatürk Üniv.) -
21.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (Atatürk Üniv.) -
22.Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (Atatürk Üniv.) -
23.Erzurum Sağlık Yüksekokulu (Atatürk Üniv.) -
24.Hemşirelik Yüksekokulu (Atatürk Üniv.) -
25.Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu (Atatürk Üniv.) -
26.Yabancı Diller Yüksekokulu (Atatürk Üniv.) -
27.Narman Meslek Yüksekokulu (Atatürk Üniv.) -
28.İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu (Atatürk Üniv.) -
29.Oltu Meslek Yüksekokulu (Atatürk Üniv.) -
30.Pasinler Meslek Yüksekokulu (Atatürk Üniv.) -
31.Aşkale Meslek Yüksekokulu (Atatürk Üniv.) -
32.Erzurum Meslek Yüksekokulu (Atatürk Üniv.) -
33.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Atatürk Üniv.) -
34.Hınıs Meslek Yüksekokulu (Atatürk Üniv.) -

Bu şehirde kayıtlı üyeler
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 26.12.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...