Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kütüphane Arama

Şehirler
aa
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Amman
Amsterdam
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Bağdat
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Berlin
Bilecik
Bingöl
Birmingham
Bitlis
Bolu
Bonn
Boş
Brüksel
Buhara
Burdur
Bursa
Cambridge
Colchester
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edinburgh
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Florida
Frankfurt
Gaziantep
Giresun
Girit
Gümülcine ( Komotini )
Gümüşhane
Hakkari
Halep
Hanya (Hania)
Hatay
Heidelberg
Herat
Iğdır
Isparta
İbadan
İskeçe (Xanthi)
İslamabad
İslimye (Sliven)
İstahr
İstanbul
İstolni Belgrad
İzmir
Jaunpur
Kahire
Kahramanmaraş
Kalküta
Kamerun
Kampala
Kandehar
Kandiye
Kanije
Kanpur
Karabük
Karachi
Karaman
Kars
Kashan
Kastamonu
Kaşgar
Katar
Katif (Qatif)
Kavala
Kayseri
Kefe
Kerek
Kerkük
Kesriye
Keş
Kınnesrin
Kıran Köyü
Kırıkkale
Kırım
Kırklareli
Kırşehir
Kili
Kilis
Kocaeli
Konya
Köln
Kuala Lumpur
Kurtuba
Küba
Kütahya
Leeds
Lefke
Lefkoşa
Leicester
Liverpool
Londra
Malabar
Malaka
Malatya
Maleka
Manchester
Manisa
Marakeş
Mardin
Masavva
Maskat
Medine
Medinetüzzehra
Mekke
Meriye
Mersin
Moldova
Moritanya
Muğla
Musul
Muş
Nevşehir
New Haven
Niğde
Ordu
Osmaniye
Oş (Osh)
Oxford
Paris
Peç (Pecs)
Philadelphia
Razgrad
Riyad
Rize
Rotterdam
Sakarya
Samsun
Saray
Saraybosna
Segedin
Selanik
Serez
Siirt
Silistre
Simnan
Sinop
Sivas
Şam (Dımeşk)
Şanlıurfa
Şırnak
Taberiye
Tahran
Taşkent
Tebriz
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Tus
Usturumca
Uşak
Ürdün
Üsküp
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
ZürihŞeyh Vefa Kütüphanesi

 Dergi Detayı Dergi No : D-  
Kütüphane Türü Sahibi / Kurucusu Kurum Tipi Kuruluş Tarihi
Şeyh Vefa
Ülke / Şehir Uzmanlık Alanları
/ İstanbul    
Kataloglama Türü Çalışma Saatleri
       
Kütüphane No: 146 Hit : 5035 Hata Bildirimi Tavsiye Et

Hakkında Bilgi
Şeyh Vefâ Kütüphanesi

Şeyh Vefâ tarafından İstanbul’da kendi adıyla anılan semtte kurulan kütüphane.
Fâtih Sultan Mehmed devri meşâyihinden Şeyh Vefâ diye tanınan âlim ve şair Muslihuddin Mustafa için inşa edilen külliyede bir de kütüphane bulunduğu İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’ndeki 919 Recebine ait (Eylül 1513) bir vakıf kaydından anlaşılmakta, ancak bu kayda esas olan vakfiyenin II. Bayezid devrinde düzenlenmiş olması kütüphanenin ne zaman kurulduğunu tesbitte güçlük çıkarmaktaydı. Bu kayda göre zâviyede ciltli, ciltsiz kitaplar bulunmakta ve bu kitapların muhafazasıyla görevli hâfız-ı kütübe de günlük 1 akçe ücret verilmekteydi. İstanbul Şer‘î Sicilleri’ndeki bir başka belge bu konudaki tereddütleri giderdiği gibi kütüphane hakkındaki bilgileri de zenginleştirmektedir. Nitekim II. Bayezid döneminde vakıfları teftişe memur edilen Mevlânâ Alâeddin’in hazırladığı Arapça bir hüccete göre Şeyh Vefâ vakıflarının tasdikli bir vakfiyesi bulunmadığından, vakfın durumunun belirlenip işler hale getirilmesi için padişahın emriyle Mevlânâ Alâeddin vakıf mahalline gidip şahitlerle vakıf mütevellisi Mûsâ b. Ahmed ve kâtib Mehmed b. Îsâ huzurunda vakfın durumunu tesbit ederek Receb 890 (Temmuz 1485) tarihli hücceti hazırlamıştır. Bu belgede zâviye kütüphanesinde mevcut 381 kitabın Şeyh Vefâ tarafından vakfedildiği, ayrıca çeşitli ilimlere ait kitapların adlarının Rumeli kazaskerinin tasdik ettiği bir defterde yazılı olduğu bildirilmektedir. Bunlar, otuz üç adet mükemmel ciltli Kur’ân-ı Kerîm, küçük boyda mükemmel ciltlenmiş otuz Kur’an cüzü, ciltli ve ciltsiz olmak üzere tefsir, kavâid-i Kur’ân ve tecvide dair elli dokuz, ehâdîs-i nebeviyyeye dair elli, usûl-i fıkha dair on iki, fürû-ı fıkha dair otuz beş, ilm-i meşâyihe dair 100, ilm-i meânî ve ilm-i nahivden dokuzar, ilm-i sarftan üç, tıp ve lugat ilimlerinden on dörder, ilm-i hikmetten yedi, ilm-i kelâmdan beş, ilm-i mantık ve hilâftan üç, ilm-i hey’etten yedi ve Türkçe, Farsça yirmi bir adet kitaptır.
Şeyh Vefâ vakfiyesinde ödünç vermeyle ilgili olarak okuyucular üst tabaka, orta tabaka ve alt tabaka diye üçe ayrılmış, kitapların üst tabakaya mensup emin ve mutemet kimselere rehinsiz, diğerlerine rehin ve sağlam bir kefil karşılığında verilmesi şart koşulmuştur. Vakfiyede ayrıca ödünç kitap verilecek her üç sınıf okuyucunun İstanbul halkından olması gerektiği belirtilmiştir. 2 Safer 980 (14 Haziran 1572) tarihli bir kayıtta tekkeye yapılan bağışlardan hâfız-ı kütübe 1 akçe yevmiye verileceği bildirilmektedir (BA, KK, nr. 67, s. 110, hk. 1). XVI. yüzyılın sonlarına ait bir başka vakıf tahririnden Şeyh Vefâ Zâviyesi’nde bu kitapların hâlâ mevcut olduğu ve günlük 1 akçe ücretli bir hâfız-ı kütübün bulunduğu anlaşılmaktadır (BA, Tapu Defteri, vr. 670, s. 450). Evliya Çelebi XVII. yüzyılın sonlarına doğru kütüphanenin hizmet verdiğini, Kâtibzâde Zeynelâbidîn adlı bir şahsın kitaplarını kütüphaneye vakfettiğini belirtmektedir.
Şeyh Vefâ Kütüphanesi’ndeki kitaplarının sonraki asırlarda ne olduğu bilinmemektedir. Devr-i Hamîdî katalogları arasında bu kütüphanenin katalogu bulunmadığı gibi İstanbul kütüphaneleri müfettişlerinden Mahmud Bey’in 1907’de yazdığı bir raporda şehirdeki on iki kütüphanenin kapalı olduğu ve bunlara ait bazı kitapların pazarda satıldığının ihbar edildiği yazılmakta, bunlar arasında Şeyh Vefâ Kütüphanesi de sayılmaktadır (BA, MF. KTV, Dosya 3, nr. 22). Muhtemelen evkaf-ı mülhakkadan olduğu için bu koleksiyon tekkelerin kapanmasından sonra dağılmıştır. Ancak Abdülkadir Erdoğan, Köprülü Kütüphanesi’nde (nr. 27) Şeyh Vefâ’nın “mihr ü vefâ” ibareli vakıf mührünü taşıyan bir kitabını tesbit ettiği gibi aynı mührü taşıyan diğer bir eser de Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Şehid Ali Paşa, nr. 140) bulunmaktadır (Kut Bayraktar, s. 230).

Materyaller
Toplam Kitap Adedi Yazma Matbu Harita CD
Diğer Bilgiler Dergi Gazete Minyatür Resim
 
  Gravür Fotoğraf Fermanlar Tezler
 

Kolleksiyonlar

İletişim Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Web
e-mail

Fihrist
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 4.12.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...