Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Mesnevi

 Kitap Detayı Kitap No : K- 460  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Muhammed Celaleddin ( Mevlana Celaleddin er Rumi ) Tasavvuf Farsça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 460 Hit : 11946 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Mesnevi
2 Mektubat (Mevlana)
3 Mecalisi Seba
4 Fi Hi Ma Fi H
5 Divan-ı Kebir

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Reddiye Polemik Geleneği ve Mevlananın Hıristiyanlık Algısı
2 Modern Türk Şiirinde Mevlana Vizyonu ve Misyonu
3 Mevlanaya Göre İnsan ve İnsanın Kurtuluşu
4 Mevlananın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları
5 Mevlananın Üslubu Metodu ve Edebiyatımızdaki Yeri
6 Mevlananın Tasavvufi Düşüncesinin Kaynakları
7 Mevlananın İnsana Bakışı
8 Mevlananın Hümanizmi
9 Mevlananın Düşünce Dünyasında Felsefe ve Filozoflar
10 Mevlanada İrade Hürriyeti
11 Mevlanada Ehli Beyt Sevgisi
12 Mevlana ve Mesajı
13 Mevlana Ufkundan Peygamber Efendimiz (s.a.s)
14 Mevlana Müzesinde Bulunan Mevlananın Elbiseleri Üzerine Bir Araştırma
15 Mevlana Devrinin Yöneticileriyle İlişkilerine Dair Bazı Mülahazalar
16 Mevlana Celaleddini Ruminin Düşüncesinde Kadın
17 Mevlana Celaleddini Ruminin Düşünce Dünyası
18 Mevlana
19 İbn Sina ve Mevlananın Aşk Felsefelerinin Karşılaştırılması
20 Hz. Mevlana Üzerine Genel Bir Değerlendirme
21 Hallacın Enel Hakk Sözü Bağlamında Mevlananın Şatahat Yorumu
22 2007 Mevlana Yılında İrfan Hamleleri
23 2007 Dünya Mevlana Yılı Münasebetiyle
24 13. Asır Anadolusunda Tasavvuf ve Hazreti Mevlana

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Mevlananın Mesnevisinde Har (Eşek) Metaforu
2 Mesnevii Şerif
3 Mesneviden Çalgıcının Hikayesi
4 Mesnevide Müstehcen
5 Kuran Perspektifinden Mesnevide Mevlananın Kulluk Anlayışı

Özeti

Mesnevi

Mesnevî, klâsik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır.

Sözlük anlamıyla "İkişer, ikişerlik" demektir. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım şekillerine Mesnevî adı verilmiştir.

Her beytin aynı vezinde fakat ayrı ayrı kafiyeli olması nedeniyle Mesnevî'de büyük bir yazma kolaylığı vardır.

Bu nedenle uzun sürecek konular veya hikâyeler şiir yoluyla söylenilecekse, kafiye kolaylığı nedeniyle mesnevî tarzı seçilir. Bu suretle şiir, beyit beyit sürüp gider.

Mesnevî her ne kadar klâsik doğu'şiirinin bir şiir tarzı ise de "Mesnevî" denildiği zaman akla "Mevlâna'nın Mesnevî'si"gelir. Mevlâna Mesnevî'yi Çelebi Hüsameddin'in isteği üzerine yazmıştır.

Kâtibi Hüsameddin Çelebi'nin söylediğine göre Mevlanâ, Mesnevî beyitlerini Meram'da gezerken,otururken, yürürken hatta semâ ederken söylermiş, Çelebi Hüsameddin de yazarmış.

Mesnevî'nin dili Farsça'dır. Halen Mevlâna Müzesi'nde teşhirde bulunan 1278 tarihli, elde bulunan en eski Mesnevî nüshasına göre, beyit sayısı 25618 dir.

Mesnevî'nin vezni : Fâ i lâ tün- Fâ i lâ tün - Fâ i lün'dür

Mevlâna 6 büyük cilt olan Mesnevî'sinde, tasavvufî fikir ve düşüncelerini, birbirine ulanmış hikayeler halinde anlatmaktadır.
Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 24.7.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...