Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
انواع الكتب
   المخطوطات    المطبوعات
   الرسائل الجامعية    الكتب الألكترونية
   الكتب المترجمة

الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

ed Duafa vel Metrukun

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K- 1501  
اسم المؤلف العلم لغة الكتاب نوع الكتاب
Nesai
الموضوع أنواع قيد هذا الكتاب
   
ناشر الكتاب شارح الكتاب مختصر الكتاب مترجم الكتاب محقق الكتاب
       
Kitap No: 1501 عدد الزيارة : 2966 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الكتب فيه المقالات حوله  
   للكتاب الترجمة الشروح المختصرات الحواشي الزيول المقالات المؤلفة حوله

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Zikrü men Haddese Anhübnü Ebi Arube ve lem Yesma Minh
2 Tesmiyetüş Şüyuh
3 Tesmiyetü men Lem Yervi Anhü Gayrü Racülin Vahid
4 Tesmiyetü Fukahail Emsar
5 Tehzibü Kitabil İstiaze
6 KitabütTefsir (Tefsirün Nesai)
7 Kitabüt Tıb lin Nisa
8 Kitabün Nuut
9 Kitabül Cuma
10 İşretün Nisa
11 Hasaisu Emiril Müminin Ali b. Ebi Talib Radıyallahu Anh
12 Fezailüs Sahabe
13 Fezailül Kuran
14 et Tabakat (Nesai)
15 es Sünenül Kübra
16 es Sünen (Nesai) / السنن
17 el Küna
18 el İmame vel Cemaa
19 el Cerh vet Tadil
20 ed Duafa vel Metrukun
21 Cüz min Hadis Anin Nebi
22 Cüz fihi Meclisan min İmlai Ebi Abdirrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali en Nesai
23 Amelül Yevm vel Leyle

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة

الكتب المؤلفة للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمات الكتاب
# اسم الكتاب

شروح الكتاب
# اسم الكتاب

مختصرات الكتاب
# اسم الكتاب

حواشي الكتاب
# اسم الكتاب

زيول الكتاب
# اسم الكتاب

المقالات المؤلفة حول الكتاب
# اسم المقالة

ملخص

ed-Du’afâ’ ve’l-metrûkûn

Rivayetleri kabul edilmeyen 706 (veya 675) zayıf râvinin “zaîf, metrûkü’l-hadîs, leyse bi-sika” gibi kısa ifadelerle değerlendirildiği yarı alfabetik bir eserdir (Agra 1323, taşbaskı; Haydarâbâd 1325, Müslim b. Haccâc’ın el-Münferidât ve’l-vuhdân’ı ve Buhârî’nin ed-Du’afâ’ü’s-sagir’i ile birlikte, nşr. Mahmûd İbrâhim Zâyed, Halep 1396/1976-77, Buhârî’nin ed-Du’afâ’ü’s-sagir’i ile birlikte; nşr. Bûrân ed-Dannâvî - Kemal Yûsuf el-Hût, Beyrut 1405/1985; nşr. Abdülazîz İzzeddin es-Seyrevân, Beyrut 1405/1985: el-Mecmû’ fi’d-du’afâ’ ve’l-metrûkîn adıyla ve Dârekutnî’nin aynı adlı ve Buhârî’nin ed-Du’afâ’ü’s-sagir adlı eserleriyle birlikte).


طبعات الكتاب

مخطوطات الكتاب

الرسائل الجامعية  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 16.5.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...