Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Hilafet Kavramlarıyla İlgili Hadislerin Tetkiki

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1052  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
İlyas Canikli Hadis Türkçe
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Tez - E-Kitap -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1052 Hit : 11196 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Hilafet Kavramlarıyla İlgili Hadislerin Tetkiki

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Hilafet Kavramlarıyla İlgili Hadislerin Tetkiki

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

CANİKLİ, İlyas, "Hilâfet Kavramıyla ilgili Hadislerin Tetkiki" Doktora Tezi,

Danışman: Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU; XIII+265.

 

"Hilafet Kavramıyla İlgili Hadislerin Tetkiki" isimli bu çalışma; giriş ve üç

bölümden oluşmaktadır.

Giriş bölümünde; "Halife", "Hilâfet" kavramlarının hangi tarihî ortamda

kullanılmaya başlandığı konusu üzerinde durulmuş, Kur'an'dan hareketle

"Hilâfet" ve "Halife" kavramlarının nassa dayalı bir yönünün olmadığı sonucuna

varılmıştır.

Birinci bölümde; "Hilâfet (Halife) “nas” ilişkisi ele alınmıştır. Özellikle Hz.

Peygamber'in hastalığından sonra başlayan yönetime kimin geçeceği ile ilgili

siyasî tartışmalar, daha sonraki dönemlerde Hz. Peygambere ait rivayetlermiş gibi

nakledilmiştir. Tarihin hadisleştirilmesi olarak niteleyebileceğimiz bu durumu göz

önünde bulundurduğumuzda, hilâfet modelinin dinî naslara dayandırılma

iddialarının tutarlı olmadığı görülmüştür.

İkinci bölümde ise; Muaviye ile başlayan yeni dönemde, "Saltanat-Nas"

ilişkisi ve iki halife sorunu ele alınmıştır. Nasıl ki, Hz. Peygambere isnatla

birtakım rivayetler delil gösterilerek hilâfetin nassa dayandığı iddiası gündeme

getirilmişse, aynı şekilde saltanat modelinin meşruluğu da dinî naslara

dayandırılma yoluna gidilmiştir. Tarihî olaylar ve yapılan incelemeler yardımıyla,

bu iddiaların sağlam dayanaklardan yoksun olduğu sonucuna varılmıştır.

Üçüncü bölümde de; rivayetlerde halifeler ve halifelere izafe edilen bazı

özellikler incelenmiştir. Halifelerin sayısı, halifelerden birinin çok mala sahip

olması, halife-fitne ilişkisini dile getiren rivayetlerin yaşanan siyasî olaylar

sonucunda ortaya çıktığı kanaatine varılmıştır.

Bu çalışma sonucunda, "Hilâfet Modeli"nin" nassa dayalı bir yönünün

olmadığı, zamanın şartları çerçevesinde geliştiği, Kur'an, Hz. Peygamber'in

sünneti ve insanlığın yaşadığı tecrübeler göz önünde bulundurularak değişik

isimlerde yeni modellerin denenmesinde dinî açıdan her hangi bir sakıncanın

olmadığı kanaatine varılmıştır.


Hilâfet Kavramlarıyla İlgili Hadislerin Tetkiki

İçindekiler

Önsöz....................................................................................................................................III

Kısaltmalar ............................................................................................................................V

Araştırmanın Konusu .......................................................................................................... VI

Araştırmanın Amacı ..............................................................................................................X

Araştırmanın Metodu .................................................................................................XII-XIII

Giriş

Halife ve Hilâfet Kavramlarının İhtiva Ettiği Anlamlar

1. Halife Kavramı ...................................................................................................................2

2. Hilâfet Kavramı................................................................................................................16

3. Kur’an’da “Halife” Kavramı............................................................................................17

Birinci Bölüm

Hilâfet-Nass İlişkisi ve Bu Konuda Delil Gösterilen

Hadisler

1. Hz. Peygamber’in Hastalığı ve Daha Sonraki Dönemde “Halife” ve “Hilâfet”

ile İlgili Tartışmalar.......................................................................................................26

2. İlk Dönem Halifelerinin Tespitinde Hz. Peygamber’in İşareti İddiası ...........................66

3. Hz. Peygamber ile Bir Kadın Arasında Geçen Konuşmanın Ebû Bekir’in

Hilâfeti ile İlgisi............................................................................................................83

4. Hz. Peygamber ile Hz. Aişe Arasında Geçen Özel Bir Konuşmanın Siyasî

Boyutu .........................................................................................................................87

5. Rüyâ Hadisleri ve Hilâfet Meselesi..................................................................................91

6. Hz. Peygamber’in Hastalığı Sırasında Hz. Ebû Bekir’in Namaz Kıldırmasının

Siyasî Yansımaları.......................................................................................................105

İkinci Bölüm

Rivayetlerde Saltanatla Yönetim ve İki Halife Sorunu

1. Otuz Sene Hilâfetten Sonra Saltanatla Yönetim ...........................................................122

1.1. Rivayetlerin Senet Tenkidi.....................................................................................122

1.2. Rivayetlerin Metin Tenkidi ....................................................................................127

2. Nübüvvet Hilâfetinden Sonra Zorba Krallık..................................................................135

2.1. Rivayetlerin Senet Tenkidi....................................................................................135

2.2. Rivayetlerin Metin Tenkidi ....................................................................................139

II

3. İki Halife Sorunu ..........................................................................................................155

3.1. Rivayetlerin Senet Tenkidi.....................................................................................156

3.2. Rivayetlerin Metin Tenkidi ....................................................................................159

Üçüncü Bölüm

Rivayetlerde Halifeler ve Halifelere İzafe Edilen Özellikler

1. Halifelerin Sayısı ve İslâm’ın İzzeti...............................................................................174

2. Halifelerden Birinin Çok Mala Sahip Olması ...............................................................210

3. Halife Fitne, Mehdî ve Deccal İlişkisinin Değişik Şekillerde Dile Getirilmesi ...........218

Sonuç............................................................................................ 240

Bibliyografya......................................................................... 244-265

 


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 12.3.2012Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...