Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Mevlevi Hafız Abdülcemil Efendinin ez Zaferul Hamidiyye Risalesi

حول رسالة الظفر الحميدية لمولوي جميل افندي

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1051  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Adnan Hoyladı Fıkıh Türkçe Tercüme
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Tez - E-Kitap -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1051 Hit : 10684 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Mevlevi Hafız Abdülcemil Efendinin ez Zaferul Hamidiyye Risalesi / حول رسالة الظفر الحميدية لمولوي جميل افندي

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Mevlevi Hafız Abdülcemil Efendinin ez Zaferul Hamidiyye Risalesi / حول رسالة الظفر الحميدية لمولوي جميل افندي

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Halifede Aranılan Şartlar ve Hilafetin Kureyşiliği

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

 

Mevlevi Hafız Abdülcemil Efendinin ez Zaferul Hamidiyye  Risalesi ve İslam Kamu Hukukunda  Hilafetin Kureyşiliği  Tartışmaları

Kitabın Metni Ekteki dosyadadır

İÇİNDEKİLER

Sayfa No.

KISALTMALAR ....................... IV

1. GİRİŞ ........................................................................... 1

1.1. Konunun Genel Özellikleri .............................. 1

1.2. Konunun İncelenmesinde İzlenecek Metot .................... 4

2. HİLÂFETLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE KUREYŞÎLİK TARTIŞMALARI .. 5

2.1. Hilâfet, İmâmet ve Ulü’l-Emr Kavramları ...................... 5

2.1.1. Hilâfet, İmâmet ve Ulü’l-Emr Kavramlarının Sözlük ve Terim Anlamları ...... 5

2.1.1.1. Hilâfet .......................................... 5

2.1.1.2. İmâmet ........................................ 7

2.1.1.3. Ulü’l-Emr ................................................ 11

2.1.2. Hilâfet, İmâmet ve Ulü’l-Emr Kavramlarının Kur’an ve Sünnette Kullanılışı .......................................................................................................................... 11

2.1.2.1. Hilâfet ............................................................... 11

2.1.2.2. İmâmet .............................................................. 15

2.1.2.3. Ulü’l-Emr ............................................................... 20

2.2. Halifede Aranılan Şartlar ve Hilâfetin Kureyşîliği .................................... 22

2.3. Litaratürde Hilâfetin Kureyşîliği Tartışmaları........................................... 25

2.3.1. Tartışmaların Tarihî Seyri ........................................................................... 26

2.3.2. Mezheplerin Konuya Yaklaşımı................................................................. 32

2.3.2.1. Ehl-i Sünnet’in Görüşleri ...................................................................... 32

2.3.2.1.1. İbni Haldun’un Görüşleri .............................................................. 32

2.3.2.1.2. İmam Mâturîdî’nin Görüşleri ...................................................... 40

2.3.2.1.3. Diğer Âlimlerin Görüşleri ............................................................. 42

2.3.2.2. Şia’nın Görüşleri ....................................................................................... 49

2.3.2.3. Hâricîlerin Görüşleri ............................................................................... 51

2.3.2.4. Mutezîle’nin Görüşleri ........................................................................... 52

2.3.2.4. Mürcie’nin Görüşleri ............................................................................... 56

2.3.3. Osmanlı Dönemi Tartışmaları .................................................................... 57

2.3.4. Çağdaş Dönem Tartışmaları ....................................................................... 77

2.3.5. Kureyşîlik Tartışmalarının Teolojik Temelleri .................................. 90

2.3.6. Sosyolojik Açıdan Kureyşîlik Tartışmaları ....................................... 106

 

3. EZ-ZAFERU’L-HAMÎDİYYE Fİ İSBÂTI’L-HALÎFE ADLI RİSALE VE

MÜELLİFİ MEVLEVİ HAFIZ ABDÜLCEMÎL EFENDİ ............... 112

3.1. Mevlevî Hafız Abdülcemîl Efendi ve Risalesi ................ 112

3.1.1. Müellifin Hayatı....................................... 116 III

3.1.1.1. Müellifin Kişiliği ..................................................................................... 119

3.1.1.2. İlim Hayatı .............................................. 120

3.1.1.3. Müellifin Eserleri ................................................. 122

3.1.1.4. Mevlevî Abdülcemîl Efendi’nin Hocaları .................................... 123

3.1.1.4.1. Seyyid Muhammed İsmail ......................................................... 123

3.1.1.4.2. Ali Lütfullah Garhi ..................................... 124

3.1.1.4.3. Seyyid Muhammed İsrail eş-Şedid el-Müçtehid ............. 125

3.1.2. Müellifin Risaleyi Telifteki Amacı .................. 129

3.1.3. Risalenin Yazıldığı Dönemin Siyasî Ortamı ...................................... 130

3.1.4. Müellifin Metodu ve Üslûbu ....................... 133

3.2. Mevlevî Abdülcemîl Efendi’nin Cevap Verdiği İddialar ...................... 133

3.2.1. Sir William Muir’in Hilâfetin Kureyş’e Ait Olduğu İddiası......... 133

3.2.2. Şiîlerin İmamın Mâsum ve Mahfuz Olduğu İddiası ....................... 136

3.3.3. Sir William Muir’in Hilâfet–Kilise Karşılaştırması ........................ 137

3.3.4. Sir William Muir’in Hz. İsa’nın Nuzûlü Hakkındaki İddiası ...... 137

3.3. Mevlevî Abdülcemîl Efendi’nin Kullandığı Deliller ve İddialara Verdiği Cevaplar. 137

3.3.1. “Ulü’l-Emri Minküm” Âyeti ve Müfessirlerin Görüşleri .............. 137

3.3.1.1. Mevlevî Hafız Abdülcemîl Efendi’nin Görüşleri ...................... 138

3.3.1.2. Müfessirlerin Görüşleri...... 143

3.3.2. İmamın Mâsum ve Mahfuz Olması........................ 147

3.3.2.1. Mevlevî Abdülcemîl Efendi’nin Görüşleri .............. 147

3.3.2.2. Literatürde İmamın Mâsumiyeti Tartışmaları ..... 148

3.3.3. Kureyş İle İlgili Hadisler .................... 153

3.3.3.1. Mevlevî Hafız Abdülcemîl Efendi’nin Görüşleri ...... 153

3.3.3.2. Muhaddislerin Görüşleri ...................................... 156

3.2.4. Tirmizî’deki Sultanla İlgili Rivâyet ...................................... 161

3.2.5. Hilâfet-Kilise Karşılaştırması ............................................... 162

3.3.6. Hz. İsa’nın Nuzûlü Meselesi .............................................. 164

3.4. Mevlevî Hafız Abdülcemîl Efendi’nin Ulaştığı Sonuçlar ..................... 164

3.5. Risalenin Genel Değerlendirmesi.......................................... 168

3.6. Mevlevî Abdülcemîl Efendi’nin Risalesinin Konuyla İlgili Diğer Risalelerle Mukayesesi ......................... 170

3.7. Risalenin Hilâfetin Kureyşîliği Tartışmalarına Katkısı ve Önemi .. 170

4. SONUÇ ......................................................................................... 172

EKLER ............................................................................................. 176

KAYNAKÇA ...................................................................................... 181

 


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 11.3.2012Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...