Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Cumhuriyet Dönemi Müfessirlerine Göre Ehli Kitabın Ahiretteki Durumu

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1048  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Mustafa Delebe Tefsir
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Tez -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1048 Hit : 14647 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Cumhuriyet Dönemi Müfessirlerine Göre Ehli Kitabın Ahiretteki Durumu

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Ehl-i Kitabın Cennetlik Olabilmesi İçin Hz. Muhammede Tabi Olması Gerektiği Tezi Ve Delilleri

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

 

Ehl-i Kitap kavramına açıklık getirerek Ehli- Kitap olan Yahudi, Hırıstiyan ve Sabiileri kısaca tanıtmaya çalıştık.

Birinci bölümde Ehl-i Kitabın ahiretteki durumuyla ilgili ayetleri klasik tefsirlerden kısaca inceledikten sonra Ehl-i Kitabın cennetlik olabilmesi için Hz. Muhammed'e tabi olması gerektiğini savunan klasik ve çağdaş dönem müfessirlerin yorumlarını ve delillerini inceledik.

İkinci bölümde, "Ehl-i Kitabın cennetlik olabilmesi için Müslüman olmasının gerekmediği" tezini ve delillerini inceledik.

Sonuç bölümünde elde ettiğimiz verileri değerlendirerek ulaştığımız sonuçlara yer verdik.

 


Cumhuriyet Dönemi Müfessirlerine Göre Ehli Kitabın Ahiretteki Durumu

İÇİNDEKİLER

  

KISALTMALAR         I

ÖNSÖZ           II

GİRİŞ

I.Cumhuriyet Döneminde ÜlkemizdeYetişen Müfessirler      1

II.Ehl-i Kitap

Kavramı          5

 

BİRİNCİ BÖLÜM EHL-İ KİTAB'IN CENNETLİK OLABİLMESİ İÇİN HZ.MUHAMMED'E TABİ OLMASI GEREKTİĞİ TEZİ VE DELİLLERİ

 

 

A.Genel Bilgiler          17

B.Ehl-İ Kitab'ın Cennetlik Olabilmesi İçin Hz. Muhammed'e Tabi Olması Gerektiğini Savunanlar ve Delilleri

I.Kadim Müfessirler

l.Taberî            21

2. Zemahşerî   21

3.Fahreddin Razî         21

4.Beydavî        22

5. İbn Kesir     22

II. Çağdaş Müfessirler

Konyalı Mehmed Vehbi         24

Elmalılı Hamdi Yazır  24

3.Ömer Nasuhi Bilmen           26

Seyyid Kutub  27

Hayrettin Karaman      28

Celal Yıldırım  30

6.Vehbe Zuhayli         31

7.İzzet Derveze           33

8. Görüşlerin Tahlil ve Değerlendirilmesi       34

 

İKİNCİ BÖLÜM

EHL-İ KİTAB'IN CENNETLİK OLABİLMESİ İÇİN MÜSLÜMAN

OLMASININ GEREKMEDİĞİ TEZİ VE DELİLLERİ

 

A.Genel Bilgiler          44

B. Ehl-i Kitab'ın Cennetlik Olabilmesi İçin Müslüman Olmasının
Gerekmediği Tezi ve Delilleri 44

Süleyman Ateş'in Tezle İlgili Görüş ve Düşünceleri   45

Görüşlerin Tahlil ve Değerlendirilmesi           66

SONUÇ           78

BİBLİYOGRAFYA   83

Summary         87

Özet     88

 

<

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 11.8.2011Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...