Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Hz. Mevlana Ahi Evren Ve Şeyh Sadreddini Konevinin Konya Halkının Eğitimindeki Rolü

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1044  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Hatice Konukseven Fıkıh Türkçe
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Tez - E-Kitap -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1044 Hit : 8899 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Hz. Mevlana Ahi Evren Ve Şeyh Sadreddini Konevinin Konya Halkının Eğitimindeki Rolü

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Hz. Mevlana Ahi Evren Ve Şeyh Sadreddini Konevinin Konya Halkının Eğitimindeki Rolü

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Hz. Mevlânâ, Ahi Evran Ve Şeyh Sadreddin i Konevi’nin Konya Halkının Eğitimindeki Rolü

 

 

 


Baskıları

Yazmaları

Tezler  
1. Tez
İsim Hz. Mevlana Ahi Evren Ve Şeyh Sadreddini Konevinin
Ebatlar ile Bilgi standart

Derecesi

Yüksek Lisans

Üniversitesi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Yayın Tarihi

2006
Tez Danışması Yrd.Doç.Dr. Zeki ATÇEKEN
Tez Dili Türkçe
Özelliği .
Cilt Sayfa Adedi I. 118 s.
Ücreti eskieserler.com'un hediyesidir.
Açıklama Yazarının Genel İzni İle Yayınlanmaktadır.
metformin metformin metformin
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
gabapentin use in psych gabapentin use in psych gabapentin use in psych
  .
husbands who cheat website dating for married men
wife affair woman affair husbands that cheat
married men affairs why are women unfaithful my boyfriend cheated on me with a guy
treatment of aids hiv treatments aids pictures
doxycycline doxycycline doxycycline
lisinopril lisinopril lisinopril
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
Konu Fihristi

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.......................................................................................................................V

KISALTMALAR .................................................................................................... VI

GİRİŞ ..........................................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM

1.1.XIII.YY’DA TASAVVUF KAVRAMI ..............................................................4

1.2. TASAVVUF KAVRAMI....................................................................................4

1.3. TASAVVUF MENŞELERİ................................................................................6

1.3.1. İran Menşei...................................................................................................6

1.3.2. Hint Menşei ..................................................................................................7

1.3.3 Yeni Eflatuncu Menşei..................................................................................7

1.4. TASAVVUFUN ANA KONULARI ..................................................................8

1.4.1. TEVHİD.......................................................................................................8

1.4.2. VAHDET-İ VÜCUD....................................................................................8

1.4.3. İNSAN..........................................................................................................8

1.4.4. AHİRET HAYATI.......................................................................................8

1.4.5 KERAMET....................................................................................................9

1.4.6 ZAHİRİ VE BATINİ İLİM .........................................................................9

1.4.7 İBADET ........................................................................................................9

1.5. TASAVVUFUN TEKKE VE ZAVİYELERLE OLAN İLGİSİ....................9

1.6 XIII.YY’DA TASAVVUFUN MERKEZİ TEKKE VE ZAVİYELERE

GENEL BAKIŞ ........................................................................................................11

1.6.1 TEKKE VE ZAVİYELERİN İLK KURULUŞU VE TARİHİ

GELİŞİMİ ............................................................................................................11

1.6.2 TEKKE VE ZAVİYELERİN GÖREVLERİ ..............................................12

1.7. XIII.YY DA KONYA’DA İSLAM SUFİZMİNİN BOYUTLARI................14

1.7.1. ANADOLU SELÇUKLULARINDA ZAVİYELER.................................14

II

İKİNCİ BÖLÜM

2.1. XIII. YY’DA KONYA HALKININ EĞİTİMİNDE ROL OYNAYAN

ŞAHSİYETLERDEN HZ. MEVLÂNÂ’NIN ÖĞRETİSİ ........................ 17

2.1.1.MEVLÂNÂ’NIN HAYATI .......................................................... 17

2.1.1.1. MEVLÂNÂ HAKKINDA ................................................... 17

2.1.1.2. BELH’TEN GÖÇ................................................................ 18

2.1.1.3. EVLİLİĞİ .......................................................................... 18

2.1.1.4. KONYA’YA YERLEŞMESİ ............................................... 18

2.1.1.5. MEVLÂNÂ CELALEDDİN’LE TEBRİZLİ ŞEMS’İN

BULUŞMASI .................................................................................. 19

2.1.1.6. MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN’İN DİĞER DOSTLARI ........... 20

2.1.1.7. ÖLÜMÜ............................................................................. 20

2.1.1.8. TÜRBESİ ........................................................................... 20

2.1.1.9. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİ .............................................. 20

2.1.1.9.1 MESNEVİ ................................................................... 21

2.1.1.9.2. DİVAN-I KEBİR........................................................ 22

2.1.1.9.3. FİHİ MA-FİH ............................................................. 22

2.1.1.9.4. MECÂLİS-İ SEBA ..................................................... 22

2.1.1.9.5. MEKTUBAT .............................................................. 22

2.1.1.10. KAYNAKLAR ÜSTÜNE.................................................. 22

2.1.2 MEVLEVİLİK ............................................................................ 23

2.1.2.1 MEVLEVİ TARİKATI (MEVLEVİYYE) ve SULTAN

VELED........................................................................................... 23

2.1.2.2. MEVLEVİ TEKKELERİ ve MEVLEVİ TARİKATININ

ETKİSİ ........................................................................................... 26

2.1.2.3. TEŞKİLAT ve YÖNETİM.................................................. 27

2.1.2.4. MEVLEVİLİKTE BAZI YAPILANMALAR....................... 28

2.1.3. MEVLEVİ EĞİTİM SİSTEMİ VE KONYA HALKI ÜZERİNDE

HZ. MEVLÂNÂ’NIN EĞİTİMCİ ROLÜ

2.1.3.1 MEVLEVİ EĞİTİM SİSTEMİ VE MEVLEVİLİKTE BAZI

ESASLAR....................................................................................... 29

2.1.3.1.1. MEVLEVİ EĞİTİM SİSTEMİ .................................... 29

2.1.3.1.2. MEVLEVİLİKTE BAZI ESASLAR VE EĞİTİME

ETKİSİ ...................................................................................... 34

III

2.1.3.2. BİR EĞİTİMCİ OLARAK MEVLÂNÂ............................... 37

2.1.3.2.1. MEVLÂNÂ’NIN EĞİTMENLİĞİNDEKİ TEMEL

ÖZELLİKLER ................................................................................ 38

2.1.3.2.2. ONUN İNSANA BAKIŞI............................................ 44

2.1.3.2.3. ONUN HALKA BAKIŞI............................................. 45

2.1.3.2.4. HZ. MEVLÂNÂ’NIN AHLÂKİ VE SOSYAL YÖNÜ . 46

2.1.3.2.5. MEVLÂNÂ’NIN TÜRK MUSİKİSİ ÜZERİNDEKİ

TESİRLERİ .................................................................................... 47

2.1.3.2.6. MEVLÂNÂ’YI ÇAĞINDA FARKLI KILAN

DÜŞÜNCELERİ ............................................................................. 48

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3.1. XIII. YY’DA KONYA HALKININ EĞİTİMİNDE ROL

OYNAYAN ŞAHSİYETLERDEN AHİ EVRAN’IN ÖĞRETİSİ ...... 49

3.1.1.AHİ TEŞKİLATI’NIN KURUCUSU AHİ EVRAN ...................... 49

3.1.2 AHİ EVRAN’IN ESERLERİ ....................................................... 51

3.1.3 AHİLİĞİN TANIMI .................................................................... 52

3.1.4 ANADOLU’DA AHİ TEŞKİLATI’NIN KAYNAĞI ve

FÜTÜVVETÇİLİK İLE İLGİSİ ................................................... 53

3.1.5 AHİ BİRLİKLERİ’NİN KURULUŞUNDA ETKİLİ OLAN

FAKTÖRLER ............................................................................. 57

3.1.6 AHİLİĞİN ORTADAN KALKMASI .........................................59

3.1.7 AHİ TEŞKİLATI’NIN ÖZELLİKLERİ ve EĞİTİME

KATKILARI ............................................................................... 60

3.1.7.1 ASKERİ ÖZELLİKLERİ ve EĞİTİME KATKISI ................ 62

3.1.7.2 SİYASÎ ÖZELLİKLERİ ve EĞİTİME KATKISI .................. 63

3.1.7.3 EKONOMİK ÖZELLİKLERİ ve EĞİTİME KATKISI .......... 63

3.1.7.4 DİNİ ÖZELLİĞİ ve EĞİTİME KATKISI ............................. 64

3.1.7.5 SOSYAL FAALİYETLERİ ve EĞİTİME KATKILARI........ 64

3.1.7.6 GENEL OLARAK EĞİTİM FAALİYETLERİ...................... 65

IV

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4.1 XIII. YY’DA KONYA HALKININ EĞİTİMİNDE ROL OYNAYAN

ŞAHSİYETLERDEN SADREDDİN-İ KONEVİ’NİN ÖĞRETİSİ .......... 66

4.1.1 ŞEYH SADREDDİN-İ KONEVİ HAKKINDA............................. 66

4.1.2. ŞEYH SADREDDİN-İ KONEVİ’NİN ESERLERİ ..................................70

4.1.3 EKBERİYE TARİKATININ KURULMASI .............................................72

BEŞİNCİ BÖLÜM

5.1 SONUÇ................................................................................................................75

EKLER .................................................................................................... 88

RESİMLER ............................................................................................. 91

BİBLİYOGRAFYA ...............................................................................................105
reasons married men cheat why does husbands cheat want my wife to cheat
free abortion pill abortion pictures pro life abortion
treatment of aids hiv treatments aids pictures
bystolic coupon coupons for bystolic
bystolic savings card bystolic coupon 2014
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
prescription discount coupon survivingediscovery.com discount coupons for cialis
lisinopril lisinopril lisinopril
gabapentin and alcohol addiction gabapentin and alcohol addiction gabapentin and alcohol addiction
gabapentin use in psych gabapentin use in psych gabapentin use in psych
bystolic free trial coupon open bystolic add on copay card

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 31.10.2010



Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...