Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Din ve Toplum Karşısında Cemil Meriç

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1023  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Kemaleddin Taş Biyografi Türkçe
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
Artus Kitap
       
Kitap No: 1023 Hit : 5872 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Türk Halkının Gözüyle Diyanet
2 Din ve Toplum Karşısında Cemil Meriç

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlunun Sosyolojik Görüşleri
2 Tanzimat ve Batılılaşma Hareketlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Din ve Toplum Karşısında Cemil Meriç

 

Bu eserde yazar Türk düşüncesinin önemli figürlerinden Cemil Meriç'in, çağdaş toplumbilimin tartışmalı konularından din-toplum ilişkilerine dair görüş ve yorumlarını inceliyor.

Yazar, kitap boyunca sadece konuya ilişkin analizlerde bulunmakla yetinmiyor, aynı zamanda Türkiye'nin küresel ve bölgesel anlamda karşı karşıya bulunduğu kadim ve güncel sorunlarının çözümü için hâlâ değerini koruyan fikirlerini incelediği Meriç'in zihin dünyasına da ışık tutuyor.

"Günümüzde, hızla ilerleyen dünyevileşme olgusu karşısında dinin sosyal hayatta varolan önemini yitirmeye başladığı düşüncesi oluşmakla beraber, din halen, bünyesinde taşıdığı 'aşkın' değerlerle insanları kendisine bağlamakta; bütün kültür sahaları üzerinde tesir göstermekte ve bu manada kültürün merkezi olarak kalmaya devam ederek, toplumsal bütünleşmenin hâkim gücü olma eğilimini sürdürmektedir.

Kitapta, yakın tarihimizde yaşamış olan, kendine özgü fikir ve tespitleriyle sıra dışı kalabilmeyi başarmış, ömrü boyunca ve halen pek az anlaşılan fikir adamlarından Cemil Meriç'in, din sosyolojisinin temel konusunu teşkil eden din ve toplum ilişkileri hakkındaki görüşlerini, sosyolojik bir yaklaşımla ele almaya çalışılmıştır."

 

Birinci Bölüm: Bir Büyük Mustarip: Cemil Meriç

Hayatı ve Eserleri

Şahsiyeti

Edebi Üslûbu

Metodolojisi

Türk Fikir Hayatındaki Yeri ve Önemi

Sosyoloji Anlayışı

İkinci Bölüm: Doğu Toplumları Ve Din

Hindistan

Hinduizm

Budizm

Sihizm

Mısır

İran

Üçüncü Bölüm: Batı Toplumları Ve Din

Ortaçağ'da Batı

Batı Düşüncesinde Meydana Gelen Değişimler

Yükseliş Döneminde Batı

Kapitalizm

Batılılaştırma ve Sömürgecilik Politikası

Yükseliş Döneminden Sonra Meydana Gelen Kapitalist Düzene Tepki Düşünceleri

Sosyalizm

Marksizm

Anarşizm

Çöküş Döneminde Bati

Çöküşün Sebepleri

Çöküşü Durdurmaya Yönelik Arayışlar

Dördüncü Bölüm: Türk Toplumu Ve Din

Bir İdeal Tip Olarak Osmanlı Medeniyeti

Tanzimat ve Batılılaşma Hareketleri

Türk Toplumu ve İdeolojiler

Türk Toplumu ve Kapitalizm

Türk Toplumu ve Sosyalizm-Marksizm

Türkiye'de Sağ ve Sol Kavramları

Türk Toplumu ve Batılılaşma Sorunu

Türk Aydınının Durumu

Sonuç

Kaynakça

Dizin

 

<

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 18.1.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...