Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Hanefi Mezhebine Göre Sabah Namazının Ardından Kaza Namazı Kılmanın Hükmü

 Kitap Detayı Kitap No : F-294  
Sabah namazının arkasına sabah namazının ve diğer vakitlerin kazası kılınır mı Hanefi mezhebine göre...

Özelliği İlim Dalı Konusu
Hanefi Fıkıh Namaz,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Hatice Delice Önder Nar  
       
Fetva No: F-294 Hit : 5334 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Fetva Detayı   

Soru Sahibi:Hatice Delice
Soru: Sabah namazının arkasına sabah namazının ve diğer vakitlerin kazası kılınır mı Hanefi mezhebine göre…

el Cevab: Sabah namazı sonrası gün doğuncaya kadar namaz kılınmaz. Nafile ya da kaza namazı aynı şekilde kılınmaz. 
Güneşin doğmasından sonra caizdir.


Mülahaza: Merve Karagöz
Hocam kaza namazı kılınır nafile kılınmaz. Ömer Nasuhi Bilmenin kitabında bu şekilde geçer.

el Cevab: Talik:
Hanefi mezhebinde namazların vakitleriyle alakalı detay Şafii mezhebinde farklılık arz edebilir. 
Bizde sabah namazının 1 sabah namazı eda edilecek kadar bir zamana kadar vaktin sonuna geciktirilmesi efdaldir. Şafiiler de sabah namazı imsakdan itibaren kılınır şeklinde fetvalar vardır. 
Bu sabah namazının farzının sonrasında nafile ya da farz kazası kılınır mı konusuna da yansımıştır. 
Bizde sabahın farzından sonra kaza da nafile de kılınmaz güneşin doğması beklenir. 
Şafiilerde ise sabahın farzı erken kılınabildiğinden güneşin doğma anına kadar nafile ya da farz kazası kılınabilir.

Kaynak olarak bkz. [1]
Ve ''nahnu negulu ..''diye başlayan paragrafı okuyun.


ذمته ولا يتصور أداء الفرض وقت الاستواء قبل الزوال لانه لا فرض قبله وكذا لا يتصور اداء الفجر مع طلوع الشمس عندنا حتى لو طلعت الشمس وهو في خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا وعند الشافعي لا تفسد ويقول ان النهى عن النوافل لا عن الفرائض بدليل ان عصر يومه جائز بالاجماع
(ونحن) نقول النهى عام بصيغته ومعناه أيضا لما يذكر في قضاء الفرائض في هذه الاوقات
وروى عن أبى يوسف ان الفجر لا تفسد بطلوع الشمس لكنه يصبر حتى ترتفع الشمس فيتم صلاته لانا لو قلنا كذلك لكان مؤديا بعض الصلاة في الوقت ولو أفسدنا لوقع الكل خارج الوقت ولا شك ان الاول أولى والله أعلم


Konu hakkındaki hadislerden delilimiz 
Ebu Said el Hudri (ra)dan 
Efendimiz buyurdular ki;sabah namazından sonra güneşin doğması tamamlanana kadar namaz kılınmaz. İkindi namazından sonra güneşin batması tamamlanana kadar namaz kılınmaz.'' [2]


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس


Hanefi fukahasına göre nehiy farza da nafileye de şamildir. 
Sabah namazından sonra nafile de kaza da kılınmaz.

Amr b Abse (ra)dan 
Ey Allah’ın Rasulü bana namazdan haber ver öğret dedim. Efendimiz; sabah namazını kıl sonra namaz kılma güneş doğana kadar bekle ve güneş iyice yükselinde (doğma tamamlanıncaya kadar) bekle... buyurdular.[3]

عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال : صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار

Ömer Nasuhi Bilmen hakkında bahsettiğiniz konu şöyledir;
Mekruh Vakitler:
404- Bes vakit vardır ki. Onlara "mekruh vakitler" denil*.

Birincisi: Güneşin doğmasından bir mızrak boyu, yani beş derece (ki bizim memlekete göre kırk ile elli dakika arasında değişir) yükselmesine kadar olan vakittir.
İkincisi: Güneşin tam tepeye gelip tam zeval (doğudan batıya doğru kayma) anında bulunduğu vakittir.
Üçüncüsü: Güneşin sararmasından, gözleri kamaştırmaz bir hale geldiğinden battığı zamana kadar olan vakittir.
Dördüncüsü: Fecr-i sadık (şafak)'ın doğmasından güneşin doğacağı zamana kadar olan vakittir.
Besincisi: İkindi namazı kılındıktan sonra güneşin sararmasına, gözleri kamaştıramaz bir hale gelmesine kadar olan vakittir.

405- Evvelki üç kerahet vaktinde ne kazaya kalmış farz namazlar, ne vitir gibi vacip namaz, ne de
vaktiyle hazırlanmış olan bir cenaze namazı kılınabilir. Ne de evvelce okunmuş bir secde âyetinden dolayı tilâvet secdesi yapılabilir. Aksi takdirde iadeleri lâzım gelir.
Bu üç vakitte nafile namaz da kılınmaz. Şu kadar var ki kılmayacak olsa, mekruh olmakla beraber sahih olup iadesi lâzım gelmez. Çünkü bu mekruhluk nafile namazların sahih olmasına mani olmaz. Bununla beraber bu vakitlerden biline rastlayan bir nafile namazı bozup, kerahet vaktinden soma kaza etmek daha faziletlidir.
Bu üç vakit, ateşe tapanların ibadet zamanlarıdır. Onlara benzemekten kaçınmak, dini bir hikmet icabıdır.
Diğer iki kerahet vaktinde ise yalnız nafile namaz mekruhtur. Farz ve vacip bir namaz mekruh değildir. Cenaze namazı ile tilâvet secdesi de mekruh değildir. Bu iki vakitten bilinde başlanılmış olan bir nafile namazı, kerahetten kurtulması için bozulursa, daha sonra kazası lâzım gelir.

406- Güneşin batışı halinde yalnız o günün ikindi namazı kılınabilir. Fakat diğer bir günün kazaya kalmış olan ikindi namazı kılınamaz. Çünkü kâmil bir halde vacip olan bir ibadet, nakıs olarak kaza edilemez. Kerahet vakti ise ibadetin nakıs olmasına sebeptir.
Güneşin doğuşuna rastlayan herhangi bir namaz ise bozulur. Bu sebeple bir kimse, daha ikindi namazını eda etmekte iken güneş batsa, namazı bozulmaz. Fakat sabah namazını kılmakta iken güneş doğsa, namazı bozulur. Çünkü birinci takdirde yeni bir namaz vakti girmiş olur. İkinci takdirde ise namaz vakti çıkmış, yeni bir namaz vakti girmemiş olur.

Bizi İlgilendiren Bölüm;
[Birincisi: Güneşin doğmasından bir mızrak boyu, yani beş derece (ki bizim memlekete göre kırk ile elli dakika arasında değişir) yükselmesine kadar olan vakittir.] ve
(405- Evvelki üç kerahet vaktinde ne kazaya kalmış farz namazlar, ne vitir gibi vacip namaz, ne de vaktiyle hazırlanmış olan bir cenaze namazı kılınabilir. Ne de evvelce okunmuş bir secde âyetinden dolayı tilâvet secdesi yapılabilir. Aksi takdirde iadeleri lâzım gelir.
Bu üç vakitte nafile namaz da kılınmaz. Şu kadar var ki kılmayacak olsa, mekruh olmakla beraber sahih olup iadesi lâzım gelmez. Çünkü bu mekruhluk nafile namazların sahih olmasına mani olmaz. Bununla beraber bu vakitlerden biline rastlayan bir nafile namazı bozup, kerahet vaktinden soma kaza etmek daha faziletlidir.)

Talik: Ne o yapılır ne bu yapılır... şeklinde ki üslup kesinlikle nefy edilmek istenen bir manayı ifadede kullanılır. 
“Bu üç kerahet vaktinde ne kazaya kalmış namaz kılınır ne de vitir namazı kılınır” demek kaza namazı da kılınmak vacib namaz da kılınmaz demek olur. 
-(Güneşin doğmasından bir mızrak boyu yani beş derece...)
Sabah namazının edasından itibaren güneşin doğması anına kadar ve güneşin doğması anından bir mızrak boyu yükselmesi anına kadar olan zaman dilimi demektir.

 


[1] el Kasani, Bedaius Sanai I.127
[2] el Buhari es Sahih hno: 559
[3] Muslim es Sahih hno: 1380

Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 6.4.2020Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...