Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Bayanlardan Gelen Akıntının Hükmü, Diyanetin Bu Konu İle İlgili Fetvası

 Kitap Detayı Kitap No : F-1091  
Soru: ​1.Adet dönemleri dışında gelen Beyaz renkli rahim sıvısının hükmü nedir? 2.Temiz midir? Abdest almayı gerektirir mi? Gusül Almayı gerektirir mi? 3. Diyanet İşleri Başkanlığının Fetva kurulunun bu konudaki fetvası Hanefi mezhebine uygun mudur?
abortion pills over the counter website-knowledge.com when is it to late to get an abortion
bystolic coupon 2013 forest patient assistance bystolic generic alternative


Özelliği İlim Dalı Konusu
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Bir Katılımcının Sorusu Önder Nar  
       
Fetva No: F-1091 Hit : 4805 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Fetva Detayı   

Soru:
1.Adet dönemleri dışında gelen Beyaz renkli rahim sıvısının hükmü nedir? 
2.Temiz midir? Abdest almayı gerektirir mi? Gusül Almayı gerektirir mi?
3. Diyanet İşleri Başkanlığının Fetva kurulunun bu konudaki fetvası Hanefi mezhebine uygun mudur?

Diyanet Fetvası:
Kadınlardan gelen beyaz ve kokusuz akıntı abdesti bozar mı? 
Kadınlardan gelen adet, lohusalık ve özür kanı dışındaki akıntıların abdesti bozup bozmadığına dair Hz. Peygamber’den nakledilen bir bilgi bulunmamaktadır. Fıkıh kaynaklarında ise erkek kadın ayrımı yapılmaksızın iki yoldan (önden ve arkadan) gelen her şeyin abdesti bozduğu ifade edilmektedir. 

[Merğinani, el Hidaye, 1/32, İbn Kudame, el Muğni, 1/191, Nevevi, Ravzatu’t – Talibin, 2/212, Kasani, Bediu’s Sanai, 1/2 ; İbnu’l Cüzey, el Kavaninu’l Fıkhiyyetü,1/20]. 

İdrar, dışkı, kan, loğusalık ve istihaze kanları ile şehvetle ve hastalık sebebiyle gelen akımı bu kabildendir. Kadınlardan gelen beyaz akıntı da aynı kapsamda değerlendirilerek abdesti bozacağı hükmüne varılmış. Son zamanlara kadar konu ile ilgili fetvalar da bu yönde verilmiştir. Ancak günümüzde tıp ilerlemiş, insan anatomisi en ince detaylarına kadar incelenip, vücuttan çıkan maddelerin kaynakları tespit edilir hale gelmiştir. Buna göre kadınların anatomik yapısı erkeklerden farklıdır. Sağlıklı her kadında beyaz, kokusuz, akışkan vajinal akıntı (rutubetû’l-ferc) salgılanır. Bu akıntı rahimden değil, daha ajandan gelmekle ve kan irin gibi her hangi necis bir madde ile karışmamaktadır. Bu haliyle söz konusu akımı burun akıntısı, tükürük gibi değerlendirilmektedir. 
Bu nedenle burun akıntısı ve tükürük normal şartlarda abdesti bozmadığı gibi, şehvet ve hastalık sebebiyle olmadıkça beyaz, kokusuz ve berrak olan vajinal akıntının da abdesti bozmaması gerekir. Ayrıca, temiz olduğu ifade edilen bu vajinal akıntının (rutubetü’l-ferc) İbn Abidin, Reddu’l Muhtar, Mısır, 1966, I. 166] çamaşıra bulaşması da namaza engel olmaz.
Kaynak: Aile İle İlgili Sorular / DİB Sayfa:185


el Cevab: 
Yukarıdaki metinde üç iddia var.
1- Rahimden çıkan şeylerden bazıları abdesti bozmaz. Bazıları bozar.
2- Tıbbi gelişmeler saf rahim sıvısının temiz olduğunu göstermektedir. Burada fıkıh tıbba tabi olur ve bu sıvı temiz kabul edilir ve abdesti de bozmayacağına hükmedilir. 
3- Bu sıvı elbiseye değse temiz olduğu anlaşıldığından namaza engel teşkil etmez. 
Bu üç iddianın özeti; kadınlar temizlik dönemlerinde gelen akıntı sebebiyle abdest yenilemezler elbiselerine bulaşan akıntıyı da temizlemeden namaz kılarlar. 

Bu üç iddianın özeti; kadınlar temizlik dönemlerinde gelen akıntı sebebiyle abdest yenilemezler, elbiselerine bulaşan akıntıyı da temizlemeden namaz kılarlar. 

C1- (Rahimden çıkan şeylerden bazıları abdesti bozmaz. Bazıları bozar.) İddiası İslami ilimler okumuş birisinden ya da kurumdan sadır olduğunda utanılacak bir sürçü lisandır. 
-Önden ve arkadan çıkan temiz ya da necis her şey abdesti bozar. 
Rahimden çıkan bazı şeyler abdesti bozmaz diyenin Müslüman ilim adamlarının asrı saadetten bu yana asrı saadette dahil mevrus dini değerlere muhalefetleri ayan beyandır. 
Ön ve arkadan çıkan şeylerin abdesti bozacağı delillerle sabittir. 

C2- (Tıbbi gelişmeler saf rahim sıvısının temiz olduğunu göstermektedir. Burada fıkıh tıbba tabi olur ve bu sıvı temiz kabul edilir ve abdesti de bozmayacağına hükmedilir) cümleleri de hatalıdır. Fakihlerin verdikleri fetvalardaki necaset esasen tıp ilmi kavramı değil kuran ve sünnette necis kabul edilen şeylerin göz önünde bulundurulması neticesinde oluşan bir kavramdır. 
Tıbbın verilerine necis olmayan çok şey İslama göre necistir. Gusül örneğin necaset-i galiza sebebiyle alınır. 
Ama tıp açısından cinsel ilişki necis değildir. Tuvalet ihtiyacı giderilmesi abdesti bozar, ama esasen abdest tıbbi değil dini bir kavramdır. 
Rahim sıvısı hakkında dini hüküm verirken tıbbın temiz demesini esas almak da iddialı bir laftır. Zira tıbbın konu hakkındaki verileri o kadar basit değildir. Çok detayı vardır. 

C3- (Bu sıvı elbiseye değse temiz olduğu anlaşıldığından namaza engel teşkil etmez.) İddiası da sakıt bir iddiadır. Ömer Nasuhi'lerin oturduğu koltuğa kimlerin oturduğunu görmek üzücüdür. Diyanet İşleri Başkanlığının bu tarihi ayıbı ilk de değildir. 

Bu sıvının temiz olduğu kabul edilse abdesti bozmayacağı iddiası ''büyük iddia''dır. 
Hiçbir önceki dönem fakihinin söylemediği bir fetvayı bu kadar çelişkili ön kabullerle fetva olarak yayınlamak DİB kurumunun en yüz karası ''fetvaları'' ndandır. 
İbn Abidin'e nispet edilen namaza mani olmama iddiası, ibretliktir. 
Diyanet Kurumu'nun ictihad etmeye ama modernist bir anlayışla ictihad etmeye başladığı gözlemlenmektedir. 

Hanefi Mezhebine mensup insanlara tarihte hiçbir muteber ya da muteber olmayan ilim adamının vermediği surette fetva vermek, üstelikte bunların kendi görüşleri olduğunu belirtmeden bunu yapmak insanımıza da büyük saygısızlık olmuştur.

Bu konuyu detaylıca delilleriyle inceleyeceğim.

Beyaz Akıntının Temizliği Problemi

Beyaz akıntının temizliği problemi aşağıdaki başlıklar çerçevesinde ele alınacaktır.
I -Kadınlardan Gelen Akıntılar Ve Tanımları:
    (Meni, Meziy, Vedy, Hayız, İstihaze, Nişan, Rahim Islaklığı)

II- Ön Ve Arka Yol Kavramlarının Manası Ve Rahim İn Bu İki Yola Dahil Olup Olmadığı Problemi

III -Kadının Fercinden Genel Akıntıyla Alakalı Fıkhi Hükümler
    1--Kadının Fercinin Dış Yüzeyindeki Akıntının (Temizliği Ya da Necisliği açısından) Hükmü:
    2--Kadının Fercinin İç Yüzeyindeki Islaklığın (Temizliği Ya Da Necisliği Açısından) Hükmü:
      a. 1. Mezhep ve Delilleri: 
      b. 2. Mezhep ve Delilleri:

IV- Rahim Islaklığının (Sıvısının) Rahim Dışına Çıkmasının Abdesti Bozup- Bozmayacağı Konusu:
      a. 1. Mezhep ve Delilleri: 
      b. 2. Mezhep ve Delilleri:

V- Meni İle İlgili Fıkhi Hükümler
   1-- Meni Necis midir? 
     a. Mezhep ve Delilleri:
     b. Mezhep ve Delilleri:

VI- Meni Çıkması Sebebiyle Gusül Gerekip Gerekmemesi 
   1- Meziy Ve Vedy İle Alakalı Hükümler 
   2 -Meziy Ve Vedy Necis midir?

VII- Tıbbi Açıdan Vajinit Ve Vajinal Akıntı Nedenleri
      Fizyolojik Olmayan Akıntılar(Kandida Vajiniti: /Atrofik Vajinit: / Bakteriyel Vajinit: / Trikomonas Vajiniti: /Herpes )

VIII- Konuyla İlgili yakın dönemde yayınlanan Fetvalar ve Kritikleri
        a-Diyanet İşleri Başkanlığının Fetvasının Metni Ve Kritiği  
        b-Hayreddin Karaman Hoca’nın Görüşlerinin Kritiği
        c- Rahmi Yaran Hoca’nın(İst. Müftüsü) Görüşlerinin Kritiği

IX- Sonuç:

 

 

 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 12.3.2016  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...