Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Mehmetçik İsminin Peygamberimize Nispet Edilmesi Doğrumudur?

 Kitap Detayı Kitap No : F-1003  
Soru: Bu fotoğraf hakkındaki kanaatiniz nedir? http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/08/23/dagda-cemaat-halde-namaz-kilan-turk-askerleri https://twitter.com/alisahin501
bystolic coupon coupons for bystolic
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
progesterone progesterone progesterone
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin use in psych gabapentin use in psych gabapentin use in psych
bystolic generic name what is the generic for bystolic
cialis discount coupon cialis coupon coupons for prescription drugs


Özelliği İlim Dalı Konusu
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Bir Katılımcının Sorusu Önder Nar  
       
Fetva No: F-1003 Hit : 2002 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Fetva Detayı   

Soru: Bu fotoğraf hakkındaki kanaatiniz nedir?
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/08/23/dagda-cemaat-halde-namaz-kilan-turk-askerleri
https://twitter.com/alisahin501  

el Cevab: Namaz kılmak İslam dininin en önemli esaslarından biridir.
foto hakkındaki mülahazlarım ise aşağıdaki gibidir.

1-Namaz kılanlar asker olmayabilir. Belki polistir. Tüfekler öne konmamış rahat bir ortam var. Tüfekler askeri uslûlle çatılmamış.
2-Namaz kılanların yanında güvenlik için nöbetçi olması gerekirdi fotoya yansımamış.  
3-Namaz kılanların sakalları yok . Başlarında takkeleri yok. Neden yok belli değil.

İ.Şenocak'ın sözü ile alakalı olarakta;
1-Peygamber efendimize nispet edilme dini değildir. İslam dininin mensuplarına Münin müslim denilir. Muhammedi denilmez.

2-Muhammed ismi ile isim vermemek caiz değildir. Peygamberimiz ''ismimi çocuklarınıza verin ama künyemi kullanmayın'' buyurmuşlardır. Künyesi Ebu'l Kasım’dır.
''Muhammed'' isminin edep gerekçesiyle çocuklara Mehmet şeklinde verilmesi zahiren nezaket ise de gerçekte nezaket görüntüsünde efendimizin sözüne muhalefettir. 
Maalesef yaygındır. Ülkemiz ilim adamlarının çoğunluğu tarafından ve bazı tasavvuf meşrep insanlar tarafından rağbet görmektedir.

3- İ. Şenocak müsbet bir ilim adamıdır. Ama bu tür sloganvari cümleleri nette çok vardır. Bu sözlerin ona nispeti sahih olmayadabilir. 
Ama ''Allah secdedeki başlarınızı hiçbir gücün karşısında eğmesin'' ifadesi hatalıdır.
Ek:
Secdedeki o başlar Allah'tan başkasına kulluk etmesin, denilmeliydi. 
Kaldı ki ülkemizdeki bütün asker ve polisler ülkemizde yürürlükteki kanunlara tabidirler. Yoksa o görevde kalamazlar.

4-Mehmetçik diye isim takılınca asker şereflenmez. Ama asker Allahın dini hakim olsun. Zulüm, fısk, fücur bitsin diye çalışınca şeref sahibi olur. 
İslam esaslarını yaşayıp, Namus bekleyen, vatan savunan, sevdiklerinin dinini, değerlerini korumak için askerlik yapan asker şerefli askerdir. Allah sayılarını çok etsin.
Bazı insanlarımızın (hatta hocaların) aklında ''vela-ve bera'' kavramları net değildir, karışıktır. Vela sadece müminlere dayanmak ve onlarla yardımlaşmak -bera da Allah’a küfredenlerden cehennemden kaçar gibi kaçmak ve uzak durmaktır.

Amerika ordusunda askerlik yapmak caiz midir diyen birine Yusuf Karadavi’nin verdiği caizdir fetvası hala akıllardadır. Bilindiği gibi kendisi dünya ilimler birliği başkanıdır. Ve İhvanı müslimin cemaatinin önde gelenlerindendir.
Yusuf Karadavi hoca can mal güvenliği sağlamak görevi olan bir kurumda görev almanın görevin kutsallığına binaen caiz olduğunu ön plana çıkarmış ve cevaz fetvası vermiştir.

Hangi Amaçlar İçin Ölmek Dindendir?
Konunun bu boyutunun yanı sıra bir de ''neler için ölmek caizdir'' boyutu vardır. 
Hadisi şerifte malını savunurken ölen şehid, canını savunurken ölen şehid namusunu savunurken ölen şehittir ifadeleri vardır. 
Bu çerçevede de konuya bakılırsa yabancı bir ülke ordusunda profesyonel manada askerlik yapmak ve bu esnada ölmekle de ölen Müslümanın ''Şehitlik'' rütbesi kazanması durumu oluşuyor olmalıdır. 
Askeri Ve İslami Bir Rütbe Olarak ''Şehitlik'' Ve ''Gazilik''
Şehitlik sadece Allahın kelimesi yani dini uğruna ölünürse gerçekleşen ve kazanılan bir ''askeri İslami rütbe'' olduğundan profesyonel askerlik yaparken ölenin görev esnasında ölmesinden dolayı bu rütbeyle anılması konuyu bilenler için bir yanılsama, bilmeyenler için bir avuntudur. 
İfade etmek istediğim detay, Afganistan ile Pakistan devletleri arasında olabilecek bir savaşta birbirleriyle savaşan Müslüman askerlerin durumunu örnek olarak ele alsak ortaya çıkacaktır.
Her iki devlet Müslümanların yaşadıkları devletlerdir. Ama devletler arası bir sınır ya da siyasi anlaşmazlık sebebiyle ordular savaşsa bu savaşta ölen devlet memuru statüsündeki askerler (görevlerine karşılık para alanlar) devletleri adına ölmüş olacaklardır. 
Devletleri ve halkları Müslüman olmakla birlikte görev vatanidir. Millidir. Ama dinin (İla-i kelimetullah= Allah'ın hükmünü hakim kılmak) gereği değildir. 
Dinin değeri ve Allah'ın rızasının yüceltilmesi durumu oluşmamaktadır. 
Bu savaşta ölenler ''milli devlet şehidi'' olurlar. Saldırgan tarafa karşı can ve mallarını korumak için savaşmak durumunda kalanlar nefsini müdafaa ederken ölenlerin şehitliği rütbesine ulaşırlar. Ama Allahın emri yerine gelsin hakim olsun için olan esas cihad ve savaş sebebi doğrultusunda ölenlerin ulaşacağı ''şehitlik'' rütbesine ulaşamazlar.

Sonuç:
Amerika, İngiltere Almanya gibi laik, sosyal, hukuk devletlerinin askeri olarak bir savaşa iştirak edenler; devletlerin kendilerine verdiği görev çerçevesinde bir Müslüman’ın kanını haksız yere akıtırlarsa büyük günah işlemiş olurlar. Helal kabul ederek öldürürlerse kafir olurlar. Bu ordularda bu devletlerin amaçlarına hizmet için ölürlerse şehit olmazlar. 
Afganistan, Pakistan, İran Suudi Arabistan mısır gibi ülkelerin ordularında görevli ve maaşlı askerler Müslüman ülke askerlerine karşı savaşırlarken ölür ya da öldürülürlerse ''ilai kelimetullah'' gayesine hizmet etmedikleri durumlarda Dini çerçevede şehit olmazlar. Ama milli devlet rütbesi olarak kendilerine '' şehit'' lakabı verenler olabilir. Bu ise Ahiret günü Allahın huzurunda bir değer ifade etmeyecektir.

 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 6.11.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...