Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Aşiyan Dergisi

 Dergi Detayı Dergi No : D- 713  
Yazı İşleri Müdürü Sahibi / Kurucusu Yayın Logosu Yayın Dili
İb-nü's-Sırri İbnü's-Sırrî Mustafa Nâmık Osmanlıca
Yayınlanma Aralığı Türü
Haftalık
cheats women who cheat on husbands married woman looking to cheat
married men affairs i cheated on husband my boyfriend cheated on me with a guy
abortion methods abortion clinics in ny articles on abortion
manufacturer coupon for bystolic bystolic savings card program bystolic savings card
 
Edebiyat, Siyasî, İlmî, Fennî,  
       
Dergi No: 713 Hit : 3274 Hata Bildirimi Tavsiye Et

Hakkında Bilgi

Âşiyan Dergisi

II. Meşrutiyet'ten sonra yayımlanan ilmî, edebî ve ahlâkî muhtevalı haftalık dergi.
28 Ağustos 1324-26 Şubat 1324 (10 Eylül 1908-11 Mart 1909) tarihleri arasında 26 sayı çıkmıştır. Kurucusu İbnü's-Sırrî Mustafa Nâmık, mesul müdürü İb-nü's-Sırri" Ahmet Cevdet'tir.
II. Meşrutiyetin ilânından sonraki hürriyet havası içinde yayın hayatına giren kısa ömürlü birçok dergiden farklı olarak burada şiir, hikâye, piyes ve musahabe gibi edebî türlerde çeşitli yazılara ve tiyatro tenkitleriyle kitap tahlillerine büyük ölçüde yer verilmiştir. Ayrıca Fransızca'dan çevrilen bir kısım makalelerin yanı sıra İslâm felsefesi ile ilgili bazı incelemeler ve sosyal muhtevalı çeşitli yazılar da yayımlanmıştır.
Ahmed Şuayb'ın Ernest Renan'ın hayatına dair bir makalesi (nr. 2, 4 Eylül 1324, s. 43-58) ile İbn Hazım Fe-rid'in İmam Gazzâlî ile ilgili bir yazısı (nr. 19, 8 Kânunusâni 1324, s. 168-174) bunlar arasındadır.
Derginin devri içinde asıl önemi, büyük bir kısmını daha önce dağılan Servet-i Fünûn edebî topluluğuna mensup şair ve yazarların eserlerine geniş Ölçüde yer vermesinden, yani bir nevi Servet-i Fünûn'un devamı gibi görünmesinden ileri gelmektedir. 10. sayıdan itibaren Cenab Şahabeddin'in başyazar olduğu dergide Said Hikmet'in Mdzf ve Âti adlı dört perdelik piyesi İlâve olarak verilmiştir.
Başlangıçtaki edebî ağırlığını sonuna kadar devam ettiren dergiye asıl hüviyetini kazandıran devrin tanınmış şair ve yazarları arasında şu İsimler bulunur:
Abdülhak Hâmid, Tevfık Fikret, Cenab Şahabeddin, Hüseyin Câhid, Ahmed Hâşim, İsmail Safa, Faik Âli, Tahsin Nâhid, Ruhsan Nevvâre, Ahmed Şu-ayb, Ali Cânib, Ömer Seyfeddin, Hüseyin Sîret, Hüseyin Suad, Raif Necdet, Celâl Sâhir, Halide Salih (Edip), Satı (Bey), Emin Bülend. Kilisli Rifat, Müfit Râtıp. Bunlardan başka bazı sayılarda şu isimlere de rastlanır: Mustafa Nâmık, Ali Suad, Süleyman Fehmi, SafVetî Ziya, Süleyman Nesib, İsmail Müştak, Ferid Vecdî, İsak Ferera, Cemil Süleyman, Ali Kami, Ser-ver Cemal, İbrahim Alâeddin, Enis Av-ni, Hakkı Tarık, Âkil Koyuncu, Mehmed-Âsim ve Halil Nihad.

Bibliyografya:
M. İzzet Henden, 1908'de Çıkan Aşiyarı, Bahçe, Kadın, Ceride, Misbah Dergileri Üzerine Bir Araştırma (mezuniyet tezi, 1966), ÎÜ Ktp., nr. 4191; Hasan Duman, Katalog, s. 30; Nejat Sefercioğlu, "Âşiyan", TDEA, I, 200.
Abdullah Uçman

link reasons why women cheat why do wifes cheat
manufacturer coupon for bystolic open bystolic savings card
bystolic coupon coupons for bystolic
prescription discount coupon survivingediscovery.com discount coupons for cialis
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
gabapentin and alcohol addiction gabapentin and alcohol addiction gabapentin and alcohol addiction

Yazar Kadrosu
Şair ve yazarları arasında şu İsimler bulunur:
Abdülhak Hâmid, Tevfık Fikret, Cenab Şahabeddin, Hüseyin Câhid, Ahmed Hâşim, İsmail Safa, Faik Âli, Tahsin Nâhid, Ruhsan Nevvâre, Ahmed Şu-ayb, Ali Cânib, Ömer Seyfeddin, Hüseyin Sîret, Hüseyin Suad, Raif Necdet, Celâl Sâhir, Halide Salih (Edip), Satı (Bey), Emin Bülend. Kilisli Rifat, Müfit Râtıp. Bunlardan başka bazı sayılarda şu isimlere de rastlanır: Mustafa Nâmık, Ali Suad, Süleyman Fehmi, SafVetî Ziya, Süleyman Nesib, İsmail Müştak, Ferid Vecdî, İsak Ferera, Cemil Süleyman, Ali Kami, Ser-ver Cemal, İbrahim Alâeddin, Enis Av-ni, Hakkı Tarık, Âkil Koyuncu, Mehmed-Âsim ve Halil Nihad.
cheats the unfaithful husband married woman looking to cheat
bystolic copay savings card go bystolic manufacturer coupon
bystolic coupon coupons for bystolic
cialis discount coupon cialis coupon coupons for prescription drugs

İletişim Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
e-mail

Basım Bilgileri
Yayınlayan Kurum / Matbaa
Yayınlandığı Ülke
Yayınlandığı Şehir
Yayına Başladığı Tarih 10 Eylül 1908
Yayını Sona Erdiği Tarih 11 Mart 1909
Yayın Sayı Adedi 26

Fihrist

Dergiye Kayıtlı Makaleler
# Makaleler Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 18.7.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...